De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hilde Geudens en Patrick Blondé Namens PPJ Standpunt PPJ t.a.v. Perspectief! Hoorzitting 28 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hilde Geudens en Patrick Blondé Namens PPJ Standpunt PPJ t.a.v. Perspectief! Hoorzitting 28 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Hilde Geudens en Patrick Blondé Namens PPJ Standpunt PPJ t.a.v. Perspectief! Hoorzitting 28 april 2009

2 Algemeen - Krachtig, planmatig en degelijk uitgewerkt product - Ambitieus - Serieuze financiële injectie → Kortom, grote waardering hiervoor! → Maar, we missen fundamentele, wetenschappelijk verantwoorde en integrale antwoorden op de vraag naar de toename aan problemen bij jongeren en gezinnen (minimaal = cijfers!).

3 - Geen formeel overleg, zeker niet in periode augustus ’08 – februari ’09. - In de periode die hieraan vooraf ging, werd een wezenlijk formeel overleg afgehouden. -De door het werkveld dagdagelijkse opgebouwde expertise werd onvoldoende benut. → Kortom, we werden in timing én in inhoud gepakt. We betreuren…

4 (1) Een deel van de acties wordt (zeer) positief onthaald. (2) Diverse acties roepen meer vragen dan antwoorden op. (3) Andere acties worden zonder formeel overleg inzake uitwerking en uitvoering verworpen. Standpunt PPJ ten aanzien van de 46 geformuleerde acties

5 Bijv. beleidskeuze IV m.b.t. pleegzorg wordt positief onthaald. Bovendien wordt uitdrukkelijk de vraag naar een structurele erkenning – op korte termijn! - van de GezinsOndersteunende Pleegzorg (GOP) gesteld. (1) Positief

6 Doel diverse acties lijkt sterk cliënt-/probleemgericht = ‘oplossend, wetenschappelijk onderbouwd, kortdurend’ → wordt hiermee een functionalistische HV bedoeld? → zal de ‘moeilijkste’ groep (=doelgroep BJB) nog voldoende gevat worden? → hulpverleners verantwoordelijk voor alles wat misloopt? → quid verantwoordelijkheid samenleving? andere sectoren? ouders? … (cfr. studiedag PPJ 23.04) → ontbreken van een gefundeerde en intersectorale beleidsvisie? (2)Meer vragen dan antwoorden

7 We wensen tevens over een reeks van acties in overleg te gaan, bijv. - Expertisecentrum - Acties m.b.t. jongvolwassenen - Beleidskeuze II m.b.t. opvoedingsondersteuning (2)Meer vragen dan antwoorden

8 Doel actie 1: 9 principes van Globaal Plan 1 in kwaliteitsnormen omzetten? ↔ deregularisatie van kwaliteitsdecreet? (=vraag aan de sector wat kwaliteitsvol is) (3)Op grote kritiek onthaald

9 → haar waardering voor een dergelijk ambitieus, planmatig en degelijk uitgewerkt product → haar teleurstelling voor het ontbreken van gefundeerde, wetenschappelijk verantwoorde en integrale antwoorden op de vraag naar toename van de zorgvraag → dat het aantal jongeren en gezinnen dat dagelijks op hulp wachten ronduit onaanvaardbaar is Conclusie, PPJ benadrukt

10 → een formele dialoog tussen overheid en werkveld omtrent 1. vragen als: wat voor hulpverlening wensen we? Wat is de identiteit van de BJB? 2. achterliggende visie, interpretaties en keuzes in Perspectief! 3. de verdere invulling en uitvoering van de vele acties. → een invulling van het Primaat van de Politiek uitgaande van een formele en gegarandeerde adviesrol voor de sector. Conclusie, PPJ wenst

11 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Hilde Geudens en Patrick Blondé Namens PPJ Standpunt PPJ t.a.v. Perspectief! Hoorzitting 28 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google