De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Riool Burgemeesterbuurt Oostzaan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Riool Burgemeesterbuurt Oostzaan"— Transcript van de presentatie:

1 Riool Burgemeesterbuurt Oostzaan
Bewonersavond 26 februari 2009

2 Riolering Burgemeesterbuurt
Programma Bewonersavond 26 februari 2009 20:00 uur Welkom. 20:05 uur Opening. 20:10 uur Project Burgemeesterbuurt in vogelvlucht. 20:15 uur Hoe en wat over het bodemonderzoek. 20:25 uur Hoe wordt het straks aangepakt? 20:45 uur Vragen? 21:15 uur Uitloop en gelegenheid voor een drankje. 22:00 uur Einde.

3 Burgemeesterbuurt in Vogelvlucht

4 Burgemeesterbuurt in Vogelvlucht
Wat gaat er komende jaren gebeuren in uw buurt? Riolering Overlast van parkeren, stof, geluid, trillingen, bereikbaarheid en stank Onverwachte zaken Een goedwerkend riool als resultaat Herinrichting Een mooie ‘nieuwe’ buurt als resultaat

5 Burgemeesterbuurt in Vogelvlucht
Hoe ver zijn we nu en wat kunnen we nog verwachten? 2008 Veel onderzoeken Dec’08 Algemene info per brief Feb’09 Informatieavond Apr’09 Start werkzaamheden sanering Mei’09 Aanvullende informatie over uitvoering Jun’09 Start werkzaamheden Dec’09 Brief over herinrichting Feb’10 Meedenken herinrichting Mei’10 Informatieavond herinrichting Jun’10 Start werkzaamheden herinrichting?

6 Over het bodemonderzoek
Toelichting door Jeroen Kalf Milieudienst Waterland

7 Hoe en wat over het bodem-onderzoek
De Milieudienst Waterland, in juni 2006 gestart en heeft kantoor in Wormer Milieudienst Waterland voert alle milieutaken uit voor gemeente Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Wormerland Gemeenten hebben geen eigen milieupersoneel meer in dienst

8 Milieudienst Waterland
Vanaf 2003 zijn diverse bodemonderzoeken in de Burgemeesterbuurt uitgevoerd De bodemopbouw bestaat uit zandige ophooglaag met vanaf 0,5 á 1,0 m diepte bijmengingen met puin en baksteen. Plaatselijk zelfs met sintels, kool, hout, teer of olie De zandige ophooglaag is circa 1,5 meter dik, hieronder oorspronkelijke veen bodem

9 Milieudienst Waterland
Voorbeeld bodemonderzoek

10 Milieudienst Waterland
Zandige bovengrond is niet tot nauwelijks verontreinigd In de ondergrond met bijmengingen zijn plaatselijk sterk verhoogde gehalten met metalen (koper, lood, nikkel en zink) en PAK (teerachtige verbindingen) aanwezig Ter hoogte van de Burgemeester Swartstraat 1-5 is de bodem mede sterk verontreinigd met olie

11 Milieudienst Waterland
Conform Wet bodembescherming sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging in grond (meer dan 25 m³ grond met gehalten boven de interventiewaarde=sterk verhoogde gehalten) Niet gemeente maar provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag Saneringsplan opgesteld ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie Het saneringsplan is inmiddels goedgekeurd, voorwaarde binnen een half jaar starten met werkzaamheden

12 Milieudienst Waterland
De sanering wordt begeleid door een erkende milieukundige, deze wordt gecontroleerd door provincie Ter plaatse waar de rioolsleuf wordt aangelegd zal gesaneerd worden Schone bovengrond zal worden ontgraven en in depot geplaatst De verontreinigde grond ter plaatse van de sleuf zal worden ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker De sleuf wordt aangevuld met schone zandgrond

13 Milieudienst Waterland
Na afloop van saneringswerkzaamheden zal de milieukundige begeleider een evaluatieverslag opstellen (verplichting) Het evaluatieverslag omvat onder andere een beschrijving waar en hoeveel verontreinigde grond is afgevoerd en hoeveel grond is aangevoerd Het evaluatieverslag dient ter goedkeuring aan de provincie te worden voorgelegd

14 Over de Aanpak van het Werk
Toelichting door Bart Bos Aannemer de Vries & van de Wiel

15 Aanpak van het werk Wie is de Vries & van de Wiel
Uit te voeren werkzaamheden Werkwijze Sanering Planning / fasering Bereikbaarheid

16 Wie is de Vries & van de Wiel (1)
Aannemingsbedrijf uit Schagen Veel ervaring met saneringen, baggerwerken, bouw- en woonrijpmaken, riolering, etc. Ervaring met gemeente Oostzaan Diverse kleine rioolwerken en rioolinspecties uitgevoerd Rioolrenovatie Molenbuurt, Kerkstraat en Zuideinde in 2008

17 Wie is de Vries & van de Wiel (2)

18 Uit te voeren werkzaamheden (1)

19 Uit te voeren werkzaamheden (2)
Ontwerpen Werkvoorbereiding Sanering Burgemeester Swartstraat Uitvoeringsfase rioolwerk

20 Uit te voeren werkzaamheden (3)
Met rood is de ligging van het nieuwe riool aangegeven Nieuwe riool betreft een gescheiden stelsel: 2 buizen Nieuwe riool komt onder de rijbaan te liggen

21 Werkwijze (1) Voorbereidende werkzaamheden: Inrichten werkterrein
Vooropname Aanvullende bodemonderzoek KLIC melding Inrichten werkterrein Aanbrengen afzetting Toepassen omleidingsroute Opbreken bestrating Bestrating in depot zetten

22 Werkwijze (2) Aanbrengen nieuw riool:
Grond ontgraven uit sleuf Vrijkomende grond terzijde zetten of afvoeren Aanbrengen nieuw riool, inclusief putten Vervangen huisaansluitingen Aanbrengen drainage naar de gevels Rioolsleuf aanvullen Bestrating uit depot halen en aanbrengen (‘dichtblokken’) Werkterrein opruimen

23 Werkwijze (3) Ter plaatse van de tuinen:
Inventariseren bestaande situatie (foto) Opbreken (handmatig) van verhardingen en dergelijke en terzijde zetten Vervangen huisaansluitingen Aanbrengen erfscheidingsputten Aanbrengen drainage naar de gevel Aanbrengen oorspronkelijke situatie

24 Sanering Bodemopbouw: Werk uitvoeren als sanering:
Ca. 0,5 m schone leeflaag Daaronder afwisselend schoon zand / verontreinigd puin (ophooglagen) Oorspronkelijke veen-bodem Werk uitvoeren als sanering: Bouwhekken Schoon-vuil unit Saneringsoveralls Separaat wordt een deelsanering uitgevoerd ter plaatse van Burgemeester Swartstraat (olieverontreiniging)

25 Planning / fasering 1. ca. 1,5 week 2. ca. 1 week 3. ca. 2 weken
Totaal ca. 16 weken

26 Bereikbaarheid (1) Rijbaan wordt per fase afgesloten;
Woningen altijd bereikbaar voor voetganger / wandelwagens Bereikbaarheid d.m.v. ‘plankiers’ (houten schotten) Altijd een ontsluitingsroute aanwezig (voor bewoners en hulpdiensten)

27 Bereikbaarheid (2) Werkzaamheden in Burgemeester Teerstraat 38 t/m 60
Bereikbaarheid Concordia via bestaande fietspad Parkeerplaats is tijdelijk ook onbereikbaar tijdens rioolwerk

28 Bereikbaarheid (3) Werkzaamheden in Burg. Teerstraat 27 t/m 39 en/of J. Cornelis-straat 35 t/m 49 Voorziene ontsluiting via J. Cornelisstraat, over huidig fiets-/ voetpad Parkeerplaats is tijdelijk ook onbereikbaar tijdens rioolwerk

29 Vragen ?

30 Gelegenheid voor een drankje


Download ppt "Riool Burgemeesterbuurt Oostzaan"

Verwante presentaties


Ads door Google