De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meer lln kiezen voor het werken in de techniek in Friesland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meer lln kiezen voor het werken in de techniek in Friesland"— Transcript van de presentatie:

1 Meer lln kiezen voor het werken in de techniek in Friesland

2 Je mag alles worden, behalve ongelukkig.

3 Wat is techniek/technologie anno 2020
Waar leiden we voor op? & Wat hebben wij nodig?

4 Van verliefd worden op naar houden van techniek
Wat heb je nodig om verliefd te worden op het werken in de techniek? Wat heb jij nodig om lln te verleiden? Onderzoekend Uitproberen Grenzen opzoeken en verleggen Fouten mogen maken Er helemaal voor gaan Open Alles kan Energie gevend Nieuwsgierig

5 Wat vragen werkgevers? Delft 2012
Motivatie, ‘liefde’ voor techniek Sociale vaardigheden Aanpassen aan de werk/ klantomgeving Een lerende houding Opbouwende kritiek kunnen geven en ontvangen Klantgericht / ondernemerschap Initiatief tonen Omgaan met tijdsdruk Problemen oplossen/ oorzaak gevolg/ analytisch denken plannen Beetje handig Gereedschaps / materialen kennis ………….. 5 5

6 Het gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken!

7 Een stevige basis om je verder
Een basis leggen voor werken in techniek vmbo PO MBO Jezelf beter leren kennen. Hoe doe ik dingen, Beeldvorming opdoen Kennis & vaardigheden Startkwalificatie Kerntaken en werkprocessen Verliefd worden Oriënteren, samenwerken Problemen oplossen, Van fouten leren, plannen& Organiseren, ‘verliefd’ worden op techniek Motivatie & houding Houden van Van buiten Levenslang leren Wie ben ik Wat wil ik Wat past bij mij Competenties Naar binnen Een stevige basis om je verder te ontwikkelen

8 Vragen over de wereld van de techniek
Wat voor bedrijf is dit? Hoe ziet de werkplek eruit? Hoe wordt er gewerkt? Wat maken ze? Hoe doen ze dat? Wat wordt evt mijn rol? Hoe gaat dat dan? Wat zijn kansen/ mogelijkheden? Hoe wordt het werk georganiseerd? Hoe is dit beroep/ bedrijf verandert in de afgelopen 10 jaar. Hoe vinden werknemers dat? Wat heb ik nodig om hier te kunnen werken? Word ik warm van dit bedrijf/ deze werkplek en waarom? Hoe ligt dit bedrijf/ beroep binnen de arbeidsmarkt? ……..

9 inhoud als Middel. Wat zijn dan de doelen? VMBO
Leerlingen ontdekken hun passie Leerlingen ontdekken hun kwaliteiten Leerlingen leren reflecteren Leerlingen krijgen beelden op het werken in de verschillende werkvelden binnen de regio Leerlingen krijgen beelden waar techniek allemaal zit Leerlingen krijgen beelden van de mensen die werken in de verschillende werkgebieden op de verschillende nivo’s Dit alles doen we in een moderne uitdagende omgeving In school In de omgeving van de school Bij bedrijven/instellingen/organisaties Reflecteren op wat je hoort ziet en wat het met je doet.

10 De kern van iedere docent
Wees een OEN, neem LSD mee en laat OMA thuis. OEN= Open Eerlijk en Nieuwsgierig LSD= Luisteren, Samenvatten en Doorvragen OMA=Opvatting, Mening en Advies

11

12 Arbeidsgebieden en Techniek
Techniek bedrijven Techniek ondernemers Verborgen techniek Bouwmarkten Agrarische Techniek Techniek 2020

13 ww.2miljoen.nl/top/Friesland

14 Arbeidsgebieden en Techniek
Techniek bedrijven Techniek ondernemers Verborgen techniek Bouwmarkten Agrarische Techniek Techniek 2020

15 Nieuwe technologie Met de klok mee, elektronische auto , ijsstadion Heerenveen (verborgen techniek), 3d , domotica, procestechniek, duurzame energie/ nieuwe materialen, led verlichting, robotica

16 Wat vragen werkgevers, TechNet bijeenkomst Delft juni 2011.
Motivatie, ‘liefde’ voor techniek Beetje handig Veiligheid (Arbo) Sociale vaardigheden Opbouwende kritiek kunnen geven en ontvangen Aanpassen aan de werk/ klantomgeving Een lerende houding Klantgericht Initiatief tonen Omgaan met tijdsdruk Plannen Tekening lezen Creativiteit, Problemen oplossen/ oorzaak gevolg/ analytisch denken Ondernemerschap Kennis van moderne productie technieken Loopbaanleren Oriënteren op arbeidsgebieden in de techniek 16 16

17

18 Werken in/ met ………. beroepskenmerken
Zelfstandig werken / samenwerken Afstemmen Dienstverlenend, klant gericht zijn Oog voor kwaliteit Veilig en milieubewust zijn Verantwoordelijk zijn Volgens procedures kunnen werken Creatief, inventief, probleemoplossend Leergierig Nauwkeurig werken Ruimtelijk inzicht Aanleg voor techniek Probleem oplossend LOB

19 inhoud als Middel. Wat zijn dan de doelen?
Leerlingen ontdekken hun passie Leerlingen ontdekken hun kwaliteiten Leerlingen leren reflecteren Leerlingen krijgen beelden op het werken in de verschillende technische werkvelden binnen de regio Leerlingen krijgen beelden waar techniek allemaal zit Leerlingen krijgen beelden van de mensen die werken in de verschillende werkgebieden. Dit alles doen we in een moderne uitdagende omgeving In school In de omgeving van de school Bij bedrijven/instellingen/organisaties Reflecteren op wat je hoort ziet en wat het met je doet.

20 Wat we ons na 24 uur nog herinneren
AUDIO-VISUEEL % LEZEN % HOREN % DEMONSTRATIE (ZIEN) % IETS UITLEGGEN OF TOEPASSEN % DOEN % DISCUSSIE % Source: Dr. D. Sousa “How the brain learns”

21 Wat we ons na 24 uur nog herinneren
AUDIO-VISUEEL % LEZEN % HOREN % DEMONSTRATIE (ZIEN) % IETS UITLEGGEN OF TOEPASSEN % DOEN % DISCUSSIE % Source: Dr. D. Sousa “How the brain learns”

22 Effecten op leerprestaties (Hattie)
Schoolleider Hoge verwachtingen leraar Relatie leraar-leerling Metacognitieve vaardigheden aanleren Samenwerkend leren Feedback geven Klassengrootte Strategieën aanleren Directe instructie Sociaal-economische status kind Versnellen in curriculum/maatwerk Doelstellingen expliciteren Huiswerk Welke 3 factoren hebben het meeste invloed denkt u? En welke de minste?

23 Uitkomst Effecten op leerprestaties (Hattie)
Versnellen in curriculum/maatwerk .88 Feedback geven Relatie leraar-leerling .72 Metacognitieve vaardigheden aanleren .69 Strategieën aanleren Directe instructie Sociaal-economische status kind .57 Doelstellingen expliciteren Hoge verwachtingen leraar .43 Samenwerkend leren Schoolleider Huiswerk Klassengrootte

24 LOBKE (vo-raad)

25 Landelijke resultaten lobscan

26 LOBSCAN Visie en beleid
Visie op en doel(en) van loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) Draagvlak en leiderschap Beleid Een LOB-werkplan

27 LOBSCAN Oriëntatie en begeleiding
5. Inhoud van LOB 6. De vorm van LOB in het curriculum 7. Krachtige (loopbaangerichte) leeromgeving

28 LOBSCAN Organisatie 8. Advisering en loopbaanbesluitvorming 9. Rollen en taken in de school 10. Professionalisering

29 LOB scan samenwerking 11. Ouders/verzorgers 12. Externe partijen

30

31 Loopbaancompetenties Proefschrift Jos Akkermans Een goed begin is het halve werk
Kennis, bekwaamheden en vaardigheden die benodigd zijn voor de loopbaanontwikkeling en die beïnvloedbaar en ontwikkelbaar zijn door het individu 3 basisdimensies en 6 bijbehorende competenties Reflectieve competenties ( motivatie en kwaliteiten) Communicatieve competenties ( netwerken en zelfprofilering) Gedragsmatige competenties ( werkexploratie, loopbaansturing)

32 Enkele belangrijke conclusies uit het LAKS onderzoek:
Geef scholieren meer LOB rechten en plichten. Zorg voor een integrale aanpak van LOB, zowel binnen als buiten de school. Zet oude en nieuwe middelen in om te voldoen aan een breed LOB aanbod.

33 Aanbevelingen LAKSRAPPORT
I. Meer LOB: rechten en plichten a. Bijzijn is meemaken b. Help ons, veranker LOB in het leerproces II. Een integrale aanpak van LOB: binnen en buiten de school a. Decaan, mentor en vakdocent samen b. Ook LOB in de les c. Betrek mijn ouders III. LOB in de breedte: oud en nieuw a. Gooi folders niet de deur uit b. Go social

34 Wat motiveert jongeren?
1. Ik wil later een uitdagende baan. 75% 2. Een omgeving met mensen die graag willen presteren, werkt stimulerend. 75% 3. Als ik iets leuk vind, wil ik daar in uitblinken. 72% 4. Als je een goede baan wilt, moet je op school/ je opleiding al hard je best doen. 71% 5. Ik vind het belangrijk mezelf doelen te stellen en steeds beter te worden. 68% 6. Om later in mijn leven succesvol te zijn, moet ik nu alvast hard werken. 66% 7. Op school wil ik uitgedaagd worden. 66% 8. Als ik ergens veel geld mee kan verdienen, doe ik er beter mijn best voor. 66% 9. Als ik zeker zou weten dat ik succesvol zou zijn, zou ik er alles aan doen om de top te bereiken. 61% 10. Mijn inzet op school of studie zegt niets over hoe goed ik later in mijn werk zal zijn. 50%

35 Top vijf redenen om uit te willen blinken
1. Omdat ik dat leuk vind. 55% 2. Een grotere kans op een baan. 41% 3. Waardering van mijn ouders. 36% 4. Mijn eigen inbreng. 31% 5. Waardering van mijn vrienden. 30%

36 Loopbaan competenties
Kwaliteiten reflectie: Op zoek naar het beste in jezelf, wat zijn jouw kwaliteiten? Motieven reflectie: Waar wil jij ‘s nachts voor uit je bed komen? Werk onderzoek: Wat zijn voor jou de uitdagende ontwikkelingen en waarden in dit werk? Loopbaansturing: van nadenken over naar actie om.. Netwerken: Hoe maak je contact en houd je dat? Kuijpers e.a. 2006

37 Parodox van snelheden veranderen=maatwerk menselijke maat.

38 Generaties aan het werk

39 Doelen mentoren Verbinden van wetenschappelijk inzichten over LOB met dagelijkse praktijk van de mentor Focus aanbrengen op waardeoriëntatie LOB en ‘concentreren op doelen van de leerling’ versus ‘belang voor de samenleving’ van techniekpromotie. Oefenen van gespreksvaardigheden in twee- en driegesprekken: mentor – leerling - ouder– Analyseren van ervaring mét, verbetering en het en inzetten van instrumenten uit ‘Stromen en doorstromen’.

40 Programma mentoren sessie 1
Perspectieven en scenario’s verkennen voor LOB en de dagelijkse praktijk van de mentor; Waardenverkenning: ‘Promotie techniek’ versus ‘eigen doelen leerling’; Verkenning rollen decaan, mentor, vakdocent m.b.t. LOB; Analyse van kritische elementen voor de kwaliteit van de gespreksvoering voorafgaand aan en na bezoek van leerling aan techniekbedrijf in de regio; Verkenning train-de-trainer concept Presentatie voorbeelden loopbaandialogen Verkennen maatwerkoplossingen voor de eigen school Huiswerkopdracht: loopbaandialogen met leerlingen uitvoeren

41 mentoren Kennismaken en inventariseren
Dilemma ‘Promotie techniek versus eigen doelen leerlingen ‘ Maak drietallen met voor jou onbekende collega’s van andere scholen Verken het dilemma vanuit je eigen schoolperspectief, help elkaar in het gesprek Noteer p.p. op post-itts oplossingsrichtingen voor het dilemma Noteer gezamenlijk op post-itts de vragen waar jullie nog antwoorden op willen Zorg dat je alle drie iets hebt kunnen vertellen 20 minuten

42 Buitenwereld van techniek vraagt om…………………..
Interview Aat , verhaal van externe Aandachtspunten Techniekpromotie LOB Wat betekent deze informatie voor jouw rol als (vak) docent? Wat kun je ermee? Wat roept het op? Hoe vertel je dit verhaal aan je collega’s?

43

44 Nieuwe technische werkvelden 3D Printing

45 Nieuwe technische werkvelden Augmented Reality Enginering

46 Nieuwe technische werkvelden Traffic Enginering

47 Nieuwe technische werkvelden Robot Enginering

48 Nieuwe technische werelden Smart Energy Expertise

49 Nieuwe technische werkvelden Cross-Data Analyse

50 Nieuwe technische werkvelden Life Cycle Technology

51 Visie op en doelen van LOB van jouw school
Wat is de visie van jouw school voor LOB? Wat zijn de LOB doelen? Hoe ziet de LOB scan eruit? Van visie naar principes naar praktijk en niet andersom

52 Opdracht ( tweetallen per school)
Formuleer de visie op LOB voor jouw school Stel de richtinggevende principes vast voor LOB op jouw school

53 Opdracht Varianten LOB ( 2 tallen per school)
Geef in de matrix met een kleur aan waar je als school nu staat Geef met een andere kleur aan waar als school wilt staan Verken de implicaties voor de organisatie Komen de implicaties voor in het plan van aanpak?

54 Richtinggevende principes LOB
1. Leerling maakt keuzes 2. Leerling neemt initiatief 3. Leerling komt in contact met de (technologische) buitenwereld 4. Leerling reflecteert 5. Docent gaat in gesprek met leerling

55 Opdracht (expertgroepen)
4 richtinggevend principes LOB voor leerlingen Kies 1 richtinggevend principe waar je als mentor mee aan de slag wilt gaan met jouw klas Ontwerp m.b.v. de collega’s van andere scholen een dialoog met een individuele leerling, groep leerlingen of klas met het richtinggevend principe als uitgangspunt Plan het moment wanneer je het gaat uitvoeren Presenteer plenair de ideeën voor een aanpak

56 Van monoloog naar dialoog
Advies, feedback of informatie geven Dialoog: Gedachten, gevoelens en gedrag centraal Lerende (mede)zeggenschap waar het gesprek overgaat

57 Van Discussie Naar Dialoog Houding Ik ben het ook…. Ik vind dat …
Vroeger was.. Strijd voor eigen belang Heftig/minder open Voor en tegenstanders Verantwoorden Wijzen Medestanders betrekken Ja maar ….. verdedigen Anton, luister…… Ik heb wel wat beters te doen zeg Niet luisteren naar elkaar Nog even doorgaan, het laatste woord willen hebben Wat kunnen we daar eens aan gaan doen! Overleg met elkaar Ll’n betrekken Groepsbelang Wil ideeën anderen horen Er een andere ervaring naast zetten Wat kan ik doen Hoe kunnen we… Invoelen, ik begrijp dat …. Ja en ….

58 In contact komen met elkaar
Ik ontvang(hoor) van jou…. Ik denk daarbij …. Ik voel daarbij… Ik wil tegen je zeggen ….

59 ‘dialogische begeleiding’
affectieve component: opbouwen goede relatie met wederzijds vertrouwen; informatieve component: aanbieden juiste, relevante informatie verschillende alternatieven aanreiken; reflectieve component: ‘meaning-making’ factor dialoog over recente ervaringen; actiefmakende component: de ‘agency’ factor; netwerkcomponent: onderhandelen, netwerkontwikkeling en toegang verlenen tot netwerken Bron: leren kiezen/kiezen leren

60 Huiswerkopracht Maak een ontwerp voor loopbaandialogen ( vooraf, tijdens en na afloop) met leerlingen die op bedrijfsbezoek gaan Vorm maatjes met een collega van een andere school en reflecteer tussentijds met elkaar ( real life, social media, skype) Bedenk een vorm wat je op de volgende bijeenkomst aan elkaar wil laten zien ( portfolio)


Download ppt "Meer lln kiezen voor het werken in de techniek in Friesland"

Verwante presentaties


Ads door Google