De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buisleidingen en het Bevb Kennistafel 2 september 2014 Gerarda Gaartman Joop Aardema.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buisleidingen en het Bevb Kennistafel 2 september 2014 Gerarda Gaartman Joop Aardema."— Transcript van de presentatie:

1 Buisleidingen en het Bevb Kennistafel 2 september 2014 Gerarda Gaartman Joop Aardema

2 Inspectie Leefomgeving en Transport Indeling presentatie Toezicht /werkwijze ILT Globaal beeld Resultaten Vervolg

3 Inspectie Leefomgeving en Transport Organisatie: ILT IG Rail- en wegvervoerScheepvaartLuchtvaart Risicovolle stoffen en producten Risicovolle bedrijven Buisleidingen Water, bodem, bouwen BedrijfsvoeringHandhavingsbeleid

4 Inspectie Leefomgeving en Transport ILT Missie, doel http://www.ilent.nl http://www.ilent.nl De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. De ILT bevordert de bereidheid van OTS om hun verplichtingen na te leven vanuit een rechtskader waarin rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtmatigheid leidend zijn. Dienstverlenende opstelling en respect voor de OTS bepalen het optreden. De ILT onderhoudt en versterkt de bereidheid van OTS om hun verplichtingen na te leven, door vergunningverlening, handhaving en onderzoek. Ze streeft naar samenwerking. Bevb-zorgplicht Gericht op het vervoer door buisleidingen van stoffen –Buiten inrichtingen –Door exploitanten Eisen aan exploitant –Draait om de zorgplicht, eigen verantwoordelijkheid –Veilig beheer door het Veiligheidsbeheerssysteem (in NTA: RMS) –Systeembeschrijving in document –Meldplicht wijzigingen en incidenten http://www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/risico volle_bedrijven_en_activiteiten/buisleidingen_extern e_veiligheid/meldingen_en_formulieren/ http://www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/risico volle_bedrijven_en_activiteiten/buisleidingen_extern e_veiligheid/meldingen_en_formulieren/ –Saneringsmaatregelen treffen

5 Inspectie Leefomgeving en Transport Toezicht uitvoering en speerpunten Samenwerking ILT en SodM Tot 2011 bezoeken op vrijwillige basis voorbereiden op naleving 2011/2012 : zicht op risico’s (de RI&E) de opbouw van het systeem (Document VBS) 2013/2014 : prestatiemeting en verantwoording - Hoe liggen de leidingen er bij en hoe weet je dat? - Hoe borg je dat over juiste zaken de juiste beslissingen worden genomen?

6 Inspectie Leefomgeving en Transport Toezicht resultaten RI&E en RMS Risico-inventarisatie en risico-evaluatie waren nog te weinig inzichtelijk en gestructureerd –Gaat niet in op de verschillende deelgebieden en levensfasen van de buisleiding maar bouwt voort op traditie. RMS-document was niet aanwezig

7 Inspectie Leefomgeving en Transport Prestatiemeting en verantwoording Toestandrapportages; beschrijving van de staat van de leidingen Managementreviews; aandacht aan integriteit buisleidingen KPI’s; koppeling met beheersmaatregelen, voorspellende waarde Toezien op de naleving; weten wat de eisen zijn, periodiek beoordelen

8 Inspectie Leefomgeving en Transport Toezicht: informatie verzamelen, oordelen, interventie Bij niet naleven interventie door bijvoorbeeld: waarschuwen, (voornemen) last onder dwangsom. Inzetten op zelfregulering, borging naleving zorgplicht, streven naar convenant. Beperken toezichtlast. Risicogericht ‘prikken’.

9 Inspectie Leefomgeving en Transport Vervolg toezicht Zorgen dat het Risicomanagement ook echt werkt (PDCA). Inzicht verkrijgen in de verantwoording en prestatiemeting zodat ze weten hoe de leidingen er echt bij liggen (organisatie verantwoordelijkheid) Beoordeling van de sanering van de knelpunten en toezien op de maatregelen. Doorgroeien naar systeemgericht toezicht.

10 Inspectie Leefomgeving en Transport Zorgvuldigheid, zorgplicht, zorgsysteem, zorg…

11 Inspectie Leefomgeving en Transport Toezicht Sanering Knelpunten, art 17 Bevb  Geen kwestbare objecten binnen PR 10 -6 contour Gas-leidingen voor 1 januari 2014 Olie-leidingen voor 1 juli 2014 Overige stoffen voor 1 juli 2017

12 Inspectie Leefomgeving en Transport Facts 15 Exploitanten Gas-leidingen 5 exploitanten met knelpunten samen 165 knelpunttrace’s Mitigerende maatregelen: de-raten, beton(kunststof)platen, waarschuwingslinten, overeenkomsten graven en boren verboden, strikte begeleiding, gronddekking, hekwerk. 11 Exploitanten Olie-leidingen (NB; voor zover nu bekend) 5 exploitanten met knelpunten (faalfrequentie ‘stand der techniek’, diepteligging, veiligheidscontour) samen 65 knelpunttrace’s Mitigerende maatregelen: ILI en strikte begeleiding

13 Inspectie Leefomgeving en Transport Toezichtprioriteit van de ILT 2011 - 2014 Contouren goed berekend? Knelpunten volledig geïnventariseerd? Risicoreducerende maatregelen genomen en geborgd? Melding RRGS gedaan?

14 Inspectie Leefomgeving en Transport Relevant Afronden ‘Olie’, opstarten ‘Overige Stoffen’ Hoe om te gaan met bedrijfsduurcorrectie, ‘stand der techniek’ en niveau 3 maatregelen. Validatiegrenzen rekenpakketten, art 6 lid 2 Revb …berekend volgens de naar het oordeel van het bevoegd gezag beste wetenschappelijke inzichten inzake risicoberekeningen. Actualisatie RRGS Nieuwe contouren meenemen in ruimtelijke plannen


Download ppt "Buisleidingen en het Bevb Kennistafel 2 september 2014 Gerarda Gaartman Joop Aardema."

Verwante presentaties


Ads door Google