De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Sing-Inn (Zie onderste)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Sing-Inn (Zie onderste)"— Transcript van de presentatie:

1 1. Sing-Inn (Zie onderste)
2. Mededelingen 3. Votum en zegengroet 4. Ps.139:2.6.11 5. naar het gebed toe: Gez.171 6. gebed 7. Lezen: Luk.1:57-80 8. aansluitend Gez.160 9. preek 10. Gez.17 11. Geloofsbelijdenis In Kindertaal met ppp 12. Gebed 13. aansluitend: Gez.145:1.3.4 14. Inzameling van de gaven (met zingen van kinderen) 15. Gez.167:2 en 3 16. Zegen voor de sing-in blijven dan over: Ps.146:1, Lb. 122 : 1 Lb : 1 en 3 Gz. 78 : 1 Opwekking 334 : 1, 2 en 3 Opwerkking 595

2

3 Zingen Mijn mond spreekt nog geen enkel woord,
Psalm 139 Vers 2, 6 en 11 Mijn mond spreekt nog geen enkel woord, of U hebt alles reeds gehoord. Omgeeft mij niet aan elke kant op heel mijn pad uw sterke hand? Mijn kennis is te klein bevonden, ik kan dit alles niet doorgronden.

4 Zingen Ik loof het wonderbaar beleid waarmee U mij hebt toebereid
Psalm 139 Vers 2, 6 en 11 Ik loof het wonderbaar beleid waarmee U mij hebt toebereid Mijn hart en nieren zijn uw werk, ja, alles van mij draagt uw merk. U hebt het leven mij gegeven, mij in de moederschoot geweven.

5 Zingen Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer.
Psalm 139 Vers 2, 6 en 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

6

7 Zingen Wees stil voor het aangezicht voor God, want heilig is de Heer.
Gezang 171 Vers 1, 2 en 3 Wees stil voor het aangezicht voor God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God,

8 Zingen Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Gezang 171 Vers 1, 2 en 3 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur. Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.

9 Zingen Wees stil, want de kracht van onze God
Gezang 171 Vers 1, 2 en 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.

10

11 Zingen Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Gezang 160 Vers 1 en 2 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. aan mij betoond.

12 Zingen Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
Gezang 160 Vers 1 en 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. aan mij betoond.

13

14 Zingen Wie is God behalve onze Heer?
Gezang 17 Vers 1 en 2 Wie is God behalve onze Heer? En wie is een Rots behalve onze God? Een Schuilplaats en een Schild, een Burcht en een Bevrijder is Hij voor wie vertrouwen op Hem.

15 Zingen Wie is God behalve onze Heer?
Gezang 17 Vers 1 en 2 Wie is God behalve onze Heer? En wie is een Rots behalve onze God? Hij sterkt mij in de strijd en doet mij overwinnen keer op keer, ik geef voor eeuwig Hem de eer.

16

17 Zingen Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
Gezang 145 Vers 1, 3 en 4 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid.

18 Zingen U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
Gezang 145 Vers 1, 3 en 4 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

19 Zingen Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
Gezang 145 Vers 1, 3 en 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

20

21 Zingen Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
Gezang 167 Vers 2 en 3 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

22 Zingen Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Gezang 167 Vers 2 en 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

23

24 Zingen Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER.
Psalm 146 Vers 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd.

25

26 Zingen Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis
Opwekking 595 Licht van de wereld Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis Nu mag ik zien wie U bent Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer Bij U wil zijn elk moment

27 Zingen Voor U wil ik mij buigen U wil ik aanbidden
Opwekking 595 Licht van de wereld Voor U wil ik mij buigen U wil ik aanbidden U wil ik erkennen als mijn Heer Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig U bent zo geweldig goed voor mij!

28 Zingen Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Opwekking 595 Licht van de wereld Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent Koning vol glorie en macht Bent als een kind naar de wereld gekomen Legde Uw heerlijkheid af

29 Zingen Voor U wil ik mij buigen U wil ik aanbidden
Opwekking 595 Licht van de wereld Voor U wil ik mij buigen U wil ik aanbidden U wil ik erkennen als mijn Heer Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig U bent zo geweldig goed voor mij!

30 Zingen En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonden deed
Opwekking 595 Licht van de wereld En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonden deed En noot besef ik hoe U leed

31 Zingen Voor U wil ik mij buigen U wil ik aanbidden
Opwekking 595 Licht van de wereld Voor U wil ik mij buigen U wil ik aanbidden U wil ik erkennen als mijn Heer Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig U bent zo geweldig goed voor mij!

32 Zingen Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig
Opwekking 595 Licht van de wereld Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig U bent zo geweldig goed voor mij!

33

34 Zingen Komt tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht.
Liedboek 122 : 1 Komt tot ons, de wereld wacht Komt tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht. Licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria 's kind.

35

36 Zingen O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël,
Liedboek 125 : 1 en 3 O kom, o kom, Immanuël O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

37 Zingen O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend;
Liedboek 125 : 1 en 3 O kom, o kom, Immanuël O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend; verjaag de nacht van nood en dood, wij groeten reeds uw morgenrood. Wees blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

38

39 Zingen Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet.
Gezang 78 : 1 Hoe zal ik U ontvangen Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet. Gij, 's werelds hoogst verlangen, des sterv'lings zaligst goed? Dat ons uw Geest verlichte! Houd zelf de fakkel bij, die, Heer, ons onderrichte wat U behaag'lijk zij.

40

41 Zingen Heer Uw licht en Uw liefde schijnen,
Opwekking 334 Heer, Uw licht en Uw liefde… Heer Uw licht en Uw liefde schijnen, Waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus licht van de wereld vernieuw ons. Levens woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons Schijn in mij, schijn door mij.

42 Zingen Kom Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Opwekking 334 Heer, Uw licht en Uw liefde… Kom Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heilige Geest stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat Uw heil heel de aard’ vervullen. Spreek Heer uw woord dat het licht overwint.

43 Zingen Heer ‘k wil komen in Uw nabijheid.
Opwekking 334 Heer, Uw licht en Uw liefde… Heer ‘k wil komen in Uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Dor het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij.

44 Zingen Kom Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Opwekking 334 Heer, Uw licht en Uw liefde… Kom Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heilige Geest stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat Uw heil heel de aard’ vervullen. Spreek Heer uw woord dat het licht overwint.

45 Zingen Staan wij oog in oog met U Heer.
Opwekking 334 Heer, Uw licht en Uw liefde… Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralend licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij.

46 Zingen Kom Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Opwekking 334 Heer, Uw licht en Uw liefde… Kom Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heilige Geest stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat Uw heil heel de aard’ vervullen. Spreek Heer uw woord dat het licht overwint.

47

48 Zingen Mijn kleine lichtje schijnt, hij schijnt overal.
overal, overal, overal.

49 Zingen ‘K laat hem niet verstoppen, “Nee!” hij schijnt overal.
Mijn kleine lichtje schijnt ‘K laat hem niet verstoppen, “Nee!” hij schijnt overal. overal, overal, overal.

50 Zingen De boze blaast hem echt niet uit, hij schijnt overal.
Mijn kleine lichtje schijnt De boze blaast hem echt niet uit, hij schijnt overal. De boze blaast hem, “fff” niet uit, De boze blaast hem, “fff”niet uit, hij schijnt overal, overal, overal, overal.

51 Zingen Mijn lichtje schijnt tot Jezus komt, hij schijnt overal,
Mijn kleine lichtje schijnt Mijn lichtje schijnt tot Jezus komt, hij schijnt overal, hij schijnt overal. overal, overal, overal.

52

53

54

55 Wij geloven in de Here God, onze Vader, Die alles gemaakt heeft:
GELOOFSBELIJDENIS Wij geloven in de Here God, onze Vader, Die alles gemaakt heeft:

56 De Wolken De dieren En de mensen De Bloemen

57 Wij geloven in Jezus Christus, Die geboren werd in Bethlehem,
de Zoon van God, Die geboren werd in Bethlehem,

58 Die gestorven is aan het kruis en ook begraven is,
maar na drie dagen weer uit de dood is opgestaan.

59 Wij geloven dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan,

60 Wij geloven in de Heilige Geest, Die gekomen is op het Pinksterfeest
en wil wonen in ons hart.

61 Wij geloven in één Christelijke kerk, waarin we allemaal bij elkaar horen.
Wij geloven dat onze zonden zijn vergeven en dat we eens een nieuw lichaam zullen krijgen.

62 Wij mogen dan altijd bij de Here Jezus zijn
Amen.

63

64 Lezen Lucas 1 Vers 57 – 80 57 Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. 58 Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. 59 Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. 60 Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ 61 Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ 62 Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. 63 Hij vroeg om een schrijftablet en

65 Lezen Lucas 1 Vers 57 – 80 schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was verbaasd. 64 En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. 65 Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. 66 Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem. 67 Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie:

66 Lezen Lucas 1 Vers 57 – 80 68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. 69 Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, 70 zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: 71 bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. 72 Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders

67 Lezen Lucas 1 Vers 57 – 80 en herinnert hij zich zijn heilig verbond:
73 de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, 74 ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, 75 toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. 76 En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,

68 Lezen Lucas 1 Vers 57 – 80 77 en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. 78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 79 en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

69 Lezen Lucas 1 Vers 57 – 80 80 Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

70

71 1. Sing-Inn (Zie onderste)
2. Mededelingen 3. Votum en zegengroet 4. Ps.139:2.6.11 5. naar het gebed toe: Gez.171 6. gebed 7. Lezen: Luk.1:57-80 8. aansluitend Gez.160 9. preek 10. Gez.17 11. Geloofsbelijdenis In Kindertaal met ppp 12. Gebed 13. aansluitend: Gez.145:1.3.4 14. Inzameling van de gaven (met zingen van kinderen) 15. Gez.167:2 en 3 16. Zegen voor de sing-in blijven dan over: Ps.146:1, Lb. 122 : 1 Lb : 1 en 3 Gz. 78 : 1 Opwekking 334 : 1, 2 en 3 Opwerkking 595

72


Download ppt "1. Sing-Inn (Zie onderste)"

Verwante presentaties


Ads door Google