De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mediationwww.govers-vanderstaay.nl Conflictgedrag ‘in de praktijk’ de tijd doet haar werk, onder het kleed (Freeze) intimidatie - escalatie - confrontatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mediationwww.govers-vanderstaay.nl Conflictgedrag ‘in de praktijk’ de tijd doet haar werk, onder het kleed (Freeze) intimidatie - escalatie - confrontatie."— Transcript van de presentatie:

1 Mediationwww.govers-vanderstaay.nl Conflictgedrag ‘in de praktijk’ de tijd doet haar werk, onder het kleed (Freeze) intimidatie - escalatie - confrontatie - agressie - winnen of verliezen (Fight) ontlopen, ontzien, omweg, vermijden (Flight)

2 Mediation Programma conflicten in onze praktijk, freeze, flight, fight escalatieladder dramadriehoek of winnaarsdriehoek mediationtools en gesprekstechnieken blik op de HA praktijk www.govers-vanderstaay.nl

3 De ontwikkeling van een conflict Escalatieladder Friedrich Glasl (Wenen 1941) (vast) patroon/stappen/fasen partijen verloop/dynamiek zichtbaar 1: rationele fase, win-win 2: emotionele fase, win-lose 3: vechtfase, lose-lose De-escalatieladder! Mediationwww.govers-vanderstaay.nl

4 Analyse van gedrag bij conflicten Dramadriehoek, Stephen Karpman 1968 onbewust gedrag conflictpartners gedragen zich afwisselend als aanklager, redder of slachtoffer beter/meer/minder dan de ander samen gevangen in de driehoek Mediationwww.govers-vanderstaay.nl

5 Omdenken Berthold Gunster (1996) Dramadriehoek (DIP) of Winnaarsdriehoek (DIM) Mediationwww.govers-vanderstaay.nl

6 Conflictoplossing Winnaarsdriehoek Acey Choy, 1991 verantwoordelijkheid nemen gelijkwaardig, ik ben o.k. jij bent o.k. assertief, feedback geven ontvangen empathie, erkenning, vragen stellen aanbod doen, ruimte/grenzen aangeven Mediationwww.govers-vanderstaay.nl

7 Mediation het door partijen gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale derde, de mediator Mediationwww.govers-vanderstaay.nl

8 Mediation Verschillende opties conflictoplossing Rechtsgang Arbitrage Mediation Belangenbehartiging www.govers-vanderstaay.nl

9 Mediation in de samenleving Arbeidsconflicten –werkgever/werknemer –collega’s onderling Burengeschillen Echtscheiding Zakelijke geschillen Burger/overheid Klant/patient (organisatie) Mediationwww.govers-vanderstaay.nl

10 Mediaton, wanneer we hebben een conflict (erkenning) gebeurtenis/escalatie/gebrek aan vertrouwen, oplossing noodzakelijk behoefte aan neutrale begeleiding invloed op de oplossing, tijdsaspect, kosten partijen willen niet naar de rechter Mediationwww.govers-vanderstaay.nl

11 Mediation, doel het komen tot een oplossing van een geschil door partijen waarin beiden zich kunnen vinden oplossing komt tegemoet aan (aantal) wederzijdse belangen Mediationwww.govers-vanderstaay.nl

12 Mediation voorwaarden vrijwillig commitment, bereidheid om afspraken te maken, actief willen bijdragen aan oplossing vertrouwelijk respect ‘fit’met mediator Mediationwww.govers-vanderstaay.nl

13 Mediator taken informeren, organiseren partijen aan ‘t woord verhaal, emotie, inhoud, procesbegeleiding naar oplossing regie op voortgang en besluiten (vastleggen) Mediationwww.govers-vanderstaay.nl

14 Taken van partijen bij Mediation informeren, organiseren voorbereiden inbreng gesprekspunten samenwerken Mediationwww.govers-vanderstaay.nl

15 Mediation Mediator, positionering onpartijdig, wederzijds partijdig naast partijen neutraal in woord en gebaar regisseert, inspireert oplossingsgericht www.govers-vanderstaay.nl

16 Mediation Mediation Intake/introductie wat is mediaton mediation proces, spelregels positie mediator en partijen vrijwillig, vertrouwelijk, commitment willen jullie verder go/no go zo ja, opdracht komende gesprek www.govers-vanderstaay.nl

17 Mediation Mediation het 1e gesprek Mediator (zowel Links als Rechts uitvragen) aanleiding, hoofdlijn conflict, wie betrokken geschiedenis conflict, mandaat wat wil deze partij bereiken Mediator formuleert gezamenlijk doel opdracht aan beiden meegeven voor de volgende bijeenkomst www.govers-vanderstaay.nl

18 Mediation, elke bijeenkomst welkom, herhalen 3 uitgangspunten van mediation terugblik, vooruitblik, inleiding ‘op maat’ bespreekpunten partijen baboushka techniek partijen formuleren inzichten/afspraken vervolgafspraken vastleggen Mediationwww.govers-vanderstaay.nl

19 Opdracht oefenen met rol Mediator 4-tallen: (M)Mediator (O)Observeert de Mediator (A)Huisarts versus (B) Huisarts doel: als Mediator oefenen met het 1 e gesprek - conflictpartijen hebben aangegeven te voelen voor uw bemiddeling elk subgroepje noteert conclusies/vragen/inzichten op 1 of meer gele stroken, 2 x draaien Mediationwww.govers-vanderstaay.nl

20 Mediation voordelen eigenaarschap, actieve rol van partijen respect, geen onnodige beschadiging van de relatie win-win (in)formeel, vertrouwelijk en besloten snelheid, kostenbesparing, concreet resultaat www.govers-vanderstaay.nl

21 Mediation, soms niet kader is niet juridisch niet elk conflict is geschikt voor mediation resultaat is wat ‘haalbaar is voor deze partijen’ Mediationwww.govers-vanderstaay.nl

22 Mediation Vive la différence omdenken conflict of kans? ruimte voor dialoog ontwikkelingen, afspraken actualiseren hernieuwde (werk) afspraken, oplossingen aansluiten en/of afsluiten www.govers-vanderstaay.nl


Download ppt "Mediationwww.govers-vanderstaay.nl Conflictgedrag ‘in de praktijk’ de tijd doet haar werk, onder het kleed (Freeze) intimidatie - escalatie - confrontatie."

Verwante presentaties


Ads door Google