De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerhuis liturgie. Het woord liturgie Griekse oorsprong 1.Openbare dienst, ambt, functie ten dienste van de grotere gemeenschap. 2.Openbare.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerhuis liturgie. Het woord liturgie Griekse oorsprong 1.Openbare dienst, ambt, functie ten dienste van de grotere gemeenschap. 2.Openbare."— Transcript van de presentatie:

1 Leerhuis liturgie

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Het woord liturgie Griekse oorsprong 1.Openbare dienst, ambt, functie ten dienste van de grotere gemeenschap. 2.Openbare dienst aan de goden

11 Leerhuis liturgie Het woord liturgie In het Nieuwe Testament 1.De liturgie van Jezus: zijn dienst aan het kruis en als onze hogepriester bij Gods troon (Hebr. 10:10-11)

12 Leerhuis liturgie

13 Het woord liturgie In het Nieuwe Testament 1.De liturgie van Jezus: zijn dienst aan het kruis en als onze hogepriester bij Gods troon (Hebr. 10:10-11) 2.De liturgie van de gemeente: Godgewijd leven (Rom. 12:1-2)

14 Leerhuis liturgie Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

15 Leerhuis liturgie

16 Liturgie is nu het normale woord voor : het geheel van praktijken van een christelijke zondagse eredienst.

17 Leerhuis liturgie Zondagse eredienst

18 Leerhuis liturgie Korte geschiedenis van de zondagmorgeneredienst 1.het Nieuwe Testament 2.de vroege kerk 3.de reformatie van de eredienst

19 Leerhuis liturgie Korte geschiedenis van de zondagmorgeneredienst 1.Het Nieuwe Testament

20 Leerhuis liturgie a.Samenkomen Het hart van de eredienst is niet de vorm, maar het bijeen zijn van de gemeente. Met vreugde, dankbaarheid en in vrede.

21 Leerhuis liturgie b. Joodse wortels

22 Leerhuis liturgie De beide delen van een orde van dienst in een synagoge op Sabbat A: Lofprijzing, belijdenis en gebedenB: Lezingen, uitlegging, zegen Begroeting in gezongen beurtspraakAäronitische zegen Lofprijzingen met herhaalde Heilig, heilig, heiligSchriftrollen uit de ark gehaald onder psalmgezang Geloofsbelijdenis (het Sjema)Lezing uit Thora en Profeten met uitlegging Het grote Achttiengebed,steeds metAfsluitend gebed ‘amen’ beantwoordAäronitische zegen

23 Leerhuis liturgie c. Niet eenvormig

24 Leerhuis liturgie d. Gemeentebreed

25 Leerhuis liturgie e. Voor het breken van het brood

26 Leerhuis liturgie f. Er ontstaan al vaste vormen en rituelen Voorbeelden: Zingen en musiceren, vaste liederen, bidden met geheven handen, de heilige kus, collecteren, de groet, de zegen, de maranata, etc.

27 Leerhuis liturgie Korte geschiedenis van de zondagmorgeneredienst 2. De vroege kerk

28 Leerhuis liturgie a.Plinius (ca. 110 n.Chr.) Daar zingen zij en verplichten zij zich tot een aantal ethische regels. Dan gaan ze uiteen om later weer bij elkaar te komen om gewoon en onschadelijk voedsel te nuttigen.

29 Leerhuis liturgie b. Didaché (50-150 n.Chr.) Catechisatiemateriaal voor mensen die zich voorbereiden op de doop.

30 Leerhuis liturgie c. Justinus de Martelaar (150 n. Chr.)

31 Leerhuis liturgie d. Hippolytus van Rome (220 n. Chr.)

32 Leerhuis liturgie d. Vervolg Voortdurend aanpassing aan tijd en context. Ook opkomst van ritualisme, verbalisme en klerikalisme. Vaste basisstructuur is echter deze: Eredienst van de gemeente rond woord en tafel

33 Leerhuis liturgie De beide delen van een oudchristelijke eredienst A. WoorddienstB. Tafeldienst Begroeting in beurtspraakHerhaalde begroeting Schriftlezing en psalmenOpdracht van de gaven van brood en wijn UitleggingHet grote dankgebed Het grote kerkgebed (voorbede)Communie Wegzending en zegening van deWegzending en catechumenenzegening van de gedoopten

34 Leerhuis liturgie e.Breuk met basisstructuur In 1525 begint de kerk in Zurich met wekelijkse erediensten rondom het Woord en 4 keer per jaar een ‘avondmaalszondag’.

35 Leerhuis liturgie Korte geschiedenis van de zondagmorgeneredienst 3. De reformatie van de eredienst

36 Leerhuis liturgie a.herstel van de dienst van het Woord

37 Leerhuis liturgie b. Herstel van de gemeente als handelende partij

38 Leerhuis liturgie c. Herstel van de Heer als actief als handelende partij

39 Leerhuis liturgie Kenmerken van de gereformeerde eredienst

40 Leerhuis liturgie Kenmerken van de gereformeerde eredienst 1.Gemeentelijk Zonder aanwezige gemeente, geen eredienst. De eredienst is heilig omdat het de eredienst van de heilige gemeente is, die vertrouwt op Gods beloften.

41 Leerhuis liturgie Kenmerken van de gereformeerde eredienst 2. Met het oog op alledag De gemeente weet waar haar werkelijke roeping tot eredienst ligt. Het hoeft echter niet alleen maar nut te hebben. De eredienst heeft ook op zichzelf staand waarde.

42 Leerhuis liturgie Kenmerken van de gereformeerde eredienst 3. Niet-profaan Niet enkele momenten zijn heilig, maar het hele gebeuren is in zijn geheel een heilig gebeuren. De Vader ontmoet de gemeente van zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest.

43 Leerhuis liturgie Kenmerken van de gereformeerde eredienst 4. Heilskarakter Er gebeurt daadwerkelijk heil, door de krachtige werking van de Heilige Geest. God bedient zijn gemeente in woord en sacrament daadwerkelijk met goedheid, genade en liefdevolle trouw.

44 Leerhuis liturgie Kenmerken van de gereformeerde eredienst 5. Lofprijzend Niet om niets: eredienst. De zang en muziek dienen ook als de handen waarmee de gemeente het bediende heil en genezing aanneemt, tot haar hart brengt en het dankbaar viert. Door dat te doen eert ze haar Heer het meest.


Download ppt "Leerhuis liturgie. Het woord liturgie Griekse oorsprong 1.Openbare dienst, ambt, functie ten dienste van de grotere gemeenschap. 2.Openbare."

Verwante presentaties


Ads door Google