De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. J. van Benthem uit Leusden 14:30 voorganger: ds. K. de Vries uit Hilversum De collecte is bestemd voor Stichting Redt een Kind. Deze stichting geeft financiële steun aan kinderen in derdewereldlanden. Het is christelijke kinderhulp, gegeven door lokale christelijke organisaties en mensen uit de eigen cultuur. Diensten 09:30 voorganger: ds. J. van Benthem uit Leusden 14:30 voorganger: ds. K. de Vries uit Hilversum De collecte is bestemd voor Stichting Redt een Kind. Deze stichting geeft financiële steun aan kinderen in derdewereldlanden. Het is christelijke kinderhulp, gegeven door lokale christelijke organisaties en mensen uit de eigen cultuur. Mededelingen kerkenraad

3 De kerkenraad met diakenen stelt de gemeente voor om ds. Harmannij uit Nijmegen te beroepen, in verband hiermee bent u van harte uitgenodigd voor een gemeentevergadering woensdag a.s. in de Lidwinakerk, de vergadering begint om 20.00 uur. Mededelingen kerkenraad

4 Agenda 24 januari V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: schets 13 24 januari V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: schets 13 27 januari LEF 27 januari LEF

5 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

6 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

7 175 C

8 ● Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

9 Psalm 28: 1, 4, 5 1 Ik roep tot U, mijn rots, mijn HERE! Blijf U niet zwijgend van mij keren, ik word een dode met de doden, als Gij U doof houdt voor mijn noden. Ik hef mijn hand naar waar Gij zijt, verborgen in uw heiligheid.

10 Psalm 28: 1, 4, 5 4 Geloofd zij God, die naar mijn woorden, mijn smeken en mijn klagen hoorde. Hij is mijn schild en mijn betrouwen, een bolwerk voor wie op Hem bouwen! Nu juicht mijn hart, nu juicht mijn stem en met mijn loflied prijs ik Hem.

11 Psalm 28: 1, 4, 5 5 Hij is een kracht voor al de zijnen! Hij zal hun tot een hulp verschijnen en zijn gezalfde tot een zegen! Verlos uw erfdeel allerwegen! Uw eigendom, o Here, weid en draag het tot in eeuwigheid!

12 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

13 Psalm28:1, 4, 5 ● Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

14 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 ● HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

15 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: ● Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

16 Psalm 63: 2 2 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

17 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

18 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 ● Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

19 Gezang 103, Gz 27: 1, 5, 6 1 O, Schepper, Geest, woon in uw kerk, schenk haar het heil van Christus' werk, stort hemelgaven in haar uit, bereid haar toe als reine bruid. 5 Laat U mijn hart een tempel zijn, maak toch mijn leven nieuw en rein. Regeer mij door uw levend woord. Geleid ook al Gods kindren voort.

20 Gezang 103, Gz 27: 1, 5, 6 6 O Geest, die al Gods heil ontvouwt, schenk ons uw gaven zevenvoud, ontspring in ons als een fontein die leven wekt in de woestijn.

21 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

22 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 ● Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

23 Gezang 103, Gz 27: 8, 9 8 Geest van de Vader en de Zoon, terneergedaald van Christus' troon, die met de Heiland voor ons pleit, breng al Gods volk tot heerlijkheid. 9 U, Vader, U zij eeuwig eer! Lof zij U, Christus, onze Heer! U, Geest, van beiden uitgegaan, geprezen zij uw grote naam!

24 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

25 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

26 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 ● LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

27 1 allen Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here. LvdK 434: 1, 2m, 3v, 4, 5

28 2 mannen Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven. LvdK 434: 1, 2m, 3v, 4, 5

29 3 vrouwen Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, ja, Hij beschikt u ten leven. LvdK 434: 1, 2m, 3v, 4, 5

30 4 allen Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent. Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent. LvdK 434: 1, 2m, 3v, 4, 5

31 5 allen Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen. LvdK 434: 1, 2m, 3v, 4, 5

32 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 ● Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

33 182 D

34 Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries Hilversum Collecte:Redt een Kind

35 Jaarthemadag 14:30 uur – Middagdienst 19:30 uur – Lef avond 27 januari 2013

36 25 januari 2013 GALA Aanvang 20:00 uur


Download ppt "Psalm28:1, 4, 5 Matteüs5:27 - 30 HC Zondag41: Psalm63:2 Gezang103:1, 5, 6 Gezang103:8, 9 LvdK434:1, 2, 3, 4, 5 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. de Vries."

Verwante presentaties


Ads door Google