De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de conferentie Reboundvoorzieningen Voortgezet Onderwijs 2006 Bouwstenen voor effectieve programma’s 10 mei 2006 De Meervaart te Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de conferentie Reboundvoorzieningen Voortgezet Onderwijs 2006 Bouwstenen voor effectieve programma’s 10 mei 2006 De Meervaart te Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de conferentie Reboundvoorzieningen Voortgezet Onderwijs 2006 Bouwstenen voor effectieve programma’s 10 mei 2006 De Meervaart te Amsterdam

2 Programma (ochtend) 09.00Inloop met koffie 10.00Film ‘Tatjana’, een voorbeeld uit de Rebound-praktijk 10.15Introductie door de dagvoorzitter Inleiding Dolf van Veen 11.00Workshopronde 1 12.00Lunch

3 Reboundvoorzieningen in het voortgezet onderwijs Stand van zaken en blik vooruit Prof.drs. Dolf van Veen Landelijk Centrum Onderwijs & Jeugdzorg / NIZW

4 Opbouw presentatie Korte terugblik Stand van zaken in cijfers Leerervaringen en resultaten Kernpunten vervolgactiviteiten

5 Korte terugblik Hernieuwde aandacht voor gedragsmoeilijke leerlingen Plan van aanpak Veiligheid en opvang risicoleerlingen OCW Van time out-projecten naar reboundprogramma’s Handreiking Reboundvoorzieningen Start samenwerking Platform Coördinatoren Swv-VO en LCOJ  Regionale uitwisseling  website  methodiekontwikkeling samen met praktijklocaties  basisregistratie en andere instrumenten  onderzoek en resultaatbepaling

6 Stand van zaken in cijfers Tabel 1 Aanwezigheid van één of meer reboundvoorziening voor gedragsmoeilijke jongeren? (meer antwoorden mogelijk) (n=51) (percentages, vragenlijst coördinatoren Swv-VO) ________________________________________________________ nee 7 nee, in voorbereiding22 ja71 - in een school van het Swv-VO26 - in het OPDC10 - in het REC cluster IV22 - in een jeugdhulpverleningsinstelling 8 - elders28 ________________________________________________________ (bron: LCOJ, 2006)

7 Stand van zaken in cijfers Tabel 2 Welke instelling(en) verzorgt (verzorgen) de uitvoering van deze voorzieningen? (meer antwoorden mogelijk) (percentages, vragenlijst coördinatoren Swv-VO) _____________________________________________________ 2005 2006 medewerkers van VO-scholen2753 medewerkers REC cluster IV2436 medewerkers Jeugdzorg 2425 medewerkers OPDC1619 centrale dienst Swv-VO 4 8 anders (mw-ers, lpa, trajectbegeleiders)2725 _____________________________________________________ (bron: LCOJ, 2005 en 2006)

8 Stand van zaken in cijfers Tabel 3 Wie dragen (bij aan) de financiering van voorziening in uw Swv- VO? (meer antwoorden mogelijk) (percentages, vragenlijst coördinatoren Swv-VO) _____________________________________________________ 2005 2006 scholen in het Swv-VO5183 gemeente(n) (goa, vsv, gsb)4961 provincie/GSR (jeugdzorg)1814 uitvoerende externe instellingen1822 _____________________________________________________ (bron: LCOJ, 2005 en 2006)

9 Leerervaringen en resultaten Diverse programmabestanddelen en doelen –onderwijscomponent (leerstofverwerking, remediale hulp, inlopen achterstanden) –gedragscomponent (sociale vaardigheden en hulpverlening) –crisisinterventie en observatie/onderzoek –omgevingsbeïnvloeding en -begeleiding (school en gezin) –begeleiden terugplaatsing (school) of vervolgtraject, al dan niet met nazorg –activiteiten (invulling vrije tijd, beroepsoriëntatie)

10 Leerervaringen en resultaten Tabel 4 Schriftelijke vastlegging criteria voor reboundvoorziening (percentages, vragenlijst coördinatoren Swv-VO) _____________________________________________________ vastgelegdvoorbereiding procedure van toeleiding7327 verantwoordelijkheden van school6931 leerlingkenmerken i.v.m. toelating6235 methode van aanpak in rebound5839 inhoud en duur van programma5835 terugplaatsing naar school van herkomst5050 _____________________________________________________ (bron: LCOJ, 2006)

11 Leerervaringen en resultaten Tabel 5 Diverse onderwerpen (percentages, coördinatoren Swv-VO) _____________________________________________________ benutting rebound door havo/vwo-scholen 61 verzorgen onderwijscomponent 100 verzorgen gedragscomponent96 verzorgen gezinsbegeleiding62 aanbod/begeleiding vrijetijdsbesteding42 alle drie leefgebieden46 verwijzing via zorg- en adviesteam (ZAT)59 samenwerking met REC81 _____________________________________________________ (bron: LCOJ, 2006)

12 Leerervaringen en resultaten Overige praktijkbevindingen –toename aandacht jongere leerlingen, preventiever werken en schoolinterne opvangmogelijkheden (30%) –belang van goede toeleiding, benutting (diagnostische) gegevens en samenwerking met ZAT –knelpunten in de samenwerking met school van inschrijving –ondersteuningvraag bij kwaliteitsontwikkeling/-bewaking (46%) –ondersteuningsbehoefte t.a.v. methodiek (31%) –behoefte aan registratiesysteem en resultaatbepaling

13 Kernpunten vervolgactiviteiten inbedding in leerlingenzorg school en Swv-VO concrete/realistische en schoolgerichte werkdoelen verdere methodiekontwikkeling –gedragsprogramma’s – schoolgericht werken – nazorg – ouders systematisch en resultaatgericht werken –toeleiding – basisregistratie – handelingsplannen - resultaatbepaling krachtig en flexibel programma –doelgroepen – functies – onderwijs – ouders – school – vt – duur –deeltijdplaatsingen – voorkomen leerachterstanden afstemming en samenwerking in de regio –onderwijs (WSNS/REC/ROC) – jeugd(zorg)voorzieningen afspraken over inzet van externe instellingen –bestuurlijke borging – financiering inzet

14 Presentatie - basisregistratie rebound Tirza Kuijvenhoven Dolf van Veen

15 Basisregistratie rebound Instrumentarium aanmeldingsgegevens beslissing over toelating (start)werkplan tussentijdse evaluatie(s) eindrapportage registratie nazorgcontacten


Download ppt "Welkom bij de conferentie Reboundvoorzieningen Voortgezet Onderwijs 2006 Bouwstenen voor effectieve programma’s 10 mei 2006 De Meervaart te Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google