De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. Van Loon voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 139 : 1 Na de zegen Ps. 43 : 3, 4 en 5 Schriftlezing: Lucas 13 : Tekst: Lucas 13 : Welkom in deze eredienst

2 Stichting CHOE biedt hulp aan ouderloze kinderen in tehuizen in Oekraïne.
Internaat Perechyn

3 We zijn dringend op zoek naar gastouders die deze ouderloze kinderen in de komende zomerperiode een beetje gezinswarmte willen geven.

4 Heeft u nog een plekje in uw huis en in uw hart?

5 Dinsdag 5 februari om 20.00 uur is er een info avond in de Doekesschool.
Frits de Zwerverlaan 7 Hardenberg- Heemse Van harte welkom!

6

7 Vrijwilligers gevraagd: om te helpen bij de kinderdag in de Kamp
op 20 februari van 10 – 12:30 uur. Dit jaar is het thema: Kom aan boord Vind je het leuk om te helpen geef je dan op bij: Henny Veenstra of mail naar :

8 Gevraagd: Versterking in de CEC
Wat doet de CEC? Mensen uit Hardenberg in contact brengen met het evangelie van Jezus Christus. Bijvoorbeeld: de onlangs gehouden kerstlichtjestocht. Toerusten van de gemeente. Bijvoorbeeld: avond vorig jaar met professor Haak. Wie zoeken wij? Een enthousiast en betrokken gemeentelid die zich wil inzetten om er voor te zorgen dat activiteiten zoals hierboven genoemd door kunnen blijven gaan. En mee wil helpen om nieuwe activiteiten te bedenken. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Karel Klok cp. CEC Baalderveld-Oost. Bereikbaar op tel. Nr of mail naar

9 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. Van Loon voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 139 : 1 Na de zegen Ps. 43 : 3, 4 en 5 Schriftlezing: Lucas 13 : Tekst: Lucas 13 : Welkom in deze eredienst

10 Stichting CHOE biedt hulp aan ouderloze kinderen in tehuizen in Oekraïne.
Internaat Perechyn

11 We zijn dringend op zoek naar gastouders die deze ouderloze kinderen in de komende zomerperiode een beetje gezinswarmte willen geven.

12 Heeft u nog een plekje in uw huis en in uw hart?

13 Dinsdag 5 februari om 20.00 uur is er een info avond in de Doekesschool.
Frits de Zwerverlaan 7 Hardenberg- Heemse Van harte welkom!

14

15 Vrijwilligers gevraagd: om te helpen bij de kinderdag in de Kamp
op 20 februari van 10 – 12:30 uur. Dit jaar is het thema: Kom aan boord Vind je het leuk om te helpen geef je dan op bij: Henny Veenstra of mail naar :

16 Gevraagd: Versterking in de CEC
Wat doet de CEC? Mensen uit Hardenberg in contact brengen met het evangelie van Jezus Christus. Bijvoorbeeld: de onlangs gehouden kerstlichtjestocht. Toerusten van de gemeente. Bijvoorbeeld: avond vorig jaar met professor Haak. Wie zoeken wij? Een enthousiast en betrokken gemeentelid die zich wil inzetten om er voor te zorgen dat activiteiten zoals hierboven genoemd door kunnen blijven gaan. En mee wil helpen om nieuwe activiteiten te bedenken. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Karel Klok cp. CEC Baalderveld-Oost. Bereikbaar op tel. Nr of mail naar

17 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. Van Loon voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 139 : 1 Na de zegen Ps. 43 : 3, 4 en 5 Schriftlezing: Lucas 13 : Tekst: Lucas 13 : Welkom in deze eredienst

18 Stichting CHOE biedt hulp aan ouderloze kinderen in tehuizen in Oekraïne.
Internaat Perechyn

19 We zijn dringend op zoek naar gastouders die deze ouderloze kinderen in de komende zomerperiode een beetje gezinswarmte willen geven.

20 Heeft u nog een plekje in uw huis en in uw hart?

21 Dinsdag 5 februari om 20.00 uur is er een info avond in de Doekesschool.
Frits de Zwerverlaan 7 Hardenberg- Heemse Van harte welkom!

22

23 Vrijwilligers gevraagd: om te helpen bij de kinderdag in de Kamp
op 20 februari van 10 – 12:30 uur. Dit jaar is het thema: Kom aan boord Vind je het leuk om te helpen geef je dan op bij: Henny Veenstra of mail naar :

24 Gevraagd: Versterking in de CEC
Wat doet de CEC? Mensen uit Hardenberg in contact brengen met het evangelie van Jezus Christus. Bijvoorbeeld: de onlangs gehouden kerstlichtjestocht. Toerusten van de gemeente. Bijvoorbeeld: avond vorig jaar met professor Haak. Wie zoeken wij? Een enthousiast en betrokken gemeentelid die zich wil inzetten om er voor te zorgen dat activiteiten zoals hierboven genoemd door kunnen blijven gaan. En mee wil helpen om nieuwe activiteiten te bedenken. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Karel Klok cp. CEC Baalderveld-Oost. Bereikbaar op tel. Nr of mail naar

25 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. Van Loon voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 139 : 1 Na de zegen Ps. 43 : 3, 4 en 5 Schriftlezing: Lucas 13 : Tekst: Lucas 13 : Welkom in deze eredienst

26 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 43 : 3, 4 en 5 Gebed
Voor de dienst: Gz. 139 : 1 Votum en zegengroet Ps. 43 : 3, 4 en 5 Gebed Lezen: Lucas 13 : 10 – 21 Ps. 103 : 1 Tekst: Lucas 13 : Preek Gz. 34 : 1, 2 en 3

27 Zingen Gezang 139: 1 Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam U, eeuwig Vader, U verheft al’t schepsel saam. Zingt, serafs, englen, zingt, heft aan, gij machten, tronen Onafgebroken rijz’ uw lied op hoge tonen. Gij, driemaal heilig zijt G’ o God der legerscharen Dat aard’ en hemel steeds uw grootheid openbaren.

28 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 43 : 3, 4 en 5 Gebed
Mededelingen Votum en zegengroet Ps. 43 : 3, 4 en 5 Gebed Lezen: Lucas 13 : 10 – 21 Ps. 103 : 1 Tekst: Lucas 13 : Preek Gz. 34 : 1, 2 en 3

29 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 43 : 3, 4 en 5 Gebed
Lezen: Lucas 13 : 10 – 21 Ps. 103 : 1 Tekst: Lucas 13 : Preek Gz. 34 : 1, 2 en 3

30 Zingen Votum en zegengroet Ps. 43 : 3, 4 en 5 Gebed
Lezen: Lucas 13 : 10 – 21 Ps. 103 : 1 Tekst: Lucas 13 : Preek Gz. 34 : 1, 2 en 3

31 Zingen Vers 3 O Here God, kom mij bevrijden,
Psalm 43 : 3, 4 en 5 Vers 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

32 Zingen Vers 4 Dan ga ik op tot uw altaren,
Psalm 43 : 3, 4 en 5 Vers 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

33 Zingen Vers 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
Psalm 43 : 3, 4 en 5 Vers 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? Vertrouw op 's Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen. Ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer.

34 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 43 : 3, 4 en 5 Gebed
Lezen: Lucas 13 : 10 – 21 Ps. 103 : 1 Tekst: Lucas 13 : Preek Gz. 34 : 1, 2 en 3

35 Lezen Votum en zegengroet Ps. 43 : 3, 4 en 5 Gebed
Lezen: Lucas 13 : 10 – 21 Ps. 103 : 1 Tekst: Lucas 13 : Preek Gz. 34 : 1, 2 en 3

36 Zingen Votum en zegengroet Ps. 43 : 3, 4 en 5 Gebed
Lezen: Lucas 13 : 10 – 21 Ps. 103 : 1 Tekst: Lucas 13 : Preek Gz. 34 : 1, 2 en 3

37 Zingen Vers 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
Psalm 103 : 1 Vers 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

38 Tekst Votum en zegengroet Ps. 43 : 3, 4 en 5 Gebed
Lezen: Lucas 13 : 10 – 21 Ps. 103 : 1 Tekst: Lucas 13 : Preek Gz. 34 : 1, 2 en 3

39

40 Jezus verbreekt het werk van de satan
Wat er aan de hand is: door satan geboeid Wat Jezus er aan doet: door Jezus bevrijd Wanneer Jezus dat doet: op sabbat

41 1. Door satan geboeid De diagnose: satanswerk
Geen diagnose van Lucas, maar van Jezus! Achter ziektes zit een diepere werkelijkheid. Bijbels voorbeeld: Job Satan: een briesende leeuw Niet alleen geestesziekten Paulus: vuisten van satan

42 1. Door satan geboeid Waar jij verliest, daar wint Jezus!
De diagnose van na de zondeval: satan, machten en krachtenbeuken op je in De gebrokenheid overstijgt ons Geen kwestie van op de goede knop drukken Maar: Waar jij verliest, daar wint Jezus!

43 2. Door Jezus bevrijd Jezus’ bewogenheid: méér dan een opwelling Genezen is precies waar Jezus voor gekomen is. Matteüs 8: … opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’ Genezing is kenmerk van het koninkrijk!

44 2. Door Jezus bevrijd Jezus licht een tipje van de sluier op
Het leven moet weer helemaal heel worden Als in het paradijs Wie verlangt daar nou niet naar? Jezus licht een tipje van de sluier op

45 3. Op sabbat Weg met zonde en met ziekte!
Jezus geneest vaak juist op sabbat Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. (Mat. 4: 23) Kern van Jezus’ bediening: Weg met zonde en met ziekte!

46 3. Op sabbat Voorproefje van de volmaakte rust
Genezen is echt een sabbatswerk. Vierde gebod (Deut.): je bent bevrijd uit slavernij Slavernij aan de gebrokenheid wordt doorbroken Sabbat: jij mag rusten, God doet het! Jezus’ bediening: Voorproefje van de volmaakte rust

47 3. Op sabbat Het koninkrijk is nabij! Zie in geloof op Jezus.
“Was Jezus maar hier …” Er is wel iets veranderd Even een glimpje van de volmaakte sabbatsrust In en door Jezus: Hij heeft zijn missie volbracht. Boodschap van deze sabbat: Het koninkrijk is nabij! Zie in geloof op Jezus.

48 Zingen Ps. Preek Gz. 34 : 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis Ps. 27 : 3 en 7
Gebed Collecte Ps. 145 : 4 en 5 Zegen

49 Zingen Vers 1 Al zou de vijgenboom niet bloeien,
Gezang 34 : 1, 2 en 3 Vers 1 Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, toch zal mijn beker overvloeien want Jezus schenkt mij vreugdewijn. Al draagt ook de olijf geen vruchten ontbreekt het koren op het veld, met Hem heb ik geen kwaad te duchten die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.

50 Zingen Vers 2 Al loopt geen schaap meer in de weide
Gezang 34 : 1, 2 en 3 Vers 2 Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal toch zal ik mij in Hem verblijden, die is, die was en komen zal. Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn hoogten treed. 'k Zal mij aan zijn beloften binden, en word met zijn gezag bekleed.

51 Zingen Vers 3 Al kwellen ziekten, zorgen, machten,
Gezang 34 : 1, 2 en 3 Vers 3 Al kwellen ziekten, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan, ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan. Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: De HERE Here is mijn kracht, en ied're vijand zal zich buigen voor Hem die alles heeft volbracht.

52 Liturgie Ps. Preek Gz. 34 : 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis
Ps. 27 : 3 en 7 Gebed Collecte Ps. 145 : 4 en 5 Zegen

53 Zingen Ps. Preek Gz. 34 : 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis Ps. 27 : 3 en 7
Gebed Collecte Ps. 145 : 4 en 5 Zegen

54 Zingen Vers 3 Een ding blijf ik steeds van de HERE vragen,
Psalm 27 : 3 en 7 Vers 3 Een ding blijf ik steeds van de HERE vragen, een enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, wil ik aanschouwen 's HEREN lieflijkheid, zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

55 Zingen Vers 7 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven
Psalm 27 : 3 en 7 Vers 7 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht. Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

56 Liturgie Ps. Preek Gz. 34 : 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis
Ps. 27 : 3 en 7 Gebed Collecte Ps. 145 : 4 en 5 Zegen

57 Collecte Vandaag 1e Art. 11/ Hulpbeh. Kerken 2e Rente en aflossing
Volgende week 1e C.D.G.K. Ps. 145 : 4 en 5

58 Zingen Ps. Preek Gz. 34 : 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis Ps. 27 : 3 en 7
Gebed Collecte Ps. 145 : 4 en 5 Zegen

59 Zingen Vers 4 De HEER is sterk, onwankelbaar in macht.
Psalm 145 : 4 en 5 Vers 4 De HEER is sterk, onwankelbaar in macht. Hij schraagt wie valt, verleent de zwakken kracht. Wie onder leed en moeiten gaan gebukt, richt Hij weer op, hoe zwaar de last ook drukt. Zij zien op U, HEER, aller ogen wachten, U sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten. U doet uw hand wijd open op hun vragen, verzadigt al wat leeft met welbehagen.

60 Zingen Vers 5 Rechtvaardig is de HEER in zijn beleid,
Psalm 145 : 4 en 5 Vers 5 Rechtvaardig is de HEER in zijn beleid, zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid. Al wie tot Hem in waarheid roept, hoort Hij, ja, Hij verlost, is in hun nood nabij. De HEER bewaart hen die Hem trouw verwachten, maar Hij verdelgt al wie zijn wet verachten. Mijn mond zal spreken van de lof des HEREN. Laat al wat leeft zijn naam voor eeuwig eren!

61 Zegen Ps. Preek Gz. 34 : 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis Gebed Collecte
Ps. 145 : 4 en 5 Zegen

62

63 Tot volgende week zondag
Om: uur Met Ds. Tigelaar In het Morgenlicht En om: uur Met Ds. K. A. van der Meer


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google