De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkomstenbelasting – winst 6 – programma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkomstenbelasting – winst 6 – programma"— Transcript van de presentatie:

1 Inkomstenbelasting – winst 6 – programma
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting -- winst 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie aug-08 Versie dec-2014 Inkomstenbelasting – winst 6 – programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak in BV Oplossing: doorschuiven Voorbeeld IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 1 1

2 2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5
Versie dec-2014 Stakingswinst + Boekwinst bij verkoop Vrijval egalisatiereserve Vrijval herinv.reserve Desinvesteringsbijtelling + Vrijval fisc. oudedagsreserve = Stakingswinst /- Stakingsaftrek Stakingswinst voor MKB -/- MKB-winstvrijstelling = Belastbare stakingswinst (Dit begrip vind je niet in de wet!) IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies

3 Staking van de onderneming
Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie dec-2014 Staking van de onderneming Wanneer bedrijfsbeëindiging; overdracht/overgang onderneming aan een derde door: verkoop van de onderneming; inbreng van de onderneming in een samenwerkingsverband; toetreden van een nieuwe firmant tot een bestaande VOF; overlijden van de ondernemer; ontbinding van een huwelijksgemeenschap. overdracht aan eigen BV; bedrijfsbeëindiging door overheidshandelen; emigratie (Ali verhuist naar België, blijft ondernemer in NL). Deze dia is overgenomen uit BLR_IB_W1~PRES05 IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 3

4 2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie dec-2014 Doorschuiven 1 van 2 Situatie Erfgenamen willen de onderneming voortzetten. Probleem Afrekenen met de fiscus maar geld zit in de onderneming. Afrekenen leidt tot liquiditeitsproblemen. Oplossing Doorschuiven. Artikel 3.62 1. Artikel 3.58 vindt geen toepassing (…) waarmee een of meer (…) de onder-neming rechtstreeks voortzetten of mede voortzetten, mits degenen die de onderneming voortzetten of mede voortzetten dit bij de aangifte van de overleden belastingplichtige verzoeken. Deze dia is overgenomen uit BLR_IB_W1~PRES05 IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 4

5 2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie dec-2014 Doorschuiven 2 van 2 Eisen De voortzettende erfgenamen: moeten er gezamenlijk om verzoeken; zetten onderneming op basis huidige boekwaarde voort; bepalen de winst volgens dezelfde regels als erfater (dus ook voortzetten regels goedkoopmansgebruik en bestendige gedragslijn erflater); moeten wel afrekenen over de FOR (FOR is met de persoon van de ondernemer verbonden). Deze dia is overgenomen uit BLR_IB_W1~PRES05 IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 5

6 2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6
Versie aug-08 Versie dec-2014 Staking en FOR 1 van 2 Verplichte afname art IB Ondernemer staakt zelfstandig deel van de onderneming. Is FOR (na dotatie) > ondernemingsvermogen 31-dec? Ja  verschil verplicht aan winst toevoegen  IB-heffing over vrijval. Oplossing art IB Tot bedrag FOR-vrijval kan lijfrente worden gekocht; de premie is een uitgave voor inkomensvoorz. ex art IB.  verlaagt inkomen uit werk en wonen, geen heffing. Niet in MBA-versie IB-W1--PRES Versie dec-2014 6 (C) Laman Opleiding & Advies 6

7 2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6
Versie aug-08 Versie dec-2014 Staking en FOR 2 van 2 Overlijden leidt tot fictieve staking Na staking is ondernemingsvermogen nihil.  verplichte afname FOR + IB-heffing over vrijval FOR. Twee oplossingen Art IB Nabestaanden kopen alsnog direct ingaande lijfrente. De betaling wordt aan overleden ondernemer toegerekend. Gevolg: tegenover vrijval staat uitgave inkomensvoorziening. Art IB Voor (rest) stakingswinst wordt een lijfrente gekocht. De betaling wordt aan overleden ondernemer toegerekend. Premies zijn onder voorwaarden aftrekbaar – zie IB De bij IB gebruikte ruimte komt in mindering op aftrekbedragen IB. schema Niet in MBA-versie IB-W1--PRES Versie dec-2014 7 (C) Laman Opleiding & Advies 7

8 2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6
Versie dec-2014 Oefening 2 Johan verkoopt zijn onderneming aan een derde. Op de balans staan o.a. de volgende posten: een kantoorpand € ; een personenauto van € ; een egalisatiereserve van € ; een fiscale oudedagsreserve van € Alle bedragen zijn boekwaarde. De koper betaalt € voor het pand en € voor goodwill. Johan brengt de auto (WEV € ) naar privé over. De overige activa en passiva worden tegen boekwaarde verkocht; desinvesteringsbijtelling € Gevraagd Hoe groot is de belastbare stakingswinst? IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies

9 2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6
Versie dec-2014 Uitwerking oefening 2 Antwoord IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies

10 Motieven voor oprichting van een BV
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting -- winst 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie aug-08 Versie dec-2014 Motieven voor oprichting van een BV In juridische sfeer Risicobeperking; Vergroot en vereenvoudigd mogelijkheden tot overdracht van de onderneming. In sociale sfeer Directeur is werknemer  (meer) sociale zekerheid maar de Dga is vaak geen werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen (art. 2 Reg. Aanwijzing Dga). In commerciële sfeer Grotere flexibiliteit door mogelijkheid tot spreiding van activiteiten over verschillende BV’s. IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 10 10

11 2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting -- winst 6 Versie aug-08 Versie mrt-2010 Versie dec-2014 In de fiscale sfeer 52% 42% 36,25% Fiscale motieven: Verschil tariefstructuur; IB Vpb Beloning meewerkende echtgenote; Ruimere mogelijkheid tot opbouw pensioenvoorziening; Meer mogelijkheden om vermogensbestanddelen die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering in privé te houden (denk om tbs-regeling!). IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 11 11

12 Nadelen van inbreng in een BV
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting -- winst 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie aug-08 Versie dec-2014 Nadelen van inbreng in een BV In economisch sfeer Hogere administratieve kosten (accountant); In fiscale sfeer Geen ondernemersfaciliteiten; Op winstuitkeringen en vervreemdingsvoordelen op aandelen is ab-tarief van toepassing  dubbele heffing; IB-onderneming wordt gestaakt (tenzij…)  afrekenen over stille en fiscale reserves en goodwill. IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 12 12

13 Geruisloze doorschuiving – art. 3.65
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting -- winst 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie aug-08 Versie dec-2014 Geruisloze doorschuiving – art. 3.65 Doel Voorkomen afrekenen met fiscus over stille en fiscale reserves en goodwill. Hoe Onderneming doorschuiven  geen staking  geen stakingswinst. IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 13 13

14 Wettelijke voorwaarden
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting -- winst 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie aug-08 Versie dec-2014 Wettelijke voorwaarden Voorwaarden Verzoek belastingplichtige; Oprichters BV moeten geheel nagenoeg geheel (≥ 90%) in zelfde verhouding in kapitaal gerechtigd zijn; Voldoen aan door de minister te stellen voorwaarden, zgn. Standaardvoorwaarden. Doel voorwaarden – art lid 5 Verzekeren van de heffing van IB / Vpb; Grootte van geplaatst en gestort kapitaal; Bepalen van de grootte van de verkrijgingsprijs; Vervreemding van de aandelen in de opgerichte vennootschap. IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 14 14

15 Standaardvoorwaarden
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie dec-2014 Standaardvoorwaarden 1 4 3 2 ruisend geruisloos Standaard Besluit van 30 juni 2010 Belangrijkste standaardvoorwaarden zijn: Bij doorschuiven van vof e.d. moet er sprake zijn van: een bestaand samenwerkingsverband dat al minimaal 36 maanden actief is waar voortzetter: deel vanuit maakt of minimaal 36 maanden werkt. IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 15

16 Standaardvoorwaarden 2 van 3
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie dec-2014 Standaardvoorwaarden 2 van 3 Overnemende partij zet tegen zelfde boekwaarde voort; Overnemende partij neemt de fiscale positie van voorganger over; Latente belastingschuld bedraagt bij fictie 20%; BV betaalt in aandelen (inclusief afronding max. 5/105 in contanten); Gedurende drie jaar vervreemdingsverbod op de aandelen; IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 16

17 Standaardvoorwaarden 3 van 3
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie dec-2014 Standaardvoorwaarden 3 van 3 Prijs aandelen (AB verkrijgingsprijs) bepalen volgens regel: + Fiscaal eigen vermogen -/- Herinvesteringsreserve (gaat naar BV – latentie) -/- Kostenegalisatiereserve (gaat naar BV – latentie) -/- FOR (wordt stamrecht) -/- Materiële belastingschulden -/- Creditering door BV (max. 5% aandelenkap.) = Verkrijgingsprijs IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 17

18 Doorschuiven onderneming
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting -- winst 6 Versie aug-08 Versie mrt-2010 Versie dec-2014 1 4 3 2 ruisend geruisloos Standaard Doorschuiven onderneming Voorbeeld / casus Peter, 53 jaar oud, wil zijn eenmansbedrijf in een BV inbrengen. De balans luidt: De aandelen van de op te richten BV hebben een nominale waarde van € 500 per aandeel. De crediteuren gaan mee over. De FOR wordt in een stamrecht bij eigen BV omgezet. Verder moet bij de omzetting rekening worden gehouden met een materiële IB-belastingschuld van € Peter wil zo veel als mogelijk in contanten afrekenen. Gevraagd Stel de openingsbalans van de BV op bij een geruisloze inbreng. IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 18 18

19 Stap 1: bereken waarde onderneming
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting -- winst 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie aug-08 Versie dec-2014 Stap 1: bereken waarde onderneming 1 4 3 2 ruisend geruisloos Standaard IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 19 19

20 2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting -- winst 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie aug-08 Versie dec-2014 Voldoen koopsom Hoofdregel De koopsom moet geheel of nagenoeg geheel (>90%) worden voldaan in door de BV uit te geven aandelen. Uitzonderingen Verrekening in geld is mogelijk voor: openstaande aanslagen IB / PH; te bedingen lijfrente; afrondingscreditering (max. 5/105 deel). IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 20 20

21 Stap 2: bereken maximale betaling in geld
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting -- winst 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie aug-08 Versie dec-2014 Stap 2: bereken maximale betaling in geld 1 4 3 2 ruisend geruisloos Standaard IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 21 21

22 Stap 3: bereken aantal aandelen
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting -- winst 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie aug-08 Versie dec-2014 Stap 3: bereken aantal aandelen 1 4 3 2 ruisend geruisloos Standaard IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 22 22

23 Stap 4: Stel de FISCALE openingsbalans op
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie dec-2014 Stap 4: Stel de FISCALE openingsbalans op 1 4 3 2 ruisend geruisloos Standaard IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 23

24 2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie dec-2014 Vervreemdingsverbod Op de aandelen rust gedurende drie jaar een vervreemdings-verbod. Kun je verklaren waarom? Als Peter zijn aandelen over een jaar voor € verkoopt, betaalt hij 25% van (€ /- € ) = € inkomstenbelasting. Als Peter nu met de fiscus afrekent, betaalt hij circa € inkomsten-belasting (52% van (€ – € 3.630; FOR → lijfrente). Door een jaar te wachten zou Peter zich € inkomstenbelasting besparen (het verschil wordt veroorzaakt door het tariefsverschil tussen box 1 en box 2). IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 24

25 2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting -- winst 6 Versie aug-08 Versie mrt-2010 Versie dec-2014 1 4 3 2 ruisend geruisloos Standaard Ruisende inbreng Voorbeeld / casus Peter, 53 jaar oud, wil zijn eenmansbedrijf in een BV inbrengen. De balans luidt: De aandelen van de op te richten BV hebben een nominale waarde van € 500 per aandeel. De crediteuren gaan mee over. De FOR wordt in een stamrecht bij eigen BV omgezet. Verder moet bij de omzetting rekening worden gehouden met een materiële IB-belastingschuld van € Peter wil zo veel als mogelijk in contanten afrekenen. Er worden 200 aandelen à € 500 (€ ) geplaatst. Gevraagd Stel de openingsbalans van de BV op bij een ruisende inbreng. IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 25 25

26 2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting -- winst 6 Versie aug-08 Versie mrt-2010 Versie dec-2014 1 4 3 2 ruisend geruisloos Standaard Openingsbalans (2)‏ antwoord IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 26 26

27 2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6
HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting -- winst 6 Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Versie mrt-2010 Versie aug-08 Versie dec-2014 Einde IB-W1--PRES Versie dec-2014 (C) Laman Opleiding & Advies 27 27


Download ppt "Inkomstenbelasting – winst 6 – programma"

Verwante presentaties


Ads door Google