De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Als herinnering: Volgende week zal in de ochtenddienst br. S. Vonk worden bevestigd in het ambt van diaken.

4 Deze week zijn jarig: 17 augustus:Lonneke Anholts zr Paula de Groot-Rupke br Gerrit Oosterhuis 18 augustus:br Gert-Jan Lenting 19 augustus:br Arjan Borst 20 augustus:br Cor van der Velden 21 augustus:Ilse Heres 22 augustus:Bart Nelemans Tobias Sytsma 23 augustus:br Cees Hoogland

5 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

6 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

9 Psalm 86: 3, 5 3 Allen die als goden blonken zijn bij U in 't niet gezonken. Niets kan bij uw werk bestaan. Heel de wereld roept U aan. Alle volken komen samen, die Gij schept en roept bij name, buigen voor uw zetel neer, brengen uwen naam de eer.

10 Psalm 86: 3, 5 5 Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

11 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

12 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

13 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

14 Psalm 149: 1,2,3 1 Halleluja! Gij, volk des HEREN, zing een nieuw lied om Hem te eren. Zing voor de HEER met alle vromen die juichend samenkomen. Israël, geef uw Maker eer. Sion, zing: Koning is de HEER. Dans op uw lied met blij refrein bij luit en tamboerijn.

15 Psalm 149: 1,2,3 2 De HEER heeft in zijn volk behagen, Hij kroont met heil wie naar Hem vragen. Dat vromen juichen, zich verblijden, ook ’s nachts zijn naam belijden. In de HEER zijn zij dan verheugd, ’t loflied klinkt tot Hem op met vreugd. Hun sterke hand voert onvervaard een scherp tweesnijdend zwaard.

16 Psalm 149: 1,2,3 3 Zo zal Gods volk zich recht verschaffen, het zal zich wreken, volken straffen, hun koningen en vorsten vinden, met sterke boeien binden. Dan wordt toch, naar ’t beschreven recht, tegen hen het geding beslecht. De luister van Gods volk keert weer, geprezen zij de HEER.

17 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

18 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

19 HC Zondag 25 BEELDEN OKÉ, MAAR JIJ DOET MEE! Rituelen in het OT: - buiten het normale dagelijks patroon - je doet er persoonlijk aan mee - het vraagt een bepaalde inspanning Doop en avondmaal: - dagelijkse dingen, zonder inspanning! - het gaat nog meer om jou persoonlijk

20 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

21 Opwekking 753 Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, in Uw tegenwoordigheid; kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer, met al mijn tranen en mijn strijd. Ik geef wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.

22 Opwekking 753 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn; een symfonie voor U mag zijn.

23 Opwekking 753 Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, omgeven door Uw majesteit; leg ik alles, Heer, in Uw handen neer, in zwakheid en gebrokenheid. Geef ik wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.

24 Opwekking 753 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn; een symfonie voor U mag zijn.

25 Opwekking 753 Ik geef wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.

26 Opwekking 753 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn;

27 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

28 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

29 Gezang 107, Gz29: 1 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

30 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

31 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

32 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

33 Psalm 86: 2, 3, 4 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

34 Psalm 86: 4,7 7 Laat mij leven voor uw ogen, sterk uw knecht door uw vermogen. Maak Gijzelf voor hem vrij baan, die U dient van jongs af aan. Toon uw hulp mij door een teken, dat mijn vijanden verbleken, als zij zien dat Gij het zijt, die mij troost en mij bevrijdt.

35 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

36 Gezang 182D

37 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen

38

39 Dit vieren we graag met God en met jullie, je bent dan ook van harte welkom om samen met ons een zegen te vragen over ons huwelijk op zaterdag 23 augustus, om 15:30 aan de Oosterweg 265 in Wijchen. Wie weet tot dan! Mirjam de Leur en Mattijn van Leur Wij gaan trouwen!

40

41 Dit vieren we graag met God en met jullie, je bent dan ook van harte welkom om samen met ons een zegen te vragen over ons huwelijk op zaterdag 23 augustus, om 15:30 aan de Oosterweg 265 in Wijchen. Wie weet tot dan! Mirjam de Leur en Mattijn van Leur Wij gaan trouwen!


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm86:3, 5 Exodus12:1 - 11 Psalm149:1, 2, 3 HC Zondag25: Opwekking753: Gezang107:1 Psalm86:4, 7 Gezang182D:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google