De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drama Religieus Dionysos Bromios Bakkhos Wijnroes Bevrijding Tragische strijd 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drama Religieus Dionysos Bromios Bakkhos Wijnroes Bevrijding Tragische strijd 1."— Transcript van de presentatie:

1 Drama Religieus Dionysos Bromios Bakkhos Wijnroes Bevrijding Tragische strijd 1

2 Uiting van geloof Optocht Muziek Dans Zang kleding 2

3 Twee soorten Komedie tragedie 3

4 dithyrambos Koor Strophisch Dionysos saters 4

5 Ontwikkeling Phase 1 Koor-koorleider Koryphaios Gedramatiseerd verhaal Reactie koor 5

6 Thespis 530 Hypokrites Karakter Koryphaios Dialoog Masker tragedie 6

7 Tragediedichters Aischylos Sophokles Euripides 7

8 Delen tragedie Lyriek Koorliederen Kommoi scènes 8

9 Vaste opbouw 1. Proloog Gesproken dialoog/monoloog Introductie in verhaal 2. Parodos koor Orchestra Fluit Dans zang 9

10 Vervolg opbouw 2 Epeisodia Dialogen Stichomythie Agoon Bodeverslagen Kommos Stasima commentaar 10

11 Vervolg opbouw 3 Exodos Dithyrambe: parodos, exodos en stasima 11

12 inhoud Strijd Noodlot Goden Mensen Katastrophe Mythologisch historisch 12

13 Bronnen Epische cycli Homeros Thebe Medea Historie mythen 13

14 karakters Goden Heroën Legendarische mensen Binnen grenzen van het mogelijke 14

15 Thema Niet per se eenmalig Soms door 1 dichter vaker 15

16 Handeling Éénvoudig Met krisis Realiteit Binnen paar uur Op 1 plaats Bode vereist 16

17 karakteruitbeelding Geen karakterisatie Daad bepaalt geluk Geen ontplooiing 17

18 Aristoteles Muthos/plot Mimesis afgeronde handeling Logische samenhang Muthos beperkt 18

19 Grootste effect Peripeteia Anagnoorisis hamartia fobos Eleos katharsis 19

20 Taal Attisch Dorisch 20

21 Aischulos 525-456 Adel 500: 1 e optreden 18 zeges Marathon- en Salamisstrijder Sicilië 80 titels tragedies en saterspelen 7 overgebleven Innovatie: 2 e acteur 21

22 Sophokles 490-405 Adel 27 jaar 1 e tetralogie Zege op Aischulos 20 zeges Innovaties: 3 e acteur Geen samenhangende tetralogie Schrijver niet meer hoofdrol Geschilderde decors Van de 100 spelen 7 over 22

23 Euripides 480-406 Salamis geboren Kamerfilosoof Cultureel revolutionair Geen deel aan het politiek leven Naar Macedonië; dood op jacht 1 e deelname 455 1 e x 1 e prijs 441 5 eerste prijze; 1x postuum Meeste succes na zijn dood Van de 92 stukken 19 tragedies en 1 saterspel over 23

24 Wereldbeschouwing Aischulos Onvoorwaardelijk geloof aan dogma’s Niet o.i.v. filosofen Almachtig noodlot (moira) en ananke verplettert de mens Helden strijden niet tegen het lot Helden volharden in wil/hamartia  ondergang 24

25 Sophokles Moira/lot Vrije wil Daden door karakter verklaard 25

26 Euripides Verlicht Rationalist Anti mythologische tradities Strijd tegen passie Menselijke verdwazing Natuurlijke verklaring 26

27 Aischylos Dramatische handeling Eenvoudig Geen verwikkelingen Weinig dialoog Koor-handeling 27

28 Sophokles Dramatische handeling Vrije wil Verrassende verwikkelingen Meer actie Binnen 1 tragedie Intrige ingewikkelder Lyrische delen minder belangrijk 28

29 Euripides Dramatische handeling Meer actie Meer intrige Minder goede samenhang: DEUS EX MACHINA 29

30 Aischylos Karakters 1 hoofdtrek hoogverheven 30

31 Sophokles Karakters Geschakeerd Diepste zieleroerselen Hardnekkig gedrag 31

32 Euripides Karakters Innerlijke zielestrijd Realistisch Passie afzonderlijke machten Grote rol voor vrouw 32

33 Koor Aischylos Groot aandeel Sophokles Wel grote deel Beïnvloed handeling niet meer Euripides beperkt 33

34 Komedie Koomos Ooidia Festelijke optocht Verkleed als dier Gezongen liederen: spottende dialogen/twistgesprekk en 34

35 486 Officieel erkend Competitie van 3 of 5 dichters Subsidie/leitourgia Koor Kostuums Spelers 35

36 Opvoering Kleine Dionysia: januari Grote Dionysia: maart 36

37 Drie perioden Oude komedie 500-400 Aristophanes Politiek, religieus, cultureel Grof Rol koor aanzienlijk 37

38 Aristophanes 446 v.Chr. – 386 v.Chr. 40 komedies 11 bewaard 1 e toen hij 18 was Aristocraat, grootgrondbezitter Bij de elite Bevriend met Socrates! De Wolken Antidemocraat Toch verschillende malen aangeklaagd Zeer fantasierijk 38

39 Midden komedie 400-320 Burgerlijk door val democratie Parodie op mythen Intermezzi koor Weinig van over 39

40 Nieuwe komedie 320 - Romantische ingewikkelde liefdesperikelen Onverwachte ontknoping, happy end Moderne klucht Menander Bron voor de Romeinen en Shakespeare 40

41 Opbouw oude komedie Elementen oude optocht Musical Op vaste plaatsen handeling onderbroken door koor en fluit 41

42 Formele opbouw I Proloog Thema/probleem hoofdpersoon Parodos Opkomst koor Koor belangrijk: geen doorlopend verhaal Liederen, muziek, dans Agoon: discussie van oorspronkelijk spottende opmerkingen 42

43 Formele opbouw II Parabasis: het terzijde treden Inhoudelijk buiten intrige Dichter spreekt via koor tot publiek Dichter prijst zich Kritiek op bepaalde personen Alazoonscènes: geven aan wat de hoofdpersoon bereikt heeft Koomos: feestelijke uittocht 43

44 Boodschap Tragedie: alles wat gebeurt heeft bepaalde zinvolheid Komedie: bespotting/overdrijving van probleem Onmogelijke oplossing Neem problemen niet al te serieus 44

45 Impact op toeschouwer Toeschouwer voelt zich superieur aan komedieheld Probleem komedieheld  relativiteit eigen probleem 45

46 Aristophanes Weinig van bekend 427 eerste optreden (minimaal 17 jaar) 388 laatst overgebleven stuk: De Ploutos 380 gestorven 50 jaar schrijver: 40 komedies Vriend van Plato, Sokrates Hield zich bezig met Dionysos en Afrodite 46

47 Verkeerde interpretatie Vaak gezien als antireligieus: Goden voorgesteld als clowns met lage trekjes Priesters als leugenaars Maar: slechter is leuker Loutering door te pikken op autoriteit 47

48 Piëteit Aristophanes is vol van piëteit Sympathie bij de goden, natuurlijke machten, de geordende kosmos Offers op het eind  religieus kader 48

49 Didactische rol In de parabasis: handel volgens de natuurlijke orde Geluk bij natuurlijke balans Negatieve kritiek is leuker 49

50 Problematiek Verstoring balans Oplossing: herstel orde Vreugde: viering herstel 50

51 Handeling I A Vervreemding Proloog: Afkeer Wanhoop Ongeduld Hoofdfiguur: gescheiden van de maatschappij Moeilijk te begrijpen Ziek, gek 51

52 Handeling II B. Vervreemding leidt tot actie Werkelijkheid terug naar eigen idee natuurlijke orde Door doortastend onwerkelijk ingrijpen Daad link tussen werkelijkheid en fantasie Acceptatie van daad Gewone wetten gelden = herstel orde 52

53 Handeling III Morele gelijk getoond in alazoon scènes poneria 53

54 Handeling IV Feest wegens geteste nieuwe orde Komische katharsis Religieuze viering Einde komedie/dag 54

55 Opvoering Koor toegekend door staat Archon eponymos: Grote Dionysia Archon basileus: Lenaia Onmiddellijk na ambtsaanvaarding in juni Politiek belang 55

56 Aanvraag Inleveren synopsis en kostenraming Toekenning: leitourgia Choreeg Protagonist Hierna pas schreef de dichter zijn stuk. 56

57 Choreeg Normaal 1 koor per Jaar Aristophanes 411: Lysistrata en Thesmophoriazousai 406/5 2 choregen per stuk 57

58 Kosten Tragedie 3000 drachmen Komedie 1600 (slaaf kostte 100-300) Choregie: burgerplicht: zo kwistig mogelijk Religieuze eer 58

59 Taken choreeg Recruteren koorleden met schrijver en protagonist Betalen kostuums, fluiters, niet sprekende acteurs 59

60 Koor Amateurs Militair getraind Volksdans Professional(s) 60

61 dichters Zondagsschrijvers Kleine groep profs Didaskalos/producent Schrijven Componeren Dans Regie Hoofdrol Aristophanes: chorodidaskalos en productei 61

62 acteurs Protagonist Lot 1/3 tot ½ van tekst Alleen mannen: travestie Dominante vrouwenrollen Deuteragonist en 3 e en 4 e acteur 62

63 charakteres Maskers Prototypen: oude vrouw, komische man etc. Echte portretten: Sokrates Geen mimiek 63

64 Kleding Nauwsluitende chitons Wattenvulling Toneellaarzen phallos 64

65 theater Dionysostheater 10.000 plaatsen Cavea, orchestra Altaar van Dionysos Skene Parodoi Toneelmachine ekkuklema 65

66 Machina ekkuklèma 66

67 publiek Vrouwen? Xenoi Metoiken Alle lagen van de bevolking 67

68 jury 10 leden 1 per tribe Gekozen uit 100 aan begin van festival door lot Oordeel laatste dag 5 urnen door het lot aangewezen Jury niet in contact met publiek, maar niet tegen publiek 3 prijzen Laatste dag het voordeligst 68

69 Lenaia Januari 3 dagen Geen xenoi subtiel 69

70 Grote Dionysia Maart Veel xenoi Slapstick 70


Download ppt "Drama Religieus Dionysos Bromios Bakkhos Wijnroes Bevrijding Tragische strijd 1."

Verwante presentaties


Ads door Google