De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vers 1 God die ik loof te allen tijde, zwijg niet, kom haastig tussenbeide. De haat verheft zich allerwege, om leugens is geen mens verlegen. De goddeloze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vers 1 God die ik loof te allen tijde, zwijg niet, kom haastig tussenbeide. De haat verheft zich allerwege, om leugens is geen mens verlegen. De goddeloze."— Transcript van de presentatie:

1 Vers 1 God die ik loof te allen tijde, zwijg niet, kom haastig tussenbeide. De haat verheft zich allerwege, om leugens is geen mens verlegen. De goddeloze roert de mond, staat mij naar 't leven zonder grond. Psalm 109

2 Vers 2 Ik heb mijn liefde hun gegeven, geheel mijn hart, geheel mijn leven, hoewel zij met verraad mij lonen. Ik bid voor allen die mij honen, ik zegen ieder die mij haat, maar zij vergelden goed met kwaad. Psalm 109

3 Vers 3 ‘Laat onrechtvaardigen hem richten, laat goddelozen hem betichten en laat hem schuldig zijn bevonden. Worde zijn smeekgebed tot zonde, worde zijn leven ras verteerd, een ander met zijn ambt geëerd. Psalm 109

4 Vers 4 Verwees zijn kroost, verweeuw zijn gade, laat op genaad’ of ongenade zijn kindren bedelen en dolen en opgejaagd zijn uit hun holen. Worde al wat hij had vergaard geplunderd en verbeurd verklaard. Psalm 109

5 Vers 5 Laat niemand hem meer liefde schenken, niemand zijn kinderen gedenken, ja, laat zijn kroost ten grave dalen, niemand hun namen meer herhalen, dat zijn geslacht geen wortel schiet, als onkruid dat is uitgewied. Psalm 109

6 Vers 6 De schuld der vroegere geslachten blijve voorgoed in Gods gedachten. Ja, laat de zonde van zijn ouders als last neerkomen op zijn schouders. Tot zijn geslacht niet meer bestaat wreke God eindeloos hun kwaad. Psalm 109

7 Vers 7 Hij kende deernis noch erbarmen, vervolgde tot de dood de armen. Laat hem zegen en vloek beseffen. Vloek had hij lief, dat vloek hem treffe. De zegening verfoeide hij, zegening ga aan hem voorbij. Psalm 109

8 Vers 8 Vloek heeft hij als een kleed gedragen, laat vloek nu zijn gebeente knagen, laat vloek zijn lichaam overdekken, laat vloek zijn vlees en bloed doortrekken'. Zo loont de HEER wie mij weerstaat met leugentaal en lasterpraat. Psalm 109

9 Vers 9 O trouwe HEER, die hebt gegeven de kennis van uw naam ten leven, zij nu voor mij die naam het teken dat Gij tot mij in gunst wilt spreken en rijk in goedertierenheid naar uw beloften mij bevrijdt. Psalm 109

10 Vers 10 Ik ben ellendig boven mate, mijn hart wil zich niet troosten laten. In 't licht dat bijna is verdwenen ga ik gelijk een schaduw henen. Als een insect dat men vertreedt, zo lig ik neder in mijn leed. Psalm 109

11 Vers 11 Mijn knieën kunnen mij niet dragen. Ik heb van vasten en van klagen al mijn gedaant’ en vorm verloren. Ik hoor een spotlach in mijn oren en die mij aanzien schudden ‘t hoofd. Ik ben van heerlijkheid beroofd. Psalm 109

12 Vers 12 Help mij, o HEER, naar uw meedogen, verlos mij door uw groot vermogen. Wil naar uw goedertierenheden nu voor uw knecht in 't strijdperk treden. Zodat al wie het gadeslaan weten dat Gij het hebt gedaan. Psalm 109

13 Vers 13 Geef voor hun vloek, o HEER, mij zegen, treed alwie zich verheffen tegen en laat uw dienaar zich verblijden wanneer hun plannen schipbreuk lijden. Hul in de mantel van de smaad al wie mij naar het leven staat. Psalm 109

14 Vers 14 Ik zal met luider stem de HERE in 't midden der gemeente eren, want Hij staat aan de rechterzijde van allen die verdrukking lijden. wanneer de boze hen beticht, is Hij hun voorspraak in 't gericht. Psalm 109


Download ppt "Vers 1 God die ik loof te allen tijde, zwijg niet, kom haastig tussenbeide. De haat verheft zich allerwege, om leugens is geen mens verlegen. De goddeloze."

Verwante presentaties


Ads door Google