De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame Ontwikkeling David Dilien 3X. Inleiding  Definitie: Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame Ontwikkeling David Dilien 3X. Inleiding  Definitie: Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame Ontwikkeling David Dilien 3X

2 Inleiding  Definitie: Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen generaties

3 Brainstorm Duurzaam Ondernemen

4 3 p’s  People  Planet  Profit

5 Systeem denken  Systeem denken bestaat uit onderdelen, componenten en elementen die onderling gerelateerd zijn en elkaar beinvloeden.  Actie heeft doorwerking in het hele systeem dit geldt ook voor oplossing in deelsystemen.  Afwentelen, geen rekening houden met gevolgen van een actie.

6 Systeem denken Les 2

7 Kenmerken systemen  1. Gesloten  open  uitwisseling met omgeving van: energie, materie, informatie  2. Complexe samenhangen  niet weten wat de consequenties zijn van een actie  95% onvoorspelbaar.  3. Mee en terugkoppelingen (Positieve en Negatieve feedback)  4. Drempelwaarden  bij overschrijding*  nieuw evenwicht  5. Kleine oorzaak  Groot gevolg

8 Sheet over 2 begrippen  Spanning en gewapende conflicten  Wanbestuur en corruptie

9 Bloeddiamanten (conflictdiamanten)  Diamant afkomstig uit conflictgebieden. Kenmerkend aan bloeddiamanten is dat de opbrengst van de diamantverkoop wordt gebruikt om de activiteiten, meestal oorlogen, van allerlei rebellenbewegingen te financieren.  Met de handel is diamanten zijn wereldwijd jaarlijks vele miljarden gemoeid. De handel in bloeddiamanten is er weliswaar klein, maar toch niet onbelangrijk onderdeel van. De regeringen van de westerse handel zien deze sluikhandel met lede ogen aan en willen er zo snel mogelijk een einde aan maken.

10 Oplossingen Bloeddiamanten  Antwerpse Resolutie  Kimberley Proces

11 Onderontwikkeling (arm) en Overontwikkeling (rijk)  Onderontwikkeling = armoede, criminaliteit en honger.  Overontwikkeling = evenveel mensen met overgewicht als ondergewicht, aarde kan ontwikkeling niet aan, resources raken uitgeput.  Door overontwikkeling lopen we tegen grenzen aan. Duurzame ontwikkeling kunnen we niet meer omheen.*

12 Biodiversiteit  Alles punten van biodiversiteit hangen onderling samen en zijn afhankelijk van elkaar. Biodiversiteit = soorten rijkdom(alle verschillende soorten),simpel gezegd.  De natuur zal altijd blijven bestaan, maar de vraag is, is dit met de mens?*

13 Wat bepaalt biodiversiteit?  Energie: Waar schijnt de zon het hardst? Stability: Waar is de biodiversiteit het stabiels Area: Ongestoord tropisch regenwoud is het meest biodivers. (versnippering treedt hier op als je kijkt bij sheet oorzaken)

14 Wereldbeeld/Paradigma (profit&people)  1 Meer spul = gelukkiger  2 Voorgaande groei = goed  3 Antrogentrisme = Mens centraal  4 Natuur = bron - mag je benutten

15 Wat hebben wij nodig? Paradigma Shift  Ontmoedigen van onduurzame ontwikkeling  Privé bezit - Meer collectief gebruik (openbaar vervoer, carpoolen, etc.) - Minder consumeren

16 Consumptie  Needs: Basisbenhoefte  Wants: luxebehoefte  Sociaal: tot een groep behoren, aanzien

17 Gedragsverandering  Klassiek: -Raional choice -Persuassion theory  Nieuw - opsustainibility - DefraE

18 Schema gedragsverandering

19 4E model  Enable: stel in staat. Biedt duurzame alternatieven*  Encourage: moedig duurzame keuzes aan*.  Engage: betrek mensen bij duurzame* ontwikkeling  Exemplify: geef zelf het goed voorbeeld

20 Problemen, oplossingen, innovatie  Innovatie - zacht (cultuur en gedragsverandering - hard (technologie) - hard (technologie)  D.O. problemen  1Complex  2lange termijn  3multidisciplinair  4ander systeem - structureel, fundamenteel  Beide kanten samenvoegen: Transitiemanagement  Politiek handelen  1Deelsysteem  2Korte termijn  3monodisciplinair  4incrementeel verbeteren van het bestaande systeem.

21 Economie  Ecologische economie (Herman Daly)*  Economie van het genoeg (Decroissant*  Faire en groene economie

22 Economisch vs oneconomische groei  Economische groei  de kosten zijn kleiner dan opbrengsten  Oneconomische groei  de kosten zijn groter dan de opbrengsten  Koppeling bnp: Bepaalde kosten worden niet in BNP berekend. Deze kosten worden afgewenteld naar bijvoorbeeld de toekomst, Of andere gebieden.  Extern analiseren: iemand opzadelen met jouw kosten. Olievervuiling  olie op vis  schoon gemaakt door andere.  Planet: ecologische kosten  Profit: economische kosten  People: sociale kosten

23 Groei vs Ontwikkeling  Groei: materieel  Ontwikkeling: technologie, niet materieel

24 Rozenmeer van Naivasha Planet & Profit  http://www.hollanddoc.nl/programmas/20008 070/afleveringen/41995454/ http://www.hollanddoc.nl/programmas/20008 070/afleveringen/41995454/ http://www.hollanddoc.nl/programmas/20008 070/afleveringen/41995454/  Zie voor interview notitieblok

25 Presentatie 2 begrippen  Industriële ecologie  Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=cqVjYLE-fas Recyclen  Upcyclen  Vleestaks  Stelling  zie volgende sheet

26 Vleestax  Broeikasgassen: de veehouderij is de grootste veroorzaker van de uitstoot van broeikasgassen, verantwoordelijk voor minstens 18% van alle broeikasgassen.  Kappen van regenwouden: een dier in de vee-industrie (het grootste deel van de veehouderij) eet voedsel dat onder andere bestaat uit sojabonen. Om deze sojabonen te telen worden grote stukken van het regenwoud gekapt waardoor een van ‘s werelds grootste ecosystemen verwoest wordt en de biodiversiteit afneemt.  Jaarlijks wordt er 50% van de wereldgraanoogst gebruikt als veevoer. Om één kilo vlees te produceren is ongeveer 5 kilo plantaardig voer nodig. Dit zorgt voor een verspilling van voedsel, dat ook gebruikt had kunnen worden om mensen te voeden.

27 Presentatie Right to play  Deze presentatie is te vinden in de bijlage.

28 Conclusie  Duurzame ontwikkeling speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Deze lessen hebben mij meer inzicht gegeven over dit onderwerp. Later in het beroepenveld kan dit goed van pas komen. Maar misschien is het belangrijker dat ik door deze lessen meer bewust ben van de problematiek rondom dit onderwerp. Daarom wil ik dhr. Havermans bedanken voor de fijne en vooral erg leerzame lessen.


Download ppt "Duurzame Ontwikkeling David Dilien 3X. Inleiding  Definitie: Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder."

Verwante presentaties


Ads door Google