De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. J. G. Schenau

2 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

3 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

4 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

5 Lied 317:1, 2 Halleluja, ‘t loflied rijze Hem, die onze banden slaakt!
Hem, die ons zijn naam ten prijze koningen en priesters maakt; Hem, die redt uit alle noden, die, waarachtig en getrouw, vastheid geeft aan ‘t Godsgebouw, Hem, de eerst’ling uit de doden, Hem, de Koning van ‘t heelal, wien ‘t heelal eens eren zal!

6 Lied 317:1, 2 Amen, Jezus Christus, amen!
Ja, Gij zult in ‘t groot heelal ‘t rijk der duisternis beschamen, tot het niet meer wezen zal. Woon, o Heiland, in ons midden! Onder uwe heerschappij zijn wij zalig, zijn wij vrij. Leer ons strijden, leer ons bidden! Amen, heerlijkheid en macht worde U eeuwig toegebracht!

7 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

8 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

9 Psalm 48:1, 3, 4 NB De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
waar op de berg de Godsstad blinkt. Hoe schoon is Sion, hoe verheven, een vreugd voor wie op aarde leven, Hier wordt paal en perk gesteld aan der wereld bruut geweld, want hier staat de hoge woning waar God zelf regeert als Koning. En Hij toont zich t’ allen tijde de beschermer van wie lijden.

10 Psalm 48:1, 3, 4 NB Wij loven, Heer, U in uw huis,
ons hart is in uw liefde thuis. Gij die uw naam ons openbaarde, uw lof is tot het eind der aarde. Recht is in uw hand, o Heer, Sion jubelt U ter eer. Hoor hoe Juda ‘s dochters zingen bij de grootse rechtsgedingen, waar Gij vonnis hebt gewezen. Ja, uw oordeel zij geprezen.

11 Psalm 48:1, 3, 4 NB Komt, trekt verheugd om Sion heen,
en telt haar torens een voor een, ziet hoe de bastions daar rijzen, gaat door de zalen der paleizen. Meldt het aan het nageslacht, wat God heerlijk heeft volbracht; ja, gij zult uw kind’ren leren; deze god is onze Here; nimmer zal Hij van ons scheiden, tot de dood blijft hij ons leiden.

12 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

13 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

14 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

15 Psalm 133:1, 2, 3 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ‘t, dat zonen
van ‘t zelfde huis als broeders samen wonen, daar ‘t liefdevuur niet wordt verdoofd. t Is als de zalf op ‘s Hogepriesters hoofd, de zalf, waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt.

16 Psalm 133:1, 2, 3 Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
als d’ olie, die van Arons hoofd gedropen, zijn baard en klederzoom doortrekt. Z’ is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit en op zijn bergen nedervloeit.

17 Psalm 133:1, 2, 3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen, en ‘t leven tot in eeuwigheid.

18 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

19 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

20 Het Koninkrijk van God in drie woorden
Prediking Het Koninkrijk van God in drie woorden Schriftlezing: Romeinen 14: Tekst: Romeinen 14:17 >>> Ps. 149:1, 3, 5 NB

21 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

22 Psalm 149:1, 3, 5 NB Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen. laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. Volk van God, loof Hem die u schiep; Israël, dank Hem die u riep. Trek, Sion, in een blijde stoet uw Koning tegemoet.

23 Psalm 149:1, 3, 5 NB De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen. Hij kent de stillen in den lande, het heil is nu ophanden. Weest verheugd, die den Heer verbeidt, nu Hij komt en u zelf bevrijdt. Prijst dan zijn naam bij dag en nacht en roemt zijn grote macht.

24 Psalm 149:1, 3, 5 NB Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven. De boze vijand is verslagen. Prijs ‘s Heren welbehagen! Na het duister der wereldnacht blinkt de luister van Gods geslacht. Hemel en aarde stemmen saam en prijzen ‘s Heren naam.

25 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

26 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

27 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

28 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

29 Lied 252:1, 2 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit;

30 Lied 252:1, 2 geloof om veel te geven, te geven honderd in,
wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

31 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

32 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

33 Lied 460:1, 3 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

34 Lied 460:1, 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

35 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Tekst: Romeinen 14:17
Lied 317:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 48:1, 3, 4 NB Gebed Schriftlezing: Romeinen 14: Ps. 133:1, 2, 3 Tekst: Romeinen 14:17 Prediking Ps. 149:1, 3, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 252:1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 460:1, 3 Zegen

36 Zondag 13 juli a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google