De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oikoumene. ‘oecumene’ ‘de hele bewoonde wereld’ (gold oorspronkelijk voor het Romeinse Rijk) ‘Oecumenische beweging’: streven om de beleden eenheid van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oikoumene. ‘oecumene’ ‘de hele bewoonde wereld’ (gold oorspronkelijk voor het Romeinse Rijk) ‘Oecumenische beweging’: streven om de beleden eenheid van."— Transcript van de presentatie:

1 oikoumene

2 ‘oecumene’ ‘de hele bewoonde wereld’ (gold oorspronkelijk voor het Romeinse Rijk) ‘Oecumenische beweging’: streven om de beleden eenheid van Christus’ Kerk zichtbaar te maken. Sinds het begin van de 20 ste eeuw zich manifesterend in drie stromingen

3 Edinburgh 1910 de eerste stroming In zendingskringen besef dat versplinterde christenheid geen geloofwaardig getuigenis kan geven Eerste wereldzendingsconferentie in Edinburgh

4 Stockholm 1925 de tweede stroming Beweging voor Praktisch Christendom (‘Life and Work’). Na WO I was de gedachte: Hoewel verdeeld: toch samen hulp bieden in naoorlogse nood Grote inspirator: Zweedse Lutherse aartsbisschop Nathan Söderblom. Een eerste conferentie was in Stockholm

5 Lausanne 1927 de derde stroming Beweging voor Geloof en Kerkorde (‘Faith and Order’). Op zoek naar een gemeenschappelijk, nieuw geloofsverstaan. Traditionele geschilpunten zijn vooral: de sacramenten en het ambt, dus zaken van kerkstructuur. Een eerste congres was in Lausanne.

6 Amsterdam 1948 ontstaan van de Wereldraad van Kerken Samenwerking van ‘Life and Work’ en ‘Faith and Order’ → 1948: Wereldraad van Kerken. Eerste secretaris-generaal, tot 1966: de Nederlander Willem Visser ‘t Hooft. Centrale thema van Amsterdam: ‘De wanorde der mensen en het heilsplan van God’. Veel protestantse kerken werden lid; ook enkele oosters-orthodoxe; de Rooms-katholieke Kerk niet.

7 New Delhi 1961 Internationale Zendingsraad wordt een Wereldraad-afdeling Permanente aandacht voor: geloofsvragen, zendingsvragen en vragen van samenleving en hulpverlening. Alle orthodoxe kerken treden toe. Op de foto, rechts: Visser ‘t Hooft, midden: Nehru

8 Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 De Rooms-Katholieke Kerk opent haar vensters voor de oecumenische beweging (én de moderne wereld). Samenwerking met de Wereldraad, vooral over Geloof en Kerkorde. De Rooms-Katholieke Kerk wordt, ook later, geen lid.

9 Vierde assemblee Uppsala 1968 Veel aandacht voor de strijd tegen het racisme: antiracisme programma gestart; bevrijdingsbewegingen krijgen steun. Aandacht én kritiek Op latere assemblees (Nairobi1975, Vancouver 1983, Canberra 1991) bleef dit thema aan de orde.

10 Lima 1982 ‘Faith and Order’-wereldconferentie Aanvaarding gemeenschappelijk document over doop, avondmaal/eucharistie en ambt. (Lima-tekst, BEM-rapport) zie:www.raadvankerken.nl Deze Lima-tekst was een belangrijke stap vooruit, maar nog onvoldoende voor werkelijke kerkgemeenschap.

11 Harare 1998 Assemblee van Herbezinning Toenemend onbehagen over de Wereldraad: ‘te duur’ en teveel een instantie tegenóver de kerken. Herbezinning: kerken onderstreepten hun eigen verantwoordelijkheid. Instelling Christelijk Wereldforum. Ook niet-lidkerken kunnen er gelijkberechtigd aan deelnemen. De Wereldraad is niet zélf de oecumenische beweging, maar is er dienstbaar aan.

12 Charta Oecumenica 2001 Assemblees in Bazel (1989), Graz(1997) en Sibiu (2001). Gemaakte afspraken leidden in 2001tot Charta Oecumenica. Handvest geeft uitdrukking aan: -gezamenlijk geloof in ene Kerk. -gezamenlijke verantwoordelijk- heid in Europa. Doel: -beleden eenheid daadwerkelijk zichtbaar maken in openheid, samenwerking en gebed. -opkomen voor vrede en verzoe- ning in Europa.

13 Raad van Kerken Nederland In huidige vorm in 1968 opgericht. Gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties. Missie Vanuit een christelijke inspiratie bevorderen van: -oecumenische dialoog: lidkerken onderling en met niet-lidkerken en geloofsgemeenschappen. -dienst van de kerken aan de samenleving: bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in die samenleving.

14 Raad van Kerken Parkstad (Oostelijke Mijnstreek) Wandkleed Oikoumene Naar een ontwerp van Femie Pasman-van Bruggen In 1988 opgedragen aan het bestuur van de Raad van Kerken Oostelijke Mijnstreek Voor meer informatie over het wandkleed en de Raad van Kerken Parkstad, zie: www.raadvankerkenparkstad.nl www.raadvankerkenparkstad.nl


Download ppt "Oikoumene. ‘oecumene’ ‘de hele bewoonde wereld’ (gold oorspronkelijk voor het Romeinse Rijk) ‘Oecumenische beweging’: streven om de beleden eenheid van."

Verwante presentaties


Ads door Google