De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kenniswerker in Shape MS Sharepoint als leeromgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kenniswerker in Shape MS Sharepoint als leeromgeving"— Transcript van de presentatie:

1 De Kenniswerker in Shape MS Sharepoint als leeromgeving
INNOVATIUM Rotterdam

2 Presentatie U Twente 12/6/08
Deelnemende Instellingen aan het SHAPE Project Hogeschool Van Hall Larenstein Hogeschool Utrecht Hogeschool INHOLLAND Wageningen Universiteit Chris Blom, Wageningen Universiteit Nico Juist, Hogeschool INHOLLAND

3 Inspiratie: Onderwijsvormen veranderen Social Software / web 2.0
Integratie van (office) applicaties communicatietools en web

4 Keuze voor Sharepoint Sharepoint in gebruik bij deelnemende instellingen Lego bouwdoos… Veel tools voor end- user: student of docent Webparts Lijsten Templates Integratie met tools “van buiten” Omslag: Van gebruiker naar ontwerper… Mogelijkheid beter aan te sluiten bij een didactisch model Betere rol verdeling tussen docent en student mogelijk… Biedt voor een aantal docenten uitdagende mogelijkheden

5 Elementen Sharepoint Webpagina met zones Webparts Lijsten
Rollen en rechten Integratie Cursus?

6 SHAPE project? : De Student als “Kenniswerker” en “Participating Designer” van zijn werkomgeving? Onderzoek naar twee varianten: “klaargezet” en “leeg” 8 pilots; reguliere onderwijseenheden Gebruik? Intensiviteit, functionaliteit, tevredenheid gebruikers? We willen graag onderzoek doen naar de zelfstandige student die als kenniswerker aan de slag gaat en de werkomgeving naar eigen hand zet. Hoeveel participating design is er eigenlijk? Een vooraf ontworpen variant en een ‘lege’ variant. Centraal staat de tevredenheid van de gebruikers: studenten en docenten.

7 Wat is een kenniswerker
‘Kenniswerker’ is geen beroep, zoals architect, verpleger of bouwtechnisch adviseur, maar een kenmerk van een beroep. Elke student in het hoger onderwijs wordt opgeleid als kenniswerker binnen een beroeps- of wetenschappelijk domein

8 Wat is Kenniswerk? Als er in het beroep veelvuldig nieuwe problemen moeten worden opgelost door middel van het maken van conceptuele artefacten, waarvoor geen standaardoplossing beschikbaar is; de kenniswerker daarvoor een cyclus doorloopt van probleemdefinitie, ontwerp, testen en kennis ontwikkelen; de kenniswerker hiervoor relatief veel en permanent moet leren; de kenniswerker hiervoor een grote mate van handelingsvrijheid en verantwoordelijkheid krijgt; de lerende organisatie waarin het beroep wordt uitgeoefend de omstandigheden schept waarin dit mogelijk is; in het beroep conceptuele kennis, feitenkennis, verklarende kennis en praktijkkennis een grote rol spelen.

9 Het Opleiden van Kenniswerkers
Het onderwijs dient kenniswerkers op te leiden die aandacht hebben voor deze drie lijnen: Bij het vormgeven van het onderwijs kunnen deze drie lijnen als kapstok dienen voor het didactisch ontwerp van een module Veelal zijn de onderwijsopdrachten “authentiek”

10 Model “Kenniswerker in Onderwijs”
(Van Weert/Andriessen) SHAPE Demonstrator

11 De pilots: Melkvee-academie leerbedrijf, (van Hall/LA)
Natuur, recreatie, gezondheid, (van Hall/LA) Master Informatics (business project management, HU) Master Manuele Therapie (HU) IHPR leerbedrijf (INHOLLAND) Creative Industry: (minor INHOLLAND ) Academisch Master Cluster (WUR) European Workshop (uitvoeren project in Praag, WUR) Chris European workshop.

12 European Workshop 30 studenten, 8 weken Één eindrapport
Twee weken in Praag (dataverzamelen) Subgroepen (complexe structuur van geogroepen, methode van werken, MT en Tsjechisch spreken) Doelen: toepassen milieuwetenschappen in reële situatie met opdrachtgever en stakeholders Projecmanagement / dataverzamelen Werken in team; eigen rol als consultant

13 Kennisontwikkeling Informatie verzamelen over ‘green belts’ in Praag
Over verschillende geografische gebieden Vanuit verschillende invalshoeken Met het oog op de opdracht Tegen achtergrond van wetenschappelijke werk

14 Werken aan de opdracht Opdrachtgever: ministerie van milieu
Wat te doen met de Green Belts? Werkplan voorafgaand aan bezoek Deelverslagen per geogroep Deelverslagen per invalshoek MT maakt eindverslag European Workshop

15

16 Competentie ontwikkeling
Training in projectmanagement Werkplan en feedback Training in teamwork (Belbin rollen, Kolb Leerstijlen) Reflectieverslagen (2) en feedback Training in Dataverzameling Werkplan en uitvoering in Praag plus feedback Dankzij tools afstemmen feedback op groepen

17 Reflectie & beoordeling
Blogs werken niet, te weinig op productie gericht Reflectie verslagen werken wel, niet op site en niet van tools voorzien Persoonlijk commentaar (via mail/word) Er gebeurt van alles in de groepen dat bijdraagt aan persoonlijke vorming; maar dat is (naast verslagen) niet planmatig of gestructureerd opgezet (waardevolle ervaringen). Beoordeling gebaseerd op diverse verslagen (goeddeels groepsbeoordeling m.u.v. reflectierapport)

18 Wat hebben we geleerd? Gebruikers ( docenten & studenten) positief over basis functionaliteit en user interface… maar halen niet uit Sarepoint wat er in zit, zonder extra scholing en ondersteuning. Sharepoint sluit goed aan bij vraag om meer flexibele omgeving. Ontwerpen van een eigen leeromgeving heeft positieve invloed op didactisch ontwerp.

19 Sterke punten “kenniswerk”modulen
Motivatie docent/student + Bekendheid met ICT/ SP-software + Authenticiteit van de opdracht Sterk didactisch concept Interne en externe organisatie Afspraken Afrekenen Conventies

20 “Fuzzy” ICT organisatie
Het maakt niet uit zozeer uit welke tools je gebruikt, maar wees duidelijk hoe en waarmee je samenwerkt: studenten onderling, docent/student. Gmail…google.docs….MSN….hyves….Sharepoint… surfgroepen… allemaal handig en goed te gebruiken. Maar slechte organisatie leidt tot “Fuzzy” gebruik van ICT en werkt negatief… De ultieme leeromgeving is een (didactisch) goed georganiseerde leeromgeving die daarom ook goed gebruikt wordt. Hoe belangrijk is nou die tool? Dat valt eigenlijk hard mee. Belangrijker is de onderwijs organisatie en afspraken die je onderling maakt. We zijn wel Fuzzy organisaties tegen gekomen en dan krijg je ook een Fuzzy ICT opzet. Dat versterkt elkaar behoorlijk: Fuzzy kwadraat. We hebben voldoende tools, binnen en buiten de onderwijs instelling. En een goede opzet wordt door een goede website versterkt. EUW- docenten waren in dat opzicht erg tevreden over SP.

21 De Kenniswerker in Shape MS Sharepoint als leeromgeving


Download ppt "De Kenniswerker in Shape MS Sharepoint als leeromgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google