De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOPs! Positief denken, doen en leren van elkaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOPs! Positief denken, doen en leren van elkaar"— Transcript van de presentatie:

1 TOPs! Positief denken, doen en leren van elkaar

2 Visie TOPs! TOPs! Kies voor positief
Leerlingen ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat. Leerlingen kunnen leren om te kiezen voor positief gedrag. Leren geschiedt door voordoen door de trainer/ schoolmedewerkers én leren van elkaar. TOPs! Kies voor positief

3 Wat is TOPs!? TOPs! Kies voor positief
Lesprogramma voor leerlingen jaar in V(S)O en MBO. Doelen: Niveau leerling: verantwoordelijkheid nemen voor eigen denken en doen, prosociaal gedrag, voorkomen/verminderen antisociaal gedrag; Niveau school: veilige school en goede werksfeer. TOPs! Kies voor positief

4 Subdoelen TOPs! TOPs! Kies voor positief
- Beter leren omgaan met emoties/boosheid Vergroten van sociale vaardigheden Verbeteren van moreel redeneren. TOPs! Kies voor positief

5 Achtergrond TOPs! TOPs! Kies voor positief
Opvolger van EQUIP. Nieuwste wetenschappelijke inzichten. Samenwerking met Nederlandse onderwijsveld. TOPs! Kies voor positief

6 Kracht TOPs! TOPs! Kies voor positief
Compleet programma. Positieve benadering. Actieve werkvormen. Aantrekkelijk lesmateriaal. Keuzeruimte in te trainen vaardigheden. Aandacht voor transfer en generalisatie. Implementatietraject op maat. TOPs! Kies voor positief

7 Denkfouten en TOP-gedachten Probleemgedrag en TOP-gedrag
TOPs!-taal Denkfouten en TOP-gedachten Probleemgedrag en TOP-gedrag TOPs! Kies voor positief

8 TOPs! Kies voor positief
Denkfouten TOP-gedachten Alleen aan jezelf denken Denken aan de ander Goedpraten Je eigen aandeel erkennen Minder erg maken Kijken naar wat er gebeurd is en wat de gevolgen zijn Uitgaan van het ergste Vertrouwen hebben in een goede afloop Anderen de schuld geven Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag TOPs! Kies voor positief

9 TOPs! Kies voor positief
Probleemgedrag TOP-gedrag Negatief over jezelf denken Positief over jezelf denken Geen rekening houden met jezelf Rekening houden met jezelf Geen rekening houden met anderen Rekening houden met anderen Niet goed omgaan met autoriteiten Goed omgaan met autoriteiten Snel in de aanval gaan Rustig reageren Anderen uitlokken Anderen met rust laten Anderen misleiden Eerlijk zijn Te snel geloven wat de ander zegt Zelf goed nadenken over wat de ander zegt Overmatig alcohol-/drugsgebruik Controle hebben over je alcohol-/drugsgebruik Stelen Eigendom van anderen respecteren Liegen De waarheid vertellen Stoer doen Jezelf zijn TOPs! Kies voor positief

10 Typen bijeenkomsten TOPs! Kies voor positief

11 Demonstratie! TOPs! Kies voor positief

12 Startbijeenkomsten TOPs! Kies voor positief
Doel: basis leggen voor positieve groepscultuur TOPs! Kies voor positief

13 Omgaan met boosheid lessen
Doel: aanleren zelfcontrolevaardigheden Theoretische achtergrond: sociale informatieverwerkingsmodel (Crick & Dodge, 1994) Basisaanbod: 12 bijeenkomsten Drie extra bijeenkomsten: boosheidsthermometer, slachtofferschap en daderschap Na afloop: huiswerkopdracht TOPs! Kies voor positief

14 Omgaan met boosheid lessen
Nr. Titel 1 Introductie 2 5G-schema en zelfcontrole 3 Externe triggers 4 Interne triggers 5 Lichamelijke signalen 6 Ontspanningstechnieken 7 Geheugensteuntjes 8 Vooruitdenken en Denken aan Andere Personen (DAP) 9 Uitvoeren van de sociale vaardigheid 10 Zelfevaluatie 11 Samenvatting 12 t/m X Herhaling / inslijten TOPs! Kies voor positief

15 Sociale vaardigheden lessen
Doel: aanleren prosociale vaardigheden Theoretische achtergrond: sociale leertheorie Basisaanbod: 15 vaardigheden Extra aanbod: 15 vaardigheden (o.a. instructies opvolgen en omgaan met angst) Na afloop: huiswerkopdracht TOPs! Kies voor positief

16 Sociale vaardigheden lessen
Nummer + sociale vaardigheid 1. Een klacht uiten 9. Omgaan met een beschuldiging 2. Iemand steunen die verdrietig of overstuur is 10. Omgaan met falen 3. Je gevoelens uiten 11. Een vechtpartij vermijden 4. Omgaan met negatieve druk van vrienden 12. Onderhandelen 5. Moeilijkheden met anderen vermijden 13. Excuses aanbieden 6. Iemand helpen 14. Hulp vragen 7. Een moeilijk gesprek voorbereiden 15. Reageren op plagerijen 8. Reageren als iemand boos op je is + 15 extra sociale vaardigheden TOPs!-bijeenkomsten

17 Lessen moreel redeneren
Doel: verbeteren moreel redeneren Theoretische achtergrond: stadia van morele ontwikkeling (Kohlberg, 1969) Basisaanbod: 15 morele dilemma’s (inclusief beeldverhalen en uitleg) Extra aanbod: 15 morele dilemma’s Werkvormen: o.a. verplaatsen in de ruimte, Lagerhuisdebat en stemmen met mobiele telefoon TOPs! Kies voor positief

18 Lessen moreel redeneren
Nummer + moreel dilemma 1. Wat is echte vriendschap? 9. Wat is helpen eigenlijk? 2. Hoe maak je het uit? 10. Je broer spijbelt: vertellen of niet? 3. Wat doe je bij pesten? 11. Moet je altijd de waarheid vertellen? 4. Hoe belangrijk is je leven? 12. Frauderen of leren? 5. Kun je vrienden die stelen vertrouwen? 13. Ingrijpen of niet? 6. Eerlijk zijn op je stage? 14. Respect voor meisjes? 7. Is vernielen voor de lol wel oké? 15. Is homo’s pesten oké? 8. Een vriend verraden die steelt? + 15 extra morele dilemma’s TOPs!-bijeenkomsten

19 TIP-bijeenkomsten TOPs! Kies voor positief
Doel: elkaar helpen Aanpak: positief en negatief gedrag inbrengen, uitdiepen, adviezen geven Bijzondere TIP-bijeenkomsten: - levensverhaalbijeenkomsten - afscheidsbijeenkomsten - TOP-bijeenkomsten - interculturele bijeenkomsten TOPs! Kies voor positief

20 Ouderbijeenkomsten TOPs! Kies voor positief
Doel: ouders informeren, leren hoe ouders TOPs!- vaardigheden kunnen versterken, stimuleren dat ouders elkaar helpen Drie (typen) ouderbijeenkomsten: - ouderavond met demonstratie TOPs! - TIP-bijeenkomsten met ouders - Trainingsbijeenkomsten voor ouders TOPs! Kies voor positief

21 TOPs! in schema TOPs! Kies voor positief Week 1 t/m 4
Startbijeenkomsten Week 5 OMB 1 SOVA 1 Week 6 MR 1 TIP 1 Week 7 Ouderbijeenkomst 1* OMB 2 SOVA 2 Week 8 MR 2 TIP 2 Week 9 OMB 3 SOVA 3 Week 10 MR 3 TIP 3 Week ## OMB ## SOVA ## Week ## + 1 MR ## TIP ## Week 27 OMB 12 SOVA 12 Week 28 MR 12 TIP 12 Week 29 OMB herhaling** SOVA 13 Week 30 MR 13 TIP 13 Week 31 OMB herhaling SOVA 14 Week 32 MR 14 TIP 14 Week 33 SOVA 15 Week 34 MR 15 TIP 15 OMB herhaling*** EXTRA SOVA EXTRA MR TIP TOPs! Kies voor positief

22 TOPs!-materialen TOPs! Kies voor positief
Jongerenwerkbladen en – werkmap Posters (TOP-gedachten, TOP-gedrag en TOPs!-zelfcontrole) Polsbandjes ‘Kies voor Positief!’ Bewijs van deelname TOPs! Kies voor positief

23 Opleidingen TOPs! Kies voor positief
Opleiding tot TOPs!-trainer (4 dagen) Opleiding tot TOPs!-coach (2 dagen) Workshop overig personeel (1 dag) Omscholing EQUIP naar TOPs! (2 dagen) TOPs! Kies voor positief

24 Kwaliteitsborging TOPs! Kies voor positief TOPs!-trainer:
Coaching door coach Observatie en beoordeling door coach Herhalingstraining (1 dag per 2 jaar) TOPs!-coach: Observatie en beoordeling door opleider Herhalingstraining (1 dagdeel per jaar) TOPs! Kies voor positief

25 Contact TOPs! Kies voor positief
Anna Hulsebosch: Arjo Haasnoot: Website: Telefoon: 088 – TOPs! Kies voor positief

26


Download ppt "TOPs! Positief denken, doen en leren van elkaar"

Verwante presentaties


Ads door Google