De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eigenschappen van een kracht Een kracht heeft: - een grootte (in newton) -een richting figuur 1 -een aangrijpingspunt Bij het tekenen gebruik je een krachtenschaal,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eigenschappen van een kracht Een kracht heeft: - een grootte (in newton) -een richting figuur 1 -een aangrijpingspunt Bij het tekenen gebruik je een krachtenschaal,"— Transcript van de presentatie:

1

2 Eigenschappen van een kracht Een kracht heeft: - een grootte (in newton) -een richting figuur 1 -een aangrijpingspunt Bij het tekenen gebruik je een krachtenschaal, bijv. 1 cm ≙ 100 N. Een kracht is een wisselwerking tussen twee voorwerpen, die op elkaar kracht uitoefenen, er is altijd sprake van een krachtenpaar. De krachten van een krachtenpaar: - zijn even groot - werken in tegengestelde richting - werken op twee verschillende voorwerpen, dus kunnen ze elkaar nooit opheffen. figuur 2 Krachten | Havo | Samenvatting 4 Sport en verkeer

3 Soorten krachte n Zwaartekracht F z = m · g valversnelling g = 9,8 m/s 2 = 9,8 N/kg Veerkracht F v = C · u veerconstante C (in N/m) geeft de stugheid van de veer weer. Spankracht F s is ook een soort veerkracht Spierkracht F spier Normaalkracht F n is loodrechte (veer)kracht van de ondergrond Gewicht F g is kracht op de ondergrond Wrijvingskracht : hangt af van: Luchtweerstand F w,l = k · v 2 snelheid, stroomlijn, frontale oppervlakte, en dichtheid lucht Rolweerstand F w,r = c r · F n gewicht en vervorming oppervlak Schuifwrijving F w,s = f · F n gewicht en ruwheid oppervlakken Krachten | Havo | Samenvatting 4 Sport en verkeer

4 Krachten | Havo | Samenvatting 4 Sport en verkeer

5 Krachten | Havo | Samenvatting 4 Sport en verkeer figuur 5 figuur 6 figuur 4

6 Samenstellen van krachten Als er drie krachten op een voorwerp werken, bepaal je eerst de somkracht van twee krachten en dan de nettokracht van die somkracht en de derde kracht: Krachten | Havo | Samenvatting 4 Sport en verkeer Een krachtenpaar kan nooit samengesteld worden, omdat de twee krachten elk op een ander voorwerp werken. voorbeelden: gewicht en normaalkracht van een ondersteunend vlak gewicht en spankracht in een touw figuur 7 figuur 8figuur 9

7 Samenstellen van krachten Als de krachten op een voorwerp niet in hetzelfde punt aangrijpen, verschuif je elke kracht langs de eigen werklijn tot ze in hetzelfde punt aangrijpen. Het effect van een kracht blijft dan hetzelfde. Krachten | Havo | Samenvatting 4 Sport en verkeer Als wel de somkracht bekend is en wel de richtingen van de samenstellende krachten maar niet hun groottes, dan kun je die vinden met de omgekeerde parallellogramconstructie. voorbeeld: hanglamp figuur 11 figuur 12 figuur 10

8 Ontbinden van krachten Als een kracht niet in de bewegingsrichting werkt, kun je hem ontbinden in twee aparte krachten:- één in de bewegingsrichting - één loodrecht daarop Het effect blijft hetzelfde. Krachten | Havo | Samenvatting 4 Sport en verkeer figuur 13 figuur 14 figuur 15 figuur 16

9 Ontbinden van krachten De normaalkracht staat altijd loodrecht op de ondergrond en is op een schuine helling even groot als de loodrechte component van de zwaartekracht. Krachten | Havo | Samenvatting 4 Sport en verkeer figuur 17 figuur 18 figuur 19

10 Krachten | Havo | Samenvatting 4 Sport en verkeer figuur 20

11 Kantelen en hefbomen Een voorwerp kantelt als het zwaarte- punt voorbij het steunpunt ligt. Krachten | Havo | Samenvatting 4 Sport en verkeer Een voorwerp dat kan draaien om een vast draaipunt heet een hefboom. Met een hefboom kun je een kracht vergroten of verkleinen. voorbeeld: met een handlier kun je veel harder aan een touw trekken dan zonder handlier figuur 21 figuur 22 figuur 23

12 Krachten | Havo | Samenvatting 4 Sport en verkeer figuur 25 figuur 24


Download ppt "Eigenschappen van een kracht Een kracht heeft: - een grootte (in newton) -een richting figuur 1 -een aangrijpingspunt Bij het tekenen gebruik je een krachtenschaal,"

Verwante presentaties


Ads door Google