De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 | Plurale Samenleving en Culturele Antropologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 | Plurale Samenleving en Culturele Antropologie"— Transcript van de presentatie:

1 1 | Plurale Samenleving en Culturele Antropologie

2 1 | a. Inleiding | Cultuur en wereldbeeld

3 over de module College 1 (a) Cultuur en wereldbeeld
Inleiding culturele antropologie Inleiding plurale samenleving Cultuur en religie; islam en wereldbeeld College 1 (b) Multicultureel kerk zijn in de 21ste eeuw Bespreken voorbereidingsopdracht College 2 (a) Plurale samenleving I | postmoderne 'waarden' en christelijke theologie Nieuwe vormen van spiritualiteit, generatie Z en de opkomende belevingscultuur College 2 (b) Analyse artikelen uit de Flow (tijdens college) College 3(a) en (b) Plurale samenleving II | Islam 'Anders leren kijken?'; mogelijkheden en uitdagingen als het gaat om cultuur en religie in een plurale samenleving. Presentaties van de hoofdstukken door studenten

4 Vandaag| Cultuur en wereldbeeld
College 1 (a) Cultuur en wereldbeeld Inleiding culturele antropologie Inleiding plurale samenleving Cultuur en religie; islam en wereldbeeld College 1 (b) Multicultureel kerk zijn in de 21ste eeuw Bespreken voorbereidingsopdracht

5

6 Baumann: 3 soorten grammatica voor ‘wij vs. zij’ orientalisatie
# truth Othering als instrument voor nationale, culturele en persoonlijke zelf-definitie Baumann: 3 soorten grammatica voor ‘wij vs. zij’ orientalisatie segmentatie encompassement (= omvatten) Grammars of Identity/Alterity: A Structural Approach (2004)

7 1 | orientalization Het construeren van ‘zelf’ en de ‘Ander’ door middel van (negatieve) spiegeling ‘wat goed is aan ons, is nog niet goed aan hen’ ‘wat zij wel hebben, hebben wij niet (meer)’ (nadruk op het exotische) Marie Adelaïde van Frankrijk (dochter van Lodewijk XV) in een Turkse jurk. Typisch portret uit het oriëntalisme van Jean-Étienne Liotard

8 Orientalisme Occidentalisme
de term die door Edward Said en anderen wordt gebruikt ter aanduiding van de dominante westerse opvatting van de Oriënt 2e helft 19de eeuw Kolonisatie Said, Edward W.: Orientalism. Western Conceptions of the Orient (Nederlands: Oriëntalisten, 2005). New York: Pantheon Books, 1978 Occidentalisme is een term, gebruikt door de Brits-Nederlandse sinoloog Ian Buruma en de Israëlische filosoof Avishai Margalit. systematische verwerping van kenmerkende westerse waarden, zoals individualisme, democratie en rationalisme Ian Buruma, Ian and Avishai Margalit, Avishai. Occidentalism: the West in the Eyes of its Enemies (2004)

9 2 | segmentation E. Pritchard (antropoloog)
Orientalization Segmentation Encompassment E. Pritchard (antropoloog) The Nuer multi – linear ongestructureerde oorlogsvoering ‘Ik hoor soms wel bij jou, en soms niet; dat ligt aan de context’ Vb?

10 3. encompassment Hierarchisch, universeel..
Een proces van ‘selfing’ d.m.v ‘othering’ Kastensysteem Human rights ‘jullie denken dat jullie anders zijn, maar eigenlijk zijn jullie deel van ons’

11 3 soorten grammatica Toepassingsopdracht.

12 Inleiding culturele antropologie
Cultuur als construct flexibel & veranderlijk agency Waarden, houdingen en opvattingen interpreteren, evalueren en communiceren beïnvloed en beschrijft gedrag Tylor: cultuur als ‘beschavingsproces’ = hiërarchisch Boas: cultuur in functie van hun eigen waarden = evenwaardig Levi- Straus: cultuurrelativisme ‘laagstaand – hoogstaand’ discussie

13 inleiding plurale samenleving
Een plurale samenleving … … is een samenleving die bestaat uit groepen die etnisch, raciaal of cultureel sterk verschillen en grotendeels gescheiden leven, maar economisch en politiek wel verbonden zijn. kolonialisme modernisme – imagined communities post-modernisme Vraag: op welke manier kom jij nu al, en straks als GPW’er in aanraking met de plurale samenleving. Welke mogelijkheden en welke uitdagingen levert dit op?

14 Cultuur en religie: Islam en wereldbeeld
Normen: standaarden voor waarden die binnen een groep of categorie mensen gelden Waarde(n): een collectieve neiging om een bepaalde gang van zaken te verkiezen boven een andere. (zie ‘Allemaal Andersdenkenden, reader)

15 Pinto: G- en F-cultuur Grafiet en Diamant - beiden opgebouwd uit dezelfde basiselementen (atomen van het element koolstof) - structuur (rangschikking) bepaald alles! Diamant is zo hard dat je ermee in steen kunt boren, terwijl grafiet zo zacht is dat je ermee kunt schrijven of smeren. Diamant is transparant voor licht terwijl grafiet zwart is. Diamant is een goede isolator en grafiet is een goede geleider voor elektrische stroom.

16 1 | b. Verwerking | Multicultureel kerk zijn in de 21ste eeuw

17 Want de Geest spreekt alle talen …?
https://www.youtube.com/watch?v=HIn3pBsd-SA

18 De zegeningen van een cultureel plurale kerk (van Kampen)
Culturele codes Ontmoeting: problemen én verrijking Latijns – Amerika: uitbundige viering Afrika – consensus zoeken Azië – tolerantie en eerbied, ingetogenheid Egyptenaren – gastvrijheid Zegen? = verdieping aan ons (geloofs) leven

19 Bril en Spiegel (Paas) Je eigen cultuur als bril
De cultuur van een ander als spiegel bewustwording vooroordelen en eigenaardigheden Zegen; 1) iets leren over onszelf ‘God heeft ons geweldige mogelijkheden gegeven om ons te spiegelen, onszelf te onderzoeken’ 2) nederigheid, ontspanning (zelfrelativering), dankbaarheid 3) Hoop geven, geloof verdiepen en versterken, onze liefde niet te laten verkillen

20 Integratie met behoud van eigen cultuur (van der Lugt)
Is integratie winst? ‘je ziet tot je verdriet, dat migrantenkinderen vaak eerst de slechte gewoonten van de Nederlandse christenen overnemen. Je zou zo graag zien, dat zij het goede van hun eigen cultuur en achtergrond konden behouden en aan ons leren’ (p. 55)

21 Interculturele communicatie (Westerik)
Wanneer ontmoet je elkaar echt? ‘Wie de vreemdeling ontmoet, herkent het vreemde in zichzelf’ Gedrag niet alleen waarnemen maar ook verklaren. - Coderen / decoderen DSM = Drie Stappen Methode

22 Bespreken voorbereidingsopdracht
Emic = van binnenuit Etic = van buitenaf

23 Verwerkingsopdrachten
1. orientalisatie, segmentatie, encompassment Bedenk bij elke ‘culturele’ grammatica een groep waarbij je deze wij/zij grammatica toepast. 2. Wat is het verschil tussen orientalisme en occidentalisme? 3. Welke van de voorstellen uit de bundel ‘Want de Geest spreekt alle talen’ spreekt je het meeste aan? Waarom? 4. Schrijf op: wat is volgens jou ‘culturele antropologie’? Welke cultureel antropologische methoden zijn er deze les voorbij gekomen? Bedenk voor elke methode/ theorie een situatie waarin deze jou als GPW’er in de dagelijkse praktijk zou kunnen helpen.


Download ppt "1 | Plurale Samenleving en Culturele Antropologie"

Verwante presentaties


Ads door Google