De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

2 Agenda 8 September Lidwina in concert

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. H. van Hemmen uit Ede - Noord 16:30 voorganger: ds. D. Ensing uit Doornspijk In verband met deze ontheffingen roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk 09 september aanstaande, inleveren bij br. Wicher Bos.

4 Mededelingen kerkenraad
De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend, dat Marjolein de Ruiter en Bram van de Groep van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit zo de Here wil gebeuren in een eredienst op 14 september in de Noorderkerk te Bunschoten – Spakenburg. In die dienst zal voorgaan ds. H. Wiersma - De dienst begint om uur. Attestatie is aangevraagd door Marjolein de Ruiter in verband met haar aanstaande vertrek naar Bunschoten - Spakenburg

5 Mededelingen kerkenraad
Vandaag zal in de middagdienst het Heilig Avondmaal worden gevierd. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen.

6 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

7 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
● Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

8 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

9 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid,
Opwekking 672: Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: ‘Die was en is en komen zal.’

10 Opwekking 672: U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik. De natuur spreekt zonder woorden vol verwond'ring luister ik. U schiep leven door uw Woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt het uw heerlijkheid.

11 Opwekking 672: In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt U mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is.

12 Opwekking 672: Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.' Heerser over alle dingen, ) God van de oneindigheid. ) Van uw liefde wil ik zingen, ) 2x buigen voor uw majesteit. )

13 175 C

14 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: ● Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

15 1 Lof zij den HEER, goed is het leven
Psalm 147: 1, 7 1 Lof zij den HEER, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

16 7 De HEER heeft Jakob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen.
Psalm 147: 1, 7 7 De HEER heeft Jakob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen. Aan Israel heeft Hij ten leven zijn rechten en zijn wet gegeven. Zo deed Hij aan geen andre volken. Laat ons des HEREN lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

17 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

18 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 ● Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

19 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

20 Omgangsvormen Verlangen naar een fijne maatschappij Het geloof werkt?
VOL VERWACHTING LEVEN Omgangsvormen Verlangen naar een fijne maatschappij Het geloof werkt?

21 GENADE LEERT ONS VERWACHTINGSVOL TE LEVEN
THEMA GENADE LEERT ONS VERWACHTINGSVOL TE LEVEN

22 GELOOF EN MAATSCHAPPIJ
Stilstaan bij de genade Wat een liefde Gevolgen voor de dagelijkse praktijk Weg met die beesten!

23 DE OPVOEDING VAN DE GENADE
Mooie mensen leven uit één stuk Samen bidden en vechten Waar je op moeten letten Oudere/jongere mannnen Oudere/jongere vrouwen Slaven

24 OP WEG NAAR Gelukzalige hoop Elk oog zal Hem zien Geen uitstel
De glorie van God De majesteit van de Redder Geen uitstel

25 DAAR GA JE VOOR! Van alle zonden vrijgekocht Reinigingsproces
Een bijzonder volk Vol ijver voor Hem

26 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: ● LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

27 LvdK 75: 7, 8, 9 7 U kennen, uit en tot U leven, verborgene die bij ons zijt, zolang ons ‘t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, O Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

28 LvdK 75: 7, 8, 9 8 Gij zijt het licht van God gegeven, een zon die nog haar stralen spreidt, wanneer het nacht wordt in ons leven, wanneer het nacht wordt in de tijd. O licht der wereld, zie er is voor wie U kent geen duisternis.

29 LvdK 75: 7, 8, 9 9 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

30 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 ● Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

31 Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

32 Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

33 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: ● Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

34 De tafel staat voor allen klaar, we vieren samen avondmaal.
Gezang 126 ,NG66: 1 - 5 1 Kom, wenkt de bruidegom kom, zondaar, kom. De tafel staat voor allen klaar, we vieren samen avondmaal. Let op het stromen van de wijn, het brood, gebroken op de schaal: ze mogen taal en teken zijn.

35 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

36 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

37 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 ● Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

38 Gezang 110, NG57: 1 - 5 1 Alles, alles is gelegen aan genade aan Gods zegen; Welvaart komt bij Hem vandaan. Allen die de Here vrezen Zullen onaantastbaar wezen, Daar zij in Gods vrijheid staan.

39 Gezang 110, NG57: 1 - 5 2 Die ons voedt bij duizendtallen, ons geluk ten deel doet vallen, stelt zich ook voor mij garant. Die mijn leven leidt op aarde en mij wonderwel bewaarde reikt al helpend mij zijn hand.

40 Gezang 110, NG57: 1 - 5 3 Wij vermoeien ons met zaken die ons hart onrustig maken, naar de grillen van de dag. O dat ik toch diep van binnen Gods genegenheid mag winnen, en genoegen vinden mag.

41 Gezang 110, NG57: 1 - 5 4 Hoop geeft vleugels aan de mensen; Heer, voorzie in onze wensen als het U, o God, behaagt. Dan gaan ziel en lichaam leven, uit de diepten opgeheven, daar ons uw genade draagt.

42 Gezang 110, NG57: 1 - 5 5 Dagen aan het licht gekomen gaan voorbij als waterstromen, jaar na jaar en eeuw na eeuw. Eens zal dan die dag ontwaken, dat zich alles zal volmaken: God maakt alle dingen nieuw.

43 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: ● Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

44 Heer, onze God hoe heerlijk is Uw naam,
Gezang 145, NG74: 1 - 4 1 Heer, onze God hoe heerlijk is Uw naam, die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 2 Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

45 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
Gezang 145, NG74: 1 - 4 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid: leven om Jezus’ wil in eeuwigheid. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.

46 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: ● Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

47 Weg, zwijgen moest het Woord, weg, door de poort.
Gezang 126 ,NG66: 1 - 5 2 Weg, zwijgen moest het Woord, weg, door de poort. Gesloten werd de tempelstad voor Hem, die kwam van Vaders troon. Die sterk was als Hij knielend bad en als de ware Mensenzoon een open oog voor blinden had.

48 Kruis, vloekpaal voor mijn straf, kruis: dood en graf.
Gezang 126 ,NG66: 1 - 5 3 Kruis, vloekpaal voor mijn straf, kruis: dood en graf. Na drie uur zware duisternis klinkt koninklijk: Het is volbracht! Hier lacht de vrede, wint het licht, de dag verdrijft de bange nacht, de hel blijft voor een christen dicht.

49 U opent poorten wereldwijd voor burgers van uw koninkrijk,
Gezang 126 ,NG66: 1 - 5 4 Heer, red uw onderdaan, Heer, neem mij aan. U opent poorten wereldwijd voor burgers van uw koninkrijk, maar alles met uw naam in strijd zult U verbannen uit uw rijk: aanbiddelijke Majesteit!

50 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 ● Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

51 Leef, leer een nieuw gezang, leef, eeuwig lang.
Gezang 126 ,NG66: 1 - 5 5 Leef, leer een nieuw gezang, leef, eeuwig lang. Gedragen wordt elk dankbaar kind op vleugels van de adelaar. Er is een macht die overwint, Jeruzalem wordt openbaar, waar lof en lied ons samenbindt.

52 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 Gezang 160: Collecte: Diaconie

53 te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
Aan Uw tafel, Sela U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

54 Aan Uw tafel, Sela U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

55 Aan Uw tafel, Sela De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

56 Aan Uw tafel, Sela U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: door de kracht van uw genade ben ik vrij!

57 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 ● Gezang 160: Collecte: Diaconie

58 Gezang 160, NG81: 1, 2 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

59 Gezang 160, NG81: 1, 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

60 Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk
Opwekking 672: Psalm 147: 1, 7 Titus 2: LvdK 75: 7, 8, 9 Gezang 179b: Gezang 126: 1 Gezang 110: Gezang 145: Gezang 126: 2, 3, 4 Gezang 126: 5 ● Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

61 182 E 4-stemmig

62 Jeugdwerk Inspiratiedag
Wanneer: zaterdag 29 september, 09:30 – 16:30 Wie: Iedereen die met jeugdwerk te maken heeft of geïnteresseerd is Doel: * Samen over het jeugdwerk van gedachten wisselen * Beter weten waar iedereen mee bezig is * Betere aansluiting van verschillende leeftijdsgroepen bereiken * Van elkaar leren en elkaar stimuleren Hoe: * Workshops met korte presentaties en open discussies * Gezellige afsluiting Vragen, suggesties, info: Wouter Bondt en/of Hans Meeske Meld je nu aan:


Download ppt "Liturgie ds. D. Ensing Doornspijk"

Verwante presentaties


Ads door Google