De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. K. Harmannij

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. G, Zomer In deze dienst zullen we in het Heilig Avondmaal vieren Bent u gast en wilt u deelnemen aan de viering? Meld u bij een van de ouderlingen achterin de kerk in het nieuwe gedeelte. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. G, Zomer De reguliere collecte is bestemd voor Dit Koningskind, de vereniging die zich tot doel stelt het behartigen van belangen van mensen met een handicap binnen onze kerken Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 14 Februari Lidwina in concert

6 Deze week zijn jarig: 9 februari: zr Vera Smith 10 februari: Rins Geertsema zr Ruth de Wit-Huizenga 11 februari: zr Aafina de Ruiter-van Maanen 13 februari: zr Jannette Schaaij-van der Heide

7 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

8 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

9 Gezang 175C

10 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

11 Psalm 23: 1 1 De HERE wil mijn trouwe herder wezen, geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen. Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden, aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden. Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen, leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

12 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

13 Haat brengt ruzie voort liefde dekt alle fouten toe
Spreuken 10: 12 Haat brengt ruzie voort liefde dekt alle fouten toe

14 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

15 Psalm 23: 2 2 Zelfs in een dal vol dreigende gevaren vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren. U staat mij bij in liefdevol ontfermen, uw stok en staf vertroosten en beschermen. Een rijke dis zult U mij toebereiden voor ’t oog van wie mij haten en bestrijden.

16 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

17 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

18 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

19 Psalm 2: 1, 2 1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen? De groten staan gewapend tot de slag, de machtigen der wereld spannen samen. 't Is tegen het gezag van God den HERE En tegen zijn gezalfde vorst gericht: "Komt", zeggen zij, "laat ons hun banden scheuren, tot alle macht in onze handen ligt!"

20 Psalm 2: 1, 2 2 Die in de hemel is gezeten lacht, want Hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning en hen verschrikken in zijn grimmigheid: "Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning Op Sions berg, de berg der heiligheid."

21 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

22 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

23

24 Thema’s van het boek Openbaring
De schijnbare machteloosheid van het Lam (en van de kerk)

25

26 Thema’s van het boek Openbaring
De schijnbare machteloosheid van het Lam (en van de kerk) God houdt de regie!

27 Thema’s van het boek Openbaring
De schijnbare machteloosheid van het Lam (en van de kerk) God houdt de regie! Kies je voor paniek of voor geduld?

28 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

29 Psalm 2: 3, 4 3 Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit. Hij sprak tot mij: "Zie Ik verwek u heden. Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. Zie, al het volk tot in de verste streken, de ganse aarde geef Ik in uw macht. Gij zult het aarden vat met ijzer breken, ja, het verbrijzlen door uw grote kracht."

30 Psalm 2: 3, 4 4 O machtigen, o koningen, weest wijs. Laat u gezeggen, rechters zonder rede. Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

31 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

32 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

33 Gezang 89, Gz 14: 1, 2 1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven, in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag be-erven. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. 33

34 Gezang 89, Gz 14: 1, 2 2 Gij, o Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon, zijt gebonden en geslagen, Gij, des Vaders eigen Zoon, om van schuld en eeuwig lijden mij, verloorne, te bevrijden, Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. 34

35 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

36 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

37 Gezang 89, Gz 14: 3 3 Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn banden hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht, eens onrein, in schuld verloren, ben ik door uw Geest herboren. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. 37

38 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

39 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

40 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

41 Psalm 23: 3 3 U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven, verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven, zodat ik in het heilig huis des HEREN mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

42 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

43 Gezang 182D

44 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 23: 1 Spreuken 10: 12 Psalm 23: 2 Openbaring 6: Psalm 2: 1, 2 Psalm 2: 3, 4 Gezang 89: 1, 2 Gezang 89: 3 Psalm 23: 3 Gezang 182D: Amen Collecte: Dit Koningskind

45 Zaterdag 14 februari 19.30-20.30 uur
Scherzi Musici Vocaal/instrumentaal ensemble Programma op

46 Inleveren kan tot en met zondag 15 februari.
HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie is bijna voorbij !!! Uw (nieuwe) usb-stick kan nog steeds worden ingeleverd zodat ook de mensen in Noord-Korea Gods goede nieuws ontvangen. Inleveren kan tot en met zondag 15 februari. De doos staat nog steeds achterin in de kerk. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij"

Verwante presentaties


Ads door Google