De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747:"— Transcript van de presentatie:

1 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. M.K. Drost uit Bunschoten- West. Met belijdenisattestatie vertrokken naar de Geref. kerk te Leiden br Cor van de Velden. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. M.K. Drost uit Bunschoten- West. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 1 december LEF gezamenlijk 1 & 8 december 19:30 gelegenheidskoor

5 Deze week zijn jarig: 2 december: Rheanne Bruijn
zr Suus van Harten-Roos zr Ditta Kramer-Leeffers zr Angela Siesling-van den Berg 3 december: Karine Koelewijn Robbert van de Riet br André Verschelling 5 december: Mirjam Oosterhuis 6 december: Lotte van Harten zr Marike Lukkien-Hoetmer br Samuel van der Tempel

6 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

7 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

8 175 C

9 Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best ● Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

10 Gezang 165, NG 85 Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

11 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

12 Gezang 165: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: ● Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

13 Opwekking 753 Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, in Uw tegenwoordigheid; kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer, met al mijn tranen en mijn strijd. Ik geef wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.

14 Opwekking 753 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn; een symfonie voor U mag zijn.

15 Opwekking 753 Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, omgeven door Uw majesteit; leg ik alles, Heer, in Uw handen neer, in zwakheid en gebrokenheid. Geef ik wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.

16 Opwekking 753 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn; een symfonie voor U mag zijn.

17 Opwekking 753 Ik geef wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.

18 Opwekking 753 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn;

19 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

20 Gezang 165: Opwekking 753: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: ● Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

21 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Handelingen 6: 8
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: ● Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

22 Opwekking 747 Wij geloven, in een keerpunt in de tijd, als Jezus komt in heerlijkheid; een dag van diep ontzag en spijt. In de victorie van het kruis, in een altijddurend thuis; de dood voorbij, het leven tegemoet!

23 Opwekking 747 In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.

24 Opwekking 747 Wij verwachten en geloven, dat Uw rijk eens komen zal: Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval, smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezang, voor onze koning Heerser van ’t heelal!

25 Opwekking 747 Wij geloven, In een kerk God toegewijd, door Jezus Christus vrijgepleit; een kerk die leeft en Hem belijdt. In de victorie van Gods rijk, overwinning in de strijd; de nacht voorbij, met haast hem tegemoet!

26 Opwekking 747 In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.

27 Opwekking 747 Wij verwachten en geloven, dat Uw rijk eens komen zal: Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval, smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezang, voor onze koning Heerser van ’t heelal!

28 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

29 Wie van de drie?

30 Wat doet een ouderling?

31 Wat is nou speciaal aan een ouderling?

32 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: ● Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

33 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 ● Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

34 Gezang 64, NG37: 1 - 4 1 Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 2 Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

35 Gezang 64, NG37: 1 - 4 3 Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd 4 Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

36 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: ● Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

37 Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

38 Opwekking 710 Vader maak mij tot een zegen ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus komt tot mij als de Bron van leven die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

39 Opwekking 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

40 Opwekking 710 Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn Wachtend op uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

41 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

42 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

43 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: ● Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

44 Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

45 Opwekking 640 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer! Mijn hulp is van U, Heer.

46 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: ● Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

47 182 D

48 Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

49 Zaterdag 14 december 19.30-20.30 uur
Franse klassieke muziek door jonge talenten uit Best Luuk Meeuwis, saxofoon Dimphy Noorman, dwarsfluit Chris van de Kuilen, piano Programma op

50 Hé, spaar je mee? Voor DCE! .


Download ppt "Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: Opwekking 747:"

Verwante presentaties


Ads door Google