De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie van de pestwet en de hierbij gemaakte conclusies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie van de pestwet en de hierbij gemaakte conclusies."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie van de pestwet en de hierbij gemaakte conclusies

2 Mactac verloor klanten na pesterijen' MIVB ontslaat twee vakbondsafgevaardigden voor zware pesterijen Strafrechtelijke vervolging van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Ook pestschandaal bij ArcelorMittal in Gent Pesten op het werk: het vergeten taboe Vele klachten over pesterijen bij De Post 25 verdachten voor brutaal pesten op het werk

3 EVALUATIE Doelstelling van onderzoek - Evaluatie van doeltreffendheid van de wetten (10/01/2007 – 6/02/2007 - KB 17/05/2007) - Zicht krijgen op Stand van zaken betreffende ontwikkeling preventiebeleid inzake psychosociale belasting veroorzaakt door het werk in bedrijven Verbetering van preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag op het werk

4 EVALUATIE Kwalitatief onderzoek dmv - online-vragenlijst - Groepsgesprekken Doelgroepen - Interne en externe PAPS - Vertrouwenspersonen - Preventieadviseurs arbeidsgeneesheren - Inspecteurs TWW - Rechters - Gespecialisserde advocaten - Juridische diensten van de vakbond - Werkgevers - Vertegenwoordigers van werknemers - Arbeidsauditeurs

5

6

7 Gezamenlijke punten over alle groepen heen - Negatief Gebrek aan doeltreffendheid van procedure Complexitiet van de wetgeving Gebrek aan duidelijkheid van rollen / misbruik - Positief Bewustmaking van publiek rond thema preventie psychosciale belasting Wetgeving biedt hulp bij preventie Bestaan van de wetgeving/ bescherming van slachtoffers

8 Procedures en praktijken (1) Risicoanalyses psychosociale belasting - Zeer weinig uitgevoerd In bijzonder RAPSY a priori voorzaakt door derden - Hinderpalen: Andere prioriteiten in organisatie Tijd Kostprijs - Volgens PAPS: Onvoldoende invloed om werkgever aan te moedigen Tip: bevraag voldoende de positieve aspecten

9 Procedures en praktijken (2) Interne procedure lijkt vaker uitgewerkt - Informele procedure grootste slaagkans - Formele procedure vaak negatieve effecten - Meer uitgewerkt bij grotere organisaties Steun van werkgever als hiërarchische lijn cruciaal

10 Cijfers IDEWE - BELEID ROND OGGW

11 Klachtenbehandeling Vertrouwenspersoon: - informele meldingen ontvangen (gemidd. 7,2) - Interventies: informatie/opvang (46%) – verzoeningspoging (20,2%) – interventies bij andere personen (16%)

12 PAPS: - Meer informele meldingen – minder met redenen omklede klachten - Informele meldingen: IPAPS (49,5) – EPAPS (73,8) Interventies: - Informatie/opvang (49%) - Verzoeningspogingen (18%) - Interventies bij andere personen (23,8%) - Formele meldingen: IPAPS (4,9) – EPAPS (9,8) Feiten: - Geweld (10,4%) - Pesterijen (51,4%) - Ongewenst seksueel gedrag (6,5%) - Andere vormen van psychosociale belasting (24,2%) Klachtenbehandeling

13 Cijfers IDEWE - AARD KLACHTENBEHANDELING

14 Cijfers IDEWE - SOORT OGGW

15 Moeilijkheden - voor werknemers om klacht op te maken conform wetgeving - Voor PAPS om gemotiveerd advies te formuleren of de feiten (al dan niet) beschouwd worden als pesterijen/geweld/OSGW of psychosociale belasting - Omtrent wettelijke termijnen - Omtrent opvolging van rapport Knelpunten bij een met redenen omklede klacht

16 Vertrouwenspersoon (VP) - 74,4% van de organisaties hebben 1 à 2 VP - Criteria: Bereikbaarheid Persoonlijke en/of sociale vaardigheden Boezemt vertrouwen in bij personeel - Gebrek aan tijd en middelen bemoeilijk functioneren - Nood aan intervisie en continue opleiding - Verplichting? Rollen

17 Vakbond: - Meer geconfronteerd met WN die psychosociale belasting ervaren (stress, conflicten,…) - Verwijzen WN naar VP of PAPS - Zelden of nooit actieve samenwerking met VP WG: - Responsablisering = werkpunt Rollen

18 - Register van feiten door derden grotendeels in organisatie beschikbaar - VP: register als onduidelijk en te administratief - PAPS: moeilijkheden tot anonimiteit van verklaringen - WG: zelden of nooit geconfronteerd worden met vragen van WN die tussenkomst wensen - Passende psychologische ondersteuning vaker aanwezig Feiten van externe oorsprong

19 Bescherming van werknemers Positief omtrent ontslagbescherming van klager en getuige Knelpunt: - Exact moment van ontslagbescherming - Verdoken sancties - Ontslagbescherming door indiening klacht bij politie - WN  geen juist beeld

20 CONCLUSIE EVALUATIE Zinvolheid omtrent wetgeving Nog werk aan de winkel - Duidelijkheid/toepasbaarheid Definities procedures - Sensibilisatie/responsabilisering - Instrumenten qua RAPSY/extern register

21 CONCLUSIE – LESSEN IDEWE Het totale aantal klachten en meldingen groeit jaarlijks. Is dat een onrustwekkende vaststelling of net niet? - IDEWE: 600.000 WN bij IDEWE-aangesloten WG - Conservatieve schatting: 7% OGGW/jaar  2% van de slachtoffers van OGGW komen bij PAPS

22 HOE KOMT DAT? Bij milde of zeer recente OGGW-ervaring probeer slachtoffer vaak probleem zelfstandig op te lossen Hulp zoeken: eigen sociaal netwerk (partner, familie, vrienden, collega’s)  Kanalen op het werk (LG, VP, HRM) PAPS

23 GOED OF SLECHT NIEUWS ? - Een deel van de slachtoffers vindt de weg naar de hulpkanalen niet (bv bij weinig uitgebouwd preventiebeleid) - Een deel van de (zware) slachtoffers heeft – ten gevolge van OGGW - niet meer de moed om hulp te zoeken - Een deel van de (zware) slachtoffers benoemt ervaring niet als OGGW  Nood aan extra sensibilisatie en drempelverlaging ?

24 Nog veel organisaties zonder geïntegreerd beleid WG en leidinggevende worden vaak medeverantwoordelijk geacht voor het OGGW Op het vlak van de PREVENTIE van OGGW zijn er in ieder geval nog heel wat mogelijkheden. Hoe meer werk van RAPSY a priori gemaakt wordt, hoe meer klachten kunnen voorkomen worden. GOED OF SLECHT NIEUWS ?

25 Adviezen z - Werkgever dient indiener klacht schriftelijk op hoogte te brengen van het feit dat rapport met aanbevelingen werd toegelicht door PAPS. - Werkgever zou verplicht maatregelen die ze nemen op basis van rapport moeten kenbaar maken aan betrokkenen en doorsturen aan Paps (en TWW indien reeds betrokken). - Sinds 2007 is RA psychosociale belasting een verplichte aanbeveling na formele klacht: verplichte rapportering van actieplan na RA van werkgever op comité, PAPS en TWW (indien reeds betrokken) - Meer aandacht voor opvolgen van onderdeel collectieve preventiemaatregelen in jaarverslag

26 Adviezen z EN … Belang van vroegtijdige opsporing, primaire preventie en bouwen aan en positief relationeel klimaat … gezien milde, eenmalige vormen van pesterijen ook reeds leiden tot hoger onwelbevinden !!!

27 VRAGEN / BEDENKINGEN

28 Informatie? Sofie D’ours Preventieadviseur Psychosociale Aspecten IDEWE Sofie.dours@idewe.be Grotesteenweg-Noord 9 9052 Zwijnaarde Tel: 09/264.12.30 Fax: 09/264.12.39


Download ppt "Evaluatie van de pestwet en de hierbij gemaakte conclusies."

Verwante presentaties


Ads door Google