De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: Ds. E.J. Sytsma  Voorlezer: Dianne Hensen We lezen: Psalm 92 Romeinen 14: 1 – 12 De preek gaat over het vierde gebod (Zondag 38) van sabbat naar Christus Het eerste lied: Psalm 92: 1, 2, 7, 8 Alle liederen worden geprojecteerd

2

3 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: Ds. E.J. Sytsma  Voorlezer: Dianne Hensen We lezen: Psalm 92 Romeinen 14: 1 – 12 De preek gaat over het vierde gebod (Zondag 38) van sabbat naar Christus Het eerste lied: Psalm 92: 1, 2, 7, 8 Alle liederen worden geprojecteerd

4 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 92: 1, 2, 7, 8 . .

5 . Psalm 92: 1, 2, 7, 8 . .

6 . Psalm 92: 1, 2, 7, 8 . .

7 . Psalm 92: 1, 2, 7, 8 . .

8 . Psalm 92: 1, 2, 7, 8 . .

9 Preek over vierde gebod (Zondag 38) Geloofsbelijdenis = Gezang 179a
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 92: 1, 2, 7, 8 Gebed Lezen: Psalm 92 Romeinen 14: 1 – 12 Preek over vierde gebod (Zondag 38) Geloofsbelijdenis = Gezang 179a Doopformulier 3 . .

10 Preek over vierde gebod (Zondag 38) Geloofsbelijdenis = Gezang 179a
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 92: 1, 2, 7, 8 Gebed Lezen: Psalm 92 Romeinen 14: 1 – 12 Preek over vierde gebod (Zondag 38) Geloofsbelijdenis = Gezang 179a Doopformulier 3 . .

11 Preek over vierde gebod (Zondag 38) Geloofsbelijdenis = Gezang 179a
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 92: 1, 2, 7, 8 Gebed Lezen: Psalm 92 Romeinen 14: 1 – 12 Preek over vierde gebod (Zondag 38) Geloofsbelijdenis = Gezang 179a Doopformulier 3 . .

12 1. Groot geschenk, grote discussies
Tekst: Zondag 38 1. Groot geschenk, grote discussies

13 2. Sabbat als onderdeel van het Oude Verbond
Tekst: Zondag 38 2. Sabbat als onderdeel van het Oude Verbond

14 De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de
Tekst: Zondag 38 (Leviticus 23) De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER. Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten.Op de veertiende dag van de eerste maand wordt het pesachoffer bereid.

15 En op de vijftiende dag van die maand
Tekst: Zondag 38 En op de vijftiende dag van die maand begint ter ere van de HEER het feest van het Ongedesemde brood: zeven dagen lang. De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren; je mag dan niet werken. Elk van de zeven dagen moeten jullie de HEER een offergave aanbieden. De zevende dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren, en ook dan mag je niet werken.”’

16 Een psalm, een lied voor de sabbat. Het is goed de HEER te loven,
Tekst: Zondag 38 (Psalm 92) Een psalm, een lied voor de sabbat. Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, bij de klank van de tiensnarige harp en bij het ruisend spel op de lier. U verheugt mij, HEER, met uw daden, ik juich om wat uw hand verricht.

17 De rechtvaardigen groeien op als een palm,
Tekst: Zondag 38 De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de HEER.

18 ‘De dag zal komen–spreekt de Heer–dat ik
Tekst: Zondag 38 (Hebreeën 8) ‘De dag zal komen–spreekt de Heer–dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël. Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte. Dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze

19 Op het moment dat God spreekt over een
Tekst: Zondag 38 neerschrijven. Op het moment dat God spreekt over een nieuw verbond heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. Welnu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij. Dat geldt ook voor wat bij het eerste verbond hoorde: bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom.

20 3. Jezus Christus als hart van het Nieuwe Verbond (Matteüs 11)
Tekst: Zondag 38 3. Jezus Christus als hart van het Nieuwe Verbond (Matteüs 11) Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want

21 mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Tekst: Zondag 38 mijn juk is zacht en mijn last is licht. In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen hem: ‘Kijk, uw leerlingen doen iets dat op sabbat niet mag.’ Hij antwoordde: De Mensenzoon is heer en meester over de sabbat.’

22 Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge.
Tekst: Zondag 38 (Matteüs 12) Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge. Daar stond iemand met een verschrompelde hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze: ‘Is het toegestaan op sabbat te genezen?’ Hij antwoordde: ‘Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het

23 er weer uit halen? En is een mens niet veel
Tekst: Zondag 38 er weer uit halen? En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op sabbat goed mogen doen.’ Toen zei hij tegen de man: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak hem uit en er kwam weer leven in, zijn hand werd weer even gezond als de andere. De Farizeeën dropen af en besloten hem uit de weg te ruimen.

24 3. Jezus Christus als hart van het Nieuwe Verbond
Tekst: Zondag 38 3. Jezus Christus als hart van het Nieuwe Verbond De Farizeeën dropen af en besloten hem uit de weg te ruimen 'De Mensenzoon is heer en meester over de sabbat' 'Kom naar mij, dan zullen jullie werkelijk rust vinden'

25 3. Jezus Christus als hart van het Nieuwe Verbond (Romeinen 14)
Tekst: Zondag 38 3. Jezus Christus als hart van het Nieuwe Verbond (Romeinen 14) De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf.

26 Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van
Tekst: Zondag 38 Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.

27 Laat niemand u iets voorschrijven op het
Tekst: Zondag 38 (Kolossenzen 2:16,17) Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt–de werkelijkheid is Christus. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? ‘Raak dit niet

28 aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – het zijn
Tekst: Zondag 38 aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.

29 3. Jezus Christus als hart van het Nieuwe Verbond
Tekst: Zondag 38 3. Jezus Christus als hart van het Nieuwe Verbond Wat kwam in plaats van de sabbat? De zondag? Nee! Christus!

30 3. Jezus Christus als hart van het Nieuwe Verbond (Handelingen 20)
Tekst: Zondag 38 3. Jezus Christus als hart van het Nieuwe Verbond (Handelingen 20) Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen.

31 Wat de collecte voor de heiligen betreft,
Tekst: Zondag 38 (1 Korintiërs 16) Wat de collecte voor de heiligen betreft, moet u de richtlijn volgen die ik aan de gemeenten in Galatië gegeven heb: laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij leggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld.

32 Laat de Heer jullie vreugde blijven;
Tekst: Zondag 38 4. Er moet maar één ding ... (Filippenzen 4:4) Laat de Heer jullie vreugde blijven; ik zeg jullie nogmaals: wees altijd verheugd.

33 Laat de Heer jullie vreugde blijven;
Tekst: Zondag 38 4. Er moet maar één ding ... (Filippenzen 4:4) Laat de Heer jullie vreugde blijven; ik zeg jullie nogmaals: wees altijd verheugd. Vrijheid is moeilijk Zorgen om de gemeente Leven dankzij de Opstanding

34 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed
. . Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Oproep aan de gemeente Collecte Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

35 . Gezang 179a a . .

36 . Gezang 179a b . .

37 . Gezang 179a c . .

38 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed
. . Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Oproep aan de gemeente Collecte Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

39 Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Cor en Hannie Hamelink hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon Florian willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat uit naam van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de . .

40 opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood . .

41 gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, in overeenstemming met de uitspraak van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe . .

42 Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte,
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) aan wie is zoals zij. Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Ze lieten zich allemaal dopen in de wolk en in de zee. Gods belofte en opdracht waren dus ook bedoeld voor de kinderen. . .

43 Al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen,
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na de geboorte. Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, zo schrijft hij verder aan de . .

44 gemeente te Kolosse, bent u immers met hem
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gemeente te Kolosse, bent u immers met hem begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen aan de kinderen de doop bediend. De doop in de naam van de Vader is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat hij ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en zich voor ons inzet. . .

45 De doop in de naam van de Zoon is een teken
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) De doop in de naam van de Zoon is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. De doop in de naam van de heilige Geest is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor . .

46 ons verdiend heeft. De schatten van Christus
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij tot ons persoonlijk eigendom: dat we schoongewassen zijn van onze vuilheid en dat ons leven dagelijks wordt vernieuwd, totdat we eens met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. . .

47 De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Doopgedachtenis De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen als bij ons nieuwe leven past. Laten we dus toegewijd zijn aan de ene God - Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat . .

48 we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God.
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. De doop is immers een zegel en vast teken dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden we allen getuigen van de doop van dit kind en . .

49 gedenken we onze eigen doop. Laten we ons
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedenken we onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven. . .

50 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed
. . Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Oproep aan de gemeente Collecte Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

51 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed
. . Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Oproep aan de gemeente Collecte Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

52 . Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) . .

53 . Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) . .

54 . Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) . .

55 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed
. . Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Oproep aan de gemeente Collecte Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

56 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed
. . Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Oproep aan de gemeente Collecte Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

57 . Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Dit . .

58 . Gezang 124: 4, 5 (NG 64) . .

59 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed
. . Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Oproep aan de gemeente Collecte Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

60 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed
. . Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Doopformulier 3 Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Oproep aan de gemeente Collecte Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

61 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie en de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Sanne Bijl Volgende week: Lars van Veelen Na de collecte zingen we: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 . .

62 COLLECTE Volgende week
. . COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “De Driehoek” en de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Sanne Bijl Volgende week: Lars van Veelen Na de collecte zingen we: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 . .

63 Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

64 Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

65 Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

66 Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

67 Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

68 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

69 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 21 april
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 21 april om 9.30 uur. Van harte welkom. . .

70


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google