De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conflictgedrag ‘in de praktijk’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conflictgedrag ‘in de praktijk’"— Transcript van de presentatie:

1 Conflictgedrag ‘in de praktijk’
de tijd doet haar werk, onder het kleed (Freeze) intimidatie - escalatie - confrontatie - agressie - winnen of verliezen (Fight) ontlopen, ontzien, omweg, vermijden (Flight) Mediation

2 Programma conflicten in onze praktijk, freeze, flight, fight
escalatieladder dramadriehoek of winnaarsdriehoek mediationtools en gesprekstechnieken blik op de HA praktijk Mediation Adviesvaardigheden

3 De ontwikkeling van een conflict
Escalatieladder Friedrich Glasl (Wenen 1941) (vast) patroon/stappen/fasen partijen verloop/dynamiek zichtbaar 1: rationele fase, win-win 2: emotionele fase, win-lose 3: vechtfase, lose-lose De-escalatieladder! Mediation

4 Analyse van gedrag bij conflicten
Dramadriehoek, Stephen Karpman 1968 onbewust gedrag conflictpartners gedragen zich afwisselend als aanklager, redder of slachtoffer beter/meer/minder dan de ander samen gevangen in de driehoek Mediation

5 Omdenken Berthold Gunster (1996) Dramadriehoek (DIP) of
Winnaarsdriehoek (DIM) Mediation

6 Conflictoplossing Winnaarsdriehoek Acey Choy, 1991
verantwoordelijkheid nemen gelijkwaardig, ik ben o.k. jij bent o.k. assertief, feedback geven ontvangen empathie, erkenning, vragen stellen aanbod doen, ruimte/grenzen aangeven Mediation

7 Mediation het door partijen gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale derde, de mediator Mediation

8 Verschillende opties conflictoplossing
Rechtsgang Arbitrage Mediation Belangenbehartiging Mediation

9 Mediation in de samenleving
Arbeidsconflicten werkgever/werknemer collega’s onderling Burengeschillen Echtscheiding Zakelijke geschillen Burger/overheid Klant/patient (organisatie) Mediation

10 Mediaton, wanneer we hebben een conflict (erkenning)
gebeurtenis/escalatie/gebrek aan vertrouwen, oplossing noodzakelijk behoefte aan neutrale begeleiding invloed op de oplossing, tijdsaspect, kosten partijen willen niet naar de rechter Mediation

11 Mediation, doel het komen tot een oplossing van een geschil door partijen waarin beiden zich kunnen vinden oplossing komt tegemoet aan (aantal) wederzijdse belangen Mediation

12 Mediation voorwaarden
vrijwillig commitment, bereidheid om afspraken te maken, actief willen bijdragen aan oplossing vertrouwelijk respect ‘fit’met mediator Mediation

13 Mediator taken informeren, organiseren
partijen aan ‘t woord verhaal, emotie, inhoud, procesbegeleiding naar oplossing regie op voortgang en besluiten (vastleggen) Mediation

14 Taken van partijen bij Mediation
informeren, organiseren voorbereiden inbreng gesprekspunten samenwerken Mediation

15 Mediator, positionering
onpartijdig, wederzijds partijdig naast partijen neutraal in woord en gebaar regisseert, inspireert oplossingsgericht Mediation

16 Mediation Intake/introductie
wat is mediaton mediation proces, spelregels positie mediator en partijen vrijwillig, vertrouwelijk, commitment willen jullie verder go/no go zo ja, opdracht komende gesprek Mediation

17 Mediation het 1e gesprek
Mediator (zowel Links als Rechts uitvragen) aanleiding, hoofdlijn conflict, wie betrokken geschiedenis conflict, mandaat wat wil deze partij bereiken Mediator formuleert gezamenlijk doel opdracht aan beiden meegeven voor de volgende bijeenkomst Mediation

18 Mediation, elke bijeenkomst
welkom, herhalen 3 uitgangspunten van mediation terugblik, vooruitblik, inleiding ‘op maat’ bespreekpunten partijen baboushka techniek partijen formuleren inzichten/afspraken vervolgafspraken vastleggen Mediation

19 Opdracht oefenen met rol Mediator
4-tallen: (M)Mediator (O)Observeert de Mediator (A)Huisarts versus (B) Huisarts doel: als Mediator oefenen met het 1e gesprek - conflictpartijen hebben aangegeven te voelen voor uw bemiddeling elk subgroepje noteert conclusies/vragen/inzichten op 1 of meer gele stroken, 2 x draaien Mediation

20 Mediation voordelen eigenaarschap, actieve rol van partijen
respect, geen onnodige beschadiging van de relatie win-win (in)formeel, vertrouwelijk en besloten snelheid, kostenbesparing, concreet resultaat <Titel training>

21 Mediation, soms niet kader is niet juridisch
niet elk conflict is geschikt voor mediation resultaat is wat ‘haalbaar is voor deze partijen’ Mediation

22 Vive la différence omdenken  conflict of kans? ruimte voor dialoog
ontwikkelingen, afspraken actualiseren hernieuwde (werk) afspraken, oplossingen aansluiten en/of afsluiten Mediation Adviesvaardigheden


Download ppt "Conflictgedrag ‘in de praktijk’"

Verwante presentaties


Ads door Google