De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

2 Agenda 22 april 19:30 Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen 22 april 19:30 Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen 26 april M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 22 26 april M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 22

3 Diensten In de morgendienst gaat voor ds. K. Folkersma uit Spakenburg in de middagdienst gaat voor ds. R. ter Beek uit Soest. De middagdiensten van 29 april t/m 20 mei zullen om 14.30 uur beginnen. Diensten In de morgendienst gaat voor ds. K. Folkersma uit Spakenburg in de middagdienst gaat voor ds. R. ter Beek uit Soest. De middagdiensten van 29 april t/m 20 mei zullen om 14.30 uur beginnen. Mededelingen kerkenraad Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen.

4 De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend, dat Mark Smit en Janita van der Tempel van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit zo de Here wil gebeuren in een eredienst aanstaande vrijdag, 27 april, in dit kerkgebouw – in die dienst zal voorgaan ds. G. Hutten uit Arnhem (zie ook kruispunt nr. 8) – de dienst begint om 19.30 uur. Mededelingen kerkenraad

5 De kerkenraad met diakenen heeft ter vervulling van de vacatures voor ouderling en diaken, de volgende broeders kandidaat gesteld: Voor het ambt van ouderling: de brs. Arjan Borst, Joost van den Dool, Lourens Heres René van Kleef, Gert-Jan Lenting, Gerrit Oosterhuis, Meint Smit, Klaas Sollie, Theo Treurniet en Sander Vonk; voor het ambt van diaken: de brs. Ard van Harten en Hans Meeske. De verkiezing zal, zo de Here wil, gehouden worden op zondag 13 mei, in een vergadering van de kerkenraad met de gemeente, aansluitend aan de erediensten. De kerkenraad met diakenen heeft ter vervulling van de vacatures voor ouderling en diaken, de volgende broeders kandidaat gesteld: Voor het ambt van ouderling: de brs. Arjan Borst, Joost van den Dool, Lourens Heres René van Kleef, Gert-Jan Lenting, Gerrit Oosterhuis, Meint Smit, Klaas Sollie, Theo Treurniet en Sander Vonk; voor het ambt van diaken: de brs. Ard van Harten en Hans Meeske. De verkiezing zal, zo de Here wil, gehouden worden op zondag 13 mei, in een vergadering van de kerkenraad met de gemeente, aansluitend aan de erediensten. Mededelingen kerkenraad

6 Mocht u verhinderd zijn aan deze verkiezing deel te nemen, dan kunt u een schriftelijke stem inleveren bij uw wijkouderling, secretaris of scriba – in een gesloten enveloppe met daarop uw naam en handtekening. De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Volgende week zondag is door de liturgiecommissie na de middagdienst een voorleesoefening gepland met voorlezers en gemeenteleden – info: Marijke Smit. Mocht u verhinderd zijn aan deze verkiezing deel te nemen, dan kunt u een schriftelijke stem inleveren bij uw wijkouderling, secretaris of scriba – in een gesloten enveloppe met daarop uw naam en handtekening. De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Volgende week zondag is door de liturgiecommissie na de middagdienst een voorleesoefening gepland met voorlezers en gemeenteleden – info: Marijke Smit. Mededelingen kerkenraad

7 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

8 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

9 175 C

10 ● Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

11 Psalm 56: 1, 3 1 Ontferm U, God, zij maken op mij jacht. Bestrijders jagen op mij dag en nacht, vetrappen mij met heel hun overmacht. Zie hoe zij mij benauwen. In ‘t bangste uur blijf ik toch op u bouwen. Ik vrees hen niet, want God is mijn betrouwen. Ik zal op Hem, wiens woord ik prijs, vetrouwen. Wat baat dan mensenkracht?

12 Psalm 56: 1, 3 3 Mijn ballingschap hebt U te boek gesteld, laat in uw kruik mijn tranen zijn geteld. Mijn vijand wordt, wanneer ik roep,geveld. Mijn God zal met mij wezen. Ik loof mijn God, hoe is zijn roem gerezen. Het woord des Heren wordt door mij geprezen. ‘k Vertrouw op God, ik zal geen mensen vrezen. Wat doet mij hun geweld!

13 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

14 Psalm56:1, 3 ● Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

15 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 ● Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

16 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 ● Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

17 Gezang 109, Gz19: 1, 2 1 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op Zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt.

18 Gezang 109, Gz19: 1, 2 2 De Koning op des Vaders troon, de eerstgeboren uit de doôn, de bloed- en heilgetuige, der vorsten Vorst, der heren Heer, zij heerschappij en dank en eer. Dat alle knie zich buige!

19 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 ● HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

20 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 ● HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

21 God verankert ons geloof in Christus 1. Voor Abraham door zijn belofte en eed;

22 God verankert ons geloof in Christus 1. Voor Abraham door zijn belofte en eed; 2. Voor ons door zijn woord en sacrament.

23 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: ● Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

24 Psalm 12: 4, 5 4 Gods mond alleen spreekt woorden die niet falen, zuivere woorden, onvervalst en klaar, als zilver dat de smeltkroes zeven malen gelouterd heeft. Al wat God spreekt is waar.

25 Psalm 12: 4, 5 5 Laat de geweldenaars op aarde woeden. Al neemt steeds meer hun valsheid overhand, Gij HEER, houdt ons voor immer in uw hoede. Gij zijt getrouw, uw woord doet Gij gestand.

26 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

27 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 ● Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

28 Gezang 32: 1, 2, 3 1 Het is Gods goedheid en geduld, dat wij niet omgekomen zijn. Ons leven is vernieuwd en rein en van Gods gunst vervuld. Hoe vriendelijk zijn over ons, o Here, uw gedachten. Hoe goed is het, Heer, uw gena in stilheid te verwachten.

29 Gezang 32: 1, 2, 3 2 Nooit heeft God van zijn woord berouw. Steeds nieuw is zijn barmhartigheid, die elke morgen ons verblijdt. Hoe heerlijk is uw trouw. Hoe vriendelijk zijn over ons, o Here, uw gedachten. Hoe goed is het, Heer, uw gena in stilheid te verwachten.

30 Gezang 32: 1, 2, 3 3 Nu zing ik: Heer, Gij zijt voor mij een rijk bezit, mijn vaste hoop. En op de weg, waarlangs ik loop, weet ik U zeer nabij. Hoe vriendelijk zijn over ons, o Here, uw gedachten. Hoe goed is het, Heer, uw gena in stilheid te verwachten.

31 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

32 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

33 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: ● Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

34 Psalm 149: 1, 2 1 Halleluja! Gij, volk des HEREN, zing een nieuw lied om Hem te eren. Zing voor de HEER met alle vromen die juichend samenkomen. Israël, geef uw Maker eer. Sion, zing: Koning is de HEER. Dans op uw lied met blij refrein bij luit en tamboerijn.

35 Psalm 149: 1, 2 2 De HEER heeft in zijn volk behagen, Hij kroont met heil wie naar Hem vragen. Dat vromen juichen, zich verblijden, ook ’s nachts zijn naam belijden. In de HEER zijn zij dan verheugd, ’t loflied klinkt tot Hem op met vreugd. Hun sterke hand voert onvervaard een scherp tweesnijdend zwaard.

36 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 ● Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

37 182 D

38 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek Baarn - Soest Collecte:Inaktelke


Download ppt "Psalm56:1, 3 Genesis22:9- 19 Hebreeën6:9- 20 Gezang109:1, 2 HC Zondag25: Psalm12:4, 5 Gezang32: Psalm149:1, 2 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. R. ter Beek."

Verwante presentaties


Ads door Google