De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom en mededelingen Aansteken van de Paaskaars Stiltemoment Votum en groet ‘Wil’ (creatieve themabijdrage) Jongeren naar teenchurch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom en mededelingen Aansteken van de Paaskaars Stiltemoment Votum en groet ‘Wil’ (creatieve themabijdrage) Jongeren naar teenchurch."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom en mededelingen Aansteken van de Paaskaars Stiltemoment Votum en groet ‘Wil’ (creatieve themabijdrage) Jongeren naar teenchurch

3 Welkom en mededelingen Aansteken van de Paaskaars Stiltemoment Votum en groet ‘Wil’ (creatieve themabijdrage) Jongeren naar teenchurch

4 Welkom en mededelingen Aansteken van de Paaskaars Stiltemoment Votum en groet ‘Wil’ (creatieve themabijdrage) Jongeren naar teenchurch

5 Welkom en mededelingen Aansteken van de Paaskaars Stiltemoment Votum en groet ‘Wil’ (creatieve themabijdrage) Jongeren naar teenchurch

6 Welkom en mededelingen Aansteken van de Paaskaars Stiltemoment Votum en groet ‘Wil’ (creatieve themabijdrage) Jongeren naar teenchurch

7 Welkom en mededelingen Aansteken van de Paaskaars Stiltemoment Votum en groet ‘Wil’ (creatieve themabijdrage) Jongeren naar teenchurch

8 ZGz 247 (Zingt halleluja) Gebed E&R 334 (Gewoon maar een knecht)

9 allen: Zingt Halleluja! (ZGz 247) t. A.F. Troost; m. J. Crüger

10 vrouwen (allen: ‘Zingt halleluja!’)

11 mannen (allen: ‘Zingt halleluja!’) Zingt Halleluja! (ZGz 247) t. A.F. Troost; m. J. Crüger

12 allen:

13 Zingt Halleluja! (ZGz 247) t. A.F. Troost; m. J. Crüger vrouwen (allen: ‘Zingt halleluja!’)

14 Zingt Halleluja! (ZGz 247) t. A.F. Troost; m. J. Crüger mannen (allen: ‘Zingt halleluja!’):

15 allen: Zingt Halleluja! (ZGz 247) t. A.F. Troost; m. J. Crüger

16 ZGz 247 (Zingt halleluja) Gebed E&R 334 (Gewoon maar een knecht)

17 ZGz 247 (Zingt halleluja) Gebed E&R 334 (Gewoon maar een knecht)

18 Gewoon maar een knecht (E&R 334) t. & m. J. Visser

19

20

21

22

23

24 Voor de kinderen-Mark Kuiper BvL 2.153 (Alles wat je wilt) Kinderen naar de kringen

25 Voor de kinderen-Mark Kuiper BvL 2.153 (Alles wat je wilt) Kinderen naar de kringen

26 Alles wat je wilt (BvL 2.153) t. & m. R. Zuiderveld

27

28 M. V. M. V. Alles wat je wilt (BvL 2.153) t. & m. R. Zuiderveld

29 M. A. V. A. Alles wat je wilt (BvL 2.153) t. & m. R. Zuiderveld

30 Voor de kinderen-Mark Kuiper BvL 2.153 (Alles wat je wilt) Kinderen naar de kringen

31 Exodus 20:1-17-Geke Niemeijer Lucas 22:39-46-Geke Niemeijer Taizé G&S 20 (Bleibet hier) Preek

32 Tien woorden God gaf aan de Israëlieten de volgende belangrijke regels. God zei: ‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte gehaald, en bevrijd uit de slavernij.

33 Tien woorden (1) Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij.

34 Tien woorden (2) Maak geen beelden. Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of er voor knielen. Want ik, de Heer, ben je God. Ik wil niet dat je andere goden dient. =>

35 Tien woorden (2) Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelin- gen, zelfs voor de duizendste generatie.

36 Tien woorden (3) Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen.

37 Tien woorden (4) Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. Zes dagen mogen jullie werken en druk bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. =>

38 Tien woorden (4) En ook de vreemdelingen die in je stad wonen, mogen niet werken. Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde ge- maakt, en de zee met alles wat daarin leeft. Maar ik rustte op de ze- vende dag. Daarom heb ik de zevende dag geze- gend. Ik heb er een heili- ge dag van gemaakt, een dag die bestemd is voor mij.

39 Tien woorden (5) Heb respect voor je vader en moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven.

40 Tien woorden (6) Vermoord niemand.

41 Tien woorden (7) Ga niet naar bed met de vrouw van iemand anders.

42 Tien woorden (8) Steel niet.

43 Tien woorden (9) Vertel bij de rechter geen leugens over iemand.

44 Tien woorden (10) Probeer niet iets te krijgen dat van een ander is: zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel.’

45 Mozes zei verder: ‘Volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is de enige God! Houd van hem met je hele hart, met je hele ziel, en met al je kracht.

46 Exodus 20:1-17-Geke Niemeijer Lucas 22:39-46-Geke Niemeijer Taizé G&S 20 (Bleibet hier) Preek

47 Lucas 22 (39-44) Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven.

48 Lucas 22 (45-46) Hij werd overvallen door doods- angst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, en hij zei tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’

49 Exodus 20:1-17-Geke Niemeijer Lucas 22:39-46-Geke Niemeijer Taizé G&S 20 (Bleibet hier) Preek

50 allen: Bleibet hier (Taizé G&S 20) t. Matteüs 26:38; m. J. Berthier

51 Exodus 20:1-17-Geke Niemeijer Lucas 22:39-46-Geke Niemeijer Taizé G&S 20 (Bleibet hier) Preek

52 Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

53 Instrumentaal Gebed met E&R 282 (Onze Vader)

54 Instrumentaal Gebed met E&R 282 (Onze Vader)

55 Instrumentaal Gebed met E&R 282 (Onze Vader)

56 Onze Vader (NtJ 43) t. Matteüs 6:9-13 (NBG ’51); m. M. Kamminga

57

58

59

60

61

62 Kinderen terug in de dienst Collecte Psalm 98:1-3 Zegen Psalm 98:4

63 Kinderen terug in de dienst Collecte Psalm 98:1-3 Zegen Psalm 98:4

64 Collecte Iraanse gemeente A’foort In Amersfoort worden op de 2 e en 4 e zondag van de maand in de Martus- kerk (GKV) Farsi-Nederlandse samenkomsten voor Iraniërs en Afghanen gehouden o.l.v. Daryoush Akhavan. Sommige van de bezoekers zijn christen, anderen zijn moslim of zonder geloof.

65 Naast Daryoush gaan geregeld gast-predikanten uit GKV en NGK Amersfoort voor in deze diensten.

66 De mensen komen uit heel Nederland en worden, zo mogelijk, in contact gebracht met een kerk in hun woonplaats.

67 Uw gebed is een belangrijke steun voor ons. Ook u bent altijd welkom in onze diensten. Mocht u Afghaanse of Iraanse mensen ontmoeten breng ze dan, als ze dat willen, met ons in contact. Daryoush Akhavan tel. 06-23901981 irankerk@yahoo.com

68 Diensten maart – april 15-03L4 ‘Wil’F. Gerkema 22-03L5 ‘Brood’DoopF. Gerkema 29-03L6 ‘Vergeving’F. Gerkema 02-04WD AvondmaalF. Gerkema 03-04GV ‘Verlos ons’F. Gerkema 05-04Pa ‘Alle eer aan God’F. Gerkema 12-04-15AvondmaalH. van Winkelhoff 19-04-15H. Schuurman 26-04-15F. Gerkema

69 Stoelen zetten - vandaag Gerie Davidse, Coert en Charlotte Kleijwegt, Marijke en Huibert Toorman, Peter Siebe Zorg zelf voor een ruil als je verhinderd bent! (zie rooster gemeente-mail 17 december 2014 )

70 Stoelen zetten - komende zondag Leo en Pita van Ettinger Dick, Fina, Diederik en Bastiaan Schilthuis Zorg zelf voor een ruil als je verhinderd bent! (zie rooster gemeente-mail 17 december 2014 )

71 Uit het ziekenhuis Hans Kurpershoek herstelt goed van de heupoperatie en verblijft inmiddels in Birkhoven. Het herstel van Triny Been (ook een operatie aan de heup) is vertraagd door een licht herseninfarct, maar ook zij gaat morgen naar Birkhoven voor revalidatie.

72 Koor met Goede Vrijdag / Pasen Voor Goede Vrijdag en/of Pasen ben ik op zoek naar een koor. Een wat kleiner koor voor Goede Vrijdag en een groot koor voor Pasen. We gaan hele mooie vierstemmige liederen zingen van verschillende stijlen. Het is niet te moeilijk. Ook instrumentalisten zijn van harte welkom. We oefenen zondag 22 en zondag 29 maart direct na de ochtenddienst. Als je meedoet, ontvang je morgen per mail de muziek. Geef je op bij mij: hannah.hoogland@gmail.com..

73 GAUDIO VRIJDAGAVOND 20 MAART A.S. BOWLEN WE HEBBEN AL HEEL VEEL INSCHRIJVINGEN EN 4 BANEN BESPROKEN. MAAR LET OP!!!!!!!!!! DE TIJD IS VERANDERD VAN 19.00-20.00 UUR. VERZAMELEN BIJ SUPER FUN OM 18.30 UUR. WIL JE JE NOG INSCHRIJVEN? DAT KAN BIJ RIANNE OF JOLANDA IN DE HAL

74 Kinderen terug in de dienst Collecte Psalm 98:1-3 Zegen Psalm 98:4

75 Zing een nieuw lied (LB 98) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1551 vrouwen:

76 Zing een nieuw lied (LB 98) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1551 allen:

77 Zing een nieuw lied (LB 98) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1551 mannen:

78 Zing een nieuw lied (LB 98) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1551 allen:

79 Zing een nieuw lied (LB 98) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1551 vrouwen:

80 Zing een nieuw lied (LB 98) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1551 allen:

81 Kinderen terug in de dienst Collecte Psalm 98:1-3 Zegen Psalm 98:4

82 Kinderen terug in de dienst Collecte Psalm 98:1-3 Zegen Psalm 98:4

83 Zing een nieuw lied (LB 98) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1551 mannen:

84 Zing een nieuw lied (LB 98) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1551 allen:

85


Download ppt "Welkom en mededelingen Aansteken van de Paaskaars Stiltemoment Votum en groet ‘Wil’ (creatieve themabijdrage) Jongeren naar teenchurch."

Verwante presentaties


Ads door Google