De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bank Delen Familiaal vermogensbeheer Strategisch belang : wees bij Uw zaak ! 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bank Delen Familiaal vermogensbeheer Strategisch belang : wees bij Uw zaak ! 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Bank Delen Familiaal vermogensbeheer Strategisch belang : wees bij Uw zaak ! 2006

2 2 Inhoudstafel 1.Inleiding : Bank Delen 2.Evolutie vermogensfiscaliteit 3.Successierechten+ cijfervoorbeeld 4.Afschaffing van effecten aan toonder 5.Regularisatie-aangifte 6.Impact op vermogens- en successieplanning

3 3 DEEL 1 INLEIDING BANK DELEN

4 4 Evolutie van de toevertrouwde kapitalen

5 5 DEEL 2 EVOLUTIE VERMOGENSFISCALITEIT

6 6 Evolutie van de Vermogensfiscaliteit Roerende voorheffing (midden jaren ’80)  Bevrijdend EN anoniem Successierechten  splitsing roerend en onroerend (1997)  vrijstelling familiale onderneming (1999) Schenkingsrechten:  basisregel : schenking roerend vermogen 0 % (3 jaar)  schenking van roerend vermogen aan 3 % (2004)  schenking van bedrijfsactiva / bedrijfsaandelen aan 2 % (2003)  schenking bouwgronden verlaagd tarief – wegvallen progressievoorbehoud (2003) Afwezigheid van meerwaardebelasting en vermogensbelasting (toekomst ?)

7 7 DEEL 3 : SUCCESSIERECHTEN

8 8 Totaal Vermogen Roerend VermogenOnroerend Vermogen Familiale OndernemingRoerend VermogenOnroerend Vermogen Voorwaardelijke Vrijstelling ½ nalatenschap Verervingspatroon K1K2K3 Lle Vruchtgebruik Blote Eigendom Belasting per erfdeel 0 – 50.000 € 3% 50.000 – 250.000 € 9%  + 250.000 € 27%  K1K2K3 Lle Vruchtgebruik Blote Eigendom ½ nalatenschap Belasting per erfdeel 0 – 50.000 € 3% 50.000 – 250.000 € 9%  + 250.000 € 27%  1997 Splitsing 1999 Verervingspatroon

9 9 Cijfervoorbeeld Echtpaar Beiden 76 jaar Woonachtig in Vlaanderen Gehuwd onder een « huwelijkscontract oude stijl » 3 kinderen 6 kleinkinderen :1.500.000 € : 1.000.000 € 2.500.000 €

10 10 1.Huidige successiedruk

11 11 2. Na wijziging huwelijkscontract

12 12 3.Na verkoop onroerend goed

13 13 4.Na schenking van portefeuille ter waarde van 1.500.000 € + 45.000 € (3% schenkingsrechten) 114.000 €…….4,56% van het initiële vermogen!

14 14 5.Testamenten naar kleinkinderen (25.000 € per kleinkind vanwege elke grootouder) + 45.000 € (schenkingsrechten) + 6.000 € (testament kleinkinderen) 93.000 €…….3,7% van het initiële vermogen!

15 15 Het resultaat…. Huidige situatie: 628.500 € (of 25,14% van het vermogen!!) Na wijziging van het huwelijkscontract: 183.000 € (of 7,32% van het oorspronkelijk vermogen) Na verkoop van het onroerend goed: 348.000 € (of 13,92% van het oorspronkelijk vermogen) Na schenking van een portefeuille t.w.v. 1.500.000 €: 114.000 € (of 4,56% van het oorspronkelijk vermogen) Na opmaak van testamenten naar de kleinkinderen toe: 93.000 € (of 3,72% van het oorspronkelijk vermogen!!!)

16 16 Schenking met voorbehoud vruchtgebruik VADER + MOEDER Rekening 1 VADER – 1/2 Vruchtgebruik MOEDER – 1/2 Vruchtgebruik KIND 1 – 1/3 Blote Eigendom KIND 2 – 1/3 Blote Eigendom KIND 3 – 1/3 Blote Eigendom Rekening 2 Modaliteiten Voorbehoud vruchtgebruik inkomsten (intresten/dividenden) controle - mede-rekeninghouder - beheer (art 582 BW) - onomzetbaarheid - principe zaaksvervanging Aanwas vruchtgebruik in hoofde Lle Terugkeer ingeval van vooroverlijden Vervreemdingsverbod

17 17 DEEL 4 AFSCHAFFING EFFECTEN AAN TOONDER

18 18 VAN RECHTSWEGE Ofwel : omzetting in effecten op naam van de emittent Ofwel : dematerialisering = op rekening op naam van de emittent + Schorsing van de rechten (dividend,stemrecht,…) Afschaffing effecten aan toonder : Wet 20061/1/200831/12/2012-2013 Publicatie Wet Geen nieuwe emissies Geen fysieke levering meer van (inmiddels gedematerialiseerde) effecten aan toonder 1/1/2015202530/11/2015 Emittent kan effecten verkopen : 1) Publicatieprocedure B.S. 2) Storting van de verkoopprijs bij Deposito- en Consignatiekas in afwachting van aanmelding eigenaar Emittent stort niet verkochte effecten bij Deposito- en Consignatiekas in afwachting van aanmelding eigenaar Teruggave verkoopprijs /niet verkochte effecten mits boete 10 % per jaar en mits bekendmaking eigenaar aan de overheid

19 19 Typevoorbeeld : niet-aangifte nalatenschap 20062008 Bronheffing Informatie-uitwisseling Verjaringstermijn = 10 jaar + 5 mnd overgangsperiode Informatie-uitwisseling/ einde bankgeheim ? Verjaringstermijn = 10 jaar + 5 mnd 1ste Overlijden 2de Overlijden 15%20%35% R.V. 2011 ?2012/2013/20152017 Effecten aan toonder komen op naam of worden gedematerialiseerd

20 20 DEEL 4 REGULARISATIE-AANGIFTE

21 21 Regularisatie – aangifte 2006 Combinatie spontane regularisatie (Comm 444/8) en EBA : Fiscale + strafrechtelijke immuniteit Vrijbrief (R.A.-attest) in ruil voor betaling normaal verschuldigde belasting (geen korting !!) Rechtstreeks bij Contactpunt Regularisaties : “anonimiteit” ! Eénmalige procedure (geen dubbel gebruik) + Niet beperkt in tijd (kostprijs neemt toe) ! Opportuniteiten worden duidelijk : Gebrek aan uitwegen en oplossingen (cfr werking strafrecht, onbruikbaarheid en verlies van vermogen…)

22 22 Vergelijking verschillende systemen (1) Spontane Regularisatie EBARegularisatie-aangifte 2006 Toepassings- gebied - Buitenlands vermogen (roerend en onroerend) - In hoofde van een natuurlijk persoon - Met probleem van niet aangegeven roerende of onroerende inkomsten = Oud vermogen met “witte” origine - Kapitalen op buitenl. rekeningen - Fysieke effecten - In hoofde van een natuurlijk persoon - En dit ongeacht het belastingsprobleem Ook vermogen van “zwarte” origine - Buitenlands of binnenlands vermogen - Op rekening of niet - In hoofde van een natuurlijk persoon én vennootschap 3 categorieën regularisaties : BTW-handelingen Beroepsinkomsten Overige inkomsten (R.V., onroerende inkomsten, successie ?) ImmuniteitFiscaalFiscaal + strafrechtelijke + sociale zekerheid Fiscaal + strafrechtelijke

23 23 Vergelijking verschillende systemen (2) Spontane Regularisatie EBARegularisatie-aangifte 2006 DuurOnbeperktBeperkt : 2004Onbeperkt Voor “overige inkomsten” : verhogingsysteem Verplichtingen (repatriëring - investering) NeenJaNeen Kostprijs2 à 3 %9 % (6 %)De verschuldigde belasting Geen verhoging met uitz. “overige inkomsten” na 6 m. Geen verwijlintresten Anonimiteit ?Neen (de facto gekend binnen de administratie) Ja (voor zover men zelf niet naar buiten treedt) Melding CFI door Financiële instellingen Neen Melding CFI door “Contactpunt Regularisaties” ! Verbod op communicatie door CR aan andere diensten Financiën indien “overige inkomsten” betreft

24 24 DEEL 5 : IMPACT OP VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

25 25 Impact op vermogens- en successieplanning Vermogens- en successieplanning wordt “herontdekt”. Professionalisering binnen de sector = diverse beroepsgroepen Vermogensbeheer = 1 °) financieel + 2°) patrimoniaal advies  Praktijkgerichte aanpak  Eenvoudige duurzame oplossingen  Continuïteit van een dossier doorheen de jaren


Download ppt "Bank Delen Familiaal vermogensbeheer Strategisch belang : wees bij Uw zaak ! 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google