De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inclusieve Arbeidsmarkt NHN Aanpak Jeugdwerkloosheid AJW 2.0

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inclusieve Arbeidsmarkt NHN Aanpak Jeugdwerkloosheid AJW 2.0"— Transcript van de presentatie:

1 Inclusieve Arbeidsmarkt NHN Aanpak Jeugdwerkloosheid AJW 2.0
Expertmeeting gemeenteraad van Heerhugowaard Heerhugowaard, 3 oktober 2013

2 Feiten en cijfers Ontwikkeling in beeld, hierna in cijfers in tabel

3 Doelgroep en vindplaats
Niet-Werkende Werkzoekende jongeren van 15 tot 27 jaar uit de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Totaal aantal: Zonder SK: Met SK: Januari 2012: April : + 63% + 32% + 91% Praktijkscholen, Voortgezet Speciaal Onderwijs, AOC en ROC’s, HBO en WO SK=Startkwalificatie: diploma havo, vwo, mbo niv. 2, 3, 4 Er zijn ook Jongeren die zich niet melden als werkzoekend 4 weken wachttijd bij SD Houden hun (zwarte) baan(tje) na hun schooltijd aan en zoeken zelf

4 Aanpak Jeugdwerkloosheid
Lopende activteiten: School-Ex Programma in het mbo Techniekpact Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Herziening van mbo onderwijs Entreeopleidingen – minder soorten kwalificaties Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 School-EX. ROC’s zijn al begonnen met nieuwe aspirant deelnemers te informeren over de arbeidsmarkt. Welke opleidingen hebben een goed werkgelegenheidsperspectief en welke niet. In de regio en in de buurt Regionale aanpak VSV vo en mbo met RMC. Aansluiting tussen vo en mbo. Ook de “zorg” vanuit vo laten aansluiten op die in het mbo. Intake met ondersteuningsplan MBO veranderingen met resultaat op termijn: Kwalificatiedossiers: Minder Breder Deel (15%) kan gemaakt worden in de regio met bedrijfsleven Minder gericht op functies maar op duurzame werkgebieden Gericht op toekomst, flexibel Entreeopleidingen: Een kwalificatiedossier met beperkt aantal profielen Sluit aan op sectoren van vmbo Keuze delen voor doorstroom naar niveau 2 of doorstroom naar arbeidsmarkt

5 Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0
Evaluatie AJW 1.0: Doelgroep jongeren op de agenda laten staan Begeleiding essentieel De (sub)regionale samenwerking tussen partijen is waardevol De samenwerking met het onderwijs is nog niet optimaal Er is behoefte aan verbetering van de samenwerking om aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren De benadering van werkgevers kan meer gestructureerd Jongeren vereisen aparte aanpak Begeleiding bij zoeken, vinden en behouden werk Denkaan Jongerenloket Nog te weinig aansluiting op elkaar, inmiddels wel beter door doorlopende leerwegen en aanpak VSV in vo en mbo Leerwerkbanen tbv leerlingen uit het vo die een BBL opleiding (lerendwerken) willen volgen Onderwijs meer richten op wat bedrijfsleven in de regio nodig heeft. Benadering: elke school heeft zijn eigen netwerk(en) aan bedrijven AJW 2.0

6 Drie sub-doelgroepen:
Schoolverlaters van PRO en VSO /- 300 jongeren (Voortijdige)Schoolverlaters van vo en mbo +/- 700 jongeren Jongeren met een startkwalificatie +/ jongeren 300, indicatief, cijfers van een jaar terug, worden binnenkort vernieuwd Jongeren met een startkwalificatie. Gediplomeerde schoolverlaters van havo, vwo en mbo niveau 2, 3 en 4 Schoolverlaters hbo en wo Nu: 1300 jongeren

7 Schematisch - Pilot ‘Werkschool’ als samenwerkingsmodel
- Wajong naar gemeenten - Pilot ‘Werkschool’ als samenwerkingsmodel - Partners: gemeenten, onderwijs, UWV, jeugdzorg - Ontwikkeling Arbeid AdviesTeams (AAT), - Directe betrokkenheid RMC’s Opbrengst AJW 1.0 AJW 2.0 = jongeren tot 27 jaar zonder werk (2.285*) Zonder startkwalificatie Met startkwalificatie (+/-1285) - De startersbeurs O.b.v. ervaringen Tilburg VSO en PRO (+/-300) Besluit in sponsorgroep en geaccordeerd in stuurgroep: Allen jongeren zonder SK Uitleg RMC’s VO en MBO (+/-700) * Stand Aantal NWW in NHN = 13,11% van totaal NWW , was in (bron UWV)

8 Schoolverlaters PRO en VSO
Instrument: ArbeidsAdviesTeams (AAT) Doel: onveranderd Zorgen voor duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt van jongeren die geen startkwalificatie (kunnen) halen

9 Beleidsgroep (bovenregionaal)
ArbeidsAdviesTeams Beleidsgroep (bovenregionaal) Scholen (PRO-werk) Gemeenten UWV Parlan / jeugdzorg AAT West Friesland (centrum) Gemeente(n) PRO VSO MBO UWV MEE Parlan /Jeugdzorg Werkgeversservicepunt AAT Noordkop (centrum) Gemeente(n) PRO VSO MBO UWV MEE Parlan /Jeugdzorg Werkgeversservicepunt AAT N Kennemerland (centrum) Gemeente(n) PRO VSO MBO UWV MEE Parlan /Jeugdzorg Werkgeversservicepunt

10 Doel: Startkwalificatie behalen korte lijnen met het onderwijs en RMC
(Voortijdige) Schoolverlaters Doel: Startkwalificatie behalen korte lijnen met het onderwijs en RMC Deze doelgroep KAN een startkwalificatie behalen. Althans cognitieve capaciteiten zijn aanwezig. Er zijn echter velerlei beperkingen. De Focus is en blijft echter het behalen van de startkwalificatie. Daarvoor zijn korte duidelijke lijnen nodig. De onderwijsorganisatie kan in gesprekken met de jongeren samen bekijken of de jongere “leerbaar” is en wat daar eventueel extra voor nodig is. Intake!!! Bij ongeschiktheid weer terugverwijzen naar jongerenloket of andere organisatie die verantwoordelijk is voor de jongere. Verwijslijnen naar onderwijs vanuit Jongerenloket, RMC, Sociale Dienst en UWV. Direct naar het AOC en de ROC’s

11 Instrumenten Begeleiding De Plaatsingsbonus
Voldoende leerwerkbanen voor mbo BBL leerlingen In AJW 1.0 is gebleken dat deze instrumenten goed werken. Wel de regeling van de bonus simpel houden. De functie van jobcoach uitvoeren door een klantmanager of een vergelijkbare functionaris - Deze functie uitvoeren in een jongerenloket ( naar het model van Alkmaar)

12 Doelgroep jongeren met startkwalificatie (SK)
1.296 jongeren in Noord-Holland Noord (UWV, april 2013) In aantal bijna verdubbeld sinds begin 2012 75% van de toename van de jeugdwerkloosheid in NHN sinds 2012 is toe te schrijven aan deze groep Ondersteuning van jongerenloket en anders georganiseerde collega’s in de andere regio’s blijft hiervoor beschikbaar MAAR geen gelden van AJW 2.0

13 Middelen 1,6 miljoen in totaal: +/- 9 ton ESF:
inzet kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie +/- 7 ton vanuit Ministerie SZW: Inzet alleen op kwetsbare jongeren zonder SK

14 Instrumenten schematisch weergegeven
Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 Instrumenten schematisch weergegeven Instrument Doelgroep Budget van AJW 2.0 Trajectbegeleiding Jongeren zonder SK +/- € ,- 15 mnd extra per regio. Scholing v. begeleiders pm De Plaatsingsbonus € 2.000,- of ,- p.j. per bonus Sectorale arrangementen/pr. Jongeren met en zonder SK Geen, wel ondersteuning RPA Track the Talent Idem Sup voor Sup

15 Relatie met andere ontwikkelingen, programma’s en projecten
Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 Relatie met andere ontwikkelingen, programma’s en projecten Instrument Doelgroep Budget AJW 2.0 Maatschappelijke projecten Jongeren met en zonder SK Geen, wel ondersteuning RPA SROI Personen met afstand tot de arbeidsmarkt Ondersteuning RPA School-Ex in mbo Nieuwe instroom en Schoolverlaters mbo 25 miljoen landelijk voor mbo VSV-aanpak Vroegtijdig SV’ers Eigen budgetten scholen en Apart Regionaal budget Talent voor Techniek LL die Techniek in willen Aanpak laaggeletterdheid Iedereen Bestaand budget van gemeenten Ontsluiting Werkzoekendenbestand Kaartenbak gemeenten en UWV € ,- voor NHN Andere inrichting MBO Techniek BBL LL die geen werkplek kunnen vinden

16 Vragen en/of opmerkingen?


Download ppt "Inclusieve Arbeidsmarkt NHN Aanpak Jeugdwerkloosheid AJW 2.0"

Verwante presentaties


Ads door Google