De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

2 Diensten 9:30voorganger: ds. E. Venema uit Tilburg 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Nijmegen De collecte is bestemd voor Gevangenenzorg. De organisatie Gevangenenzorg Nederland is gericht op verzoening en herstel voor de gevangene en zijn relaties in de overtuiging dat de barmhartigheid van God zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis. Diensten 9:30voorganger: ds. E. Venema uit Tilburg 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Nijmegen De collecte is bestemd voor Gevangenenzorg. De organisatie Gevangenenzorg Nederland is gericht op verzoening en herstel voor de gevangene en zijn relaties in de overtuiging dat de barmhartigheid van God zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis. Mededelingen kerkenraad

3 Agenda 21 April 16.30 bijbelklas 21 April 16.30 bijbelklas 21 April Lef Best bij Fam. vd Kuilen Lef Eindhoven bij Fam. De Putter 21 April Lef Best bij Fam. vd Kuilen Lef Eindhoven bij Fam. De Putter

4 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

5 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

6 175 C

7 ● Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

8 Gezang 156, NG79 Heer, ik kom tot U 1 Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 2 Met Uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. 3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

9 Gezang156:1, 2, 3 ● Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

10 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 ● Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

11 Gezang 156, NG79 Heer, ik kom tot U 4 Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

12 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

13 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 ● Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

14 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 ● Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

15 Gezang 37: 2, 3, 4 2 Uw naam worde geheiligd, Heer, aan U de glorie en de eer. Groot is uw luisterrijke naam, uw liefde zegent ons bestaan. Uw waarheid vult de hemelhof, vervul de aarde van uw lof.

16 Gezang 37: 2, 3, 4 3 Dat komen mag uw koninkrijk. Eerst aan een mosterdzaad gelijk wordt het een boom die ons geneest; wij groeien door uw woord en Geest. Dat Satans macht wordt uitgeroeid, zodat uw rijk volmaakt ontbloeit.

17 Gezang 37: 2, 3, 4 4 Uw wil geschiede wereldwijd op vleugels van gehoorzaamheid. Zoals een engel op uw wenk uw woord volvoert, uw wil volbrengt. Laat ons U volgen, hemelbreed, met zelfverloochening bekleed.

18 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 ● Romeinen8:1 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

19 Hebreeën 2:14-15 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.

20

21 Romeinen 3:9 Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn.

22 Romeinen 7:18 Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet.

23

24 Romeinen 3:19 Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God.

25

26 Jesaja 53:5a.6b Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.

27 Romeinen 8:1 (HSV) Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

28

29 Romeinen 8:1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.

30

31 Romeinen 6:16b Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak.

32

33 Romeinen 7:19 Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik.

34

35 Romeinen 8:1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.

36

37 Romeinen 8:21 Ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

38

39 Romeinen 6:23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

40

41 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 ● LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

42 LvdK 15: 1, 2 1 Looft nu, mijn ziel, de Here, looft, al wat in mij is, zijn naam! Vergeet niet, hoeveel keren de Here u heeft welgedaan. Hij wil uw schuld vergeven, u redden van de dood, gij zijt met heel uw leven geborgen in zijn schoot. De Heer vernieuwt uw krachten als van een adelaar, Hij maakt wie Hem verwachten al zijn beloften waar.

43 LvdK 15: 1, 2 2 Gij armen en verdrukten ziet uit naar Hem, die u bevrijdt; gebeukten en gebukten, in zijn rijk is gerechtigheid. Gij die, uzelf tot schade, des Heren weg verliet, de Heer is vol genade, voor eeuwig toornt Hij niet, Hij die voor u blijft zorgen, de zonden van u doet als d’ avond van de morgen, ja, kwaad vergeld met goed.

44 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 ● Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

45 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 ● Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

46 Psalm 105:1, 3 1 Looft, looft verheugd de HEER der heren, aanbidt zijn naam en wilt Hem eren. Laat alle volken nu verstaan de wondren, die Hij heeft gedaan. En spreekt met eerbied en ontzag van al zijn werken dag aan dag.

47 Psalm 105:1, 3 3 Vraagt naar de HEER en naar zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht, gedenkt al wat Hij heeft verricht. Slaat acht op ’t oordeel van zijn mond en vreest Hem, volk van Gods verbond.

48 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

49 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 ● Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

50 Psalm 127: 1 1 Wanneer de HEER het huis niet bouwt, is, alle metselwerk ten spijt, de opbouw niets dan ijdelheid. Wanneer de HEER de wacht niet houdt, geen wachter, die de vijand keert, geen stadsmuur die zijn aanval weert.

51 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

52 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

53 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 ● Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

54 Psalm 138: 1, 4 1 Ik zal met heel mijn hart uw eer bezingen, HEER, U dank bewijzen. Al staan de goden om mij heen, HEER, U alleen, U blijf ik prijzen. Ik buig mij naar uw tempel neer, uw naam en eer zal ik verhogen Uw trouw en goedertierenheid zal ik verblijd met psalmen loven.

55 Psalm 138: 1, 4 4 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt U mij leven. Hoe ook de toorn mijns vijands brandt, uw rechterhand zal redding geven. De HERE is getrouw en sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden.

56 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

57 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

58 Heer, onze God, we danken u hartelijk dat we aan dit avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. We danken u dat hij stierf, opdat wij zouden leven. Nu u ons geloof hebt willen versterken door deze viering, vragen we u door Jezus Christus, onze Heer: geef dat we u in heel ons leven oprecht en met vreugde dienen. Amen.

59 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 ● Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

60 Opwekking 428 Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook - als ik mij tot Hem keer dat God mij nooit verlaat.

61 Opwekking 428 Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid) dat ik genade vond. )2x

62 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

63 182 E 4-stemmig

64 Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4 Opwekking428: Gezang182E:Amen Liturgie ds. E. Venema Tilburg Collecte:Gevangenenzorg

65 Beste Jongelui, Het najoth kamp zal dit jaar gehouden worden op 29 april t/m 3 mei. Dit jaar is het kamp totaal vernieuwd, met een nieuwe leidersgroep en programma. verdere informatie en inschrijvingen zie.... www.najoth.nl De kerkenraad vindt het belangrijk om als kerken onderling contact te hebben en wil dit initiatief van harte aanraden. Hierbij is de jeugd van onschatbare waarde, ook voor de toekomst. Dus schrijf je snel in....www.najoth.nl

66 Voor gemeenteleden zijn de kaartjes gratis. Opgeven kan nog steeds: 10mei-KeesKraayenoord@xs4all.nl


Download ppt "Gezang156:1, 2, 3 Lucas18:10 - 14 Gezang156:4 Romeinen7:18 - 8:11 Gezang37:2, 3, 4 LvdK15:1, 2 Romeinen12:9 - 21 Psalm105:1, 3 Psalm127:1 Psalm138:1, 4."

Verwante presentaties


Ads door Google