De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium ‘Hulpvaardig en Geloofwaardig’ Workshop ‘Religieuze Interventies’ Indeling:  casusbespreking  reflectie op casusbespreking  theoriebespreking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium ‘Hulpvaardig en Geloofwaardig’ Workshop ‘Religieuze Interventies’ Indeling:  casusbespreking  reflectie op casusbespreking  theoriebespreking."— Transcript van de presentatie:

1 Symposium ‘Hulpvaardig en Geloofwaardig’ Workshop ‘Religieuze Interventies’ Indeling:  casusbespreking  reflectie op casusbespreking  theoriebespreking  oefenen met een religieuze interventie

2 Symposium ‘Hulpvaardig en Geloofwaardig’ Casusbespreking Bespreek de volgende 2 vragen bij de casus: 1. op welke geloofsterreinen zou jij vragen stellen om meer te willen weten over de samenhang tussen de klachten/persoonlijkheid en het geloofsleven?; en 2. welke geloofsinterventies zou jij wel of niet doen om deze cliënt verder te helpen?

3 Symposium ‘Hulpvaardig en Geloofwaardig’ Reflectie 1. Welke geloofsterreinen zou je nader bevragen? 2. Welke geloofsinterventies zou je bij deze cliënt gaan doen?

4 Symposium ‘Hulpvaardig en Geloofwaardig’ Theoriebespreking (1) Wat zijn religieuze interventies? Betrekken van geloofsleven in therapie om het psychisch functioneren te versterken.

5 Symposium ‘Hulpvaardig en Geloofwaardig’ Theoriebespreking (2) Waarom interveniëren op geloofsniveau:  Cliënten hebben behoefte aan gesprek over levensbeschouwelijke thema’s, en 40-50% van de proefpersonen zegt dat geloof hen helpt in het omgaan met problemen (Pieper en van Uden in Nederland (2003)).  Om de diagnose ‘religieuze of geestelijke problemen’ (DSM-IV: code V62.89) te kunnen stellen.

6 Symposium ‘Hulpvaardig en Geloofwaardig’ Theoriebespreking (3)  Omdat geloofselementen een rol kunnen spelen bij de klachten, de achtergrond van de klachten en wijze van omgaan met de klachten. –Religie als oorzaak van psychopathologie –Religie als versterking van psychopathologie –Religie houdt psychopathologie in stand –Religie religie geeft steun aan de psychopathologie –Religie bevordert herstel van de psychopathologie –Religie transformeert psychopathologie

7 Symposium ‘Hulpvaardig en Geloofwaardig’ Theoriebespreking (4) Vormen van religieuze interventies:  Intakefase.  Behandelfase (Richards & Bergin, 1997): –Gebed –Contemplatie en meditatie –Lezen van heilige schriften –Berouw, verzoening en vergeving –Aanbidding en rituelen –Broederschap en dienstbaarheid –Hulp zoeken voor spirituele begeleiding –Morele instructies

8 Symposium ‘Hulpvaardig en Geloofwaardig’ Theoriebespreking (5) Indicaties en contra-indicaties: IndicatiesContra-indicaties Gelovige cliëntCliënt wil niet over geloofszaken praten Geloof is een belangrijk deel in het leven van de cliënt Cliënten met psychotische kenmerken Cliënt wenst religieuze interventies Geen verband tussen religie en de klachten Cliënt denkt dat religieuze interventies helpend zijn bij de oplossing Bij minderjarigen: eerst toestemming van ouders

9 Symposium ‘Hulpvaardig en Geloofwaardig’ Theoriebespreking (6) Religieuze interventie bijbelse beelden (Richard Kopp, 1995): 1. Het binnengaan in de verbeelding van de cliënt. Een cliënt noemt een beeld en de therapeut stelt de vraag: ‘Als je deze metafoor ziet, welk beeld, plaatje komt dan bij je boven?’ ‘Kun je de metafoor beschrijven?’ ‘Hoe ziet het er uit?’ 2. De uitnodiging om de metafoor te exploreren als sensorisch beeld, met vragen als: ‘Wat zie je nog meer?’ ‘Beschrijf het hele plaatje eens?’ ‘Wat doen, zeggen, denken de andere mensen in het beeld?’ De therapeut vraagt naar de gevoelens, beleving, associaties en het concrete gedrag van de cliënt bij het beeld).

10 Symposium ‘Hulpvaardig en Geloofwaardig’ Theoriebespreking (7) Religieuze interventie bijbelse beelden (Richard Kopp, 1995): 3. De cliënt uitnodigen om het beeld te veranderen, met de vraag: ‘Als je het beeld zou kunnen veranderen, hoe zou je dat dan willen doen?’ 4. Het aanmoedigen van dat wat de cliënt geleerd heeft uit het beeld toe te passen in (het omgaan met problemen uit) zijn eigen leven. ‘Hoe zou je het beeld dat je veranderd hebt, toe kunnen passen in je huidige situatie?’

11 Symposium ‘Hulpvaardig en Geloofwaardig’ Oefenen met religieuze interventie Rollenspel met de methode van Kopp: bijbelse beelden in therapie


Download ppt "Symposium ‘Hulpvaardig en Geloofwaardig’ Workshop ‘Religieuze Interventies’ Indeling:  casusbespreking  reflectie op casusbespreking  theoriebespreking."

Verwante presentaties


Ads door Google