De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Rapport over de financiering van de voedselveiligheid in België. Pierre Verkaeren Inspecteur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Rapport over de financiering van de voedselveiligheid in België. Pierre Verkaeren Inspecteur."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Rapport over de financiering van de voedselveiligheid in België. Pierre Verkaeren Inspecteur generaal Financiën. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 Uiteenzetting voor het raadgevend comité van 28 februari 2007.

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 3 Inhoudstafel. De opdracht van de studie De werkwijze Organisatie en verantwoordelijkheden De financiering van de voedselveiligheid Conclusies De tweede fase.

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 4 De opdracht van de studie.

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 5 Oorsprong en opdrachtgevers. Uitwerking van het budget voor 2005 en budgettaire controle: weigering om een bijkomend krediet van 3 miljoen € toe te kennen. Definitieve uitspraak doen na een studie van de kosten en van hun dekking. Studie toevertrouwd aan de Inspectie van Financiën door de Ministers van Begroting en van Sociale Zaken.

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 6 De opdracht. "... uitgaand van het goedgekeurd Businessplan, zal worden overgegaan tot de studie van alle uitgaven gedaan door het Agentschap en van de dekking hiervan door de inkomsten en dit ten aanzien van haar opdrachten en van de praktijken die in andere landen in acht worden genomen (“best practices”) en vanuit de optimalisering van de kosten afgeleid uit de analytische boekhouding en uit het efficiënt en doeltreffend aanwenden van de inkomsten."

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 7 De werkwijze.

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 8 De vragen vanuit de Regering. "Budgettaire" studie van de werkzaamheden; geen oordeel over de grond, de efficiency noch over de doeltreffendheid. Classificatie van de werkzaamheden door middel van een rooster zodat een vergelijking met andere landen mogelijk is. Werken met de budgettaire gegevens; daarna met de kosten uit de analytische boekhouding. Optimaliseren van de kosten : deze fase werd tot op heden niet opgestart.

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 9 De werkverdeling. Organisatie en verantwoordelijkheden (fase 1). Wie doet wat ? Overzicht van de structuren en de taken. Financiering van de tussenkomsten : op macrobudgettair vlak (fase 2). Welke middelen zijn aangewend ? openbaar, privé, EU. Financiering van de tussenkomsten in vier bijzondere kolommen : op microbudgettair vlak (fase 3). Hoe gebeurt dit in een filière ? Wie betaalt wat ? Optimaliseren van de kosten (fase 4). Hoe verbeteren ? meer bepaald via Benchmarking.

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 10 Niveau van uitvoering van de opdracht. 1.Onderzoek van de uitgaven inzake voedselveiligheid. 2.Vergelijking met andere landen. 3.Microstudie van vier controlekolommen. 4.Optimaliseren van de kosten fase 4 fase 3 fase 2 fase 1 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Niveau van uitvoering van de onderzoeksfasen

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 11 Geselecteerde landen. België Denemarken Frankrijk Nederland Verenigd Koninkrijk.

12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 12 Organisatie en verantwoordelijkheden.

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 13 De verantwoordelijkheden inzake voedselveiligheid. Waargenomen karakteristieken: –Europese omkadering overheerst –Gemeenschappelijke initiatieven van de overheid en de sectoren om de voedselveiligheid te verzekeren –Consensus over de keten van verantwoordelijkheden (producent, handelaar, overheid die garant staat en toezicht) Teneinde de doelstellingen te bereiken evolueren de systemen snel.

14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 14 Analyse van de Europese omkadering. Systematisatie vanuit verschillende teksten : Richtlijnen en Verordeningen. Bijwerken van een tabel om de verschillende nationale situaties te analyseren.

15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 15 Analyse van de nationale praktijken. Voor elk land wordt een tabel met de organisatie, de acties en de verantwoordelijkheden opgesteld. Deze is verbonden met de budgettaire verrichtingen van inkomsten en uitgaven. Hierdoor is het mogelijk een vereenvoudigd schema op te maken van de kosten van de voedselveiligheid en van de dekking ervan

16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 16 De basistabel inzake organisatie van de voedselveiligheid. Stappen inzake risicobeheerOmschrijving van de actieVerantwoordelijke actoren Risico-evaluatie. Wetenschappelijke waakzaamheid en studie van de risico's voor de voedselveiligheid. Overheid. Preventie door regulering en normering. Directe of afgeleide voedingswarenwetgeving. Overheid. Preventie en risicobeheer door het instellen van systemen voor toezicht op de naleving van de normen; Controle- en inspectie-activiteiten, activiteiten voor de toekenning van erkenningen, toelatingen, enz. Overheid. Preventie en risicobeheer door het instellen van systemen die het naleven van de normen garanderen. Kwaliteitssystemen : gidsen voor goede praktijken, certificaties, enz. Sectoren en overheid. Opvolgingssystemen.TraceerbaarheidssystemenSectoren en overheid. Het nemen van dringende maatregelen. Terugroepings- en informatie-acties. Blokkering en vernietiging. Plannen voor dringende acties. Maatregelen en crisiscentrum. Privé-operatoren Sectoren Overheid. Informatie en communicatie. Algemene verplichting en specifieke meldingsmechanismen. Privé-operatoren Sectoren Overheid.

17 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 17 De organisatie van de voedselveiligheid in België. Stappen inzake risicobeheerOmschrijving van de actieVerantwoordelijke actoren Risico-evaluatie Wetenschappelijke waakzaamheid en studie van de risico's voor de voedselveiligheid FAVV en wetenschappelijk comité Nauwe banden met het EFSA Preventie door regulering en normering. Directe of afgeleide voedingswarenwetgeving FOD Volksgezondheid Preventie en risicobeheer door het instellen van systemen voor toezicht op de naleving van de normen. Accreditatie- en certificatiewerkzaamheden; controle- en inspectiewerkzaamheden FAVV, zie hierboven III B. FOD Economie en Belac FOD Volksgezondheid: geneesmiddelenagentschap Preventie en risicobeheer door het instellen van systemen die het naleven van de normen garanderen. Kwaliteitssystemen Sectoren en overheid Zie hierboven III B. FAVV: Consum Opvolgingssystemen.Traceerbaarheidssystemen FAVV: Sanitel; Sanhymilk; Beltrace; Belfyt; IG/IMP Sectoren Het nemen van dringende maatregelen Terugroepings- en informatie-acties. Blokkering en vernietiging Plannen voor dringende acties Maatregelen en crisiscentrum Privé-operatoren Sectoren Overheid : financiële reserve voorzien in FAVV. Informatie en communicatie Algemene verplichting en specifieke meldingsmechanismen Privé-operatoren Sectoren Overheid

18 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 18 De organisatie van de voedselveiligheid in Nederland. Stappen inzake risicobeheerOmschrijving van de actieVerantwoordelijke actoren Risico-evaluatie Wetenschappelijke waakzaamheid en studie van de risico's voor de voedselveiligheid Voedsel en Waren Autoriteit Preventie door regulering en normering. Directe of afgeleide voedingswarenwetgeving Ministerie van Volksgezondheid Ministerie van Landbouw en AID Preventie en risicobeheer door het instellen van systemen voor toezicht op de naleving van de normen. Accreditatie- en certificatiewerkzaamheden Controle- en inspectiewerkzaamheden Voedsel en Waren Autoriteit Ministerie van Landbouw en AID Preventie en risicobeheer door het instellen van systemen die het naleven van de normen garanderen. KwaliteitssystemenMinisterie van Landbouw en AID Opvolgingssystemen.TraceerbaarheidssystemenVoedsel en Waren Autoriteit Het nemen van dringende maatregelen Terugroepings- en informatie-acties. Blokkering en vernietiging Plannen voor dringende acties Crisismaatregelen en crisiscentrum Voedsel en Waren Autoriteit Ministerie van Landbouw Ministerie van Volksgezondheid Informatie en communicatie Algemene verplichting en specifieke meldingsmechanismen Voedsel en Waren Autoriteit

19 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 19 De organisatie van de voedselveiligheid in het Verenigd Koninkrijk. Stappen inzake risicobeheer Omschrijving van de actieVerantwoordelijke actoren Risico-evaluatie Wetenschappelijke waakzaamheid en studie van de risico's voor de voedselveiligheid Food Standards Agency. Preventie door regulering en normering. Directe of afgeleide voedingswarenwetgeving Ministerie van Volksgezondheid Ministerie van Landbouw Preventie en risicobeheer door het instellen van systemen voor toezicht op de naleving van de normen. Accreditatie- en certificatiewerkzaamheden Controle- en inspectiewerkzaamheden Food Standards Agency en locale overheden. Preventie en risicobeheer door het instellen van systemen die het naleven van de normen garanderen. KwaliteitssystemenMinisterie van Landbouw Opvolgingssystemen.TraceerbaarheidssystemenFood Standards Agency. Het nemen van dringende maatregelen. Terugroepings- en informatie-acties Blokkering en vernietiging Plannen voor dringende acties Crisismaatregelen en crisiscentrum Food Standards Agency. Ministerie van Landbouw Ministerie van Volksgezondheid Informatie en communicatie. Algemene verplichting en specifieke meldingsmechanismen Food Standards Agency.

20 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 20 De organisatie van de voedselveiligheid: tussentijds besluit. Convergerende tendens : iedereen benadert het Europees model Er blijven nog belangrijke verschillen: –rol van de gecentraliseerde en gedecentraliseerde besturen in Frankrijk; –rol van de locale overheid in het Verenigd Koninkrijk en in Denemarken; –verschillen met betrekking tot de taken die aan de agentschappen zijn toevertrouwd; –plaats van de ministeriële diensten die met consumptiezaken belast zijn.

21 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 21 Financiering van de voedselveiligheid.

22 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 22 Werkwijze. Toepassing van de tabel "organisatie" op het financieringssysteem: –Alle actoren worden onderzocht volgens hun acties en de inkomsten en uitgaven die hierop betrekking hebben. –Klassering van de werkzaamheden, toenadering per consolidatiefase, klassering van de financiële stroom in de categorieën van een gemeenschappelijk rooster. –Beoordeling van het wetenschappelijk onderzoek.

23 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 23 Financiering : opbouw van de tabel (1). INVENTARIS VAN DE WERKZAAMHEDEN. Wetenschappelijke waakzaamheid en studie van de risico's voor de voedselveiligheid Directe of afgeleide voedingswarenwetgeving Accreditatie- en certificatiewerkzaamheden Controle- en inspectiewerkzaamheden Kwaliteitssystemen Traceerbaarheidssystemen Terugroepings- en informatie-acties Blokkering en vernietiging Plannen voor dringende acties Crisismaatregelen en crisiscentrum Algemene verplichting en specifieke meldingsmechanismen UITGAVENCATEGORIEEN. Communicatie, informatie en vorming van de bevolking Voedselveiligheid : planten Voedselveiligheid Dierengezondheid Andere producten (speelgoed, cosmetica, enz.) Dringende zaken en crisissen Onderzoek en labo's Reglementeringen en activiteiten van de overheid niet in een categorie ingedeeld

24 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 24 Financiering : opbouw van de tabel (2). Agentschap FAVV, Afssa, VWA, FSA, DVFA Staatsbud get Ministeries Departementen Gemeenten Sectoren Bedrijven Europese Unie Inkomsten Eigen Staatsbudget Fiscaal, enz. Uitgaven Personeel Werking Investeringen. Geïnde ontvangsten Programma's Subsidies Werking Onderzoek Bijdragen en andere heffingen Ten laste genomen kosten Toegekende subsidies

25 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 25 Tabel inzake financiering van de voedselveiligheid in Frankrijk. 2006 per 000€AfssaMinisteries Financiering sectoren Tussenkomst EU Communicatie, informatie en vorming van de bevolking 98,261.203,52 Voedselveiligheid : planten53.302,932.520,00 Voedselveiligheid : andere33.515,33273.121,175.269,00 Dierengezondheid21.104,69280.460,0036.065,00 Andere productenpm Dringende zaken en crisissen117,15776,21 Onderzoek en labo's2.010,003.327,31 Reglementeringen en overheidsactiviteiten1.838,31 niet toegewezen3.659,8142,00999,00 Totaal62.344,00612.191,1443.896,00999,00

26 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 26 Geconsolideerde tabel inzake financiering van de voedselveiligheid in Frankrijk. Financieringsbronnen/uitgavencategorieënBudgetPrivé en EU Communicatie, informatie en vorming van de bevolking 1.301,77 - Voedselveiligheid : planten 50.782,93 2.520,00 Voedselveiligheid 301.367,50 5.269,00 Dierengezondheid 265.499,69 36.065,00 Andere productenpm - Dringende zaken en crisissen 893,36 - Onderzoek en labo's 5.337,31 - Reglementeringen en overheidsactiviteiten 1.838,31 - niet toegewezen 2.619,28 1.041,00 Totaal 629.640,15 44.895,00

27 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 27 Conclusies met betrekking tot de financiering.

28 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 28 Enkele conclusies. Voorafgaande bemerking : de diensten van de betrokken landen moeten de gegevens nog definitief beoordelen en verifiëren. – In het bijzonder voor Frankrijk lijken de lasten die door de privé-sector worden gedragen zeer gering te zijn; de bijdragen betaald aan de departementen en de intercommunale organismen ontbreken (?). –Voor wat het VK betreft, beschikken we niet over nauwkeurige gegevens op gemeentelijk vlak.

29 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 29 De uitgaven voor voedselveiligheid ten opzichte van de bevolking in € per inwoner. BevolkingTotale uitgaven Uitgaven/inw. Bud/inw.Andere/inw. BE 10.445,90 169.869,18 16,26 7,54 8,72 DK 5.411,40 243.854,82 45,06 24,19 20,87 FR 60.561,20 674.535,15 11,14 10,40 0,74 NL 16.305,50 217.265,48 13,32 7,84 5,49 UK 60.034,50 655.933,60 10,93 9,99 0,94 Gemiddeld 152.758,50 1.971.670,85 12,84 10,26 2,58

30 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 30 Beoordeling van de nationale gemiddelden. Er moet nog een belangrijk beoordelingselement worden aangebracht. Het gaat om de correlatie tussen de productie voor "interne" noden van het land en het exportgedeelte van de voedingsproducten De ratio die op een summiere manier is berekend, wijst er bvb. op dat Denemarken meer dan de helft van zijn voedselproductie uitvoert; cijfer gestaafd door de statistieken van Buitenlandse Handel de verhoudingen "uitgave voedselveiligheid ten opzichte van het aantal inwoners" moeten dus opnieuw worden geraamd. Er werd rekening gehouden met de "self sufficiency" verhoudingen van graan en vlees.

31 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 31 Gecorrigeerde kosten per inwoner : gecorrigeerd cijfermateriaal vanuit de self sufficiency-coëfficiënten Kosten per inwoner gecorrigeerd door de self sufficiency-coëfficiënt. BE DK FR NL UK 0 5 10 15 20 25 Gecorri- geerde cijfers BE 15,27 DK20,81 FR7,55 NL12,75 UK12,56 MOY13,79

32 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 32 Financieringsbronnen. Begroting Privé en EU BE46,35%53,65% DK53,68%46,32% FR93,34%6,66% NL58,81%41,19% UK91,44%8,56% Gemid.79,88%20,12% Verdeling van de financiering. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% DenemarkenBelgiëNederlandFrankrijkVeren.KoninkGemiddeld Privé en EU Budget

33 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 33 Agentschappen en besturen: aandeel in de openbare financiering. Agentschapp enMinisteries DK57,76%42,33% BE94,84%5,16% FR9,24%90,76% NL60,76%39,24% UK38,50%61,50% Aandeel van Agentschappen en Ministeries. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% DKBEFRNLUK Ministeries Agentschappen ²

34 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 34 Aandeel met betrekking tot de categorieën van de uitgaven. DKBEFRNLUK Communicatie1,5%1,0%0,2%1,9%7,0% Voedselveiligheid behalve vlees en dieren49,9%17,4%53,4%45,7%8,4% Dierengezondheid en voedselveiligheid van vlees37,7%49,6%44,7%34,6%53,5% Andere producten0,0% Dringende zaken en crisissen1,1%3,6%0,1%4,8%10,2% Onderzoek en labo's0,0%16,9%0,8%3,0%17,3% Reglementeringen en activiteiten van de overheid9,3%3,5%0,3%9,2%1,6% niet toegewezen0,5%8,1%0,5%0,7%1,7% Voor het FAVV niet toegewezen = niet onmiddellijk aan een categorie toewijsbare personeelsonkosten Voor onderzoek en labo’s, in de landen waar deze uitgaven uitgesplitst zijn werden deze werden herverdeeld

35 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Fase 2 : Kostenanalyse per bedrijfskolom Fase opgestart in oktober 2006.

36 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 36 Fase 2. De doelstellingen. De Belgische situatie vergelijken met deze in de andere landen teneinde : –De relevantie van de verdeling tussen de financieringsbronnen na te gaan –De eventuele verschillen tussen de bedrijfskolommen te beoordelen.

37 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 37 Fase 2. De werkwijze. Selectie van vier kolommen : Melk Meel van bakkwaliteit Tomaten, appelen en salade Braadkippen Opbouw van een tabel met specificatie van de fasen van de voedselveiligheid. Antwoorden verwacht vanwege de beroepsorganisaties en verifiëren van de antwoorden.

38 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 38 Fase 2 werkwijze : voorbeeld van tabel. De tabel heeft betrekking op alle fasen van de bedrijfskolom Tot op heden stellen er zich nog problemen bij de distributie.

39 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 39

40 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eerste rapport financiering voedselveiligheid 40 Fase 2. Stand van zaken. KolomIngevulde tabel Gecontro- leerd FAVV Gevali- deerd : sector Definitieve versie MelkOK KipOK FruitOK In uitvoe- ring Meel


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Rapport over de financiering van de voedselveiligheid in België. Pierre Verkaeren Inspecteur."

Verwante presentaties


Ads door Google