De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievergadering OCI’s/CC

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievergadering OCI’s/CC"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievergadering OCI’s/CC
Overzicht per lastenboek

2 INHOUD 1. Sectorgids G- 012/IKKB (vergaderingen 26/05/2011, 10/11/2011) 2. Sectorgids G-040 (vergaderingen 10/11/2011, 22/11/2012, 23/05/2013, 10/10/2013, 30/09/2014) 3. Sectorgids G-040 module C (vergadering 20/02/2014) 4. IKKB Standaard versie 4 (vergaderingen 22/11/2012, 23/05/2013, 10/10/2013) 5. Vegaplan Standaard (vergaderingen 10/10/2013, 20/02/2014, 22/05/2014, 30/09/2014) 6. Sectorgids G-033 (vergaderingen 26/05/2011, 10/11/2011) 7. Sectorgids G-034 (vergaderingen 22/11/2012, 10/10/2013, 23/05/2013) 8. Sectorgids G-037 (vergaderingen 26/05/2011, 10/11/2011) 9. Codiplanplus (vergaderingen 26/05/2011, 10/11/2011) 10. Codiplanplus varkens (vergaderingen 10/10/2013, 20/02/2014, 30/09/2014) 11. Codiplanplus Rund (vergaderingen 22/11/2012, 23/05/2013, 10/10/2013, /02/2014, 30/09/2014) 12. Codiplanplus Parkkonijnen (vergadering 30/09/2014) - Vegaplan.be

3 1. Sectorgids G-012/IKKB : v3 Vergadering 26/05/2011
Checklist : Aanpassingen: Cf. Rondschrijven 2011/05 + Infomail Sproeier : de sticker moet aanwezig zijn Afschaffing van de eisen betreffende de ontsmetting van de kisten, containers en vervoermiddelen na het gebruik van risicoproducten (pootgoed van aardappelen) – Mail FAVV Eisen betreffende het bereiden/verpakken van aardappelen  Zullen in de checklist opgenomen worden (Module A-Versie G-040) Visuele controle van de sanitaire toestand van het geleverde vermeerderingsmaterieel  Registratie is niet nodig Registratie in geval van gebruik van GGO zaaizaden Elektronische checklist : ten laatste half juni beschikbaar Vegaplan.be

4 1. Sectorgids G-012/IKKB : v3 Vergadering 26/05/2011
Contracten OCI/landbouwers : Nieuw modelcontract voor IKKB standaard Met de bepalingen die in het contract van de OCI moeten staan Vragen betreffende de inhoud van het lastenboek? Vegaplan.be

5 1. Sectorgids G-012/IKKB : v3 Vergadering 26/05/2011
Opslag van vervallen producten 1 januari inspectiejaar Xt X- 2 jaar X- 4 jaar Vervallen: NC Proces verbaal Geïdentificeerd, gescheiden opslag en geregistreerd: NC en waarschuwing Niet geïdentificeerd/geregis-treerd: NC en proces-verbaal Geïdentificeerd, gescheiden opslag: Conform – Phytofar Recover Merk op: bedrijfsovername: Geïdentificeerd, gescheiden opslag en geregistreerd + vooraf aan de PCE gemeld: Conform Indien eisen niet vervuld = niet conform + proces-verbaal Vegaplan.be

6 1. Sectorgids G-012/IKKB : v3 Vergadering 26/05/2011
Aanwezigheid van product dat meer dan 4 jaar vervallen is: hoe moet de OCI dit beoordelen ? Hoe moet de landbouwer de NC corrigeren: moet hij naar een fytofar Recover center gaan ? En quid voor de even jaren ? (ophaalbeurten gebeuren slechts op de oneven jaren). Is een verbintenis voldoende ? Antwoord FAVV ( ) in geval van NC Producten vervallen sinds 0 – 2 jaar : Indien naleving van de regels inzake opslag : geen NC Indien niet correcte opslag : NC B Validatie van de ACS indien actieplan en verbintenis tot naleving van de regels 8/04/2017

7 1. Sectorgids G-012/IKKB : v3 Vergadering 26/05/2011
Antwoord FAVV ( ) in geval van NC Producten vervallen sinds 2 – 4 jaar Indien naleving van de regels inzake opslag : NC B Validatie van de ACS indien actieplan en verbintenis tot ophaling bij de volgende ophaalbeurt van Fytofar Recover Incorrecte opslag : NC A2 Geen validatie zonder aanvraag tot onmiddellijke ophaling bij Fytofar Recover (betalend) – Opheffing van de NC A2 en validatie van de ACS indien overleg van het bewijs van ophaling Indien geen tijdige voorlegging van het bewijs van ophaling: geen validatie van de ACS, en NC wordt A1 met melding bij de PCE voor officiële inbeslagname van de producten. 8/04/2017

8 1. Sectorgids G-012/IKKB : v3 Vergadering 26/05/2011
Antwoord FAVV ( ) in geval van NC Producten vervallen sinds meer dan 4 jaar: NC A1 Geen validatie zonder aanvraag tot onmiddellijke ophaling bij Fytofar Recover (betalend)– Opheffing van de NC A1 en validatie van de ACS indien voorleggen van het bewijs van ophaling melding bij de PCE voor officiële inbeslagname van de producten Bedrijfsovername: Naleving van de regels : geen NC Geen naleving van de regels : NC A1 8/04/2017

9 1. Sectorgids G-012/IKKB : v3 Vergadering 26/05/2011
Antwoord FAVV ( ) in geval van NC Overleg is voorzien (tijdens de zomer) met Fytofar Recover betreffende het bewijs van ophaling Stempel van Fytofar Recover op een tijdens de ophaling opgestelde lijst van fytoproducten, factuur voor de ophaling met gedetailleerde vermelding van de producten, … 8/04/2017

10 1. Sectorgids G-012/IKKB : v3 Vergadering 26/05/2011
Beheer van de vervallen producten Aanwezigheid van het etiket ‘Vervallen’ in het fytolokaal/de fytokast; zelfs wanneer er geen fytoproducten aanwezig zijn. Controle van het geheel van de producten die het fytolokaal/de fytokast opgeslaan zijn De landbouwer kan op voorhand een inventaris sturen IKKB Loonwerkers Verificatie via de databank of de factuur Verifieer steeksproefgewijs of het loonwerk wel gedaan werd door de opgegeven loonwerker (klacht Landbouw-Service)

11 1. Sectorgids G-012/IKKB Vergadering 10/11/2011
Voederproductie : ter herinnering Dierlijke productie + Voeder bestemd voor de dieren van het landbouwbedrijf: G-037 Dierlijke productie + Voeder bestemd voor verkoop aan een mengvoederfabrikant : G G-012 Dierlijke productie + Voeder waarvan het overschot aan andere landbouwers verkocht wordt : G-037 Dierlijke productie + Voeder dat systematisch aan andere landbouwers verkocht wordt : G G-012 Plantaardige productie + Voeder : G-012 Vegaplan.be

12 1. Sectorgids G-012/IKKB Vergadering 10/11/2011
Aardappelpootgoed Aardappelpootgoed : scope G-012 Ander pootgoed : Buiten de scope van de G-012 Brief van het FAVV ( ) stelt het tegengestelde Overleg op niveau van de technische werkgroep / RVB Vegaplan Ingeval akkoord van Vegaplan, zal de pootgoed in de volgende versie opgenomen worden, maar de huidige versie zou al gebruikt kunnen worden voor deze productie Voorlopig nog geen formele beslissing van Vegaplan (in bespreking) Vegaplan.be

13 1. Sectorgids G-012/IKKB Vergadering 10/11/2011
Verpakking van aardappelen Zakken van 25 kg verkocht binnen de onderneming Landbouwer wordt niet als verpakker beschouwd Landbouwer is niet onderworpen aan de wetgeving betreffende ‘bereiding en verpakking’ Activiteit wordt beschouwd als directe verkoop Vegaplan.be

14 1. Sectorgids G-012/IKKB Vergadering 10/11/2011
Stockage vervallen producten Beslissing van de RVB van , aanvaard door het FAVV – mail van Bordje ‘Vervallen’ in het lokaal (zelf als er geen vervallen producten in het bedrijf aanwezig zijn op het moment van de audit) Niveau B Bewustmaking van de landbouwers om bepaalde niet conformiteiten te vermijden die ook voor de randvoorwaarden van belang zijn Vegaplan.be

15 1. Sectorgids G-012/IKKB Vergadering 10/11/2011
Productie van witloofwortelen Rubriek ‘Productie van akkerbouwgewassen’ Activiteit Verkoop van deze wortelen Rubriek ‘Groothandel in akkerbouwgewassen’ Activiteit Activiteit in verband met de productie van witloofwortelen Vegaplan.be

16 1. Sectorgids G-012/IKKB Vergadering 10/11/2011
Beroep op een IKKB gecertificeerde loonwerker (3.4.1*) Geldt voor alle teelten en alle soorten werkzaamheden Niveau 2 Kan ook door Nederlandse loonwerker met VKL certificaat (werd gecommuniceerd via de nieuwsbrief van augustus, wordt nog officieel gecommuniceerd naar de OCI’s) Vegaplan.be

17 1. Sectorgids G-012/IKKB Vergadering 10/11/2011
Transport van GOEG naar een GMP bedrijf (3.4.2*) Transporteur gecertificeerd voor IKKB of GMP of GMP+ (indien Nederlandse transporteur – gelijkwaardigheid VKL) Geldig enkel voor GOEG Niveau 1 Initiële audit – Transport is al verricht : certificaat wordt verleend mits verbintenis om voortaan met een gecertificeerde loonwerker te werken (melding in het auditrapport) Indien eis nog niet gerespecteerd is bij een onaangekondigde audit, wordt het certificaat ingetrokken en wordt de afnemer ervan onmiddellijk geïnformeerd

18 1. Sectorgids G-012/IKKB Vergadering 10/11/2011
Ruwvoeder productie De plastiek beschermzeilen moeten waterdicht zijn en het plastiek moet geschikt zijn om in contact te komen met het voeder (1.2.41*) Deze eis heeft betrekking op de zeilen, niet op de touwen Vegaplan.be

19 1. Sectorgids G-012/IKKB Vergadering 10/11/2011
Erwtenloof verkocht aan derden Een landbouwer is onder contract met een firma betreffende de productie van erwten. De firma zorgt voor het sproeien en is verantwoordelijk voor de teelt van de erwten. De firma bezit de perceel/teeltfiches. De landbouwer moet deze fiches niet in zijn bezit hebben (geen historiek nodig van de producten die op de perceel gestrooid werden). Na de oogst van erwten wint de landbouwer het erwtenloof terug en verkoopt deze. In dit geval moet hij over een kopie van de perceel/teeltfiches beschikken. Vegaplan.be

20 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/11/2011
Modules apart certificeerbaar Verschillende OCI’s Verschillende periodes Landbouwbedrijven : ‘Dierlijke’ bedrijven : modules B + C ‘Plantaardige’ bedrijven : modules A + B ‘Gemengde’ bedrijven : modules A + B + C Bedrijven met sierteelt en plantaardige productie : modules A + D Introductie A : Plantaardige productie B : Ruwvoeder C : Dierlijke productie D : Sierteelt Certificeringreglement Wetgeving Vegaplan.be

21 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/11/2011
Indiening bij het FAVV : Timing Modules A + B + C : eind november Module D : half december Opgesteld door AVBS (Algemeen Verbond Belgische Siertelers en groenvoorzieners) – ABS VTU (Vlaamse Tuinbouw Unie) en Fédération Wallonne Horticole Beheerd door Vegaplan Opleiding voorzien in de komende maanden

22 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/11/2011
Verkoop van bloemen die op een paar aren gekweekt worden en die door particulieren gesneden worden: Is dit directe verkoop ? (vraag wordt aan het FAVV gesteld) Antwoord van het FAVV (mail ) Deze activiteit moet niet bij het FAVV geregistreerd worden – Omdat er geen registratie bij het FAVV nodig is voor de kleinhandel in gesneden bloemen, wordt het ook niet vereist voor de producenten die gesneden bloemen verkopen. De productie zelf moet wel aangegeven worden als ‘plantaardige productie niet bestemd voor consumptie’.

23 2. Sectorgids G-040 Vergadering 22/11/2012
Checklist en leidraad: stand van zaken Moet opgesteld worden door het FAVV Er zou een probleem zijn met de vertaalcapaciteit Zou tegen eind november klaar zijn

24 2. Sectorgids G-040 Vergadering 22/11/2012
Activiteit hoeveverkoop Wordt een “impliciete activiteit” in BOOD Moet niet meer geregistreerd worden Activiteit moet niet actief verwijderd worden uit BOOD -> gebeurt automatisch op 2/1/2013 Zal niet meer zichtbaar zijn indien deze activiteit vroeger wel geregistreerd was in BOOD ! Moet wel steeds geauditeerd worden ! Geen certificatie mogelijk voor G-040 indien deze activiteit niet geauditeerd werd. In VegaplanDB: activiteit wel aanvinken indien je dit op het certificaat wil zien verschijnen

25 2. Sectorgids G-040 Vergadering 22/11/2012
Over welke activiteiten gaat het? Directe verkoop van akkerbouwgewassen Directe verkoop van fruit Directe verkoop van groenten Directe verkoop aan de consument in het melkproductiebedrijf (rauwe melk) Directe verkoop aan de consument in de productie-eenheid van consumptie-eieren

26 2. Sectorgids G-040 Vergadering 22/11/2012
Module D – sierteelt: opleiding Opleiding rond quarantaineziektes beschreven in de sectorgids voor auditoren (en wellicht inspecteurs FAVV) In samenwerking met FAVV, ILVO en CRA Datum: eind 2012/begin 2013 (afhankelijk van afspraken FAVV/ILVO) AVBS en Vegaplan zullen opleiding voorzien voor siertelers Sector zal nog communiceren naar eigen telers Gelieve Vegaplan te informeren eens u geaccrediteerd bent!

27 2. Sectorgids G-040 Vergadering 22/11/2012
Enkele aanpassingen dringen zich op: Plantaardig: Kiemgroenten Schrappen van hoeveverkoop in concordantietabel Dierlijk : Schrappen hoeveverkoop als te registreren activiteit Incongruentie gradatie tussen FR en NL versie Wijzigingen op komst voor gezondheidskwalificatie pluimvee

28 2. Sectorgids G-040 Vergadering 22/11/2012
Module A : ‘Kiemgroenten’ Europese verordening : Erkenningsvoorwaarden Microbiologische criteria Traceerbaarheid Invoercertificaat Oktober 2012 :Stemming In Europees Parlement Verwachte publicatiedatum: februari 2013 Nieuwe versie van module A: Opnemen van de eisen uit de omzendbrief

29 2. Sectorgids G-040 Vergadering 23/05/2013
Nieuwe versie: stand van zaken Indiening van de nieuwe G-040 versie bij FAVV op Modules ‘Plantaardige productie’: Omvat de Europese verordeningen inzake kiemgroenten. Van kracht vanaf De reglementering betreffende de fytolicentie is nog niet opgenomen. Van kracht vanaf (overgangsperiode van tot ) Nog geen reacties vanwege het FAVV Kiemgroenten: cfr. omzendbrief FAVV van kracht sinds 2012 (cfr. website)

30 2. Sectorgids G-040 Vergadering 23/05/2013
Module C ‘Dierlijke Productie’ : Vooral aanpassingen tgv nieuwe activiteitenboom Te verwachten nieuwe wetgeving: Pluimvee: Salmonellabestrijding Varkens: Salmonellabestrijding, Aujeszky, I&R Vleeskalveren: geconditioneerde huisvestingsomstandigheden FAVV heeft gevraagd deze al op te nemen in een nieuwe versie van de Module C Kans dat Modules A, B en D eerder zullen goedgekeurd worden dan Module C

31 2. Sectorgids G-040 Vergadering 23/05/2013
Activiteitenboom FAVV Gepubliceerd op 19/12/2012 Aanpassing van onze databank en XML-upload van G-040 en G-033 Wezenlijke verschillen tov vorige versie Plantaardig: Schrappen “al dan niet aangesloten bij een telersvereniging” Schrappen “directie verkoop als aparte activiteit” Opsplitsing “Boerderij/Vermeerderaar” en “Vermeerderaar” Toevoegen activiteit “Kiemgroenten”

32 2. Sectorgids G-040 Vergadering 23/05/2013
Dierlijk: Pluimvee: geen combinaties van activiteiten meer Pluimvee: grotere detaillering activiteit Transport rauwe melk zonder onderscheid “koe” of andere diersoort Omschrijving in de Vegaplandatabank en op certificaat Plantaardig Meestal via PAP ID en bijhorende omschrijving PAP codes vermeld onder de activiteit ter verduidelijking Dierlijk: ongewijzigd

33 2. Sectorgids G-040 Vergadering 23/05/2013
Lopende opmerkingen Vegaplan/Codiplan bij het FAVV PAP ID’s 984 en 985: voorstel tot “Boerderij/Vermeerderaar – aardappelpootgoed met (of zonder) plantenpaspoort” Extra activiteit nodig voor “invoer van gewasbeschermingsmiddelen-sierteeltbedrijf” (naast “boerderij” en “bosbouw”) PAP ID’s 992 en 993: “…ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal”

34 2. Sectorgids G-040 Vergadering 23/05/2013
Vragen van de OCI’s – dierlijk Hoe volgende activiteit registreren? Operator koopt loten van < 50 stuks ‘gestarte’ kippen om die verder af te mesten, te laten slachten in het slachthuis en vervolgens op de boerderij rechtstreeks te verkopen aan de consument. Per jaar worden zo meer dan 200 dieren afgemest. Antwoord FAVV: Geen registratie nodig voor het houden van de dieren.  De registratie is pas verplicht bij een capaciteit van 200 of meer stuks pluimvee. Wel een toelating nodig voor de verkoop op de hoeve van de karkassen.

35 2. Sectorgids G-040 Vergadering 23/05/2013
Indexatie van het gebruiksrecht Wegens een indexatie zullen de Codiplan en Vegaplanbijdragen per 1/7/2013, 22 ipv 20 euro per jaar bedragen. Bepalend hierbij is de auditdatum. De combikorting van 4 euro per gids per jaar of 12 euro per certificatiecyclus per gids bij combinatie dierlijk-plantaardig blijft bestaan. De tarieven worden bijgevolg de volgende: Codiplanbijdrage: € 22 per jaar of € 66 per certificatiecyclus van 3 jaar Vegaplanbijdrage: € 22 per jaar of € 66 per 3 jaar Combinatie dierlijk en plantaardig: € 18 per jaar of € 54 per 3 jaar. Bij de uitvoering van een combi-audit bedraagt de totale Codiplan en Vegaplanbijdrage dan 54*2=108 euro.

36 2. Sectorgids G-040 Vergadering 23/05/2013
Bij bepaalde OCI’s zijn de prijsoffertes, de facturatie en soms zelfs de betaling al gebeurd op basis van het huidige bedrag van het gebruiksrecht, voor audits die na zullen worden uitgevoerd.  Het secretariaat nodigt de OCI’s uit om een officiële reactie in te dienen. Dit punt zal bij de volgende Raad van Bestuur (d.i ) worden behandeld.

37 2. Sectorgids G-040 Vergadering 23/05/2013
Vaststelling van een NC tijdens een inspectie: gevolg Wat gebeurt er wanneer het FAVV een NC vaststelt tijdens een inspectie? FAVV: intrekking van de erkenning? Informatie aan de OCI door het FAVV? Termijn? OCI: intrekking van het certificaat? Het FAVV heeft bij de OCI vergadering van deze vraag van Vegaplan als volgt beantwoord: - Het FAVV kan inderdaad de validatie intrekken, met als gevolg het verlies van de bonus. Dit is voorzien in haar DB. - Tot nu toe is dit nog nooit voorgevallen.

38 2. Sectorgids G-040 Vergadering 23/05/2013
Procedure 2012/534/PCCB voorziet twee gevallen bij een ongunstige inspectie: 1° CL Hygiëne & Infrastructuur  indien intrekking van erkenning/toelating  schorsing van de validatie 2° CL traceerbaarheid/autocontrole/melding  nieuw bezoek (omdat de veiligheid van de voedselketen niet meer gewaarborgd is) Indien nieuw bezoek ook ongunstig  schorsing van de validatie Operator kan validatie opnieuw bekomen na een nieuwe gunstige audit Mogelijkheid om de OCI die het certificaat heeft uitgereikt te informeren? (het FAVV is niet bevoegd voor het uitreiken van certificaten) In bespreking met juristen binnen het FAVV (respect privacy) Taak van de beheerder ? (repercussies op het IKKB certificaat)

39 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/10/2013
Nieuwe versie : stand van zaken Module C ‘Dierlijke productie’ : Aanpassingen wegens aangepaste activiteitenboom Nieuwe wetgeving : Pluimvee: Salmonella, gezondheidskwalificatie Varkens: Salmonella, Aujeszky, geconditioneerde huisvesting? Vleeskalveren: geconditioneerde huisvesting Transport landbouwhuisdieren? Module C zal later goedgekeurd worden dan Module A, B en D Eerder eind 2013

40 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/10/2013
Modules A, B en D: ‘Plantaardige productie’ : Finale fase (validatie in de komende weken) Versie 1.1 Neemt de Europese verordeningen betreffende kiemgroenten op Verordening 208/2013 : traceerbaarheid Verordening 209/2013 : microbiologische criteria Verordening 210/2013 : erkenning Verordening 211/2023 : certificeren voor invoer binnen EU Neemt de regelgeving betreffende fytolicentie niet op Treedt in werking op de datum van verschijning in het Staadsblad

41 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/10/2013
Belangrijkste aanpassingen Definitie Plantgoed/pootgoed : Fruitbomen die op een boomkwekerij en niet op een fruitteeltbedrijf worden opgekweekt en waarvan het, op het moment van verkoop, nog minstens één seizoen duurt vooraleer de boom vruchten draagt of waarvan de vruchten nooit verkocht zullen worden ter consumptie, worden gecertificeerd volgens Sectorgids G-040 module D. Gewasbeschermingsmiddelen  fytoproducten Hygiëne : Bepaalde eisen uit de IKKB Standaard zijn overgebracht naar de Sectorgids voor kiemgroenten (bv: sanitaire, hygiëne) Nieuwe eisen : betreffen kiemgroenten Het begrip ‘water van microbiologische kwaliteit’ is verwijderd.

42 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/10/2013
Spuittoestellen Wanneer een spuittoestel niet meer gebruikt wordt moet de eigenaar binnen de dertig dagen de keuringsoverheid ervan informeren, d.m.v. het voorziene formulier. Registers/documenten (kiemgroenten) Erkenning Copie van het invoercertificaat (model opgenomen in de Gids) Analyseresultaat Van de zaden bestemd voor kieming (bijlage betreffende kiemingtesten) Van de kiemgroenten (Salmonella, shigatoxine producerende E.Coli, Listeria monocytogenes) Van drinkwater (frequentie en type analyses : cf. leidraad)

43 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/10/2013
Correctieve maatregelen De landbouwer moet passende herstelmaatregelen nemen wanneer hij in kennis wordt gesteld van tijdens de officiële controles vastgestelde problemen (eis 6.4.1) Bijlage 5.9 – Bemonstering en analyse van de zaden Voorafgaande analyse van de partij zaden Bemonstering en analyse van de kiemen en van het gebruikte irrigatiewater Bemonsteringfrequentie Vrijstelling van de voorafgaande analyse van de partij zaden Aanvraag bij het FAVV  Officieel antwoord moet aanwezig zijn

44 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/10/2013
De eisen voortvloeiend uit KB van (duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) treden in werking op en worden in een volgende versie van de G-040 opgenomen.

45 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/10/2013
Activiteitenboom FAVV Laatste versie dd Belangrijkste aanpassing: Vervoer door veehouder van melk verplicht te registreren maar binnen scope van G040 Er is hierbij keuze uit één van deze PAP omschrijvingen: Databank en XML-upload wordt in die zin aangepast. PAP Id PAP Omschrijving Plaats Activiteit Product PAP Code 761 Vervoerder melk Transportbedrijf Diepgevroren of gekoeld vervoer Rauwe melk PL84; AC88; PR85 791 Vervoer kamer t° levensmiddelen Vervoer op omgevingstemperatuur Levensmiddelen PL84; AC87; PR52

46 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/10/2013
Vragen van de OCI’s – plantaardig Onder welke code valt de teelt van vlas ? Onder activiteitcode ‘GOEG’ Linum usitassimum L wordt geteeld voor de vezels en de oliehoudende zaden. De technische WG heeft beslist om geen verschil tussen beide te maken. Geen uitbreidingsaudit nodig indien de landbouwer al GOEG produceert, gezien het de zelfde activiteitengroep betreft

47 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/10/2013
Onder welke module valt de teelt van pompoenen ? Eetbare pompoenen  module A (Code : G vm) Niet eetbare pompoenen  module D (Codes : Alle + BL) Zie BOOD PL91 – AC64 – PR112 (sierteelt waarvoor geen plantenpaspoort nodig is) Hobbyboeren moeten deze activiteit niet aangeven.

48 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/10/2013
Waar vind ik het erkenningsnummer van een spuittoestel ? Op de stikker en op het inspectieverslag van CRA/ILVO Indien deze documenten niet beschikbaar zijn kan de landbouwer / de loonwerker zich wenden tot het ILVO (voor Vlaanderen) of CRA (voor Wallonië) en moet (ter identificatie) de kenmerken van het toestel (merk, chassisnummer, …) vermelden. Achteraf wordt ofwel een kopie van het inspectieverslag ofwel de sticker per aangetekende zending bezorgd.

49 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/10/2013
Vergunning voor parallelimport van fytoproducten Het nummer van de vergunning voor parallelimport is niet het nummer van de vergunning van het product in het land van oorsprong gevolgd door /P Het gaat over een nieuw toelatingsnummer gegenereerd door de FOD Volksgezondheid (Dienst Pesticiden) gevolgd door P/P (voor producten voor professioneel gebruik) of G/P (voor producten voor amateur gebruik). Fytoweb laat niet toe om na te gaan tot wanneer het document geldig is. Om deze informatie te verkrijgen moet men zich wenden tot het FAVV, die vanwege de FOD een kopie van het document heeft ontvangen. Meestal (maar niet altijd) draagt het product voor parallelimport de zelfde geldigheidsdata dan het referentieproduct in België.

50 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/10/2013
1 januari van het inspectiejaar X (2013) X- 2 jaar (Producten die niet meer erkend zijn sinds 2011 en 2012 ) X- 2 jaar et X- 4 jaar (Producten die niet meer erkend zijn sinds tussen 2009 en 2011) X- 4 jaar (Producten die niet meer erkend zijn sinds vroeger dan 1 januari 2009) Vervallen : NC en proces- verbaal Geïdentificeerd, apart bewaard en geregistreerd* : NC B en waarschuwing Niet geïdentificeerd, apart bewaard, niet geregistreerd : NC A en proces-verbaal Geïdentificeerd, apart bewaard in het fytolokaal: Conform Overhandigd aan Phytofar Recover * Registratie : - Naam van het product - resterende hoeveelheid - Datum registratie Bij overname van onderneming : Geïdentificeerd, apart bewaard en geregistreerd + vooraf gemeld aan de PCE: conform Indien voorwaarden niet gerespecteerd = NC + proces-verbaal

51 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/10/2013
Vragen van de OCI’s - dierlijk Vraag C10 uit G040 Kleine herkauwers: Vervoersgegevens moeten binnen de 7 dagen in Sanitel geregistreerd worden, via post, fax, Veeportaal of Cerise.  Melding dat de module in Veeportaal niet zou werken.  Navraag bij DGZ: Een verplaatsingsdocument kan door de veehouder geregistreerd worden in Veeportaal via 'Bewegingsmelding'. Er zijn geen meldingen van problemen hieromtrent. De handleiding om een bewegingsmelding te registreren, vindt u via volgende link, hoofdstuk 5:  http://www.dgz.be/sites/default/files/Beknopte%20handleiding%20Veeportaal%20voor%20SGH%20houders.pdf

52 2. Sectorgids G-040 Vergadering 10/10/2013
Vraag C10 uit G040 mod C Kleine herkauwers: Welke is de maximale quotering in dit geval?  ‘Volgens een klant’ wordt dit in de praktijk niet uitgevoerd, zelfs niet door vervoerders.  Codiplan: in het kader van dierziektebestrijding is het absoluut noodzakelijk dat de verplaatsingen correct doorgegeven worden, dus A NC. (Cfr schandaal in Nederland wegens niet geregistreerde schapen)

53 2. Sectorgids G-040 Vergadering 30/09/2014
Nieuwe versie van G-040 in voorbereiding Modules A, B en D Enkele aanpassingen werden aan het FAVV voorgesteld Wij hebben de reactie van het FAVV ontvangen, deze moet worden geanalyseerd binnen de WG Techniek in de loop van oktober Integratie van de wijzigingen in de wetgeving (PPP voor professioneel/niet professioneel gebruik, verwijzing naar de fytolicentie, …) Nieuwe versie komt uit samen met de nieuwe versie van de module C

54 2. Sectorgids G-040 Vergadering 30/09/2014
Nieuwe versie van G-040 in voorbereiding Module C Ingediend op Op dit moment nog geen enkele reactie van het FAVV ontvangen

55 3. Sectorgids G-040 Module C Vergadering 20/02/2014
Indienen nieuwe versie voorzien 4/2014 MB Aujeszky KB handelsverkeer pluimvee en toelatingen Gecontroleerde huisvesting (varken, vleeskalf) Salmonella Actie Plan voor braadkippen, vleeskalkoenen en varkens Transport LBHuisdieren (certificeerbaar onder G040) Aanbeveling : “Gids voor goed gebruik van antibacteriële middelen” (AMCRA)

56 3. Sectorgids G-040 Module C Vergadering 20/02/2014
VRAGEN VAN DE OCI’S Mag Xylazine op bedrijven aanwezig zijn? Wetswijziging van DGM die op het bedrijf aanwezig mogen zijn en door de veehouder mogen toegediend worden:KB 19/07/2013, publicatie 6/8/2013 “Geneesmiddelen die alpha-2-adrenergische stoffen bevatten die niet uitsluitend geregistreerd zijn voor intraveneuse toediening voor zover ze gebruikt worden aan kalmerende of licht sederende doses. “ Actieve stof Xylazine, vb Rompun, Actieve stof Detomidine, vb Domosedan

57 3. Sectorgids G-040 Module C Vergadering 20/02/2014
IBR Statuut documentair controleren? Veehouders werden per brief op de hoogte gesteld van hun IBR statuut (I2, I3 of I4) Als dit document niet teruggevonden kan worden, kan dit ook geverifieerd worden via Publicatie lijst op website DGZ (niet via website ARSIA) Via Veeportaal of Cerise

58 3. G-040 Module C Vergadering 20/02/2014
Nieuwe wetgeving speelmateriaal varkens? Is er niet Onderzoek in opdracht van EC naar interpretatie van de wetgeving Richtlijnen en advies over ideaal gebruik verstrooiingsmateriaal Meer info hierover voor auditoren kan teruggevonden worden op volgende Europese website: https://www.euwelnetpigtraining.org/

59 3. G-040 Module C Vergadering 20/02/2014
Hygiënogram Pluimvee niet langer verplicht? nieuwe wetgeving KB toelatingsvoorwaarden pluimvee en Intracommunautair handelsverkeer Geen vermelding van verplichting om 3*/jaar hygiënogram te nemen bij braadkippen of vóór ieder opzet bij leghennen/poeljen Enkel nog verplicht bij broeierijen, én na vaststelling van zoönotische Salmonella op pluimveebedrijven Opgelet: wel verplicht bij Belplume

60 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 22/11/2012
Jaarlijks overzicht (voor 01/03/2013) Lijst van de verschafte opleidingen voor het behouden en het opvolgen van de kennis en de vaardigheden van de auditoren Met inbegrip van de getroffen maatregelen voor de auditoren die meer dan 5 maar minder dan 10 audits tijdens het jaar hebben uitgevoerd ! De auditor die minder dan 5 audits tijdens het jaar heeft uitgevoerd wordt door Vegaplan niet meer erkend als auditor Aantal niet behaalde certificaten (met rechtvaardiging) Lijst NC’s per type audit (initieel – onaangekondigd – opvolging) Lijst van de ontvangen klachten en de behandeling ervan.

61 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 22/11/2012
Procedure voor de nieuwe auditoren Voorwaarden om op de lijst (op de website) opgenomen te worden: Het examen slagen (min. 14/20) De volgende gegevens bezorgen : Diploma – kwalificatie Opleidingen (intern/extern) betreffende de IKKB Standaard en de methodologie van de audit Informatie betreffende de 10 audits vergezeld door een erkende auditor (data van de audits /type onderneming/naam van de landbouwer/naam van de erkende auditor). Bepaalde OCI’s beschouwen dat 10 audits een hoog aantal is en betreuren dat de audits voor GlobalGap niet in rekening kunnen worden genomen, gezien de eisen ervan zeer gelijkaardig zijn met deze van IKKB (met een toegestaan maximum). De voorzitters van de rvb van Vegaplan en van OVPG weigeren om de regel te wijzigen. De 10 audits moeten wel betrekking hebben op de IKKB Standaard.

62 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 22/11/2012
Voorwaarden om op de lijst (op de website) opgenomen te worden: De volgende gegevens bezorgen (vervolg): Het resultaat van de audit onder toezicht moet positief zijn Toekenning van een paswoord om de audits in de Vegaplan DB te kunnen ingeven

63 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 22/11/2012
Behoud van de erkenning van de auditoren – Test Om de twee jaar, test voor elke ervaren auditor Maart 2013 (datum: nog te bepalen) Inhoud van het lastenboek (o.a. de brieven/infomails, FAQ, verslagen van de infovergaderingen, …) Resultaat : minimum 14/20 Minder dan 14/20: tweede examen Minder dan 14/20 bij het tweede examen: verlies van de erkenning zolang men niet voor het het examen geslaagd is Enkel het eerste examen is gratis – indien de kandidaat niet slaagt is het volgende examen betalend.

64 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 22/11/2012
Bepaalde OCI’s betwijfelen de noodzaak van zulke tests. Vegaplan herinnert aan de volgende punten : Bedoelde tests zijn voorzien sinds de versie 3 van maart 2010. Tegenover de eerste versie is de inhoud van het lastenboek veel geëvolueerd, terwijl de erkenning van sommigen auditoren van 2004 dateert. Vandaag zijn meer dan 60 auditoren actief in de certificatie van de IKKB Standaard. Het is niet de bedoeling om de OCI’s te penaliseren, maar wel om een correcte kennis van de eisen te waarborgen met het oog op de geloofwaardigheid van het systeem voor de landbouwers en de aannemers, en op uitwisselbaarheid met andere systemen. De inhoud van deze tests is gelijkaardig met deze van de examens voor nieuwe auditoren. De ervaring van de bevestigde auditoren moet hen helpen om te slagen. Het gaat over een “gesloten boek” examen”, met vragen “waar/onwaar” betreffende veel voorkomende eisen/activiteiten.

65 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 22/11/2012
Aanpassingen voorzien voor de volgende versie Nieuwe auditor : professionele ervaring (cf. eisen van het FAVV voor de Sectorgids) Relevante professionele ervaring van tenminste twee jaar in de sector Aanwezigheid van Vegaplan bij de audit : Vegaplan eigent zich het recht toe om voor elke auditor tenminste één keer per jaar aanwezig te zijn (of een derde persoon te mandateren) bij een audit om na te gaan of de eisen uit de IKKB Standaard correct worden gecontroleerd of wanneer er tekens bestaan van een zware overtreding bij de operator.

66 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 22/11/2012
Onaangekondigde audit : Vegaplan kan ook de OCI vragen om een onaangekondigde audit uit te voeren wanneer er tekens zijn van een ernstige overtreding. Vegaplan eigent zich het recht toe om bij deze onaangekondigde audit aanwezig te zijn. Het stoppen van de activiteiten : Wanneer een OCI stopt met zijn activiteiten of niet meer in staat is om zijn activiteiten te blijven uitoefenen in het kader van de IKKB Standaard, moet deze OCI een geschikte procedure instellen om te zorgen dat de bestaande certificaten door een andere door Vegaplan erkende OCI overgenomen worden. Deze procedure wordt tenminste 3 maand voor het stoppen van de activiteiten aan Vegaplan gemeld . Vegaplan evalueert de procedure binnen een termijn van één maand.

67 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 22/11/2012
Actualisatie van de databank : Vegaplan.be eigent zich het recht toe om op steekproefsgewijze basis te verifiëren of de OCI voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot de actualisatie van de database en rapportage aan Vegaplan.be.  Auditrapport: Vegaplan heeft het recht om de auditrapporten op te vragen. Op vraag van Vegaplan moeten deze binnen de 8 werkuren overgemaakt worden aan het secretariaat van Vegaplan De documenten (contract, auditrapport,checklist, certificaat) worden opgesteld in de taal (Nl/Fr) van de landbouwer.

68 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 22/11/2012
VRAGEN VAN DE OCI’S Vallen de productie en de stockage van stro onder module A of module B  module A (binnen GOEG) Betekent de certificatie voor deze module een meerwaarde voor de landbouwers ? Ja,in het kader van de leveringen naar een GMP onderneming hangt af van de vraag van hun afnemers

69 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 22/11/2012
IKKB Standaard “Loonwerkers” Is het IKKB certificaat noodzakelijk voor de loonwerkers die uitsluitend de activiteiten “strooien/transport van mest” Ja want dit is een eis van niveau 2 voor de lanbouwer – dus een NC indien de loonwerker niet gecertificeerd is. Het blijkt dat weinig betrokken loonwerkers op de hoogte zijn van de effecten daarvan voor de landbouwer. Vegaplan zal de informatie verspreiden via de landbouwpers en via de nieuwsbrief van Landbouw-Service. Omdat het over een eis gaat uit een privaat lastenboek, kan de informatie niet via de overheid worden verspreid (bv. de Mestbank).

70 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 22/11/2012
Certificatie van de “Loonwerkers” De certificatie van de Sectorgids voor ‘Aannemers van land-en tuinbouwwerken’ is niet verplicht, want deze sector is niet onderworpen aan de FAVV bijdrage. Toch kan deze certificatie nuttig zijn, voor de volgende reden: Het FAVV opteert voor de uitvoering van een inspectie o.a. op basis van de certificatie voor de sectorgids en van het statuut van de loonwerker in BOOD Het is mogelijk dat de sector in de toekomst wel bijdrageplichtig zal zijn. Een combi-audit ‘Sectorgids/IKKB Standaard’ kan financieel voordelig zijn.  Moet worden voorgesteld, maar niet opgelegd !

71 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 22/11/2012
Verdere ontwikkelingen Integratie in de IKKB Standaard ‘Primaire Plantaardige Productie’ van : Kiemgroenten (omzendbrief) Integrated Pest Management Duurzaamheid Waarschijnlijk in februari 2013

72 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Jaarverslag – Herinneringen Verstuurd ten laatste op 1 maart Bevat volgende punten: De lijst van de opleidingen verstrekt voor het behoud en de opvolging van de kennis en bekwaamheid van de auditoren Met inbegrip van de acties ondernomen voor de auditoren die tussen 5 en 10 audits hebben uitgevoerd tijdens het jaar (bijv. terreinaudits) # niet behaalde certificaten (en verantwoording) Overzicht van de ontvangen klachten en hun behandeling In 2012/13: klacht van Vegaplan betreffende de tussentijdse audits Overzicht van de NC’s per type audit (initieel – onaangekondigd – opvolging)

73 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Enquête ‘Non-conformiteiten’ 2012 De meest frequente NC’s bij plantaardige productie: Opslag van de NBGM’s (niv 1) Glasbreuk (spiegels) (niv 1) Checklist niet ingevuld (niv 1) Geen IKKB-erkende loonwerkers (niv 2) Minder dan één etiket per lot zaden (COP) (niv 2) Onvolledige perceelfiche (niv 1) Fytolokaal (beschermende kledij, emmer, vuurbestendig, …) Schoonmaakplan (niv 2) Lijst van de toegestane gewasbeschermingsmiddelen (niv 2) Het bewijs dat de verpakkingen geschikt zijn voor voedingsmiddelen (niv 1)

74 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
De meest frequente NC’s bij plantaardige productie: Registratie (oogstdata, lokaascontrole, jaarlijkse controle van spuittoestel/mestverspreider, …) Ongevallenprocedure (niv 2) Rittenstaat (niv 1) fiche per landbouwer van de werken/landbouwer (niv 1) Artikel voorzien binnen enkele weken; nadruk op enkele punten Vereisten inzake beheer van de NBGM’s + fytolokaal Registratie Checklist IKKB-erkende loonwerkers + referentie naar de handleiding (procedures, pictogrammen, …)

75 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Vragen OCI’s Glasbreukprocedure: De landbouwer moet weten wat te doen ingeval van glasbreuk, maar hoeft niet over de procedure te beschikken Spuittoestel: Zelfklever + controlecertificaat zijn noodzakelijk Corrigerende maatregelen wanneer problemen vastgesteld worden tijdens officiële controles (6.1): De vereiste staat in de officiële CL van de G-040; ze zal opgenomen worden in de volgende versie van de IKKB-standaard (lastenboek/checklist); ze staat nu al in de elektronische CL (8.1)

76 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Vragen van de OCI’s Het sorteren, omhullen, verpakken en verkopen van zaden die een loonwerker bij verschillende landbouwers aankoopt, valt niet onder de scope van de G-033. Dit is een groothandelsactiviteit. De behandeling van zaden valt niet onder de G-038 (geen gids beschikbaar). Het sorteren en omhullen van zaden door een loonwerker (in zijn onderneming of bij de landbouwer via een mobiele installatie) die de zaden achteraf aan de landbouwer terug bezorgt vallen onder de scope van de G-033 (bijkomende info in de volgende versie van de Gids) omdat de zaden de eigendom van de landbouwer blijven .

77 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Het vervoer van GOEG of van bieten naar de industrie valt onder het toepassingsgebied van de IKKB Standaard maar niet onder de G-033 Enkel het vervoer van het veld naar de landbouwonderneming wordt door het FAVV als landbouwvervoer beschouwd en valt onder het toepassingsgebied van de G-033 Ter gelegenheid van de nieuwe versie van de G-033 zal dit worden herbesproken op basis van de definitie van FOD mobiliteit

78 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Mag het residu van de vergisting van kippenmest gebruikt worden bij het telen van bieten (of andere gewassen)? 1° Dit produkt wordt niet vermeld in bijlage I van de KB van betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubtsraten. Voor dit produkt moet dus een ontheffing verleend worden, conform art. 5 van dit KB. De OCI moet de lijst raadplegen van de ondernemingen die zulke ontheffing hebben verkregen (cf. phytoweb.be  meststoffen  lijst van de ontheffingen voor meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en aanverwante producten) om na te gaan of de leverancier in orde is. 2° Een gebruikscertificaat is nodig, evenals een copie van de produktanalyse. Deze documenten worden vereleend door de leverancier.

79 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Integrated Pest Management Europese Richtlijn 2009/128 inzake duurzaam gebruik van pesticiden 8 algemene principes Van kracht vanaf Bevoegdheid van de gewesten Ontwikkeling van een IPM checklist (in uitvoering) Controle door de OCI’s (erkend door het FAVV) Beheer van de checklist door VEGAPLAN De vereisten zullen in de IKKB standaard worden opgenomen Gebruik van de databank van Vegaplan Opleiding voorzien voor de OCI’s + communicatie naar landbouwers toe

80 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Duurzaamheid Vraag van de afnemers Opstelling van een ‘duurzaamheids’-vragenlijst Structuur: Planet / People / Profit Planet: veel vereisten uit de IKKB-standaard Automatisch vervolledigd via de IKKB checklist (elektronische checklist) Nieuwe vereisten worden besproken (beslissing tijdens de RvB van ) Integratie gelijktijdig met de IPM vereisten IKKB-standaard  Vegaplan-standaard

81 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Verbetering van de test van Scope : De verkoop aan een frietkraam van binnen de onderneming geproduceerde aardappelen maakt deel uit van de scope van de IKKB Standaard Ambulante verkoop, stockage voor de rekening van een andere landbouwer, bereiding/verpakking van door een andere landbouwer geproduceerde aardappelen maken geen deel uit de scope van de IKKB Standaard. Fytolokaal : Delen met een buurman is toegelaten maar producten moeten gescheiden zijn en traceerbaarheid verzekerd Niet in België erkende producten die bestemd zijn om gebruikt te worden in een buurland moeten duidelijk worden geïdentificeerd Opvang bij lekkage is niet verplicht Aanwezigheid van een etiket voor NBGM is verplicht.

82 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Fytolokaal : Lege verpakkingen mogen op het erf van de boerderij worden opgeslagen maar moeten dan worden samengebracht Lege verpakkingen moeten niet noodzakelijk bij elke ophaalbeurt aan Phytofar Recover worden overhandigd

83 4.IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
1 januari van inspectiejaar X (2013) X- 2 jaar (Producten niet toegelaten in 2011 en 2012 ) X- 2 jaar en X- 4 jaar (Producten niet toegelaten tussen 2009 en 2011) X- 4 jaar (Producten die al voor 01/01/2009 niet toegelaten waren) Vervallen : NC en proces- verbaal Geïdentificeerd, gescheiden opgeslagen en geregistreerd* : NC B en waarschuwing Niet geïdentificeerd, niet gescheiden opgeslagen, niet geregistreerd : NC A en proces -verbaal Geïdentificeerd, gescheiden opgeslagen in het fytolokaal: conform Ophaal door Phytofar Recover * Registratie : - Benoeming product - Overblijvende hoeveelheid - Datum registratie Bij overname van onderneming: Geïdentificeerd, gescheiden opgeslagen en geregistreerd + op voorhand gemeld aan de PCE: conform In geval van niet-respect van de voorwaarden = NC + proces verbaal

84 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Opslag-, verkoop- en bewerkingsruimten : Breukveilige verlichting: nodig enkel wanneer de verlichting zich net boven het geoogste product bevindt Opslag van gereedschap is toegelaten voor zover er geen risico tot contaminatie bestaat en een fysieke scheiding bestaat tussen het gereedschap en de geoogste producten Registratie van de bevindingen en van de ondernomen acties n.a.v. controle van lokaas Langdurig opslag van GOEG: gebouwen op slot GOEG : i.g.v. gebruik van producten voor bestrijding van ongedierte voor de opslag van berokingsproducten moet de afnemer worden verwittigd

85 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Machine, apparatuur en gereedschap : De ‘Reinigings- en ontsmettingsfiche’ moet verplicht ingevuld worden na een transport van een verboden lading, in geval van transport van GOEG – Z- oGbP naar een GMP onderneming. Transport van GOEG naar een GMP onderneming die na de opslag gebeurt (buiten oogst activiteiten) moet verplicht door een GMP transporteur worden uitgevoerd. Coördinaten van fabrikant/verkoper zijn nodig om de traceerbaarheid te verzekeren van de verpakkingen bestemd om met het product in contact te komen De eigenaar die een spuittoestel buiten gebruik stelt, moet de keuringsinstelling er van informeren en moet de spuitboom en de spuitkrans demonteren.

86 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Teelttechnieken : Reinigingswater : Drinkwater voor het laatste spoelbeurt van consumptieklaar groenten/fruit Schoon water voor de laatste spoelbeurt van groenten/fruit bestemd voor bewerking Proper water voor het verwijderen van aarde Het gebruik van rioolslib en waterzuiveringsslib van openbare waterzuiveringstations is verboden bij aardappelen/fruit/groenten/hop en bij de teelt van broodtarwe. Een etiket bewaren per partij gecertificeerde zaden: enkel bij GOEG/oGbP

87 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Bedrijfsleider, personeel en derden : Om in zijn eigen onderneming bestrijdingsmiddelen te gebruiken moet de landbouwer NIET speciaal erkend gebruiker zijn, BEHALVE als het over klasse A producten (bijlage X) gaat. De OCI moet controleren dat de landbouwer over de toelating beschikt voor het bereiden en verpakken van consumptieaardappelen, EN MOET OOK de infrastructuur voor het bereiden/verpakken controleren Voor het gebruik van het plantenpaspoort dient de producent goedgekeurd te zijn.

88 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Registers : Gescheiden mappen of inlegvellen per categorie van IN/OUT producten zijn niet meer verplicht Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet binnen de 7 dagen worden geregistreerd Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor plantaardige productie bestemd voor de niet-eetbare sector moet ook worden geregistreerd

89 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Procedures : De klachtenprocedure betreft klachten vanwege de klanten, de leveranciers, de dienstverleners Een schoonmaakplan moet aanwezig zijn voor As/IG, Gvm, KF, HF, Hs, V

90 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Schadelijke organismen : De landbouwer moet de beheersmaatregelen in het kader van mycotoxinen zoveel mogelijk toepassen (cf. maatregelen voorgesteld in bijlage van G-040/IKKB)

91 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Certificeringregeling: Bij een uitbreidingsaudit worden de verticale eisen (= specifiek voor een teelt) evenals de horizontale eisen (‘voor alle teelten’) gecontroleerd Bij een uitbreidingsaudit draagt het toegereikte certificaat, de zelfde einddatum voor de nieuwe teelten dan voor de bestaande

92 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
IKKB Standaard Loonwerkers: De in de IKKB Standaard beschreven rittenstaat is enkel verplicht in het kader van het transport naar een GMP onderneming De rittenstaat moet op zijn minst de drie laatste ritten vermelden en moet het transport vergezellen. De rittenstaat moet ook de gebruikte reinigingsprocedure vermelden Het bijhouden van een fiche met de uitgevoerde activiteiten per landbouwer is verplicht De loonwerker is niet verantwoordelijk voor de traceerbaarheid van de door de landbouwer geleverde producten.

93 4. IKKB Standaard: versie 4 Vergadering 23/05/2013
Resultaten Inhaaltest (indien < 14/20) : om 10 uur in de kantoren van Vegaplan Betalend: € 50 /deelnemer

94 4. IKKB Standaard: versie 4.1 Vergadering 10/10/2013
Nieuwe versie : v. 4.1 Verschuiving van bepaalde eisen Bewoording en code ongewijzigd, maar: Eisen betreffende kiemgroenten  G-040 Eisen betreffende andere activiteiten  IKKB (code *) Aandacht : het niveau van de eis kan verschillen Voorbeeld : Punt 1.3 “Sanitaire” Oppassen voor de intern gebruikte checklist ! Elektronische checklist wordt aangepast. Gezien de aanpassingen bijna enkel op gekiemde zaden betrekking hebben, en om in lijn te blijven met de Sectorgids (versie 1.1), draagt de nieuwe versie van IKKB Standaard de nummering ‘4.1’.

95 4. IKKB Standaard: versie 4.1 Vergadering 10/10/2013
Fytolokaal : Besluit Waalse Regering (Technische werkgroep geraadpleegd) Hoeveelheid ≥ 25 kg en < 5 t: klasse 3 (indien > 5t: klasse2): Absorptiemiddelen aanwezig binnen of dichtbij het lokaal – niv. 2  niv. 1 ? Documenten voor het identificeren van de aard van de opgeslagen producten en van de risico’s daarbij (niv. 1 ?) Verpakkingen van fytoproducten en materiaal gecontamineerd door de fytoproducten worden bewaard in een gesloten verpakking (niv. 1 ?) Voorkomen van accidentele lozing van fytoproducten : niv. 3  niv. 1 ? Elke accidentele lozing van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater of in preventiegebied moet worden gemeld Register van gevaarlijk afval (niv. 1 ?)

96 4. IKKB Standaard: versie 4.1 Vergadering 10/10/2013
Voor een nieuw lokaal (vanaf ): toegang gevestigd op 5 meter van de openbare weg; 10 meter van de woningen van derden; 10 meter van een oppervlakte water, van een voorkeursinlaat naar het grondwater of een inlaat van een openbare riolering Gezien deze nieuwe regels betreffende het fytolokaal nog aan de technische WG moeten worden voorgelegd, worden de aanpassingen niet in de versie 4.1 opgenomen, maar wel in de volgende versie. Bijkomende eisen vanaf  nieuwe versie

97 4. IKKB Standaard: versie 4.1 Vergadering 10/10/2013
Certificeringregeling Het personeel van Vegaplan of een persoon gemandateerd door Vegaplan heeft het recht om minimaal 1 maal per jaar elke auditor te vergezellen bij een audit, om na te gaan of de IKKB Standaard correct wordt geauditeerd.  Wanneer er tekenen zijn van een ernstige overtreding kan een onaangekondigde audit gebeuren in de aanwezigheid van Vegaplan. Indien een OCI met zijn activiteiten wil stoppen of niet meer in staat is om zijn activiteiten in het kader van de IKKB Standaard verder te zetten, voorziet hij adequate procedures om de lopende certificaten door een andere door Vegaplan erkende OCI te laten overnemen. Deze procedure wordt minimum 3 maanden voor het stoppen van de activiteiten van de OCI aan Vegaplan gemeld. Vegaplan evalueert de procedure binnen een termijn van één maand.

98 4. IKKB Standaard: versie 4.1 Vergadering 10/10/2013
De landbouwer verleent het recht aan Vegaplan.be om de audit bij te wonen of, indien nodig, om een bijkomende audit binnen de onderneming uit te voeren, ter controle van de criteria zoals vermeld in het lastenboek van de IKKB Standaard.  De landbouwer laat toe dat de auditrapporten indien gewenst door de OCI aan Vegaplan.be worden overgemaakt.  Alle documenten betreffende de certificatie (contract, auditrapport, checklist, certificaat, …) wordt in de taal van de landbouwer opgesteld. Vegaplan kan ook de OCI vragen om een onaangekondigde audit uit te voeren wanneer er tekenen zijn van een ernstige overtreding.

99 4. IKKB Standaard: versie 4.1 Vergadering 10/10/2013
Vegaplan eigent zich het recht toe om op steekproefsgewijze basis te verifiëren of de OCI voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot de actualisatie van de database.  Vegaplan heeft het recht om de auditrapporten op te vragen. Op vraag van Vegaplan moeten deze binnen de 8 werkuren overgemaakt worden aan het secretariaat van Vegaplan.   Jaarlijks rapport: de door de OCI getroffen maatregelen wanneer een auditor tussen 5 en 10 IKKB audits heeft uitgevoerd.

100 4. IKKB Standaard: versie 4.1 Vergadering 10/10/2013
Vragen van de OCI’s Moet een loonwerker die gecertificeerd is voor BRC of GlobalGap ook voor IKKB gecertificeerd zijn om werken bij een IKKB gecertificeerde landbouwer te mogen uitvoeren ? Ja, de loonwerker moet gecertificeerd zijn voor IKKB (niv. 2). Indien het over transport naar een GMP landbouwonderneming gaat, moet hij gecertificeerd zijn voor IKKB OF GMP (niv. 1). Bepaalde loonwerkers die sorteren en verpakken zijn gecertificeerd voor andere systemen (BRC, …), die een alternatief zouden kunnen vormen voor IKKB. Er kan in de toekomst worden nagedacht over het streven naar uitwisselbaarheid met deze systemen, maar dit is vandaag niet aan de orde. Mag een loonwerker die zelf als landbouwer gecertificeerd is voor IKKB zijn IKKB certificaat PPP gebruiken voor zijn activiteiten als loonwerker ? Neen. Het zijn twee verschillende lastenboeken en certificaten.

101 4. IKKB Standaard: versie 4.1 Vergadering 10/10/2013
Verantwoordelijkheid van de loonwerkers die de sproeiwerken uitvoeren ? De loonwerker is verantwoordelijk voor het sproeien Indien foutieve toepassing (dubbelwerk of niet over de hele oppervlakte afgedekt)  zijn verantwoordelijkheid BEHALVE IN HET VOLGENDE GEVAL Wanneer de landbouwer zelf instructies heeft gegeven betreffende de toe te passen producten en dat er schade veroorzaakt is door een niet geschikt product  verantwoordelijkheid van de landbouwer.

102 4. IKKB Standaard: versie 4.1 Vergadering 10/10/2013
Verduidelijking van de eisen en 2.3.8 2.3.7*: voor industriegroenten moeten kisten en containers op vaste ondergrond staan, met uitzondering tijdens het oogsten – immers mag zelf tijdens het oogsten de ondergrond niet uit kiezel bestaan 2.3.8*: voor hardfruit moeten palloxen worden opgeslagen op verharde, propere ondergrond – het gaat hier om opslag/stockage enerzijds en om verharde, niet noodzakelijk ‘vaste’ ondergrond. Voor fruit: vaste ondergrond (dolomiet, gravel, … ) die met water kan worden gereinigd maar moet waterdoorlatend zijn. Gravel is niet voldoende; kiezel is niet toegestaan (Zie nieuwe formulering hierna) Voor groenten : antwoord van de sector wordt verwacht.

103 4. IKKB Standaard: versie 4.1 Vergadering 10/10/2013
Verduidelijking van de eisen 2.3.7* en 2.3.8* Marktverpakkingen  worden steeds op een harde ondergrond en onder dak bewaard. Oogstverpakkingen mogen vrij staan (niet noodzakelijk onder dak). Kisten en containers mogen niet op gravel staan, uitgezonderd tijdens de oogst op het veld. Paloxen worden ordelijk op een harde waterdoorlatende ondergrond opgeslagen – dit mag buiten.

104 4. IKKB Standaard: versie 4.1 Vergadering 10/10/2013
Verduidelijking van de eisen 2.3.7* en 2.3.8* Nieuwe formulering voorgesteld voor versie 4.1. 2.3.7* De kisten of containers moeten op een vaste ondergrond staan met geen gevaar voor contaminatie. Uitgezonderd tijdens de oogst wanneer ze op het veld worden geplaatst. Echter: kisten nooit op kiezel stockeren. 2.3.8* Marktverpakkingen worden beschut en op een verharde ondergrond bewaard, die geen gevaar inhoudt voor contaminatie en afdoende kan gereinigd worden indien nodig. Oogstverpakkingen, waaronder paloxen, mogen vrij staan, op een verharde ondergrond.

105 5. Vegaplan Standaard: Vergadering 10/10/2013
Vegaplan Standaard – versie 1 Publicatie: begin 2014 Treedt in werking 3 maand na de publicatiedatum Nieuwigheden Module B in module A opgenomen IPM Europese regelgeving : Checklist opgesteld door de regionale overheden Gecontroleerd door de (door het FAVV erkende) OCI’s Opgenomen in de Vegaplan Standaard (code gevolgd door ‘I’) of apart Informatie wordt aan de Gewesten overhandigd (via een excelfile)

106 5. Vegaplan Standaard: Vergadering 10/10/2013
- IPM IPM activiteit vermeld op het (Vegaplan) certificaat of op het aparte IPM certificaat (dit wordt nog overlegd met de overheden Duurtijd van de audit is nog niet bepaald. Testaudits worden door de Gewesten georganiseerd om na te gaan hoeveel tijd nodig is om de nieuwe eisen te controleren.

107 5. Vegaplan Standaard: Vergadering 10/10/2013
Duurzaamheid Vraag van de afnemers Opstellen van een vragenlijst over Duurzaamheid Structuur : Planet / People / Profit Planet : veel eisen in de IKKB Standaard Eisen worden in de Vegaplan standaard opgenomen (code ‘D’) Automatisch ingevuld via de (elektronische) IKKB Standaard checklist Vermeld op het certificaat van de Vegaplan Standaard De checklist moet verplicht aan Vegaplan worden bezorgd (elektronische checklist) Specifieke vergadering voor de presentatie van de inhoud: (te bevestigen)

108 5. Vegaplan Standaard Vergadering 20/02/2014
IPM Europese regelgeving (128/2009): Art. 14 – toepassing vanaf Omzetting op regionaal niveau Vlaanderen: vanaf het volgende teeltseizoen ( ) Wallonië: documenten in afwachting van goedkeuring Duurzaamheid Toenemende druk van de afnemers Pro-actief om te vermijden dat de afnemers hun eigen eisen zouden opleggen

109 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Integrated Pest Management Contracten Interprof. akkoorden Vegaplan Standaard Duurzaamheid Randvoorwaarden Sectorgids Voedselveiligheid Meldingsplicht Traceerbaarheid

110 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Nieuwe naam voor het lastenboek Nieuw logo Module B opgenomen in module A IPM eisen Identificeerbaar via een ‘I’ binnen de checklist (W – VL) AGW: Opslag van pesticiden Gemeenschappelijke eisen voor de twee Gewesten

111 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Duurzaamheid Nieuwe eisen (voornamelijk aanbevelingen) Identificeerbaar via een ‘D’ in de checklist Eisen betreffende biomassa bestemd voor de productie van biobrandstoffen/vloeibare biomassa (Richtlijn 2009/28 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen–RED richtlijn) Twee nieuwe activiteiten: Bieten/GOEG ‘biomassa’

112 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Certificeringsregeling : Ervaring van nieuwe auditoren : Relevante professionnele ervaring van tenminste twee jaar binnen de primaire sector Introductie van het aantal ha/activiteitengroep in de DB Individuele elektronische checklist doorgeven.

113 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
IPM Europese richtlijn (128/2009): bepaalt 8 principes voor geïntegreerde bestrijding : - Goede Landbouw Praktijken - Waarschuwingen - Drempels - Alternatieve bestrijdingsmethoden - Keuze van de gewasbeschermingsmiddelen - Gebruikshoeveelheden (dosis/frequentie) - Gebruik van antiresistentiestrategieën - Registratie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en verificatie van de effectiviteit

114 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Checklists ontwikkeld door de Gewesten Waals Gewest: volgt de 8 principes Vlaams Gewest: anders georganiseerd Checklists opgenomen binnen de Vegaplan checklist (concordantietabel) 3 certificeringsmogelijkheden: Vegaplan Standaard met inbegrip van IPM (1 gecombineerde checklist) Sectorgids + IPM (via 2 specifieke checklists) IPM (via specifieke checklist)

115 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Hulpmiddelen : Checklists eigen aan elk Gewest Inhoud van de eisen zeer vergelijkbaar Een paar specifieke checklists (Gewestelijke regelgevingen) Niveau van de eisen vergelijkbaar Zelfde activiteitengroepen Specifieke gidsen opgesteld door elk Gewest OCI: FAQ opgesteld in overleg met de Gewesten. In geval van een vraag van een OCI, gemeenschappelijk antwoord van de Gewesten, gecommuniceerd aan alle OCI’s. IPM zone op de website van de Gewesten

116 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
- Eisen: zelfde logica als Vegaplan - Niveau 1 : 100 % conform - NC gecorrigeerd binnen de drie maanden - Indien niet het geval, melding via - Niveau 2 : 70 % conform - 70% voor IPM eisen - 70% voor andere eisen - Niveau 3 : aanbevelingen - Eisen bestaande uit een reeks maatregelen te selecteren door de landbouwer - De lijsten met te selecteren maatregelen worden in bijlagen opgenomen - Een minimum aantal maatregelen moet worden toegepast.

117 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Bijlage 6: Keuze van de bestrijdingsmethoden: één van de volgende maatregelen toepassen Biologische bestrijding door gebruik te maken van natuurlijke vijanden. Gebruik van erkende biologische en natuurlijke preparaten tegen ziekten en plagen (bv. Trichoderma tegen schimmels, Bacillus tegen rupsen) Gebruik van fysische methoden (bv. wegvangen door vallen en lijmbanden (mass trapping, langzame zandfilter voor wegvangen schimmels, UV-behandeling, stomen, insectengaas) Verwarringstechniek Mechanische onkruidbestrijding Alternatieve (niet chemische) onkruidbestrijding: thermische onkruidbestrijding, wieden, gebruik van onkruidonderdrukkende methoden (gronddoek, organische mulchen, bedekkend gewas, …) Biologische bodemontsmetting Fysische bodemontsmetting Bodemontsmetting via solarisatie Grasland afwisselend grazen of maaien

118 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Geldigheidsduur van het certificaat : 3 jaar Accreditatienorm Vegaplan Standaard: ISO 17065 IPM : ISO of (nog in bespreking maar de Gewesten wensen onaangekondigde audits  waarschijnlijk ISO 17065) Controle gedelegeerd aan de OCI’s : Erkend door het FAVV Kennis van IPM Goedkeuring afgegeven door de Gewesten (Waals Gewest ?) Jaarverslag vóór 31.03 Lijst gecertificeerde landbouwers (VEN) + resultaten van de controles (NC)  kan door Vegaplan worden gecommuniceerd

119 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Vlaams Gewest: vanaf Voor IKKB gecertificeerde landbouwers: - worden de IPM eisen gecontroleerd : - Bij de vernieuwing van hun certificaat - in geval van onaangekondigde of uitbreidingsaudit - één certificaat (erkend door de Gewesten) dat onderlijnt dat de Vegaplan Standaard al de IPM eisen afdekt.

120 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
- Voor de anderen: Het bewijs aanleveren dat zij vóór bij een OCI ingeschreven zijn Vlaams Gewest: voor Waals Gewest: ten laatste 6 maand na invoegingstreding van het besluit. Apart IPM certificaat

121 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
DUURZAAMHEID Samenwerking met UGent Opstellen van een vragenlijst ‘Duurzaamheid’ Op basis van een dertigtal documenten in gebruik binnen de agrovoedingssector (Retail, ondernemingen, foodservices) Bestaat uit 246 vragen Gerangschikt per thema WG Duurzaamheid van Vegaplan Vragenlijst filteren Van toepassing op de plantaardige sector Resultaat: 30 vragen Opgenomen in bijlage 14

122 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Principes betreffende de duurzaamheidseisen Opgenomen in de Standaard (geen aparte module) Geen dubbele controle Eenvoudig, haalbaar, betaalbaar en controleerbaar Gebaseerd op bestaande praktijken Specifiek voor bepaalde producties (indien nodig) Identificeerbaar, bv. voor specifieke communicatie (elektronische checklist) Geborgd door een individuele certificatie

123 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
- Planet - Voorkomen van verontreiniging - Bodem, grondwater (Vb. stockage van gewasbeschermingsmiddelen, van meststoffen, onderhoud spuittoestel en machines) - Voorkomen van afval (Vb. Aankoop in bulk, herbruikbare verpakkingen) - Afval recycling (Vb. Phytofar Recover) - Beheer van het gebruik van inputs - Grondstoffen (Vb. respect doseringen) - Teeltlaag (Vb. analyse bodemstikstofprofiel) - Water (Vb. Irrigatie in functie van de behoefte van de planten, ‘s nachts en ‘s avonds begieten om verdamping te voorkomen)

124 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
- Planet - Beheer van luchtemissies Vb. motor stilzetten gedurende laden en lossen, onderhoud van de droger/blazer, energieverbruik verminderen - Biodiversiteit Vb. Maatregelen voor het behoud van de lokale biodiversiteit - Milieubeheer Vb. Behoud/registratie van belangrijke gegevens betreffende het milieu

125 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
- People - Voedselveiligheid Vb. De maatregelen uit de Sectorgids - Werkomstandigheden - Sociale zekerheid - Veiligheid en gezondheid van de werknemers Vb. Beschermingskledij bij het gebruik van fytoproducten, ongevalprocedure, EHBO kit, aanwezigheid van een brandblusser - Ontwikkeling van menselijk kapitaal Vb. Maatregelen om de gewenste vaardigheden te ontwikkelen (abonnement, lidmaatschap, deelname aan beurzen, …)

126 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
- People - Gemeenschap en lokale ontwikkeling - Beperken van lawaai en geurhinder Vb. Situering van de gebouwen, onderhoud apparatuur, goede ventilatie, … - Acties ter bevordering van lokale economie en welzijn van de bevolking Vb. Overleg met de lokale overheid, hoeveverkoop, groepen, …) - Zichtbare betrokkenheid van de stakeholders wat duurzame ontwikkeling betreft De producent is gecertificeerd voor de Vegaplan Standaard

127 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
- Profit - Duurzame ontwikkeling - Gezonde en efficiënte relaties met leveranciers en klanten Vb. Registratie van de klachten betreffende de leveranciers, de klanten, de diensten) - Efficiëntie en productiviteit (Vb. Externe samenwerking (gezamenlijk gebruik van apparatuur) lidmaatschap bij een professionele organisatie, selectie van leveranciers,…)

128 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Bijlage 14 Lijst “duurzaamheidsaspecten” die als basis werden gebruikt voor de Vegaplan Standaard Deze vragen zijn niet opgenomen in de checklist van de landbouwer Een zelfde maatregel kan meerdere vragen beantwoorden

129 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014 1. PLANET (Ecologische/milieu dimensie) 1.1 Voorkomen van verontreiniging 1 Maatregelen om verontreiniging van bodem en grondwater te voorkomen * Opslag gewasbeschermingsmiddelen en minerale meststoffen ( (1) * (3) * (2) * (2) * (2) * (2) * (3)) * Onderhoud spuittoestel en meststofstrooier (2.2.1 (1) (1) * (3) (3)) * Voorkomen van olielekkages (machines, verwarminginstallatie, …) (1.2.26* (3) (1) (1)) * Gebruik van erkende gewasbeschermingsmiddelen, biociden en meststoffen ( (1) * (1) (3)) * Controle productielocatie op fysische contaminatie (4.7.1) (2/3) * Verboden meststoffen: rioolslib en waterzuiveringsslib van openbare waterzuiveringstations (4.2.5*) (1) * Kennis inzake toepassing gewasbeschermingsmiddelen ( 3.1.3* (1) * (3) * (3)) * IPM (1.8) : Door aangepaste teelttechniek het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verduurzamen: 1 maatregel in bijlage 4 toepassen (2) * IPM (3.1) : Keuze van bestrijdingsmethoden: één van maatregelen in bijlage 6 toepassen: biologische, fysische en niet-chemische bestrijdingsmethoden verdienen de voorkeur boven chemische bestrijding op voorwaarde dat ze een afdoende bestrijding geven en economisch rendabel zijn (3/2) Duurzaamheidvragen van de afnemers (Bijlage 14) Antwoorden binnen IKKB IPM antwoorden

130 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Duurzaamheidvragen van de afnemers (Bijlage 14) 1.3 Beheer van uitstoot in de atmosfeer 12 Maatregelen om energieverbruik te reduceren * Beschutte teelt: De properheid van het kasdek wordt op regelmatige tijdstippen gecontroleerd. De teler reinigt het kasdek regelmatig. Dit laat toe om het gebruik van verwarming en verlichting te reduceren (4.15.1*) (1) * Laden en lossen bij niet-draaiende motor (1.2.30*) (3) * Het wordt aangeraden om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, de landbouwer neemt daartoe minstens drie maatregelen uit de lijst opgenomen in bijlage. (3) 13 Transport * Het wordt aangeraden om het aantal transportritten (reiniging veld, retour vrachten, ...) en de transportafstanden zoveel mogelijk te beperken en/of duurzaam te maken. (3) Antwoorden binnen IKKB Nieuwe eisen

131 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014 Lijst keuzemaatregelen – opgenomen in bijlage Acties om het energieverbruik (Q45) en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (Q85/Q91) Hernieuwbare energie * Teelt van energiegewassen (koolzaad, miscanthus, …) * Gebruik van biomassa voor verwarmingsinstallaties * Biomethanisatie of productie van biogas * Groene stroom productie (fotovoltaïsche cellen, windturbine, verwarming via zonne-energie, warmtekrachtkoppeling WKK, …) * … Elektriciteitsbesparing * Warmwaterproductiesystemen goed geïsoleerd en gelegen zo dicht mogelijk bij de plaats van gebruik * Gekoelde opslagruimtes goed geïsoleerd * Warmterecuperatie of gebruik van restwarmte * Natuurlijke verlichting of verlichting met spaarlampen * Aangepaste ventilatie (natuurlijke of mechanische) Brandstofbesparingen KEUZE

132 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Specifieke eisen voor de teelten bestemd voor biobrandstoffen Acties betreffende de duurzaamheid van biomassa uit de landbouw (duurzame productie van biobrandstoffen) (R.E.D.) * Biomassa is afkomstig uit landbouwgrond die al voor werd gebruikt en is niet afkomstig van beschermde gebieden die na in akkerland omgezet werden (1). * Biomassa afkomstig van beschermde gebieden waar het telen toegestaan is, respecteert de officiële beperkingen betreffende deze beschermde gebieden (Natura 2000, nationale reserves, wetlands met hoge biologische rente. (1) * De landbouwer is onderworpen aan inspecties door de regionale overheden in het kader van de naleving van de goede milieu- en landbouwpraktijken die binnen de randvoorwaarden zijn opgenomen evenals in art. 17 van Richtlijn 2009/29 (in bijlage XX). De oppervlakteaangiftes van vorig jaar zijn beschikbaar en tonen aan dat de landbouwer de regels in het kader van rechtstreekse betaling volgt. (1) * Informatie over de teeltplaats van de biomassa is opgenomen in de perceeltabel uit het aanvraagformulier of is beschikbaar onder een ander formaat (1).

133 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Vragenlijst in bijlage 14 Wordt automatisch gegenereerd via een elektronische checklist (XLSX) die de OCI voor elke landbouwer invult Elektronische checklist bezorgd aan Vegaplan via upload van het excelbestand .xlsx Kan ook dienen voor statistieken (non- conformiteiten, …) voor de sector Communicatietool Certificaat Vermeldt dat de Vegaplan Standaard de duurzaamheidsaspecten ‘Milieu – Sociaal – Economisch’ opneemt.

134 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Praktisch Publicatie: Inwerkingtreding: Certificeringsregeling: « De audits (zowel initiële, verlengings-, uitbreidings-, aanvullende als onaangekondigde audits) die vóór de datum van inwerkingtreding uitgevoerd worden, mogen reeds uitgevoerd worden op basis van de nieuwe versie, voor zover alle betrokken partijen zich hier voldoende op hebben kunnen voorbereiden ». Wordt moeilijk. Beter wachten tot

135 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
BELAC: Nieuwe accreditatieaanvraag indienen + veldaudit Vegaplan: overgangsprocedure Het bewijs aanleveren dat de aanvraag bij BELAC ingediend is Uiterste datum voor Belac accreditatie: Ondertussen kan de OCI audits uitvoeren op basis van de vorige accreditatie

136 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Gewesten: Aanvraag indienen Over een erkenning van het FAVV beschikken Grondige kennis van geïntegreerde gewasbescherming Fytolicentie Het Vlaams Gewest eist geen fytolicentie voor de auditoren Het Waals Gewest eist een fytolicentie P3, en blijft dit eisen ondanks het standpunt van het Vlaams Gewest, de druk van de landbouworganisaties en de argumenten van Vegaplan. Dit onderwerp blijft in bespreking.

137 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Hulpmiddelen voor de OCI’s Vegaplan Lastenboek, Gecombineere checklist - Vegaplan Standaard - Sectorgids/IPM elektronische checklist Gewesten:(landbouwproducties/ Sierteelten) Praktische handleidingen in functie van de teelt Interpretatiegids met vermelding van de manier van controleren: Visuele controle – registratie - open vraag

138 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Vegaplan Databank Introductie van een nieuw ‘lastenboek’ : IPM Verschil : Checklist ‘Landbouwproducties’ Akkerbouw (voederbieten inbegrepen) Voederteelten Openluchtteelt groenten Beschutte teelt groenten Fruit Checklist ‘Sierteelt’ Individuele checklists worden via de DB geüpload (! xlsx )

139 5. Vegaplan standaard Vergadering 20/02/2014
Te voorzien : GLB nr. – fytolicencie nr. Aantal ha voor de activiteiten uit de Vegaplan Standaard Aanpassing van de certificaten met vermelding van IPM / Duurzaamheid

140 5. Vegaplan Standaard Vergadering 22/05/2014
Gewesten Checklist + certificaat Integrated Pest Management Contracten Interprof. akkoorden Standard Vegaplan Duurzaamheid Randvoorwaarden Afnemer ‘Vragenlijst’ Sectorgids Voedselveiligheid Meldingsplicht Traceerbarheid 1 checklist 1 certificaat FAVV Checklist + certificaat Praktische modaliteiten ter discussie met het FAVV (vergadering : ) Standard Vegaplan

141 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
3 mogelijke gevallen om zich in orde te stellen met IPM Vegaplan Standaard certificatie Checklist van de Vegaplan Standaard 1 certificaat + 1 Sectorgids certificaat (besprekingen met het FAVV aan de gang voorde praktische modaliteiten van de erkenning van het Vegaplan certificaat – vergadering van ) Combiaudit sectorgids + IPM Gecombineerde checklist opgesteld door Vegaplan 2 certificaten : Sectorgids IPM IPM certificatie Checklist van het betrokken gewest 1 certificaat : Standard Vegaplan

142 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Lastenboek (= checklist) Goedkeuring van de inhoud door de Vlaamse en Waalse regeringen In tegenstelling tot Vlaanderen wordt de inhoud van de checklist opgenomen in een Waals besluit Minder flexibiliteit in geval van aanpassing Bij publicatie in BS wordt de checklist officieel In Vlaanderen : de checklist wordt verspreid o.a. via de praktijkgidsen Inhoud opgenomen in de Vegaplan Standaard Dit is gekend en aanvaard door de overheid en door BELAC Bij de hernieuwing van een IKKB certificaat of bij een onaangekondigde audit moeten de landbouwers in orde zijn voor IPM : Standard Vegaplan

143 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Certificatie (telefonisch contact met de overheden op 23/05/14) Waals Gewest : gezien de inhoud van de checklist nog niet gepubliceerd is, kan er geen IPM audit gebeuren, noch met noch zonder Sectorgids. De landbouwers die een certificaat voor de sectorgids vragen kunnen wachten tot de hernieuwing van het Sectorgids certificaat om IPM te laten certificeren (het besluit van de Waalse regering voorziet een periode van 3 jaar en 6 maanden na de publicatie van het besluit om IPM te laten certificeren). Vlaams Gewest : gezien de inhoud van de checklist in de praktische gidsen is gepubliceerd, zullen de landbouwers die een certificaat voor de sectorgids vragen deze best laten koppelen met een IPM audit, want ze zullen niet kunnen wachten tot de hernieuwing van het sectorgids certificaat. Zij zullen ondertussen een audit enkel voor IPM moeten vragen. In de afwachting van de publicatie in BS en van de accreditaties van de OCI’s, zullen de OCI’s een attest (i.p.v. een certificaat) moeten afleveren. Dit geldt ook voor de IPM audit. Standard Vegaplan

144 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Eisen : zelfde logica als voor Vegaplan Niveau 1 : 100 % conform 3 maand om de niet-conformiteit op te heffen Melding via mail indien NC niet gecorrigeerd binnen de termijnen Niveau 2 : 70 % conform 70 % voor de IPM eisen 70 % voor de andere eisen Niveau 3 : aanbevelingen Eisen waarbij een keuze maatregelen voorgesteld is (opgenomen in de bijlage) Een zeker aantal maatregelen moet worden uitgevoerd :  Vegaplan certificaat Standard Vegaplan

145 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014

146 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Vraag van een OCI : Voor de landbouwers die vandaag een IKKB certificaat hebben en die de Vegaplan certificatie vragen moet dit als een hernieuwing worden beschouwd. In geval van non conformiteit (met inbegrip van NC voor IPM) moet deze binnen de maand worden gecorrigeerd. Standard Vegaplan

147 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
‘IPM’ tools Checklist Interpretatiegids Praktijkgidsen voor specifieke activiteiten (Vlaams Gewest). De linken naar de website van het Vlaams Gewest worden op de Vegaplan website geplaatst. FAQ Ontwikkeld door de Gewesten maar opgenomen in de FAQ van Vegaplan In geval van vraag vanwege een OCI, gezamenlijke antwoord van de Gewesten – gecommuniceerd aan alle OCI’s In overleg ontwikkeld Standard Vegaplan

148 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Accreditatie Vegaplan Standaard: tot IPM Vlaams Gewest : Bewijs van de FAVV erkenning Gekwalificeerd personeel voor de IPM controles Accreditatie BELAC of in aanvraag (ISO 17065) Waals Gewest : Erkenning afgeleverd door het Gewest en gepubliceerd in BS Standard Vegaplan

149 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Certificaat (brief van naar de Gewesten) Vegaplan Standaard Zin voorgesteld aan de Gewesten : “Le certificat atteste du contrôle favorable du respect des exigences qui répondent aux principes de la Directive européenne 2009/128 pour une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable” “Dit certificaat attesteert de gunstige controle op het naleven van de vereisten die beantwoorden aan de principes van de Europese Richtlijn 2009/128 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden”. Zin wordt aangepast bij de publicatie van de besluiten Officiële erkenning van het Vegaplan certificaat : Standard Vegaplan

150 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Voor duurzaamheid Vegaplan Standaard “Le certificat .... avec le développement durable. Il atteste également du contrôle favorable des exigences en matière de durabilité reprenant des aspects environnementaux, sociaux et économique”. “Dit certificaat attesteert de gunstige controle ... een duurzaam gebruik van pesticiden. Het attesteert eveneens de gunstige controle van duurzaamheidsvereisten, die milieu-, socilae en economische aspecten inhouden”. : Standard Vegaplan

151 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Attestatie Vlaams Gewest - IPM (met of zonder Sectorgids) Op het attest : “Ce document atteste le contrôle favorable du respect des exigences qui répondent aux principes de la Directive européenne 2009/128 pour une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable”. “Dit document attesteert de gunstige controle op het naleven van de vereisten die beantwoorden aan de principes van de Europese Richtlijn 2009/128 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden”. Auditduur IPM Min ½ uur, max 1 uur. Standard Vegaplan

152 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Conclusie : Vegaplan Standaard Het lastenboek neemt de facto de IPM eisen op Accreditatie moet voor in orde zijn (of bewijs van de aanvraag) De erkenning door de Gewesten moet ondertussen effectief zijn IPM (met of zonder audit voor de Sectorgids) Officieel antwoord van de Gewesten verwacht Raad aan de OCI’s Contact opnemen met de Gewesten om: deze te informeren van de intentie om IPM te certificeren de officiële informatie en erkenningsvoorwaarden te kennen WG : de checklijst officieel ontvangen Standard Vegaplan

153 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Conclusie : Vanaf Certificaat voor de Vegaplan Standaard Vlaams Gewest : IPM attest (Combiaudit Sectorgids + IPM of IPM) Waals Gewest : Geen IPM audit, noch met Sectorgids noch zonder Coordinaten van de contactpersonen : Waals Gewest – DGARNE – Direction qualité – tél. 081/ Vlaams Gewest : – tel. 016/ Standard Vegaplan

154 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Vragen : Zal de DB een sectorgids certificaat en een IPM certificaat apart kunnen genereren ? JA Welke type certificaat werd door de DB gegenereerd voor buitenlandse landbouwers ? Hetzelfde dan voor de Belgische landbouwers Kan een voorbeeld van de door de DB gegenereerde certificaat en attest aan de OCI’s worden bezorgd ? Wordt bezorgd ten laatste tegen begin week 22. Standard Vegaplan

155 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Vraag : Moeten de buitenlandse landbouwers die de Vegapan certificatie vragen zich ook voor IPM laten certificeren ? Het gaat om een Europese regelgeving die door alle lidstaten moet worden toegepast. De RVB van Vegaplan heeft beslist dat de buitenlandse landbouwers de zelfde regels dan de Belgische moeten volgen en de facto al de eisen van de Vegaplan Standaard toepassen, zonder rekening te houden met regionale verschillen. Voor bepaalde specifieke eisen (zoals bodemerosie) moet de OCI via een open vraag informeren over de specifieke maatregelen in het betrokken land. Standard Vegaplan

156 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Activiteitencode 2 nieuwe codes : Suikerbieten bestemd voor biobrandstoffen (B b) GOEG COP bestemd voor biobrandstoffen (GOEG b) Gebruikt in combinatie met de betrokken teelten Het engagement van conformiteit tegenover de criteria inzake duurzaamheid van de biomassa, dat door de landbouwers wordt getekend wanneer zij aan de verzamelaars leveren, wordt ter informatie bezorgd Dit engagement bepaalt of de landbouwers de eisen. betreffende deze twee nieuwe codes moeten beantwoorden. Deze codes komen op het certificaat voor, zodat de verzamelaars kunnen zien of de landbouwer bedoelde eisen respecteert. Standard Vegaplan

157 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Geïndividualiseerde checklists Binnen de komende weken zullen de landbouwers een checklist kunnen afprinten met enkel hun activiteiten De OCI wensen over dezelfde mogelijkheid te kunnen beschikken, d.i. een checklijst te kunnen genereren in functie van de activiteiten van de onderneming. Standard Vegaplan

158 5. Vegaplan Standaard - IPM Vergadering 22/05/2014
Elektronische checklists Verplichte overmaking van de elektronische checklists met het oog op: Statistische behandelingen Met inbegrip van de non-conformiteiten Overmaking van de informatie naar de Gewesten Verplicht De inhoud van de cellen blijft ongewijzigd, in overeenkomst met wat Vegaplan heeft gesteld (cf. Code) CL_export : geen aanpassing toegestaan op celinhoud Overmaken van de CL aan Vegaplan indien aanpassingen bij de volgorde van de eisen In praktijk ... Standard Vegaplan

159 5. Vegaplan Standaard - Checklist Vergadering 22/05/2014
Standard Vegaplan

160 5. Vegaplan Standaard - Checklist Vergadering 22/05/2014
In praktijk: Voorblad : verplichte gegevens + activiteitengroep, ha Vegaplan checklist: Filters gedeblokkeerd : opgepast voor het verlies van gegevens! Mogelijkheid om in uw eigen systeem te integreren: moet door OCI grondig worden getest (bewijs leveren!) alvorens aan Vegaplan over te maken ter validatie : Standard Vegaplan

161 5. Vegaplan Standaard - Checklist Vergadering 22/05/2014
Opmerkingen : De filters voor het selecteren vaneen activiteit zijn niet handig (te veel mogelijkheden) Vegaplan zoekt een oplossing om het aantal filters te limiteren (enkel de in het bedrijf aanwezige activiteiten), indien mogelijk voor Default “alles ok” voorzien en achteraf de OCI de non-conformiteiten laten invullen. Vegaplan zoekt een oplossing indien mogelijk voor Filters voorzien voor het selecteren van de eisen van de Setorgids en van IPM en zo de checklist ‘IPM’ en de CL ‘Sectorgids + IPM’ laten genereren : Standard Vegaplan

162 5. Vegaplan Standaard - Checklist Vergadering 22/05/2014
Opmerkingen : Activiteit “hobby dieren” in de voorblad en in het FAVV rapport bijvoegen : Standard Vegaplan

163 5. Vegaplan Standaard - Checklist Vergadering 22/05/2014
In praktijk: Upload op basis van gegevens : identiek CodiplanPlus Varkens : Standard Vegaplan

164 5. Vegaplan Standaard - Documenten Vergadering 22/05/2014
Vegaplan – OCI contract Wordt binnenkort bezorgd OCI – Landbouwers contract Beschikbaar op de website Herinnering : Ingave in de DB van : het aantal ha voor elke activiteitengroep Het nummer van de fytolicence Het nummer van n° EPR Standard Vegaplan

165 5. Vegaplan Standaard Vergadering 30/09/2014
EQUIVALENTIE FAVV Context Toenemende druk van de sectoren Vraag naar een administratieve vereenvoudiging (brief van Vegaplan aan Minister Laruelle) Erkenning door de Gewesten op het vlak van IPM Procedure equivalentie van bepaalde auditreferentiëlen met de autocontrolegidsen (2014/767/PCCB) Ontmoetingen met het FAVV Concordantietabellen Scope – Inhoud van het referentieel – certificeringsregeling Engagement van de sector Gemeenschappelijk persbericht FAVV/Vegaplan

166 5. Vegaplan Standaard Vergadering 30/09/2014
Concreet: Als alle plantaardige activiteiten gedekt zijn door de Vegaplan Standaard Een enkel Vegaplan certificaat Gebruik van de Vegaplan checklist Een enkel rapport Onderscheid tussen de vereisten van de G-40 en van de Vegaplan Standaard OPGELET: de vereisten van niveau B (niveau 2 in de VP Standard) dienen te worden opgenomen in een actieplan Een newsletter wordt binnenkort verstuurd Geen verandering tegenover de vorige situatie (de landbouwer die vandaag een SG certificaat + een Vegaplan certificaat aanvraagt moet al een actieplan opmaken)

167 5. Vegaplan Standaard Vergadering 30/09/2014
Betreffende het termijn voor de toepassing van de correctieve actieplan voor de NC B, quid met de vrijstelling voor seizoensgebonden activiteiten, die vroeger in de PB07 P03 vermeld was? Deze vrijstelling, eigen aan de primaire sector, wordt vermeld in de certificeringsregeling van de G-040 : “In geval van NC B moet de landbouwer een actieplan opstellen, dat overgenomen wordt op het samenvattend auditrapport. De landbouwer moet dit plan binnen een termijn van 6 maanden toepassen, met uitzondering van cyclus- of tijdsgebonden voorwaarden, die zich niet meer voordoen binnen de 6 maanden na het opstellen van het actieplan. In dit geval wordt het plan toegepast eens de omstandigheden eigen aan de cyclus of aan de productieperiode opnieuw aanwezig zijn”.

168 5. Vegaplan Standaard Vergadering 30/09/2014
Als slechts enkele activiteiten gedekt zijn door de Vegaplan Standaard Twee certificaten (Sectorgids / VP Standard) Twee afzonderlijke rapporten Discussie : Bepaalde OCI’s wensen 2 certificaten te blijven uitreiken (ondanks de equivalentie) om in een eerste fase hun systeem niet te moeten aanpassen Vegaplan is van mening dat de OCI in dit geval geen bijkomende kost mag aanrekenen voor het afdrukken van het certificaat Dit standpunt wordt voorgelegd aan de RVB van Vegaplan

169 5. Vegaplan Standaard Vergadering 30/09/2014
FAVV voorwaarden: De landbouwer kiest zelf met welk lastenboek hij wil werken De equivalentie heeft betrekking op de lastenboeken Het niveau van de vereisten van de G-040 opnemen in de Standaard Veronderstelt een nieuwe versie van de Standaard (versie 1.1) Concordantietabellen beschikbaar op de website Equivalentie heeft betrekking op één versie Vernieuwing van het engagement voor elke versie Timing : Normaal gezien begin oktober Geen WG FAVV nodig (engagement van de sector)

170 5. Vegaplan Standaard Vergadering 30/09/2014
Concreet: Nieuwe versie van de Standaard v1.1 dd Wijzigingen zichtbaar via ‘track&change’ Invoegetreding: in theorie op Geen gevolgen voor de inhoud van de audit Tijd nodig voor de aanpassing van de procedures? Na raadpleging van de aanwezigen wordt gekozen als datum van inwerkingtreding van versie 1.1 dd Deze informatie is aan het FAVV en aan Belac gecommuniceerd.

171 5. Vegaplan Standaard Vergadering 30/09/2014
Concreet: Nieuwe versie van de Standaard v1.1 dd BELAC is op de hoogte gebracht (kopie van de mails Vegaplan/FAVV) Er werd gevraagd aan BELAC welke acties de OCI’s moeten ondernemen m.b.t. de erkenning (men wacht op antwoord) De OCI’s moeten hun accreditatie voor versie 1.0 aanvragen, gezien deze versie belangrijke aanpassingen omvat (o.a. IPM). Ter herinnering, de termijn voor het verkrijgen van deze accreditatie is Wat versie 1.1 betreft, zijn de veranderingen gering. BELAC controleert a posteriori tijdens de audit of de normatieve bewaking wel gebeurd is.

172 5. Vegaplan Standaard Vergadering 30/09/2014
Concreet: Nieuwe versie van de Standaard v1.1 dd Aanpassingen CL (ook de elektronische): Versie (1.1 dd ) Inhoud (conform G-040). FAVV heeft de wijziging voor de IPM niet aanvaard (zal opnieuw worden besproken met de gewesten) 1.2.26* en * (NL versie) : niet toepasbaar op ‘GOEG’ en ‘oGbB’ 6.3.8: aanbeveling voor dierenvoeder (zoals voor de ‘B’, ‘GOEG’, ‘C’ en ‘oGbP ’) De nieuwe versie van de elektronische CL wordt eerstdaags verstuurd.

173 5. Vegaplan Standaard Vergadering 30/09/2014
Concreet: Nieuwe versie van de Standaard v1.1 dd Eis betreffende de te registreren gegevens in het kader van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet aangepast in de nieuwe versie. Het FAVV heeft echter vermeld, bij de vergadering van , dat deze regelgeving aangepast werd. Daardoor moeten volgende gegevens worden geregistreerd: Handelsnaam van het gebruikt product Datum van toepassing Behandelde teelt Locatie van de behandelde teelt Gebruikte dosis

174 5. Vegaplan Standaard Vergadering 30/09/2014
Concreet: Nieuwe versie van de Standaard v1.1 dd Volgende gegevens moeten NIET MEER worden geregistreerd: Partijnummer Behandelde oppervlakte Plantdatum Oogstdatum of datum van het in de handel brengen Datum van monstername en Non conforme analyseresultaten Aandacht : Plantdatum en oogstdatum blijven verplicht in het kader van de Vegaplan Standaard ( * et *)

175 5. Vegaplan Standaard Vergadering 30/09/2014
IPM Stand van zaken Vergadering met de gewesten op Publicatie van de besluiten van de gewesten Erkenning van de OCI’s Procedure voor het beantwoorden van de gestelde vragen Overleg met de gewesten Informatie aan alle OCI’s Opleiding van de auditeurs (in het Waals gewest) Handleiding voor de producenten (Waals Gewest) Stand van zaken (certificaten/uitgereikte attesten, NC, ...) Op te helderen punten Loonwerkers, irrigatiewater, ...

176 5. Vegaplan Standaard Vergadering 30/09/2014
Vergadering met de gewesten op Andere te behandelen punten ?? Versie voorzien voor de CL van de overheid Zou de mogelijkheid bestaan om de einddatum van de IPM-certificaten, die uitgereikt worden op bedrijven die beschikken over een G-040 certificaat module C & ruwvoedermodule B, gelijk te stellen aan de einddatum van het certificaat G-040? Dit om problemen te vermijden met verschillende einddata.

177 5. Vegaplan Standaard Vergadering 30/09/2014
Elektronische checklists Landbouwers Via de website (geen excel-formaat) 3 voorafgaande vragen voor het opmaken van de checklist Keuze lastenboek Ligging van de percelen Keuze activiteiten Opmaak checklists voor: Vegaplan Standaard Sectorgids + IPM Indien enkel IPM (geen combi-audit): Link naar de IPM checklists van de gewesten OPGELET: Activiteitengroepen bepaald door de gewesten

178 5. Vegaplan Standaard Vergadering 30/09/2014
OCI Herinneringen Verzending van de checklist vóór de corrigerende maatregelen (d.w.z. met de NC niveau 1 en 2) Nr producent en nr fytolicentie (indien beschikbaar) vóór de verzending van de checklist naar Vegaplan Info gevraagd door de gewesten Mededeling van het aantal ha voor de verschillende activiteiten Enkel IPM Er kan een ‘IPM’ CL worden opgemaakt vanuit de elektronische CL maar die kan verschillen van de CL die wordt gebruikt door de landbouwers: Andere activiteitengroepen in de CL van de overheid Er bestaat een concordantietabel van de activiteiten (moet worden verzonden)

179 6. Sectorgids G-033/IKKB Loonwerkers Vergadering 26/05/2011
FAVV: Transport van producten tussen veld en onderneming = Landbouwtransport : G-033 Transport naar de suikerraffinaderij, de handel in granen, de veilingen, … = Transport in onderaanneming (bijdrageplichtig) : buiten de scope van de G-033 IKKB Standaard ‘Loonwerkers’ Secundair transport naar GMP ondernemingen Moet bij het FAVV gemeld worden onder de code – « Vervoer in onderaanneming » Transport door een landbouwer van zijn eigen producten Moet niet bij het FAVV geregistreerd worden

180 6. Sectorgids G-033/IKKB Loonwerkers Vergadering 26/05/2011
FAVV Bedrag van de bijdrage voor de loonwerkers die transport in onderaanneming uitvoeren 11 – 250 zendigen 17,00 € 251 – zendigen 34,00 € 1.001 – zendigen 59,50 € > zendigen 127,51 € In samenwerking met Landbouw-Service zal een dossier opgesteld worden met als doel de scope van de G-033 naar andere vormen van transport uit te breiden (o.a. secundair transport)

181 6. Sectorgids G-033/IKKB Loonwerkers Vergadering 26/05/2011
Irrigatiewater Enkel beekwater, water van open put, boorput, stadswater of regenwater (4.4.1 – niveau 1) Registratie van herkomst irrigatiewater ( * - niveau 1)

182 6. Sectorgids G-033/IKKB Loonwerkers Vergadering 10/11/2011
Aankoop van zaden/fyto producten door een loonwerker Producten gefactureerd door de loonwerker in het kader van zijn werkzaamheden ‘zaaien/sproeien’ bij de landbouwer : G-033 Verkoop bovenop zijn activiteiten als loonwerker : G-038 ‘Verkoop van fytoproducten met andere leveringen’ Specifieke aangifte van zijn verkoop activiteiten Vegaplan.be

183 6. Sectorgids G-033/IKKB Loonwerkers Vergadering 10/11/2011
Transport van meststoffen voor rekening van een landbouwer Transport van meststoffen door de meststoffengroothandelaar of door de fabrikant naar het bedrijf van de landbouwer Geen aangifte: Dit transport maakt impliciet deel van de activiteit « Meststoffen-groothandelaar of -fabrikant » Transport van meststoffen door een derde (= niet de landbouwer noch de groothandelaar) De activiteit ‘Transport in onderaanneming’ moet aangegeven worden Vegaplan.be

184 6. Sectorgids G-033/IKKB Loonwerkers Vergadering 30/09/2014
Beslissing van Phytofar Vanaf worden fytoproducten alleen geleverd aan de verdelers met een G-038/G-010 certificaat aan de loonwerkers met een G-033 certificaat IKKB Standaard: in orde maar zullen een G-033 moeten aanvragen bij vernieuwing van hun certificaat Vrijstelling tot indien zij het bewijs van auditaanvraag voorleggen G-033 / Vegaplan Standaard Loonwerkers Nieuwe versie in voorbereiding Niet voor 2015 De scope moet worden uitgebreid (bv. sorteeractiviteiten door loonwerkers, ...)

185 7. Sectorgids G-034 Vergadering 22/11/2012
De “Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf (G-34)” Goedgekeurd op 26/7/2012 Beheer overgedragen van IPW melk naar Codiplan Beschikbaar op de Codiplanwebsite (www.codiplan.be/sectorgids hoevezuivel/). Het FAVV zal de gids vertalen naar het Duits. Na de vertaling zullen ook gedrukte exemplaren kunnen aangevraagd worden bij Codiplan en de landbouworganisaties. Praktische info verkrijgbaar bij Steunpunt hoeveproducten

186 7. Sectorgids G-034 Vergadering 23/05/2013
Goedgekeurd op 26/7/2012 Publicatie Checklijst en Leidraad: 25/4/2013 Publicatie FAQ’s: nog geen Proefaudits worden door sommige OCI’s georganiseerd Gedrukte exemplaren ter beschikking bij Codiplan, FWA en Steunpunt Hoeveproducten

187 7. Sectorgids G-034 Vergadering 10/10/2013
Nog geen OCI’s erkend Enkele testaudits uitgevoerd Demo-audits? Samenwerking met FAVV en v.z.w. DiversiFERM (die infosessies organiseert op , en ) Demoaudits : op zoek naar ondernemingen waar de demoaudits kunnen worden georganiseerd Veel aanvragen voor de gids op te sturen door hoevezuivelaars, vooral n.a.v. controles door het FAVV (die naar Codiplan verwijst)

188 8. Sectorgids G-037 Vergadering 26/05/2011
Stallen op afstand Afstand beperkt tot 25 km (vroeger 50 km) Erkende stallen op afstand > 25km van het bedrijf blijven erkend Bewijs erkenning door FAVV of DGZ/ARSIA is voldoende, niet nagaan wat de effectieve afstand is

189 8. Sectorgids G-037 Vergadering 26/05/2011
Bezoekrapporten dierenarts op varkensbedrijven Nieuw formaat in boekvorm met 2 exemplaren Eén exemplaar moet steeds aanwezig zijn bij de veehouder Dierenarts werkzaam in Vlaanderen moet dit bezoek ofwel Zelf registreren in veeportaal Doorsturen naar DGZ die het registreert in veeportaal Alle bezoeken zijn ook terug te vinden in veeportaal bij “meldingen”

190 8. Sectorgids G-037 Vergadering 26/05/2011
Verkoop van eieren op de hoeve Moet in principe geregistreerd zijn in BOOD: Directe verkoop aan de consument in de productie-eenheid van consumptie-eieren Productie van consumptie-eieren (legkippen) Gebruikspluimvee (al dan niet bestemd voor uitvoer) Ook voor minder dan 200 dieren Salmonella onderzoek: Indien legkippen na de leg naar Rendac gaan ipv slachthuis, laatste Salmonella- onderzoek 3 weken voor de slacht niet nodig

191 8. Sectorgids G-037 Vergadering 26/05/2011
G-XXX-641 Indien mogelijk niet meer gebruiken Wanneer nog wel? Boer beschikt over een G-012 v2 certificaat G-037 wordt nadien uitgevoerd, incl. ruwvoeder voor verkoop aan collega landbouwers Boer beschikt over een G-037 certificaat G-012 wordt nadien uitgevoerd, dan module B meenemen indien er ruwvoeder verkocht wordt

192 8. Sectorgids G-037 Vergadering 10/11/2011
Verbod op bezit xylazine, romifidine, detomidine Commerciële producten: Rompun, Domosedan, Medesedan, Domidine,… Sedativum dat ook anesthetische werking heeft bij hogere doseringen Dikwijls gebruikt bij onthoornen Vroeger onduidelijk: - Mocht de veehouder al dan niet het product gebruiken? - Mocht het product al dan niet op het bedrijf aanwezig zijn? Nu mag het niet meer aanwezig zijn op het bedrijf Vanaf 1/2/2012 kan hiervoor PV opgesteld worden

193 8. Sectorgids G-037 Vergadering 10/11/2011
Activiteiten bij broeierijen “plaatsen in incubatie van broedeieren” is voldoende "Het rechtstreeks en onrechtstreeks verkopen van pluimvee voor handelsdoeleinden“ is inherent aan de activiteit van de broeierij en moet dus niet gebruikt worden.

194 9. CodiplanPLUS Vergadering 26/05/2011
Momenteel 193 beslagen gecertificeerd Aankoop biggen: moeten afkomstig zijn van CodiplanPlus of gelijkwaardig gecertificeerde bedrijven (intentie tot certificatie is onvoldoende) Enkel mogelijk per beslag, niet per stal Continu, niet een ronde wel en een andere ronde niet Onbekend product voor post-operatieve pijnbestrijding: Melden aan Codiplan Bekijk de bijsluiter: indicatie (p.o. pijnbestrijding) en doeldiersoort (biggen) moet correct zijn

195 9. CodiplanPLUS Vergadering 26/05/2011
G-037 en CodiplanPLUS certificaat door zelfde OCI Zo opgenomen in lastenboek 1 verantwoordelijke OCI voor de certificatie Checklijsten G-037 en CodiplanPLUS overgemaakt aan Codiplan G037 Algemeen Varken CodiplanPLUS certificaat CodiplanPLUS CL

196 9. CodiplanPLUS Vergadering 26/05/2011
Wat te doen bij G-037 certificaat door andere OCI ? Mogelijkheid voor G-037 attestatie: Tweede OCI registreert G-037 attestatie Audit en checklijst enkel voor Algemeen deel, varkens, en CodiplanPLUS Inbrengen in databank Einddatum G-037 attest gelijkschakelen aan G-037 certificaat! CodiplanPLUS audit en certificatie inbrengen in databank

197 9. CodiplanPLUS Vergadering 26/05/2011
Kandidaat OCI voor CodiplanPLUS varkens Ondertekenen overeenkomst met Codiplan Bewijs bevoegdheid auditoren varkens Ingevulde checklijsten (G-037 & CodiplanPlus) overmaken aan Codiplan Witness-audits door Codiplan of QS mogelijk

198 9. CodiplanPLUS Vergadering 26/05/2011
Correcte ingave in databank noodzakelijk Beslagnummer verplicht in te geven 8 cijfers geen “-” geen spaties Einddatum CodiplanPLUS certificaat gelijkzetten aan G-037 certificaat of attest (éénmalig)

199 9. CodiplanPLUS Vergadering 10/11/2011
Momenteel 438 beslagen gecertificeerd Opletten met ingeven beslagnummer (nu verplicht) Juist formaat gebruiken (nu check) Uitwisseling met QS databank verloopt nu vlot

200 10. CodiplanPLUS Varkens Vergadering 10/10/2013
Vanaf 1/1/2014: Nieuw lastenboek Nieuwe certificeringsregeling Nieuwe overeenkomst OCI-Codiplan Nieuw overeenkomst OCI-Varkenshouder Lastenboek: Eveneens controle op gecertificeerd transport Registratie antibiotica gebruik (nog te bekijken hoe) Certificeringsregeling: Accreditatie vereist 20% onaangekondigde audits (spotaudits) Documenten klaar tegen november 2013

201 10. CodiplanPLUS Varkens Vergadering 20/02/2014
AB REGISTRATIE Databank ontwikkeld door Belpork, rekening houdend met advies van AMCRA Infosessies en overleg met dierenartsen van VIP (praktijkdierenartsen varken) Heden ca 120 praktijkdierenartsen geregistreerd Beslagnummers van CDP+V gecertificeerden komen automatisch in deze databank. Ingave door dierenartspraktijk: Manueel of Via koppeling aan boekhoudprogramma Ten laatste de 15de van de maand de gegevens van vorige maand geregistreerd

202 10. CodiplanPLUS Varkens Vergadering 20/02/2014
Mailing op 20/12/2013 naar de CDP+V gecertificeerden die geen Certus zijn (560 v/d gecertificeerden) Beoordeling bij de audit. Databank nog niet raadpleegbaar door de OCI of veehouder Per definitie als een B NC quoteren. Cfr mail Codiplan van 20/12/2013: “In de CodiplanPLUS Varken checklijst is dit een B-criterium. Er moet dus in het plan van aanpak opgenomen zijn dat uiterlijk binnen de 6 maand aan dit punt moet beantwoord zijn. Gezien de belangrijkheid van dit punt zal door het Codiplansecretariaat actief nagegaan worden, via controle in de antibioticadatabank, of binnen deze vooropgestelde periode daadwerkelijk aan dit punt beantwoord wordt. Gelieve dit duidelijk te communiceren aan de geauditeerde varkenshouder.”

203 10. CodiplanPLUS Varkens Vergadering 20/02/2014
TRANSPORT DIEREN Uitleg bij dit punt op de checklijst : Noteer de naam en het adres van de transporteurs die levende varkens aanvoerden de afgelopen 12 maanden. Ga na of ze QS of QLL gecertificeerd zijn. Indien niet, nagaan of ze documentair in orde zijn: Vergunning voor vervoerders Certificaat van goedkeuring van het vervoermiddel getuigschrift vakbekwaamheid voor bestuurders en begeleiders.

204 10. CodiplanPLUS Varkens Vergadering 20/02/2014
OCI’s die ook Certus audits doen: vergunde transporteurs terug te vinden in Tracy (databank Certus) Andere OCI’s Via lijsten Inhoud confidentieel te behandelen, niet te verspreiden Transportfirma’s, nummerplaat, transporteur Nog te bekijken hoe info ter beschikking zal gesteld worden Buitenlandse transporteurs moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen. Enkel Nederlandse transporteurs geregistreerd tot nu toe.

205 10. CodiplanPLUS Varkens Vergadering 20/02/2014
CHECKLIJSTEN TOEVOEGEN IN BD Checklijsten toevoegen via upload Niet meer per Verplicht om audit te kunnen valideren Liefst in xlsx formaat (gegevens zijn dan statistisch te behandelen) Bezwaar om dit formaat verplicht te maken?

206 10. CodiplanPLUS Varkens Vergadering 20/02/2014
Herinnering Versie tegenover versie 20 % onaangekondigde audits i.p.v. 10 % Transport levende varkens Accreditatie OCI nodig AB registratie

207 10. CodiplanPLUS Varkens Vergadering 30/09/2014
20% onaangekondigde audits tov 10% Nog een grote inhaalbeweging nodig ! Accreditatie OCI 3 van de 6 OCI’s geaccrediteerd Moet tegen eind 2014 gerealiseerd zijn

208 10. CodiplanPLUS Varkens Vergadering 30/09/2014
Antibiotica registratie Via AB-databank, ontwikkeld door Belpork Mailings naar CDP+V gecertificeerden (excl Certus) : principe + brief voor dierenarts (560) : herinnering voor wie nog niets geregistreerd heeft : toezenden paswoord zodat varkenshouder kan aanloggen op AB databank en ingebrachte gegevens verifiëren : reminder naar 118 varkenshouders zonder registraties Week : reminder om te connecteren met paswoord en gegevens te verifiëren

209 10. CodiplanPLUS Varkens Vergadering 30/09/2014
Beoordeling bij de audit. Databank nog niet raadpleegbaar door de OCI, wel door de veehouder Tijdens audit nagaan of varkenshouder gegevens al geverifieerd heeft => tijdens audit vragen aan varkenshouder om aan te loggen op de AB-databank

210 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 22/11/2012
Certificeringsregeling wordt uitgewerkt Certificatieperiode van 3 jaar Initiële en vernieuwingsaudits Tussentijdse audits in loop van 2de jaar 10% onaangekondigde audits Bemonsteringsplan via externe experten Thv boerderij en slachthuis/uitsnijderij/groothandel zal ingediend worden voor erkenning bij het FAVV Strikte regels qua staalname, behandeling en transport

211 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 23/05/2013
Lastenboek GLR GLR= GMP, CodiplanPLUS Rund, FebevPLUS Rund Beheer: overall “new” Belbeef TOELEVERING PRODUCTIE SLACHTHUIS GEHEEL BEHEERDER OVOCOM CODIPLAN FEBEV New Belbeef (+ Comeos) WETTELIJKE BASIS SG G-001 SG G-037 – G-040 Module C SG G-018 Generiek Lastenboek Rund Privaat Lastenboek (Markttoegang) GMP CODIPLANplus Rund FEBEVPlus Rund

212 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 23/05/2013
G-040 voorwaarden Algemeen + Rund, + extra legale voorwaarden Certificeerbaar door alle G-040 geaccrediteerde OCI’s Bijkomende accreditatie CodiplanPLUS Rund vereist Aantoonbare expertise rund Strikt te volgen procedures qua Staalbehandeling Rapportering Stiptheid uitvoeren audits Interpretatie normen Startdatum audits: 1/7/2013

213 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 23/05/2013
Certificeringsregeling Certificatieperiode van 3 jaar Steeds gelijktijdige audit Sectorgids - CodiplanPLUS Rund Uitzonderlijk attestatie G-040 ipv certificatie (cfr CodiplanPLUS Varken, andere OCI) Initiële en opvolgingsaudits Tussentijdse audits in loop van 2de jaar bij alle deelnemers 10% onaangekondigde audits Bemonsteringsplan opgesteld via externe experten Thv boerderij en slachthuis/uitsnijderij/groothandel werd ingediend voor erkenning bij het FAVV Strikte regels qua staalname, behandeling en transport

214 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 23/05/2013
Codiplan databank Centrale databank (new Belbeef) - G040 registratie - CDPPLUS Rund registratie Certificatie periode Audits Checklijsten Stalen Analyses Diergegevens GLR karkassen/ vlees Ovocom GMP Retail Beenhouwerijen FEBEV DB FEBEVPLUS Rund Labo’s

215 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 23/05/2013
Sectorieel bemonsteringsplan Veehouder Enkel mest en voederstalen (vastgelegd #/dieren in opvolging) Staalname door OCI’s bij elke CodiplanPLUS Rund-audit Koppeling stalen aan Sanitelnummer (in CDB) Verzegelbare staalnamezakjes, te bestellen via Codiplan Opslag stalen bij de OCI bij -20°C Vernietiging stalen vanaf 8 weken na staalnamedatum Selectie stalen voor analyse door new Belbeef OCI bezorgt de geselecteerde stalen aan toegewezen labo (binnen 5 werkdagen) Labo brengt resultaten rechtstreeks in CDB in OCI heeft zicht op de resultaten

216 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 23/05/2013
Slachthuis/Uitsnijderij Orgaanstalen, vlees, vet, faeces, urine Stalen voor microbiologie (hygiëne) Staalname door labo’s Labo brengt resultaten rechtstreeks in CDB in

217 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 23/05/2013
Overgangsmaatregelen Initiële G-040 en CodiplanPLUS Rund-audit => Gelijklopende certificaten G-040 CodiplanPLUS CodiplanPLUS Rund-audit bij een G-040 gcertificeerde Gelijklopende einddata certificaten

218 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 23/05/2013
Erkende deelnemers Meritus, BBQS, Colruyt, die beschikken over een G-040 certificaat of attest, kunnen zonder initiële CodiplanPLUS Rund audit binnen GLR aanvaard worden per definitie een CodiplanPLUS Rund certificatieperiode tot 31/12/2014. Bij de vernieuwing van de G-040 audit, de CodiplanPLUS audit uitvoeren. einddatum van ACS certificaat is bepalend voor de auditdatum van de CodiplanPLUS Rund audit

219 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 23/05/2013
1)Einddatum van het G-037 of G-040 Module C certificaat of attest valt uiterlijk op 31/12/2014 Initiële CodiplanPLUS Rund-audit, samen met G-040 audit, vóór 30/11/2014 en ten vroegste 9 maand voor de einddatum van het ACS certificaat => uiterlijk op 31/12/2014 een certificatiebeslissing genomen =>CodiplanPLUS Rund certificaat met einddatum = vernieuwde G- 040 certificaat.

220 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 23/05/2013
2)Einddatum van het G-037 of G-040 Module C certificaat of attest valt na 31/12/2014 CodiplanPLUS Rund-audit vóór 30/11/2014 => uiterlijk op 31/12/2014 een certificatiebeslissing =>CodiplanPLUS Rund certificaat met einddatum = bestaande G- 040 certificaat.

221 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 23/05/2013
Vragen OCI Punt 3: Oorsprong van de dieren: Aangekochte dieren zijn bij voorkeur afkomstig van een Codiplan-gecertificeerd bedrijf. Vraag: => Dient de veehouder de certificaten op te vragen? De veehouder kan best de certificaten opvragen, maar is dat niet verplicht omdat het een aanbeveling betreft. Tijdens de initiële audit moet de auditor een representatief aantal veehouders die dieren geleverd hebben opzoeken in de Codiplandatabank. Dit kan obv het ON of het VEN.

222 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 23/05/2013
Punt 6: alle tijdens de opvolgingsperiode ….. zijn bij voorkeur afkomstig van IKKB of gelijkwaardig gecertificeerde bedrijven. Vraag: => Dient de veehouder de certificaten op te vragen? Idem vorige vraag. Niet voldoen aan dit punt staat een certificatie niet in de weg

223 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 23/05/2013
Vraag Kan je je als OCI enkel Belac laten accrediteren voor de primaire productie en dus niet op niveau transport en niet op niveau slachthuizen? Ja Wie reeds geaccrediteerd is voor een gelijkaardig lastenboek zoals Meritus, kan wellicht makkelijk de nieuwe accreditatie halen. Vraag: Moet er van uit de kant van de OCI’s een schrijven gericht worden aan de rundveehouders of gebeurt alles van uit de lastenboek houders van de huidige lastenboeken? Bestaande klanten zullen aangeschreven worden door de huidige beheerders.

224 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 23/05/2013
Vraag ingeven van auditresultaten, staalgegevens en certificatiebeslissing uiterlijk 1 werkdag na het uitvoeren is moeilijk haalbaar. Absoluut streven naar bannen papieren checklijsten Om analyselooptijd te beperken, noodzakelijk te weten waar welke stalen zich bevinden Dieren pas GLR waardig in slachthuis indien noodzakelijke certificatiegegevens in de databank ingegeven zijn => Ingeven met terugwerkende kracht is geen optie

225 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 10/10/2013
8 OCI’s erkend, 1 in aanvraag 93 nieuwe veehouders 2582 erkende veehouders 98 veehouders met overgangserkenning tot 31/12/2014 (Colruyt, BBQS) 27 slachthuizen (overgangsperiode tot 1/7/2014) 40 groothandels (overgangsperiode tot 1/7/2014) Start analyses veehouders in november 2013

226 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 10/10/2013
Koppeling Codiplan-Belbeefdatank: => Alle veehoudergegevens in Belbeefdatabank worden opgehaald uit de Codiplandatabank, obv het beslagnummer. Als de veehouder niet bestaat in Codiplan of het beslagnummer is er niet ingevuld, dan kan de link niet gelegd worden en verschijnt de veehouder niet in de Belbeeftoepassing! => Bij doorsturen bijlage 4 of bijlage 5, vooraf gegevens juist inbrengen in de Codiplandatabank!

227 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 10/10/2013
1) Bestaat de veehouder al in de Codiplandatabank? Zoniet: eerst onderneming en vestiging inbrengen in Codiplan 2) Gegevens vestiging (=beslag) verifiëren en indien nodig aanvullen: a) beslagnummer invullen (= sleutel voor de link met Belbeef) b) sanitair verantwoordelijke aangeduid? (via contactpersonen) Indien de sanitair verantwoordelijke nog niet bij de contactpersonen staat, eerst daar aanmaken en vervolgens selecteren bij Sanitair Verantwoordelijke.

228 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 10/10/2013
3) Registraties in orde?  a) Bestaande registratie G040 module C? Indien niet, aanmaken.  b) Bestaande registratie CDP+Rund? Indien niet, aanmaken.  Opgelet: koppelen aan de juiste G040 registratie! c) Indien veehouder klant bij andere OCI voor G040 module C: overdrachtformulier door veehouder getekend als je die wenst over te nemen.

229 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 10/10/2013
4) Sanitelconnectie  Via gevalideerde bijlage 5 Nieuwe veehouders: geen audit mogelijk zonder gevalideerde overeenkomst Bij hoogdringendheid: gebruikers Veeportaal van DGZ kunnen via deze toepassing onmiddellijk de rechten toekennen aan Belbeef Werkwijze is beschreven in onderstaande link. Zie onder “consultatief mandaat”. Arsia bekijkt een gelijkaardige mogelijkheid binnen hun systeem CERISE.

230 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Herhalingen Koppeling juiste registratie G-040 – CDP+R (cfr slide 19 van de OCI meeting 3/9 en 12/9/2013) Validatie audit in Belbeef nadat G040 uit Q gegaan is. CDP+R registratie in Codiplandatabank zodra bijlage 5 ondertekend is Zoniet: zwevende beslagnummers in Belbeef

231 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Herhalingen Doorsturen bijlage 5: 1 document per deelnemer Beslagnummer of VEN opnemen in de naam van het bestand CDP+R registratie in Codiplan alvorens bijlage 5 door te sturen

232 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Wanneer tussentijdse audit (TA) uitvoeren bij onvolledige certificatieperiode (< 3jaar)? Enkel indien het CDP+R certificaat een looptijd heeft van > 2 jaar Auditdatum TA tussen 1 en 2 jaar vóór vervaldag certificaat Wanneer eerste CodiplanPLUS Rund-audit uitvoeren wanneer einddatum ACS > 31/12/2014? Gelijk wanneer, maar vóór 30/11/2014 (cfr overgangsmaatregelen)

233 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Aantal te nemen stalen: hoe verifiëren Via de tab runderen

234 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Aantal te nemen stalen: Berekening obv leeftijd (cfr OCI overleg 3/9 en 12/9/2013) Ingave audit in Belbeeftoepassing: Meststalen Aantal voorgestelde stalen: √n/2 n = aantal dieren type “vlees” of “gemengd” en leeftijd Mannelijke dieren: vanaf 18 maand Vrouwelijke dieren: vanaf 30 maand Controle op sanitelnummer en staalnummer

235 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Aantal te nemen stalen: Berekening obv exacte Sanitelgegevens: wetende hoeveel dieren aanwezig, type, geslacht GLR lastenboek bepaalt geen max. leeftijd. GLR bepaalt enkel een min. opvolgingsperiode: 6 maanden voor mannelijke dieren 2,5 maanden voor vrouwelijke Ook zoogkoeien en dekstieren kunnen in GLR gecommercialiseerd worden=> niet systematisch uitsluiten van staalname

236 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Aantal te nemen stalen: Probleem: Dieren op de weide (staalname niet mogelijk) Verificatie verklaring veehouder: hoe zeker zijn dat dieren in opvolging getoond worden Doel Zich baseren op reële gegevens, niet enkel op woord veehouder Aantal te nemen stalen opgenomen in statistische onderbouwing bemonsteringsplan

237 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Aantal te nemen stalen: Voorstel Verificatie werkelijk aantal dieren in opvolging Vb 100 dieren in opvolging volgens systeem, 50 in realiteit in afmest, 50 op weide Voorstel OCI?

238 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Ontvangen voorstel OCI’s Slechts bij beperkt aantal veehouders staalname Slechts 1 staal, steeds te analyseren Niet weerhouden wegens: Wegvallen verrassingseffect. Als de kans dat er stalen genomen worden klein is, vergroot de kans op misbruik Systematisch 1 staal per veehouder is statistisch niet te verantwoorden, want gaat uit van groepsbehandeling

239 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Conclusie: voorlopig geen aanpassing aan berekening aantal te nemen stalen Bij volgende meeting van de werkgroep “bemonsteringsplan GLR” zal de experten gevraagd worden een alternatief voor te stellen

240 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Hoe een verkeerd ingebrachte audit verwijderen? OCI start soms audit zonder af te werken Zinloos om een nieuwe aan te maken Audit verwijderen door alle stappen van de ingave te doorlopen en vervolgens te verwijderen Eens audit gevalideerd is => niet meer mogelijk In dat geval melden aan Belbeef, verwijdering via informatici

241 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Verbod op dierlijk vet vanaf 1/1/2015 Was opgenomen in LB Colruyt, Meritus, maar niet in BBQS => daarom initieel niet weerhouden Retailers wensen toch dit verbod te handhaven Zal in LB opgenomen worden, toepasbaar vanaf 1/1/2015 Bedoeling nieuwe versie rond 1/7/2014 => veehouders tijd geven om aan te passen

242 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Nieuwe beslagfiche verspreid door DGZ Duidelijke vermelding operatornummer

243 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014

244 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014

245 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Stopzetting activiteiten veehouder: melden bij “opvolging” in Belbeef registratie verbreken in Codiplan

246 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
adres en telefoonnr verifiëren of toevoegen in CodiplanDB bij bedrijfsgegevens. Nieuwe bijlage 5 op website, wordt verspreid per mail. Aangepast artikel 2.1 op vraag van DGZ (looptijd overeenkomst). “Deze overeenkomst geldt voor een onbepaalde duur en treedt in werking op datum van registratie van deze overeenkomst in de databank Sanitel. “

247 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 20/02/2014
Vermijden misbruik overgangsperiode Colruyt of BBQS. Geen nieuwe aansluitingen meer toepassen zonder CDP+Rund Geen verlenging Colruyt of BBQS zonder CDP+Rund

248 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 30/09/2014
Accreditatie OCI 6 van de 9 OCI’s geaccrediteerd Moet binnen het jaar na de aanvaarding door Codiplan gerealiseerd zijn

249 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 30/09/2014
Herinneringen ! adres noteren ! in Codiplan databank Doorsturen bijlage 5: Naar zowel als 1 document per deelnemer per Beslagnummer vermelden in de titel van de mail Beslagnummer opnemen in de naam van het bestand CDP+R registratie in Codiplan alvorens bijlage 5 door te sturen

250 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 30/09/2014
= einde overgangsperiode ex-Meritus, Colruyt of BBQS CDP+R audits voor deelnemers zonder ACS moesten op uitgevoerd zijn CDP+R audits voor deelnemers mét ACS moeten op uitgevoerd zijn Veehouders niet CDP+R gecertificeerd op zullen niet meer kunnen leveren binnen het GLR

251 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 30/09/2014
STAVAZA Erkenning: 2.920 In toetreding: 67 Overgangserkenning: 186 Lijsten verspreid aan OCI’s per mail

252 11. CodiplanPlus Rund Vergadering 30/09/2014
Nieuwsbrief wordt binnenkort opgestuurd naar alle deelnemende veehouders Melding van verbod op dierlijk vet Nieuwe lastenboek en certificeringsregeling (voornamelijk bijlagen) Verbod dierlijk vet Erkenning bemonsteringsplan door FAVV Er blijkt nog geen overeenkomst te bestaan tussen Bemefa en de retailers wat betreft de invulling van verbod op dierlijk vet. Nieuwe versie LB wordt hierdoor wellicht uitgesteld.

253 12. CodiplanPlus Parkkonijn Vergadering 30/09/2014
Nieuw lastenboek in ontwikkeling Primaire productie en in tweede fase Slachthuis/Uitsnijderij Gebaseerd op de G040 mod. C Bijkomende voorwaarden voor konijnen in afmest (dieren >40 dagen) Dierenwelzijn Normen voor houden in parken Gebaseerd op KB van (publicatie B.S


Download ppt "Informatievergadering OCI’s/CC"

Verwante presentaties


Ads door Google