De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: br. K. Slob (preeklezen) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. K. Slob 16:30 voorganger: ds. C. van Breemen te Soest De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 26 oktober:Iddo Bruijn 27 oktober:br Ewald de Boer 28 oktober:br J.A. Kramer br Christoph Lukkien 29 oktober:Bart van Harten 30 oktober:br Dennis Borst Jobert Ellen Suchita van der Horst 31 oktober:zr Annemarie van Driel-Prins

5 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

6 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

7 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Matteüs5:14- 16 Gezang164: Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

10 Psalm 63: 1, 2 1 O God, mijn God, ik zoek uw hand, ik dorst naar U, blijf op U wachten. Zie hoe mijn ziel en lichaam smachten naar U in droog en dorstig land. Zo sloeg ik steeds op U mijn ogen, als ik uw heilig huis bezocht, uw heerlijkheid aanschouwen mocht en vreugde vond in uw vermogen.

11 Psalm 63: 1, 2 2 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

12 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

13 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

14 LvdK 481: 1, 2 1 O grote Go-d die liefde zijt, o Vader van ons le-ven, vervul ons ha-rt, dat wij altijd ons aan uw liefde ge-ven. Laat ons het zout der aar-de zijn, het licht der we-reld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

15 LvdK 481: 1, 2 2 Maak ons volbre-ngers van dat woord, getuigen van uw vre-de, dan gaat wie aar-zelt met ons voort, wie afdwaalt met ons me-de. Laat ons getrouw de we-g begaan tot allen d-ie ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

16 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

17 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

18 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

19 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

20 LvdK 252: 1, 2 1 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit;

21 LvdK 252: 1, 2 2 geloof om veel te geven, te geven honderd in, wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

22 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

23 Jezus’ liefde maakt mooier werken van onze wil <> vrucht van de Geest doel: op Christus gaan lijken = beeld van God mooier mens worden vrucht centraler dan gaven van de Geest: - gaven: dingen doen <> vrucht: iemand zijn - gaven: verschillend <> vrucht: voor iedereen vrucht: geen prestatie meer groeiproces

24

25 Jezus’ liefde maakt mooier mooier: mensen én gemeente eros: liefde door aantrekkingskracht filia: liefde door bloedband of vriendschap agapè: liefde die geeft, kiest voor de ander basis: niet gevoel maar geloof basis: niet gevoel maar geloof

26 Jezus’ liefde maakt mooier begin: Gods liefde ontvangen Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad… Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad

27 Gods liefde maakt mooier verstopte doorstroming bij God je hart uitstorten De liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Die liefde naar anderen laten doorstromen Te mooi om waar te zijn?

28

29

30 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

31 LvdK 477: 1,2 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

32 LvdK 477: 1,2 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

33 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

34 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

35 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

36 Gezang 164, canon 1 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. 2 Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. 3 Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

37 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen

38 Gezang 182C

39 Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgiebr. K. Slob Collecte: Inaktelke Psalm63:1, 2 LvdK481:1, 2 Galaten5:13- 15 1 Johannes4:7- 11 LvdK252:1, 2 LvdK477:1, 2 Gezang164: Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google