De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate Party-time

2 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

3 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

4 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

5 Ps. 122: 1 Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt: zie, wij staan Gereed, om naar Gods huis te gaan; Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, Wij treden uwe poorten in; Daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, Wèl saâmgevoegd; wie haar beschouwt, Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

6 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

7 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

8 Ps. 149: 1, 2 NB Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen. laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. Volk van God, loof Hem die u schiep; Israël, dank Hem die u riep. Trek, Sion, in een blijde stoet uw Koning tegemoet.

9 Ps. 149: 1, 2 NB Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen met het aloude lied der vaad'ren. De heil'ge reien naad'ren. En zo danst in het morgenlicht heel Gods volk voor zijn aangezicht en slaat de harp en roert de trom in 's Heren heiligdom.

10 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

11 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

12 God kent jou God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten
en van binnen in. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

13 God kent jou God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten
en van binnen in. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

14 God kent jou En weet je wat zo mooi is; bij Jezus voel je je vrij
om helemaal je zelf te zijn, want hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou. Ja Hij houdt van jou en mij.

15 Maak een vrolijk geluid
Maak een vrolijk geluid voor de Heer Of je thuis bent, of buiten op straat Maak een vrolijk geluid voor de Heer met de bel van je fiets op de maat. Want een vrolijk geluid maakt Hem blij Doe je mee, want ook jij hoort erbij Zing en fluit Roep het uit

16 Maak een vrolijk geluid
Maak een vrolijk geluid voor de Heer Of je bruin bent, sproetig of blond Maak een vrolijk geluid voor de Heer met je hand of je voet of je mond Want een vrolijk geluid maakt je blij Ben je ziek of gezond, kom er bij Ook je stem Is van Hem

17 Maak een vrolijk geluid
Maak een vrolijk geluid voor de Heer Of je thuis bent, of buiten op straat maak een vrolijk geluid voor de Heer met de bel van je fiets op de maat Want een vrolijk geluid maakt Hem blij Dat Hij jubelt met jou en met mij Zing en fluit Roep het uit Maak een vrolijk geluid voor de Heer

18 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

19

20

21 10 geboden (voor de kinderen):
Dit zijn de geboden van de HEERE, jullie God, die jullie uit de slavernij heeft bevrijd. Eén. Dien geen andere goden, maar geef alleen God de eer. Twee. Maak geen afbeeldingen van God of van andere goden om die te aanbidden. Dien God alleen zoals de Bijbel het zegt. Als je God vergeet, zul je zien dat de kinderen Hem ook al snel vergeten. Als je God lief hebt, zal Zijn zegen zelfs honderden jaren later nog te merken zijn.

22 10 geboden (voor de kinderen):
Drie. Gebruik de Naam van God niet zomaar, want verkeerd gebruik straft God. Heb eerbied voor Hem! Vier. Zorg dat jullie de zondag apart zetten als een bijzondere dag. Zes dagen mag je werken, maar de zevende dag is een dag speciaal voor de HEERE God. Dan mag je niet werken. Dat geldt voor iedereen. Denk heel die dag aan wat God voor ons gedaan heeft.

23 10 geboden (voor de kinderen):
Vijf. Wees gehoorzaam aan iedereen die iets over je te zeggen heeft. Dat zegent God. Zes. Vermoord niemand, maar bescherm elkaar. Zeven Maak het huwelijk niet kapot, maar wees trouw.

24 10 geboden (voor de kinderen):
Acht. Steel niet, maar wees gul. Negen Lieg niet, maar wees eerlijk. Tien. Wees niet jaloers op wat een ander heeft, maar wees tevreden.

25 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

26 Ps. 119: 40 NB Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken.

27 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

28 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

29 Samen Kijk daar, een metselaar Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar Een huis voor iedereen Een voor een, steen voor steen Muren, deuren en ramen Een voor een, steen voor steen Niet alleen maar Samen vormen zij een huis Samen muren, deuren en ramen samen

30 Samen De Heer bouwt ook Zijn huis Daar zijn wij de stenen van
Ieder heeft z’n plekje in dat huis Dat God er wonen kan Een voor een, steen voor steen Muren, deuren en ramen Niet alleen maar Samen zijn wij het huis van de Heer Samen zoveel verschillende namen Samen

31 Samen Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen Samen Amen

32 Hé luister mee Refrein: He luister mee naar een nieuw verhaal
Een nieuw verhaal uit het boek van God

33 Hé luister mee Couplet: Net zoals je elke dag je boterhammen eet
En dat je toch zeker niet een dag of drie vergeet Vergeet. Zo is het met het lezen van het Boek van onze Heer, Je kunt er veel van leren en ze groeien telkens weer Ja luister maar en doe maar mee…….

34 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

35 1Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien meisjes, die hun lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet.  2 En vijf van hen waren dwaas en vijf waren wijs.  3Want de dwaze namen hun lampen mee, maar geen olie;  4doch de wijze namen olie in hun kruiken, met hun lampen.  5Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. 

36 6En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!
7Toen stonden al die meisjes op en brachten hun lampen in orde.  8En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.  9Maar de wijze antwoordden en zeiden: Nee, anders is er misschien niet genoeg voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. 

37 10Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten.  11Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe ons open!  12Maar hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.  13Waakt dan, want u weet de dag noch het uur.

38 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

39 LvK. 262: 1 Op, waakt op! zo klinkt het luide.
Wat wil dit roepen toch beduiden, gij torenwachters van de tijd? Middernacht is aangebroken, zijn uwe lampen wel ontstoken, gij maagden, die de Heer verbeidt? Gij slapenden, ontwaakt, de Bruidegom genaakt! Halleluja, nu opgestaan! Het feest breekt aan; gij moet Hem ijlings tegengaan.

40 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

41 Prediking PARTY-TIME Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 >>> LvK. 63

42 Prediking PARTY-TIME Wachten op het feest Begin van het feest
Te laat voor het feest Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 >>> LvK. 63

43 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

44 LvK. 63 De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil.

45 LvK. 63 Want ook als niemand naar Hem vraagt noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd: Hij heeft het zelf beloofd.

46 LvK. 63 Wie waakt er als een trouwe knecht, zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht hij voor Hem kan bestaan?

47 LvK. 63 Zijn onze lampen wel gereed en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt, Hij waardig wordt begroet?

48 LvK. 63 De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil
Zalig, die toch geduldig wacht en Hem begroeten wil.

49 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

50 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

51 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

52 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

53 Geef mij olie in mijn lamp
Geef mij olie in mijn lamp, houd mij brandend Hoor hoe ik U om olie smeek Houd mij brandend tot Uw dag aanbreekt

54 Geef mij olie in mijn lamp
Give me oil in my lamp, keep me burning Give me oil in my lamp, I pray Keep me burning till the break of day

55 Geef mij olie in mijn lamp
Refrein: Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings! to the King!

56 Liturgie Zondag 22 februari
Mededelingen Ps. 122: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2 NB Verslag VBC Kinderen zingen Lezing van Gods wet Ps. 119: 40 NB Gebed Schriftlezing: Mat. 25: 1-13 LvK. 262: 1 Prediking LvK. 63 Collecte Dankgebed Geef mij olie in mijn lamp Zegen

57 Aanvangstijd middagdienst 17.00 uur Ds. A. G. M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google