De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expertmeeting gemeenteraad van Heerhugowaard Heerhugowaard, 3 oktober 2013 Inclusieve Arbeidsmarkt NHN Aanpak Jeugdwerkloosheid AJW 2.0.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expertmeeting gemeenteraad van Heerhugowaard Heerhugowaard, 3 oktober 2013 Inclusieve Arbeidsmarkt NHN Aanpak Jeugdwerkloosheid AJW 2.0."— Transcript van de presentatie:

1 Expertmeeting gemeenteraad van Heerhugowaard Heerhugowaard, 3 oktober 2013 Inclusieve Arbeidsmarkt NHN Aanpak Jeugdwerkloosheid AJW 2.0

2 Feiten en cijfers 2

3 Doelgroep en vindplaats Niet-Werkende Werkzoekende jongeren van 15 tot 27 jaar uit de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Totaal aantal:Zonder SK:Met SK: Januari 2012:1424746678 April 2013:22859891296 + 63%+ 32%+ 91% Praktijkscholen, Voortgezet Speciaal Onderwijs, AOC en ROC’s, HBO en WO SK=Startkwalificatie: diploma havo, vwo, mbo niv. 2, 3, 4

4 Aanpak Jeugdwerkloosheid Lopende activteiten: School-Ex Programma in het mbo Techniekpact Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Herziening van mbo onderwijs – Entreeopleidingen – minder soorten kwalificaties Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 4

5 Evaluatie AJW 1.0: Doelgroep jongeren op de agenda laten staan Begeleiding essentieel De (sub)regionale samenwerking tussen partijen is waardevol De samenwerking met het onderwijs is nog niet optimaal Er is behoefte aan verbetering van de samenwerking om aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren De benadering van werkgevers kan meer gestructureerd 5 AJW 2.0

6 Drie sub-doelgroepen: 1.Schoolverlaters van PRO en VSO +/- 300 jongeren 1.(Voortijdige)Schoolverlaters van vo en mbo +/- 700 jongeren 3.Jongeren met een startkwalificatie +/- 1300 jongeren

7 - Wajong naar gemeenten - Pilot ‘Werkschool’ als samenwerkingsmodel - Partners: gemeenten, onderwijs, UWV, jeugdzorg - Ontwikkeling Arbeid AdviesTeams (AAT), - Directe betrokkenheid RMC’s - Opbrengst AJW 1.0 Schematisch Zonder startkwalificatie VSO en PRO (+/-300) AJW 2.0 = jongeren tot 27 jaar zonder werk (2.285*) VO en MBO (+/-700) Met startkwalificatie (+/- 1285) - De startersbeurs O.b.v. ervaringen Tilburg * Stand 04-2013 Aantal NWW in NHN = 13,11% van totaal NWW 17.429, was in 12-2011 1404 (bron UWV)

8 Schoolverlaters PRO en VSO Doel: onveranderd Zorgen voor duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt van jongeren die geen startkwalificatie (kunnen) halen Instrument: ArbeidsAdviesTeams (AAT)

9 ArbeidsAdviesTeams Beleidsgroep (bovenregionaal)  Scholen (PRO-werk)  Gemeenten  UWV  Parlan / jeugdzorg  … AAT N Kennemerland  (centrum) Gemeente(n)  PRO  VSO  MBO  UWV  MEE  Parlan /Jeugdzorg  Werkgeversservicepunt AAT Noordkop  (centrum) Gemeente(n)  PRO  VSO  MBO  UWV  MEE  Parlan /Jeugdzorg  Werkgeversservicepunt AAT West Friesland  (centrum) Gemeente(n)  PRO  VSO  MBO  UWV  MEE  Parlan /Jeugdzorg  Werkgeversservicepunt

10 Doel: Startkwalificatie behalen korte lijnen met het onderwijs en RMC (Voortijdige) Schoolverlaters

11 Instrumenten Begeleiding De Plaatsingsbonus Voldoende leerwerkbanen voor mbo BBL leerlingen

12 Doelgroep jongeren met startkwalificatie (SK) 1.296 jongeren in Noord-Holland Noord (UWV, april 2013) In aantal bijna verdubbeld sinds begin 2012 75% van de toename van de jeugdwerkloosheid in NHN sinds 2012 is toe te schrijven aan deze groep

13 Middelen 1,6 miljoen in totaal: 1.+/- 9 ton ESF: – inzet kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie 2.+/- 7 ton vanuit Ministerie SZW: – Inzet alleen op kwetsbare jongeren zonder SK 13

14 Instrumenten schematisch weergegeven Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 InstrumentDoelgroepBudget van AJW 2.0 TrajectbegeleidingJongeren zonder SK+/- € 80.000,- 15 mnd extra per regio. Scholing v. begeleidersJongeren zonder SKpm De PlaatsingsbonusJongeren zonder SK€ 2.000,- of 1.000,- p.j. per bonus Sectorale arrangementen/pr.Jongeren met en zonder SKGeen, wel ondersteuning RPA Track the TalentJongeren met en zonder SKIdem Sup voor SupJongeren zonder SKIdem

15 Relatie met andere ontwikkelingen, programma’s en projecten Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 InstrumentDoelgroepBudget AJW 2.0 Maatschappelijke projectenJongeren met en zonder SKGeen, wel ondersteuning RPA SROIPersonen met afstand tot de arbeidsmarkt Ondersteuning RPA School-Ex in mboNieuwe instroom en Schoolverlaters mbo 25 miljoen landelijk voor mbo VSV-aanpakVroegtijdig SV’ersEigen budgetten scholen en Apart Regionaal budget Talent voor TechniekLL die Techniek in willen Aanpak laaggeletterdheidIedereenBestaand budget van gemeenten Ontsluiting Werkzoekendenbestand Kaartenbak gemeenten en UWV € 130.000,- voor NHN Andere inrichting MBO Techniek BBL LL die geen werkplek kunnen vinden

16 Vragen en/of opmerkingen? 16


Download ppt "Expertmeeting gemeenteraad van Heerhugowaard Heerhugowaard, 3 oktober 2013 Inclusieve Arbeidsmarkt NHN Aanpak Jeugdwerkloosheid AJW 2.0."

Verwante presentaties


Ads door Google