De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ANW module II : Het heelal

Verwante presentaties


Presentatie over: "ANW module II : Het heelal"— Transcript van de presentatie:

1 ANW module II : Het heelal
Door: Romy Eijkelenberg, Isa Wolters, Maud Hendrix en Amber Gho (Rimwaegh)

2 Inhoud Inleiding De PGO-modellen; belangrijkste feiten
Links naar PGO-modellen De bronnenlijst Overgangsvragen bij de bronnenlijst De wetenschapper; Albert Einstein Onze onderzoeksvraag (m.b.v. SMART) & hypothese Onze meningen; wat vonden we ervan?

3 Inleiding Voor de tweede module voor het vak ANW hebben we het onderwerp ‘heelal’ gekozen. Dit met een gemengde mening. De helft van het groepje vond dit erg interessant, terwijl de andere helft niet wist wat hij of zij kon verwachten en er dus niet zo voor stond te springen. Maar na de introductieles waren ook deze leden gauw om. Enthousiast zijn we begonnen met ons te oriënteren op het heelal en zijn we begonnen aan deze module. Door middel van deze Powerpoint willen we onze werkwijze, uitkomsten en hypothese presenteren. Wij vonden de gevonden informatie interessant, en wij hopen u ook! 

4 PGO-modellen PGO 4: PGO 1: PGO 3: PGO 2: PGO 5:
Volgens onderzoekers zal ons heelal nog 16,7 miljard jaar bestaan. Dan zou de Big Rip plaatsvinden. Dat zou betekenen dat we nog meer toekomst voor ons hebben dan wat er aan verleden achter ons ligt. PGO-modellen PGO 4: Wanneer de sterrenstelsels, waaronder ook de Melkweg, uiteen worden getrokken, onstaan er duizenden bolvormige sterrenhopen. Later zijn hier ringen gevormd. PGO 1: De grootste structuur in het heelal is ontdekt, hij is maar liefs 4 miljard lichtjaar groot. Dit gaat in tegen het door wetenschappers gehanteerde principe van 1,2 miljard lichtjaar. De grootste structuur was de Sloan Great Wall (1 miljard lichtjaar lang). Er zijn drie theorieën over het vergaan van de aarde; - De Big Rip: het universum dijdt steeds sneller uit, en dit wordt uiteengetrokken. - De Big Freeze: de uitdijing van het heelal gaat door, maar de snelheid neemt af, en na een tijdje zit de snelheid zo dicht tegen stilstand dat het bijna niet meer waarneembaar is. - De Big Crunch: als het heelal helemaal is ‘uitgerekt’ zal het weer gaan krimpen en als het weer bij het middelpunt is, vindt er een gigantische implosie plaats. PGO 3: PGO 2: Volgens onderzoekers zal ons heelal nog 16,7 miljard jaar bestaan. Dan zou de Big Rip plaatsvinden. Dat zou betekenen dat we nog meer toekomst voor ons hebben dan wat er aan verleden achter ons ligt. PGO 5: Volgens een nieuwe voorspelling zou het potentiële einde van de wereld zijn op 16 maart Er zou dan een reusachtige asteroïde op de aarde botsen. Momenteel worden er 1400 potentieel gevaarlijke asteroïden gevolgd.

5 PGO- modellen PGO 6: PGO 9: PGO 8:
De Maya's zouden waarschijnlijk na het einde van de kalender (Lange Telling) een nieuwe beginnen. De Maya's geloven namelijk dat de geschiedenis bestaat uit cylci. Er zou dan een nieuwe cyclus beginnen. PGO 9: In het heelal zijn drie verschillende stelsels te ontdekken; een spiraal-, een elliptisch- en een balkspiraal stelsel. Een cluster is een verzameling van verschillende groepen sterrenstelsels. PGO 8: Donkere energie is de (volstrekt mysterieuze) energie die de versnelling uitdijing van het heelal veroorzaakt. PGO 7: Het sterrenstelsel of Melkwegstelsel is een benaming voor de sterren die op een korte afstand van elkaar verwijderd bij elkaar liggen. Het sterrenstelsel bestaat uit meer dan 300 miljard sterren en heeft een diameter van 100 lichtjaren. PGO 10: Superclusters zijn langgerekte slierten van miljoenen sterrenstelsels die op hun beurt weer uit kleinere clusters en groepen bestaan. De Lokale Groep ligt in de Lokale Supercluster.

6 PGO-modellen PGO 11: PGO 14: PGO 13: PGO 15: PGO 12:
De lokale groep is een cluster dat bestaat uit ons eigen Melkwegstelsel en sterrenstelsels uit de omgeving. De lokale groep ontstond bij de ontdekking dat het andromedastelsel samen met andere sterrenstelsels veel dichter in de buurt lagen dan andere sterrenstelsels. PGO 14: 6 theorieën voor het voortbestaan van het heelal: de ‘Big Rip’, de ‘Big Crunch’, de ‘Big Bounce’, de ‘Big Freeze en de ‘Heat Death’. PGO 13: Roodverschuivingen en blauwverschuivingen zijn een verandering in de golflengte van licht. Deze zijn te vergelijken met het Dopplereffect van geluid. PGO 15: Elektronen in een atoom bevinden zich in een elektronen wolk rondom de kern. Ze zijn verdeeld over energieniveaus: hoofdniveaus en subniveaus. Hoofdniveaus zijn onderverdeeld in subniveaus. Deze subniveaus worden met elektronen gevuld op volgorde van toenemende energie. PGO 12: De kans is 99,996% dat donkere energie bestaat. Wetenschappers hebben verbeterde kaarten gebruikt om de analyse uit te voeren, en er is spraken van een verhoogde onderlinge relatie van de kaarten.

7 Links naar PGO-modellen

8 De bronnenlijst

9 Overgangsvragen bij de bronnenlijst
?.1 - Het licht dat wordt uitgezonden is 3,6 miljard jaar, zal het stelsel nu dan geen licht meer geven? ?.2 – Bestaat er nog een andere theorie, naast de ‘Big Rip’? ?.3 - Als een wetenschapper vlak voor het einde meet, is het einde dan niet nóg verder weg? ?.4 - Wat gebeurt er als het sterrenstelsel uiteengetrokken wordt? ?.5 - De kalender van de Maya's zou volgens deze voorspelling in 2880 aan zijn einde komen, maar begint de telling dan niet weer gewoon opnieuw? ?.6 - Hoe zit ons sterrenstelsel eigenlijk in elkaar? ?.7 - Wat is donkere energie en waar bestaat het uit? ?.8 - Is er nog een andere structuur te ontdekken in het heelal? ?.9 - Het Melkwegstelsel is onderdeel van de Lokale Groep. Welke andere groepen bestaan er nog meer? ?.10 - Waaruit bestaat de Lokale Groep? ?.11 - Als er geen donkere energie meer is, vergaat dan het heelal? ?.12 - Wat zijn roodverschuivingen en blauwverschuivingen? ?.13 - Wat gebeurt er (in het heelal) als er geen donkere energie zou zijn? ?.14 – Wat wordt bedoeld met de energieniveaus van de elektronen in elk element?

10 De wetenschapper; Albert Einstein
Geboren op 14 maart 1879. Hij begon zijn zoektocht naar wetenschappelijke verklaringen door het krijgen van een kompas. Einstein was een pacifist en van Joodse komaf. Einstein had last van ‘eigenzinnige trekjes’ Einstein stierf op 18 april 1955 aan aneurysma. Bijdragen Einstein aan de maatschappij. De link tussen Einstein en onze onderwerpen die met het heelal te maken hebben is als volgt: In het artikel dat we gebruikt hebben staat letterlijk dit geschreven: ‘Einstein publiceerde ook werken over een statisch heelal. Hij beweerde dat het heelal een niet veranderende grote had en dat de planeten daarin statisch beschreven konden worden. Hij schreef over het bestaan van donkere energie, die er voor moest zorgen dat het heelal niet door middel van zwaartekracht in elkaar zou klappen.’ Hierin komt duidelijk naar voren dat Einstein zich ook bezig hield met de wetenschap rondom het heelal. Hij heeft beweringen gedaan die later door andere wetenschappers in twijfel zijn getrokken. Het is ook de vraag of Einstein zijn verklaring rondom donkere energie ‘verzonnen’ heeft of dat het bedenken van donkere energie het resultaat is van een van zijn diepste inzichten. Los van deze twijfels is het duidelijk dat Einstein interesse had in veel verschillende dingen en daar waren het heelal en donkere energie er slechts twee van. Eintsteins Leven.docx

11 Onze onderzoeksvraag (SMART) & hypothese
Onze onderzoeksvraag is als volgt: Waarom worden alle theorieën over het voortbestaan van het heelal aangeduid met ‘Big’, gevolgd door een naam? Hierop betreft onze hypothese: Wij denken dat de theorieën de aanduiding ‘Big’ krijgen omdat, als deze theorieën zouden kloppen en ze ooit uit zullen komen, dit een hele grote gebeurtenis wat betreft het bestaan van het heelal zal zijn.

12 Onze meningen Romy Eijkelenberg: Ik moet eerlijk bekennen dat ik van tevoren, toen we de eerste les bij de module heelal binnenstapten, geen idee had wat ik me nu precies van het heelal moest voorstellen. Ik wist natuurlijk wel dat er miljarden sterren in te vinden waren, er planeten waren en dat de aarde om de zon draait. Maar het onderwerp lag veel breder en dat maakte het voor mij interessant. Ik ben veel nieuwe dingen te weten gekomen die me interesseerde. Deze dingen zal ik waarschijnlijk ook blijven onthouden. Ik vond deze module heel leuk en heb er aardig wat van opgestoken! Isa Wolters: Ik vond het interessant om meer te weten te komen over hoe het heelal in elkaar zit en welke structuren erin te ontdekken zijn. Ondanks dat ik me normaal niet zo met dit soort onderwerpen bezig houd, was het leuk om er op deze manier toch het een en ander van op te steken. Ik heb nu meer inzicht gekregen in alles waaruit het heelal bestaat en in hoe enorm groot het wel niet is.

13 Onze meningen Maud Hendrix:
Ik vond de module ‘Heelal’ leuker dan onze eerdere module ‘Materie’, maar dat komt natuurlijk ook omdat ik het Heelal interessanter vind. Bij deze module moest je meer doen (meer PGO's maken, een hypothese stellen enz.), maar daar heb ik eigenlijk niets van gemerkt, misschien omdat ik het zo interessant vond. Amber Gho: Ik vond de module 'heelal' erg leuk om te doen. Ik vind het heelal heel erg interessant, maar toch heb me eerder nog niet heel erg verdiept hierin. Wel had ik een paar video's erover gezien en ik had er ook wel het een en ander over gelezen, maar toch wist ik erg veel dingen nog niet en daar heb ik nu over geleerd.

14 Einde!


Download ppt "ANW module II : Het heelal"

Verwante presentaties


Ads door Google