De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. NIEUWSBRIEF REGIO HET GOOI Jaargang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. NIEUWSBRIEF REGIO HET GOOI Jaargang."— Transcript van de presentatie:

1 1. NIEUWSBRIEF REGIO HET GOOI www.scoutnet.nl/~regiogooi regiogooi@scoutnet.nl http://www.scoutnet.nl/~regiogooi mailto:regiogooi@scoutnet.nl Jaargang 2 Nummer 2 Oktober 2002 Colofon  Nieuwsbrief Regio Het Gooi is het informatieblad voor kader- en bestuursleden van Regio Het Gooi van Scouting Nederland  Tweede jaargang, nummer 2  Samengesteld door het regiobestuur  Eindredactie en opmaak: David Roda  Redactie-adres: Hugo de Grootstraat 46, 1215 EA Hilversum, (035) 683 92 93  Correspondentie: Secretaris Regio Het Gooi, Van Linschotenlaan 223, 1212 DT Hilversum Deze nieuwsbrief wordt alleen per e-mail verstuurd. We verzoeken jullie om de nieuwsbrief aan zoveel mogelijk belangstellenden in je groep door te sturen. Op de website van de regio kun je per groep de belangrijkste e-mail-adressen opgeven. Alle elektronische regiopost wordt daar naartoe gestuurd. De gebruiksaanwijzing staat opnieuw achterin deze nieuwsbrief. Nieuw adressenboekje in december Zorg dat je ledenbestand up-to-date is in Leusden Aan het eind van het jaar komt het nieuwe adressenboekje van de Regio uit. Hierin staan alle leiding en bestuursleden van de groepen in onze regio. De gegevens voor dit boekje halen we uit het landelijke ledenbestand. We sturen dus geen aparte mutatieformulieren. Om de gegevens in het adressenboekje zo accuraat mogelijk te maken is het van groot belang dat elke groep de eigen gegevens up-to-date heeft gemaakt in het landelijke bestand. Het verzoek is dan ook om in de komende tijd een update van Chil op te sturen met de laatste wijzigingen (als dat nog niet gebeurt is). Het adressenboekje is alleen bestemd voor gebruik binnen de Regio. Iedereen die er in staat, krijgt eind dit jaar een exemplaar via het groepssecretariaat. Regio Het Gooi  Scouting is een plezierige vrije-tijdsbesteding die een bijdrage levert aan de vorming van de persoonlijkheid.  ruim 3.000 juniorleden  circa 500 kaderleden  circa 40 Scoutinggroepen  Scoutshop te Hilversum NIEUWSBRIEF REGIO HET GOOI Nieuw: elektronisch aanmelden voor trainingen Je kunt je via de website, elektrisch, inschrijven voor allerlei activiteiten, en dus ook voor trainingen. Klik op de button 'Inschrijven', verschaf jezelf een login - als je die nog niet hebt, en meldt je aan. Je kunt je natuurlijk ook nog steeds op papier aanmelden voor start- en programmatrainingen. Download daarvoor het formulier van de site (bij linkje Trainingen => Inschrijfformulieren, vul het in, en stuur het naar naar het Regio- secretariaat. Na inschrijving (elektrisch of op papier) zal de Regiopenningmeester naar de groepspenningmeester een factuur sturen voor de betalingen. Voor de reguliere trainingen (start- en programma) zal het trainersteam de informatie naar de deelnemer sturen. Veel plezier toegewenst op de training!

2 2. NIEUWSBRIEF REGIO HET GOOI www.scoutnet.nl/~regiogooi regiogooi@scoutnet.nl Bestuur Regio Het Gooi E-mail: regiogooi@scoutnet.nl Voorzitter: Henk Lok  06 21 20 60 27  henk.lok@tiscali.nl Secretaris: Carel Morssink  06 22 43 96 48  c.morssink@12move.nl Tweede Secretaris: Marco vd Heuvel  035 683 37 61  mvdheuvel@dds.nl Penningmeester: Eric van Heijningen  035 624 69 50  eric.els.niels.van.heijningen@planet.nl Coördinator Trainingen: vacant - Coördinator Spelactiviteiten: Annemarie Nouwens  035 624 52 46  nouwens@dds.nl Groepsconsulent (coördinator groepsbegeleiders): John van der Ploeg  035 624 96 74  j.ploeg@planet.nl Coördinator PR en communicatie: David Roda  035 683 92 93  david@argonauten.nl Vertegenwoordiger Admiraliteit Zuidwal: Monica de Greeve  035 695 25 16 Vertegenwoordiger Admiraliteit Vechtplassen: Bets Fokker  035 692 27 98  bets@scoutingerica.nl Lieverdjes-training Wie zijn nu die lieverdjes, wat is ongewenst gedrag? Hoe ervaar je als leiding dit gedrag, Wat kun je doen als leiding? Op maandag 7 oktober hebben we met 18 deelnemers in het onderkomen van de Arrowe groep de eerste editie van deze training gehad. De avond werd verzorgd door Agnes Verschuur. Na het succes van de workshop lieverdjes op de Regio Scout In van 2 maart kwam van vele groepen het verzoek een echte trainingsavond te organiseren over dit onderwerp. De reacties uit de groep waren erg enthousiast. Ik vond het een zeer geslaagde training, het sloot goed aan op de kennis en ervaring van de deelnemers (meeste waren Scouts- en DWEK-leiding) en ik heb het idee dat men echt met nieuwe ideeën en inzichten naar huis ging. Een succesvolle avond dus. Volgende week woensdag 16 oktober gaan we voor de tweede editie, dan bij de Paulusgroep. - John van der Ploeg

3 3. NIEUWSBRIEF REGIO HET GOOI www.scoutnet.nl/~regiogooi regiogooi@scoutnet.nl Wat? Regio Het Gooi organiseert een avond over ARBO, speciaal bedoelt voor de specialisten, mensen die binnen hun groep de “ARBO-kar” trekken. Het doel is om ervaringen uit te wisselen, en vragen te kunnen stellen aan onze ARBO-specialist Karel van Olmen. Voor Wie? De avond is speciaal bedoeld voor de “ARBO-specialisten” van groepen uit Scouting Regio Het Gooi. Neem vooral ook je eigen groeps-RI&E en alle vragen, actieplannen en ervaringen uit je eigen groep mee naar de avond! Uitnodiging Waar en Wanneer? De avond is op woensdag 13 november 2002, in het Zuiderkruis-clubhuis Diependaalselaan 35, in Hilversum. De avond begint om 20:00 uur, om kwart voor acht is de koffie klaar. (S.V.P. op tijd aanwezig zijn!) Aanmelden! Er is op deze avond plaats voor 35 deelnemers. Daarom willen we graag dat jullie je aanmelden, en dan gaat het volgens de oud-Hollandse "wie-het-eerst-komt-wie-het-eerst- maalt“-regel. Aanmelden kan: 1.via het Web: http://scoutnet.nl/~regiogooi (dit heeft de voorkeur) druk op de button “Inschrijven”, en dan wijst het zich vanzelf naar de inschrijving; 2.per e-mail: regiogooi@scoutnet.nl, maar het kan ook; 3.per telefoon: 035 - 624 96 74 (John van der Ploeg). Bij de aanmelding graag vermelden: wie er komt en van welke groep. Als je vooraf al vragen hebt, of speciale aandacht ergens voor wil vragen, dan kun je dat vooraf vertellen. Graag tot ziens op de trainingsavond!

4 4. NIEUWSBRIEF REGIO HET GOOI www.scoutnet.nl/~regiogooi regiogooi@scoutnet.nl Het is een traditie dat Scouts op 4 mei hun medewerking verlenen bij de Nationale Herdenking op de Dam te Amsterdam en het vieren van de Bevrijding op 5 mei. In het jaar 2003 start de Nationale Viering van de Bevrijding in Haarlem. Voor het seizoen 2002-2003 willen wij daarom graag samenwerken met Scouts en Explorers uit de provincie Noord Holland. Aan de deelname aan de Nationale Herdenking en het vieren van de Bevrijding is een project “Vrijheid in Herdenken” verbonden, dat tot doel heeft jeugdleden op een interactieve manier te informeren over de begrippen verzet, herdenken, vrijheid, verdraagzaamheid, waarden en normen. De leden van dit projectteam werken nauw samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Scouts en Explorers die willen deelnemen aan deze activiteiten worden uitgenodigd voor een trainingsweekend op 14, 15 en 16 februari 2003 te Overasselt. Daarnaast is er voor alle Scoutinggroepen in Nederland een spelenkoffer, Inclusief training voor kaderleden beschikbaar (tegen een vergoeding van € 50,00). Als je met jou groep wilt meedoen, neem dan contact op met het regiobestuur. Met vriendelijke groet, Namens het projectteam “Vrijheid in Herdenken” Nationale Herdenking en Bevrijding 2003 Nieuw materiaal bij het Infocentrum Nieuw product: de activiteitenmap 'Sta eens even stil‘. Programma's voor stille momenten in de groep of op kamp. Voor alle speltakken, van korte spelideeën tot complete aandachten met themaverhalen. Kinderen met een beperking in je Scoutinggroep? Nooit over nagedacht? Doe de Drempeltest. Deze is aan te vragen bij het team ‘Scouts met een handicap’ bij het Landelijk Servicentrum. Het herziene handboek voor leiding van Scouts met een handicap is een handreiking vol met informatie en tips voor programma en begeleiding. Bevat ook hoofdstukken over kinderen met een sociale beperking zoals ADHD of autisme. Trainers in de regio kunnen de aangepaste start- en programmatraining voor leiding van Scouts met een handicap aanvragen bij het team ‘Scouts met een handicap’. Daarin ook de keuzemodulen intimiteiten, ouders, ADL en tiltechnieken, ADHD, autisme en spelaanpassingen. Deze nieuwe materialen verschijnen officieel begin november, zijn dan te koop bij het Infocentrum, de trainingen komen ook op internet.

5 5. NIEUWSBRIEF REGIO HET GOOI www.scoutnet.nl/~regiogooi regiogooi@scoutnet.nl www.scoutnet.nl/~regiogooi regiogooi@scoutnet.nl

6 6. NIEUWSBRIEF REGIO HET GOOI www.scoutnet.nl/~regiogooi regiogooi@scoutnet.nl Join The Basics In het Gooi proberen we dit jaar, of begin volgend jaar, iets te gaan doen met Join The Basics, een ploegleiderstraining voor Scouts (PL/APL etc.). Beginniveau van de deelnemers De deelnemers beheersen de basisvaardigheden Scouts zoals die in het werkboek Scouts staan. Binnen hun groep functioneren deze Scouts als (assistent-)ploegleider. Gedacht wordt aan oudere Scouts, vanaf 12 jaar, met enige jaren ervaring bij hun speltak. Tenminste 1 zomerkamp en anderhalf seizoen of meer hebben meegedraaid. Eindtermen deelnemers De eindtermen zijn zeer ambitieus. Weten wat je rol als (A)PL binnen Scouting kan inhouden; Zelf een idee gevormd hebben hoe je die rol binnen je groep kan invullen; In staat zijn onderlinge verhoudingen in je groep in te schatten, je ploeg te organiseren en naar de rest te vertegenwoordigen; In staat zijn capaciteiten van je ploegleden in te schatten, en in samenspraak met je leiding te werken aan de ontwikkeling daarvan; In staat zijn (delen) van een programma te organiseren; In staat zijn kennis en verantwoordelijkheden over te dragen. Concreter.... De Training, en wat we in Het Gooi willen doen Het is een training van 2 dagen. De gedachte is nu om te mikken op de kerstvakantie, met net "frisse ploegleiders" na het overvliegen en de RSW nog een eindje in de toekomst. De onderwerpen kunnen zijn: Waarom je ploegleden soms niet lijken te willen meewerken; Hoe je kan zorgen dat je ploeg toch goed samenwerkt; Hoe je met je leiding kan overleggen over programma en samenstelling van je ploeg; Hoe je zelf programma's kunt organiseren; Hoe je ook "Pietje" eindelijk kunt uitleggen hoe het kompas werkt; Hoe jou ploeg de meeste kans maakt bij de scoutingwedstrijden? Hoe nu verder? Er is al veel materiaal beschikbaar voor de training. Het programma komt "kant en klaar" uit Leusden (maar we kunnen dat natuurlijk gewoon veranderen) en er zijn al allerlei activiteiten bedacht. Echter, om dit alles "op de rit" te krijgen moet er nog veel gebeuren. Daarom zoeken we mensen die mee willen helpen bij het organiseren van dit programma. Dus, vind je 't leuk om voor PL's en APL's een uitdagend weekend te organiseren, zie je 't wel zitten om dit in het "format" van een training te doen, heb je ruime, ruime, ervaring met Scouts en het spelaanbod voor Scouts, EN heb je tijd en energie om mee te doen dan hoor ik dat graag. - John vd Ploeg

7 7. NIEUWSBRIEF REGIO HET GOOI www.scoutnet.nl/~regiogooi regiogooi@scoutnet.nl Heb je informatie of stukjes voor in deze Nieuwsbrief? Aankondigingen van activiteiten of leuk nieuws? Stuur het naar de regio of neem contact op met David Roda Vergaderkalender Het Gooi Trainingskalender Het Gooi

8 8. NIEUWSBRIEF REGIO HET GOOI www.scoutnet.nl/~regiogooi regiogooi@scoutnet.nl Handleiding "Groepsgegevens" 1. Inleiding Regio het Gooi heeft een systeem op internet waarin allerlei gegevens over de aangesloten groepen te vinden is. Het leuke van het systeem is dat de groepen de informatie er ook zelf in kunnen zetten. Je bent als groep dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie. Naast dit systeem is er natuurlijk ook nog Chil, het landelijke systeem. Dit is met name om leiding en leden in te registreren. De regio gebruikt de Chil-gegevens voor verzending van post, en voor het samenstellen van het adressenboekje. "Internet Groepsgegevens" is een aanvulling. Met name de e-mail gegevens, de homepages, locatie van clubhuizen, verhuur van gebouw of materiaal is hierin te vinden. De regio gebruikt de e-mail gegevens uit "Internet Groepsgegevens" voor verzending van elektronische post over spel, activiteiten, regio- gebeurtenissen, vergaderingen, training enzovoorts. Als je op de hoogte wilt blijven, zorg dan vooral dat de e-mail gegevens correct en up-to-date zijn! 2. Waar? We zijn te vinden via: http://scoutnet.nl/~regiogooi Klik daar op de button: "GROEPEN". 3. Wat kan ik er vinden? Je ziet op de pagina een lijst van alle groepen in het Gooi. Van elke groep zie je: - hun homepage en algemeen e- mail adres - contactpersoon - groepsbegeleider Ook zie je bij elke groep een button "Detail". Via deze button kom je op een scherm met allerlei gegevens over de gekozen groep. Je hebt dan: - Naam, plaats, locatie clubhuis - Homepage, algemeen e-mail adres - Informatie over verhuur - Telefoonnummer van hun clubhuis - Contactpersoon, Groepsbegeleider en bijbehorende e-mail - En per speltak een contactpersoon en een e-mail. 4. De e-Mail button Op de pagina zie je ook een grote "@" button. Hiermee krijg je een lijst van alle verzamelde e-mail adressen die in de groepsgegevens lijst staan. Je kunt een selectie instellen, bijvoorbeeld alle DWEK- en Scouts- contactpersonen, maar je kunt ook Alles kiezen. 5. Wijzigen van de gegevens van mijn groep Natuurlijk kun je de gegevens ook wijzigen. Althans, alleen voor je eigen groep natuurlijk. Hiervoor klik je op de button "UPDATE". Je kunt dan inloggen met een: Groepsaccount (is meestal je groepsnaam, in kleine letters) en een Password. Daarmee kom je op een soortgelijk scherm als bij "DETAIL" alleen nu kun je de boel aanpassen. Even wat 'tips': Je kunt meerdere e-mail in 1 hokje, maar zorg wel dat ze gescheiden zijn door spaties Bij homepage kun je een complete URL opgeven, dus incl. http:// Vermeld bij telefoonnummers ook het netnummer, zelfs al heb je aangegeven dat je in bijvoorbeeld Hilversum zit Als je meerdere speltakken van 1 soort hebt, bv. Welpen en Kabouters, dan kun je ook meerdere contactpersonen opgeven in 1 hokje. Zet er even tussen haakjes bij wie dan van welke speltak is. Onderaan kun je ook je password wijzigen. 6. Password kwijt? Je kunt bij John van der Ploeg je groepspassword opvragen. j.ploeg@planet.nl Veel succes! Kopijdatum volgende Nieuwsbrief: 15 maart 2003


Download ppt "1. NIEUWSBRIEF REGIO HET GOOI Jaargang."

Verwante presentaties


Ads door Google