De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussen educatie en vermaak de bibliotheek als partner in de bso Ans von Harenberg, bibliotheek Midden-Brabant Marianne Hermans, Cubiss.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussen educatie en vermaak de bibliotheek als partner in de bso Ans von Harenberg, bibliotheek Midden-Brabant Marianne Hermans, Cubiss."— Transcript van de presentatie:

1 Tussen educatie en vermaak de bibliotheek als partner in de bso Ans von Harenberg, bibliotheek Midden-Brabant Marianne Hermans, Cubiss

2 Waar hebben we het over? Wat is er buiten school te doen “onder toezicht”? Buitenschoolse opvang Verlengde schooldag (naschoolse activiteiten) Dat kan ook binnen de Brede School Gastouderopvang 27 maart 2015 2

3 Trends & Cijfers 83% van de 0-4 jarigen bezoekt kdv / psz 17% van de 4-12 jarigen bezoekt BSO 2009: Aantal locaties: 5393 (groei van 15% t.o.v. 2008) Aantal kindplaatsen: 352.455 Toekomst: integrale kindcentra  volledig dagarrangement 27 maart 2015 3

4 Basisaanbod BSO ‘Liefst zoals thuis’ Vrijetijdsbesteding Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Differentiatie naar leeftijd (4-6 jaar / 7-9 jaar / 10-12 jaar) en jongens/meisjes Accenten afhankelijk van wijk, ligging, soort kinderen en afspraken met partners 27 maart 2015 4

5 Wat willen de kinderen? Naschoolse activiteiten: Bewegen en samen doen Sport Computeren / gamen Buitenspelen Streetdance Sport-BSO, Buiten-BSO, Natuur-BSO, Boerderij-BSO, … 27 maart 2015 5

6 Of soms gewoon… voorlezen? Er wordt weinig voorgelezen op de BSO Wel behoefte aan voorlezen, vooral bij jongere kinderen Meestal geen eigen budget voor boeken 27 maart 2015 6

7 Waar moet je rekening mee houden? Horizontale / verticale groepen Samenstelling van de wijk Drukke dagen (di / do) en minder drukke dagen (woe / vr) Vakantieopvang en Vrije dagen opvang Kinderen komen en gaan op verschillende tijdstippen Kinderen van verschillende scholen Vrije tijd = Vrijblijvendheid? 27 maart 2015 7

8 Wat betekent dat voor de activiteiten die je organiseert? Kortlopend / langlopend Aanvullend of vervangend Meer van hetzelfde of vernieuwend Speciaal voor de BSO of voor iedereen Op locatie of niet 27 maart 2015 8 Traditioneel aanbod Opgewaardeerde activiteiten Nieuwe activiteiten Leescafe, Boekenbende, Brede School Bibliotheek

9 27 maart 2015 9 Bibliotheek Midden-Brabant en samenwerking met BSO

10 27 maart 2015 10 Bibliotheek Midden-Brabant Werkgebied in 6 gemeenten 14 bibliotheken + enkele bibliopunten werkwijze: front-office en back-office afdeling Educatie Accountgesprekken jeugdbibliothecarissen 68 BSO instellingen in werkgebied(dec.09)

11 27 maart 2015 11 Aanpak Opdracht opleiding Marktgericht werken in de bibliotheek Start : probleemstelling Onderzoekstraject: achtergrondinformatie verzamelen. Begrippen TSO NSO BSO etc. ‘markt’ in kaart brengen Jeugdbibliothecarissen bevragen op stand van zaken in werkgebied In gesprek met grote Kinderopvangorganisatie. Stafmedewerker Kwaliteit en Innovatie→unitmanagers

12 27 maart 2015 12 Wat wil BSO? Centrale vraag bij gesprek Opvallende zaken Wederzijdse kennismaking (werksoorten in beeld krijgen) Moeite met vooraf formuleren van vraag/behoefte Vergeet niet bij het begin te beginnen… Behoefte aan basale zaken als boeken/materialen van bibliotheek Behoefte aan maatwerk Mediawijsheid Verbinden binnen- en buitenschools leren is speerpunt Aanbod naschoolse activiteiten Brede Scholen

13 27 maart 2015 13 Aanbod BSO schooljaar 2010-2011 Collecties jaarcollecties themacollecties Workshops en projecten landelijke leesbevorderingsactiviteiten advies : mediawijsheid / deskundigheidsbevordering personeel Stad op Stelten ; boek à gogo en blog à gogo http://stadopstelten.blogspot.com naschoolse leesclub ´Boekenbendes´ Workshops en cursussen vanuit Cursushuis bibliotheek

14 Wij zijn benieuwd… bent ù al in gesprek met de BSO? Wat heeft uw bibliotheek de BSO te bieden? En: weet de BSO dat al? 27 maart 2015 14 (Hoe) ziet de BSO de bibliotheek? Heeft uw bibliotheek al vragen gekregen van de BSO? Wie zet de eerste stap?

15 Onze voorlopige conclusies.. Wat denkt ù daarvan? 1. We moeten de buitenschoolse opvang zien als een apart domein … of niet? 27 maart 2015 15 2. Er is behoefte aan een apart aanbod voor de BSO… of niet? 3. Bibliotheek, blijf bij je leest: TAAL en LEZEN 4. Behoefte aan scholing van leerkrachten en pedagogisch medewerkers (mediacoach, leescoördinator, voorleescoach, …) 5. De bibliotheek wordt steeds meer strategische partner in de wijk

16 Dank voor uw deelname Meer weten? Neem contact op: AnsvonHarenberg@bibliotheekmb.nl m.hermans@cubiss.nl 27 maart 2015 16


Download ppt "Tussen educatie en vermaak de bibliotheek als partner in de bso Ans von Harenberg, bibliotheek Midden-Brabant Marianne Hermans, Cubiss."

Verwante presentaties


Ads door Google