De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt te Eindhoven In deze dienst zullen we het Heilig Avondmaal vieren. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie. De reguliere collecte is bestemd voor het Evangelisatiewerk in Gent, België. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 20 december verhuizing 24 december 21 00 kerstnachtdienst

5 Deze week zijn jarig: 14 december:zr Jolanda Meijer 15 december:Iris Anholts 16 december:Marije Lenting br Frans Sollie 18 december:br Mathijs Schipper 20 december:br D. van Harten zr Mijntje Lenting-Buikema

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

10 1 De HEER regeert, bekleed met majesteit, omgord met kracht en grote heerlijkheid. De wereld staat, bevestigd door zijn hand. Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand. 2 Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed, een luid gedruis dat alles beven doet. Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht, troont onze HEER, onwankelbaar in macht. Psalm 93: 1, 2, 3

11 3 Getrouw en waar is uw getuigenis, het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o HEER, de eeuwen door tot sieraad en tot eer. Psalm 93: 1, 2, 3

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

13 Spreuken 10: 6 Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

15 Psalm 37: 15 15 Let op de vrome, zie naar de oprechte, merk op hoe hij door God gezegend is. De man van vrede heeft bij al Gods knechten zijn nageslacht als rijke erfenis. De HEER verdelgt de schenders van zijn rechten, het einde van hun nakroost komt gewis.

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

19 Psalm 23: 1, 2 1 De HERE wil mijn trouwe herder wezen, geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen. Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden, aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden. Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen, leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

20 Psalm 23: 1, 2 2 Zelfs in een dal vol dreigende gevaren vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren. U staat mij bij in liefdevol ontfermen, uw stok en staf vertroosten en beschermen. Een rijke dis zult U mij toebereiden voor ’t oog van wie mij haten en bestrijden.

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

22 ZONDAG 14 DECEMBER 2014

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

32 Opwekking 166 U bent de grote Koning. U bent de Vredevorst. U bent de Heer van hemel en aard'. U bent waarlijk Zoon van God. Eng'len buigen voor U. Juichen in het refrein voor U die het Woord bent van eeuwig leven; Jezus Christus, U bent Heer.

33 Opwekking 166 Hosanna voor de Zoon van David, de Koning aller koningen. Glorie in de hoogste heem'len, want Jezus de Messias heerst

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

35 Jesaja 40: 9 WIL IK DAT WEL: BLIJ ZIJN? God vindt de straf al gauw genoeg Maar wij blijven piekeren? Vertel anderen wat God ons gedaan heeft

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

37 Opwekking 687: 1 - 4 1 Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan

38 Opwekking 687: 1 - 4 2 Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

39 Opwekking 687: 1 - 4 3 Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan; spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

40 Opwekking 687: 1 - 4 4 Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

43 Gezang 80, NG44: 1 - 4 1 O Heiland, open wijd de poort, laat toch uw volk niet onverhoord, ontgrendel dan uw deuren, Heer, ach, scheur de hemel en daal neer. 2 Daal neer gelijk de hemeldauw 'die 't leven laaft, dat sterven zou. Wanneer wordt onze hoop vervuld? Waar blijft Gij die ons troosten zult?

44 3 O Troost, beloofd aan 't voorgeslacht, o Heiland, eeuwenlang verwacht, zuivere zon en schone ster, wij zien uw stralen reeds van ver. 4 Wij komen om in onze nood, wij gaan verloren aan de dood, als Gij ons niet met sterke hand voert naar een beter vaderland. Gezang 80, NG44: 1 - 4

45 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

47 Gezang 157, NG80: 1, 2, 3, 4 1 Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U. Heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. 2 Heer ontferm U over ons die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

48 Gezang 157, NG80: 1, 2, 3, 4 3 Vader, in dit uur der waarheid, keren w' ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. 4 Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer. dat wij uw naam verhogen Heer

49 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

50 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

51 Psalm 23: 1, 2, 3 3 U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven, verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven, zodat ik in het heilig huis des HEREN mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

52 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

53 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

54 Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

55 Opwekking 770 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

56 Opwekking 770 O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

57 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

58 LvdK 124: 1-5 1Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. 2De duisternis gaat wijken van d'eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

59 LvdK 124: 1-5 3Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten, begroeten 't morgenrood. 4De zonne, voor wier stralen het nachtlijk duister zwicht, en die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht!

60 LvdK 124: 1-5 5Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

61 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen

62 Gezang 182C

63 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157: Psalm23:3 LvdK124: Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatiewerk Gent Psalm93: Psalm37:15 Jesaja40:1- 11 Psalm23:1,2 Opwekking166: Opwekking687: Gezang 80: Gezang157:"

Verwante presentaties


Ads door Google