De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen God die ik loof te allen tijde,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen God die ik loof te allen tijde,"— Transcript van de presentatie:

1 Zingen God die ik loof te allen tijde,
Psalm 109 Vers 1 God die ik loof te allen tijde, zwijg niet, kom haastig tussenbeide. De haat verheft zich allerwege, om leugens is geen mens verlegen. De goddeloze roert de mond, staat mij naar 't leven zonder grond.

2 Zingen Ik heb mijn liefde hun gegeven,
Psalm 109 Vers 2 Ik heb mijn liefde hun gegeven, geheel mijn hart, geheel mijn leven, hoewel zij met verraad mij lonen. Ik bid voor allen die mij honen, ik zegen ieder die mij haat, maar zij vergelden goed met kwaad.

3 Zingen ‘Laat onrechtvaardigen hem richten,
Psalm 109 Vers 3 ‘Laat onrechtvaardigen hem richten, laat goddelozen hem betichten en laat hem schuldig zijn bevonden. Worde zijn smeekgebed tot zonde, worde zijn leven ras verteerd, een ander met zijn ambt geëerd.

4 Zingen Verwees zijn kroost, verweeuw zijn gade,
Psalm 109 Vers 4 Verwees zijn kroost, verweeuw zijn gade, laat op genaad’ of ongenade zijn kindren bedelen en dolen en opgejaagd zijn uit hun holen. Worde al wat hij had vergaard geplunderd en verbeurd verklaard.

5 Zingen Laat niemand hem meer liefde schenken,
Psalm 109 Vers 5 Laat niemand hem meer liefde schenken, niemand zijn kinderen gedenken, ja, laat zijn kroost ten grave dalen, niemand hun namen meer herhalen, dat zijn geslacht geen wortel schiet, als onkruid dat is uitgewied.

6 Zingen De schuld der vroegere geslachten
Psalm 109 Vers 6 De schuld der vroegere geslachten blijve voorgoed in Gods gedachten. Ja, laat de zonde van zijn ouders als last neerkomen op zijn schouders. Tot zijn geslacht niet meer bestaat wreke God eindeloos hun kwaad.

7 Zingen Hij kende deernis noch erbarmen,
Psalm 109 Vers 7 Hij kende deernis noch erbarmen, vervolgde tot de dood de armen. Laat hem zegen en vloek beseffen. Vloek had hij lief, dat vloek hem treffe. De zegening verfoeide hij, zegening ga aan hem voorbij.

8 Zingen Vloek heeft hij als een kleed gedragen,
Psalm 109 Vers 8 Vloek heeft hij als een kleed gedragen, laat vloek nu zijn gebeente knagen, laat vloek zijn lichaam overdekken, laat vloek zijn vlees en bloed doortrekken'. Zo loont de HEER wie mij weerstaat met leugentaal en lasterpraat.

9 Zingen O trouwe HEER, die hebt gegeven
Psalm 109 Vers 9 O trouwe HEER, die hebt gegeven de kennis van uw naam ten leven, zij nu voor mij die naam het teken dat Gij tot mij in gunst wilt spreken en rijk in goedertierenheid naar uw beloften mij bevrijdt.

10 Zingen Ik ben ellendig boven mate,
Psalm 109 Vers 10 Ik ben ellendig boven mate, mijn hart wil zich niet troosten laten. In 't licht dat bijna is verdwenen ga ik gelijk een schaduw henen. Als een insect dat men vertreedt, zo lig ik neder in mijn leed.

11 Zingen Mijn knieën kunnen mij niet dragen.
Psalm 109 Vers 11 Mijn knieën kunnen mij niet dragen. Ik heb van vasten en van klagen al mijn gedaant’ en vorm verloren. Ik hoor een spotlach in mijn oren en die mij aanzien schudden ‘t hoofd. Ik ben van heerlijkheid beroofd.

12 Zingen Help mij, o HEER, naar uw meedogen,
Psalm 109 Vers 12 Help mij, o HEER, naar uw meedogen, verlos mij door uw groot vermogen. Wil naar uw goedertierenheden nu voor uw knecht in 't strijdperk treden. Zodat al wie het gadeslaan weten dat Gij het hebt gedaan.

13 Zingen Geef voor hun vloek, o HEER, mij zegen,
Psalm 109 Vers 13 Geef voor hun vloek, o HEER, mij zegen, treed alwie zich verheffen tegen en laat uw dienaar zich verblijden wanneer hun plannen schipbreuk lijden. Hul in de mantel van de smaad al wie mij naar het leven staat.

14 Zingen Ik zal met luider stem de HERE in 't midden der gemeente eren,
Psalm 109 Vers 14 Ik zal met luider stem de HERE in 't midden der gemeente eren, want Hij staat aan de rechterzijde van allen die verdrukking lijden. wanneer de boze hen beticht, is Hij hun voorspraak in 't gericht.


Download ppt "Zingen God die ik loof te allen tijde,"

Verwante presentaties


Ads door Google