De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 92 : 1, 2, 7 en 8 Na de zegen Ps. 99 : 1 en 4 Schriftlezing: 2 Samuël 6 : 1 - 11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 92 : 1, 2, 7 en 8 Na de zegen Ps. 99 : 1 en 4 Schriftlezing: 2 Samuël 6 : 1 - 11."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 92 : 1, 2, 7 en 8 Na de zegen Ps. 99 : 1 en 4 Schriftlezing: 2 Samuël 6 : 1 - 11 Tekst: 2 Samuël 6 : 12 - 23

2 Allemaal van harte welkom! Allemaal van harte welkom! filmopnames maken ter voorbereiding van het 40-dagen-project. Voor de cake of koek wordt gezorgd, het overige dient u zelf mee te nemen. En tot slot.....bij slecht weer is het koffiedrinken uiteraard gewoon in de kerk. Het zou mooi zijn als hier ook zoveel mogelijk jeugd bij aanwezig is! Zondag 1 sept. Na de dienst van 11:00 uur Koffiedrinken en Picknick bij de “Oldemeyer”

3

4 Startavond catechese en vereniging “Samen op weg”. Jeugd van 12 t/m 16 jaar èn ouders van harte welkom! 4 sept. 2013 19.30 uur Het Morgenlicht

5

6 Hé jij! Zit jij op jeugdvereniging? Kom dan naar de gezellige

7 Zet in je agenda: Vrijdagavond 13 September 18.30 bij de soos 2.50 p.p. Opgeven kan bij: je verenigingsleider/leidster Of via juniorcommissie@gmail.comjuniorcommissie@gmail.com

8 Tot dan!

9 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 92 : 1, 2, 7 en 8 Na de zegen Ps. 99 : 1 en 4 Schriftlezing: 2 Samuël 6 : 1 - 11 Tekst: 2 Samuël 6 : 12 - 23

10 Allemaal van harte welkom! Allemaal van harte welkom! filmopnames maken ter voorbereiding van het 40-dagen-project. Voor de cake of koek wordt gezorgd, het overige dient u zelf mee te nemen. En tot slot.....bij slecht weer is het koffiedrinken uiteraard gewoon in de kerk. Het zou mooi zijn als hier ook zoveel mogelijk jeugd bij aanwezig is! Zondag 1 sept. Na de dienst van 11:00 uur Koffiedrinken en Picknick bij de “Oldemeyer”

11

12 Startavond catechese en vereniging “Samen op weg”. Jeugd van 12 t/m 16 jaar èn ouders van harte welkom! 4 sept. 2013 19.30 uur Het Morgenlicht

13

14 Hé jij! Zit jij op jeugdvereniging? Kom dan naar de gezellige

15 Zet in je agenda: Vrijdagavond 13 September 18.30 bij de soos 2.50 p.p. Opgeven kan bij: je verenigingsleider/leidster Of via juniorcommissie@gmail.comjuniorcommissie@gmail.com

16 Tot dan!

17 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 92 : 1, 2, 7 en 8 Na de zegen Ps. 99 : 1 en 4 Schriftlezing: 2 Samuël 6 : 1 - 11 Tekst: 2 Samuël 6 : 12 - 23

18 Allemaal van harte welkom! Allemaal van harte welkom! filmopnames maken ter voorbereiding van het 40-dagen-project. Voor de cake of koek wordt gezorgd, het overige dient u zelf mee te nemen. En tot slot.....bij slecht weer is het koffiedrinken uiteraard gewoon in de kerk. Het zou mooi zijn als hier ook zoveel mogelijk jeugd bij aanwezig is! Zondag 1 sept. Na de dienst van 11:00 uur Koffiedrinken en Picknick bij de “Oldemeyer”

19

20 Startavond catechese en vereniging “Samen op weg”. Jeugd van 12 t/m 16 jaar èn ouders van harte welkom! 4 sept. 2013 19.30 uur Het Morgenlicht

21

22 Hé jij! Zit jij op jeugdvereniging? Kom dan naar de gezellige

23 Zet in je agenda: Vrijdagavond 13 September 18.30 bij de soos 2.50 p.p. Opgeven kan bij: je verenigingsleider/leidster Of via juniorcommissie@gmail.comjuniorcommissie@gmail.com

24 Tot dan!

25 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 92 : 1, 2, 7 en 8 Na de zegen Ps. 99 : 1 en 4 Schriftlezing: 2 Samuël 6 : 1 - 11 Tekst: 2 Samuël 6 : 12 - 23

26  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1 en 4  Lezen van de wet  Gz.117  Gebed  Lezen:2 Samuël 6 : 1 - 11  Ps.50 : 10 en 11  Tekst:2 Samuël 6 : 12 – 23  Ps.146 : 1, 4 en 8  Preek2 Samuël 6 : 21a Voor de dienst: Ps. 92 : 1, 2, 7 en 8

27 Vers 1 't Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd. O hoogste majesteit, mijn psalm stijgt op naar boven. Uw goedheid zij geprezen vroeg in de morgenstond, des nachts bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen. Psalm 92 : 1, 2, 7 en 8

28 Vers 2 Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit. Laat blij uw stemgeluid Hem voor zijn goedheid danken. Want door uw daden, HERE, hebt Gij mij zeer verheugd. Verwonderd en met vreugd zal ik uw werken eren. Psalm 92 : 1, 2, 7 en 8

29 Vers 7 De vromen zullen bloeien als palmen in de zon, zoals op Libanon de cederbomen groeien. Zij heffen zich naar boven, gekoesterd door Gods hand, in 's HEREN huis geplant tot sieraad in zijn hoven. Psalm 92 : 1, 2, 7 en 8

30 Vers 8 Ook in hun grijze dagen zijn zij nog jeugdig fris. God, die waarachtig is, doet hen veel vruchten dragen. Lang zullen zij getuigen van de getrouwheid Gods. De HERE is mijn rots, Hij zal het recht nooit buigen. Psalm 92 : 1, 2, 7 en 8

31 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1 en 4  Lezen van de wet  Gz.117  Gebed  Lezen:2 Samuël 6 : 1 - 11  Ps.50 : 10 en 11  Tekst:2 Samuël 6 : 12 – 23  Ps.146 : 1, 4 en 8  Preek2 Samuël 6 : 21a

32  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1 en 4  Lezen van de wet  Gz.117  Gebed  Lezen:2 Samuël 6 : 1 - 11  Ps.50 : 10 en 11  Tekst:2 Samuël 6 : 12 – 23  Ps.146 : 1, 4 en 8  Preek2 Samuël 6 : 21a

33

34 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus

35  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1 en 4  Lezen van de wet  Gz.117  Gebed  Lezen:2 Samuël 6 : 1 - 11  Ps.50 : 10 en 11  Tekst:2 Samuël 6 : 12 – 23  Ps.146 : 1, 4 en 8  Preek2 Samuël 6 : 21a

36 Vers 1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen. Psalm 99 : 1 en 4

37 Vers 4 Maakt Hem altezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, knielt voor Isrels Heer. Aan zijn voeten reik Hem uw huldeblijk. Heilig, hoog in ere is de Heer der heren. Psalm 99 : 1 en 4

38  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1 en 4  Lezen van de wet  Gz.117  Gebed  Lezen:2 Samuël 6 : 1 - 11  Ps.50 : 10 en 11  Tekst:2 Samuël 6 : 12 – 23  Ps.146 : 1, 4 en 8  Preek2 Samuël 6 : 21a

39 Toen sprak God deze woorden: 2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 3 Vereer naast mij geen andere goden. 4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij.

40 Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.

41 8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.

42 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. 12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

43 13 Pleeg geen moord. 14 Pleeg geen overspel. 15 Steel niet. 16 Leg over een ander geen vals getuigenis af. 17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’  Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands BijbelgenootschapNederlands Bijbelgenootschap

44  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1 en 4  Lezen van de wet  Gz.117  Gebed  Lezen:2 Samuël 6 : 1 - 11  Ps.50 : 10 en 11  Tekst:2 Samuël 6 : 12 – 23  Ps.146 : 1, 4 en 8  Preek2 Samuël 6 : 21a

45 Vers 1 Woord van de schepping, kom terug op aarde, Kyrie eleison. Voltooi de zin die God ons openbaarde. Kyrie eleison. Woord van de schepping geef uw wereld nieuwe glans, Kyrie eleison. Gezang 117 : 1 - 3

46 Vers 2 Koning der kerk, verlos uw onderdanen, Christe eleison. Red ons van zonde, red ons uit gevaren, Christe eleison. Koning der kerk, verjaag de satan, breek zijn macht Christe eleison. Gezang 117 : 1 - 3

47 Vers 3 Heer van de wereld, vestig hier uw luister, Kyrie eleison. Wees onze zon, verdrijf het oude duister, Kyrie eleison. Heer van de wereld, doe ons wonen in uw licht Kyrie eleison. Gezang 117 : 1 - 3

48  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1 en 4  Lezen van de wet  Gz.117  Gebed  Lezen:2 Samuël 6 : 1 - 11  Ps.50 : 10 en 11  Tekst:2 Samuël 6 : 12 – 23  Ps.146 : 1, 4 en 8  Preek2 Samuël 6 : 21a

49

50  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1 en 4  Lezen van de wet  Gz.117  Gebed  Lezen:2 Samuël 6 : 1 - 11  Ps.50 : 10 en 11  Tekst:2 Samuël 6 : 12 – 23  Ps.146 : 1, 4 en 8  Preek2 Samuël 6 : 21a

51 1. Weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen; het waren er dertigduizend. 2 Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen uit Baäla in Juda, de ark waaraan een bijzondere naam verbonden is: die van de HEER van de hemelse machten, die op de cherubs troont. 3-4 Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel ligt, en laadden hem op een nieuwe wagen.

52 Abinadabs zonen Uzza en Achio leidden de wagen; Achio liep voor de ark uit. 5 David en de Israëlieten speelden voor de HEER op allerlei muziekinstrumenten van hout en op lieren en harpen, op tamboerijnen, rinkelbellen en cimbalen. 6 Toen ze langs de plek kwamen waar Nachon zijn graan dorste, gingen de ossen daar op af. Uzza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast.

53 7 De HEER ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. 8 David werd kwaad omdat de HEER Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres-Uzza, en zo heet het daar tot op de dag van vandaag. 9 Toen werd David bang voor de HEER en hij vroeg zich af: Hoe kan de ark van de HEER ooit bij mij in Jeruzalem komen?

54 10 Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburcht, en liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een Gatiet. 11 De ark van de HEER bleef drie maanden in het huis van Obed-Edom, en de HEER zegende Obed-Edom en zijn hele huishouden.  Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands BijbelgenootschapNederlands Bijbelgenootschap

55  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1 en 4  Lezen van de wet  Gz.117  Gebed  Lezen:2 Samuël 6 : 1 - 11  Ps.50 : 10 en 11  Tekst:2 Samuël 6 : 12 – 23  Ps.146 : 1, 4 en 8  Preek2 Samuël 6 : 21a

56 Vers 10 't Is daarom dat Ik u de waarheid zeg, de vinger bij uw boze daden leg. Ik breng ze een voor een u onder 't oog. Bedenk dat Ik de zonde niet gedoog. Gij die uw God vergeet, geen hulp kan baten, als Ik mijn toorn de vrije loop zal laten. Psalm 50 : 10 en 11

57 Vers 11 Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid aan Mij het offer van zijn leven wijdt, houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan. Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan. Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren: Ik zal mijn vrede aan hem openbaren. Psalm 50 : 10 en 11

58  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1 en 4  Lezen van de wet  Gz.117  Gebed  Lezen:2 Samuël 6 : 1 - 11  Ps.50 : 10 en 11  Tekst:2 Samuël 6 : 12 – 23  Ps.146 : 1, 4 en 8  Preek2 Samuël 6 : 21a

59 12. Toen koning David hoorde dat de HEER Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed- Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht. 13 Telkens als de dragers van de ark van de HEER zes passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vetgemeste koe. 14 Vol overgave danste hij voor de HEER, slechts gekleed in een linnen priesterhemd.

60 15 Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de HEER de berg op. 16 Toen de ark de Davidsburcht werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de HEER, en haar hart vulde zich met minachting. 17 De ark van de HEER werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht, en David bracht de HEER brandoffers en vredeoffers.

61 18 Na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de HEER van de hemelse machten. 19 Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. 20 Ook David ging naar huis, om zijn familie en bedienden te zegenen.

62 Michal kwam hem tegemoet en zei: ‘De koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen! Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot!’ 21 David antwoordde: ‘Dat deed ik voor de HEER, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de HEER, over Israël, en mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie; voor de HEER danste ik!

63  Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands BijbelgenootschapNederlands Bijbelgenootschap 22 En al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik me zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt.’ 23 Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood.

64  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1 en 4  Lezen van de wet  Gz.117  Gebed  Lezen:2 Samuël 6 : 1 - 11  Ps.50 : 10 en 11  Tekst:2 Samuël 6 : 12 – 23  Ps.146 : 1, 4 en 8  Preek2 Samuël 6 : 21a

65 Psalm 146 : 1, 4 en 8 Vers 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd.

66 Psalm 146 : 1, 4 en 8 Vers 4 't Is de HEER, die alle dingen door zijn woord heeft voortgebracht. Eeuwig blijft zijn trouw omringen ieder die zijn hulp verwacht. Hemel, aarde, zee en land blijven door Gods macht in stand.

67 Psalm 146 : 1, 4 en 8 Vers 8 't Is de HEER van alle heren Sions Koning, groot in macht, die voor eeuwig zal regeren tot het laatste nageslacht. Sion, zing uw God ter eer. Halleluja, loof de HEER.

68 Na de preek: Lb. 434

69 Koning David brengt de ark van de Heer naar Jeruzalem De goede inzet: -Uit liefde voor de Heer

70

71 Koning David brengt de ark van de Heer naar Jeruzalem De goede inzet: -Uit liefde voor de Heer

72 Koning David brengt de ark van de Heer naar Jeruzalem De goede inzet: -Uit liefde voor de Heer De tweede keer: -Uit ontzag voor de Heer

73

74 Koning David brengt de ark van de Heer naar Jeruzalem De goede inzet: -Uit liefde voor de Heer De tweede keer: -Uit ontzag voor de Heer Tenslotte: -Echt alleen voor de Heer

75

76 Koning David brengt de ark van de Heer naar Jeruzalem De goede inzet: -Uit liefde voor de Heer De tweede keer: -Uit ontzag voor de Heer Tenslotte: -Echt alleen voor de Heer

77  Ps.  Preek  Lb.434 : 1 - 5  Gebed  Collecte  Ps.150 : 1 en 2  Zegen  Luisterlied : Opw. 698

78 Liedboek 434 : 1 - 5 Vers 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.

79 Liedboek 434 : 1 - 5 Vers 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

80 Liedboek 434 : 1 - 5 Vers 3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, ja, Hij beschikt u ten leven.

81 Liedboek 434 : 1 - 5 Vers 4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent. Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent.

82 Liedboek 434 : 1 - 5 Vers 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.

83  Ps.  Preek  Lb.434 : 1 - 5  Gebed  Collecte  Ps.150 : 1 en 2  Zegen  Luisterlied : Opw. 698

84

85  Vandaag  1 e Algemeen Kerkelijke Doeleinden  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Art 11. Hulpbehoevende Kerken  2 e Rente en aflossing  Ps.150 : 1 en 2

86  Ps.  Preek  Lb.434 : 1 - 5  Gebed  Collecte  Ps.150 : 1 en 2  Zegen  Luisterlied : Opw. 698

87 1 Looft de HEER uw God alom, looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, looft Hem in zijn firmament. Looft de HEER om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht Looft Hem die zijn werk volbracht. Looft de HEER met grote vreugde.

88 2 Looft de HEER, brengt Hem uw dank, looft Hem met bazuingeklank. Looft Hem met de harp en luit looft Hem met de trom en fluit. Looft de HEER, elk moet Hem eren. Looft Hem, laat de cimbels slaan. Looft Hem, vangt de reidans aan. Al wat ademt, looft de HERE!

89  Ps.  Preek  Lb.434 : 1 - 5  Gebed  Collecte  Ps.150 : 1 en 2  Zegen  Luisterlied : Opw. 698

90 De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

91

92 Tot vanmiddag om 16.30 Met Ds. A. de Braak In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 92 : 1, 2, 7 en 8 Na de zegen Ps. 99 : 1 en 4 Schriftlezing: 2 Samuël 6 : 1 - 11."

Verwante presentaties


Ads door Google