De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplantoelichting derde graad verzorging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplantoelichting derde graad verzorging"— Transcript van de presentatie:

1 Leerplantoelichting derde graad verzorging
Leerplantoelichting derde graad verzorging Brugge 2014 1

2 ‘Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet
‘Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet. Het gaat niet om wat ze hebben of wat ze kunnen, maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.’ – Manu Keirse

3 Bedoeling van leerplantoelichting
Antwoorden op uw vragen die bij de eerste lezing en ervaringen naar boven komen Toelichten van leerplan Concretiseren van het leerplan naar dagelijkse les en stage praktijk

4 Volgorde van de toelichting
Kennismaken Historiek Waarom bijsturing? Visie op leren Visie op zorg Studierichtingsprofiel Geïntegreerde leerplannen Leeswijzer leerplan Servicedocument Kalender Inhoud leerplan

5 Kennismaken

6 Kennismaken Drie begeleiders zie ook websites begeleiding, personenzorg (indirecte zorg) (psych. ped. componenten) (directe zorg)

7 Kennismaken Wie ben jij? Vanuit welke school kom je? Welk vak of component geef je binnen studierichting verzorging? Eerste indruk: wat valt goed mee? Waar heb je het, nu nog, moeilijk mee? Waarover wil je vandaag zeker meer te weten komen?

8 Historiek 1995: verzorging werd opgestart als samenvoeging van kinderverzorging en gezins- en sanitaire hulp: vakgebonden leerplan 2012: nieuw geïntegreerd leerplan 2014: bijgestuurd leerplan

9 Waarom vernieuwen Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evolutie in de gezondheids- en welzijnszorg, vergrijzing, mensbeeld … Belang van beroepsprofielen, afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, kwalificatiegerichte studierichtingen! Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, sociaal constructivisme, leren in samenhang …

10 Waar vind je wat terug? Lessentabel, leerplan, exceldocument en servicedocument, Leerlijnen, Exceldocument, site begeleiders personenzorg Basisvademecum en mindmaps, site begeleiders personenzorg

11 Visie op leren DPB Brugge

12 Wat is leren (= veranderen = betekenis geven)
En de consequenties voor het onderwijzen Belang van het brein Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’ Feedback (concreet a.d.h.v. smarti criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste lesstart (motivatie, linken …) een groot leereffect Belang van het leren van verschillende leerstrategieën

13 8 april 2017 13

14 Competentieontwikkelend leren (verbond)
Competentie = samenhang kennis, vaardigheden, attitudes = handelen in welbepaalde situaties (doen met verstand) Ontwikkelen = groeien in kunde, in competentie, geloof in groei Daarom: samenhang algemene doelstellingen(AD) beroepsgericht gedeelte (geen opsplitsing in vakken, TV-PV,K-V-A) + samenhang met doelstellingen basisvorming

15 Gevolgen van vernieuwing
Leerplannen volgen elkaar direct op Met als gevolg zelfde jargon, kaders, systematiek, groeilijnen … Afstemming tussen en binnen de verschillende jaren =overleg leraren Leerlingen aanspreken op wat ze reeds leerden! Handelen centraal stellen!

16 Niet vergeten De leraar doet ertoe! Of beter kan het verschil maken door in bepaalde situaties bepaalde dingen te doen of niet te doen … Gun jezelf èn jouw team de nodige tijd Kwaliteit vraagt tijd

17 Nautilius = voorbeeld van ontwikkeling en verbondenheid
Borgen wat er is (helpt ons verder in ontwikkeling) Groeien

18 Visie op zorg en begeleiding
DPB Brugge

19 Visie op zorg en begeleiding = inspirerend
Concrete ideeën = marinade, niet een saus

20 Studierichtingsprofiel
DPB Brugge-leerplantoelichting

21 Uitgangspunten bso personenzorg
Uitgangspunten bso personenzorg 2de graad vv = zelfzorg, leerlingen kunnen maar voor anderen zorgen wanneer ze eerst hebben geleerd om voor zichzelf te zorgen = mantelzorg waarbij leerlingen de diversiteit aan behoeften en wensen bij gezonde mensen leren kennen en ondersteunen 3de graad vz = professionele zorg en begeleiding bieden rekening houdend met de individuele gebruikers 21

22 Studierichtingsprofiel verzorging
Studierichtingsprofiel verzorging Zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen vanuit een holistische, dynamische en emancipatorische mensvisie Functioneren als lid van een team binnen een organisatie Behalen van beroepskwalificatie = verzorgende Oriënteren op zorgkundige of begeleider in de kinderopvang 22 22

23 Visie binnen leerplan Vertrekken vanuit christelijk mensbeeld (respect en omgaan met ethische problemen) In verbondenheid Op verantwoordelijke wijze Totaalvisie op zorg en begeleiding vertrekkende vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie 23

24 Wat na de 3de graad vz? Doorstromen naar 7 kinderzorg of 7 thuis- en bejaardenzorg /zorgkundige of HBO 5 – verpleegkunde Doorstromen naar 7 organisatieassistentie (indirecte zorg) Op de arbeidsmarkt als verzorgende (Vlaams decreet 18 juli betreffende zorg- en bijstandsverlening, beroepsprofiel verzorgende van de SERV) 24

25 8 april 2017 Relatie 2de –3de graad Op het einde van de rit kunnen leerlingen 3 verschillende trajecten concretiseren: Verzorging – voeding Verzorging TBZ/zorgkundige Verzorging – voeding Verzorging Kinderzorg Verzorging – voeding Organisatiehulp Organisatieassistentie 25 25

26 Relatie 2de – 3de graad: ‘Groei’
8 april 2017 Relatie 2de – 3de graad: ‘Groei’ Competenties Algemene doelstellingen Algemene doelstellingen Competenties Tweede graad Derde graad Derde graad 1ste leerjaar 2de leerjaar 1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar leerplandoelstellingen leerplandoelstellingen leerplandoel-stellingen 26 26

27 Competenties en settings 3de graad vz
Competenties en settings 3de graad vz C1-Als verzorgende binnen het kader van de zorg en bijstandsverlening, zorg verlenen vanuit een totaalvisie C2.1-Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als zorgkundige, zorg verlenen vanuit een totaalvisie Woonzorg: woonzorgcentra gezinszorg 27

28 Competenties en settings 3de graad vz
Competenties en settings 3de graad vz C2.2-Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als begeleider in de kinderopvang, kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie Kinderopvang van baby’s en peuters: Groepsopvang Gezinsopvang Opvang aan huis Buitenschoolse kinderopvang 28

29 2de graad de graad Algemene doelstellingen: binnen een welomschreven opdracht: 1 kwaliteitsbewust handelen 2 communiceren in 1-1 relatie 3 binnen een klasgroep in groep werken 4 gezondheid en welzijn 5 ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 6 maaltijden plannen, voorbereiden, bereiden 7 zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten 8 zorg dragen voor linnen 9 oriënteren op beroepen binnen directe en indirecte zorg en studiekeuze Algemene doelstellingen: binnen een welomschreven opdracht: 1 kwaliteitsbewust handelen 2 communiceren in 1-1 relatie 3 in groep team/organisatie werken 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn 5 (ped)agogisch handelen 6 indirecte zorg verlenen 7 oriënteren op beroepen en voorbereiden op studie- en/ loopbaan 29

30 2de graad 3de graad Context Doelgroepen Medeleerlingen
2de graad de graad Context Doelgroepen Medeleerlingen Gezonde kinderen 2,5- 10 jaar Gezonde volwassenen Context Doelgroepen Gezonde kinderen 0 – 12 jaar (basis: 3 mnd – 3 jaar) Volwassen gebruikers die ondersteuning en/of verzorging nodig hebben bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven 30

31 2de graad 3de graad Eenvoudige situaties Eenvoudige situaties
2de graad de graad Eenvoudige situaties Opdrachten Met lage moeilijkheidsgraad Aan de hand van duidelijke instructies Onder directe begeleiding van de leraar Eenvoudige situaties Zorg- en opvangsituaties Gezondheidstoestand van de gebruiker is stabiel Geen acute veranderingen te verwachten Weinig tot geen problemen in communicatie Opdrachten/handelingen Eenvoudig Volgens duidelijke instructies Op basis van gegeven werkplan / zorgplan / protocol In team / organisatie 31

32 Enkel 3de graad Mate van verantwoordelijkheid
Leerlingen werken onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke Hij/zij signaleert veranderingen / tekens en meldt deze aan de verantwoordelijke Hij/zij weet wanneer hij/zij hulp moet inroepen en vraagt om hulp Hij/zij rapporteert aan de verantwoordelijke Complexe situaties = onder directe begeleiding

33 Lessentabel

34 Geïntegreerd leerplan
DPB Brugge

35 Vakoverschrijdend geïntegreerd leerplan
- veronderstelt een vakoverschrijdende planning volgens gekozen ordeningskader door interdisciplinair team min 3 u AD4, min 3 u AD5, min 1 u AD6, min 10 u stage rekening houden met schoolcontext: lokalen, aantal lln, stages, studiebezoeken, projecten, thema’s …

36 Stage 10 wekelijkse lesuren
Geen aparte stagedoelstellingen Logistiek is eerste groeifase in de leerlijn (stage en les) 1ste leerjaar: 5 u/week woonzorgcentra en 5 u/week kinderopvang (groepsopvang bij voorkeur) 2de leerjaar: 10 u/week in woonzorg (woonzorgcentra en gezinszorg) en in kinderopvang 36

37 Raamplan of vakoverschrijdend jaarplan
Teamwerk om te bepalen wie wat en hoe aanbiedt, basis, toepassingen, integratie en evaluatie Inventarisatie via exceldocument en samenhang via mindmaps Ervaringen? Uitdagingen? Valkuilen?

38 Integratie op verschillende niveaus
1 tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel 2 tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling 3 tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling 4 tss AD’s binnen de competentie om te kunnen handelen vanuit totaalvisie Voorbeeld?

39 Basisvademecum 1 Leerlijnen van verzorging-voeding (2de graad VV) tot specialisatiejaren leerlijn kwaliteitsbewust handelen leerlijn communiceren leerlijn in team/organisatiewerken leerlijn gezondheid en welzijn leerlijn (ped)agogisch handelen leerlijn indirecte zorg leerlijn oriënteren op de toekomst en levenslang leren 2             Kijkwijzer kwaliteitsbewust handelen 3             Methodisch handelen 4             Communicatieschema 5             Kader om gedrag en sociale interactie te duiden: de relatiewijzer 6             ICF-schema, gezondheidspatronen van Gordon 7             Een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden - actieve voedingsdriehoek 8             Zorg dragen voor lokalen keuken en leefruimte- voor linnen -Sinner cirkel 9             Reflecteren - Schema reflecteren

40 Leeswijzer leerplan DPB Brugge

41 Hoe leerplan lezen? Competenties Algemene doelstelling met context (doelgroepen en situaties) en toelichting (beginsituatie,derde graad, specialisatiejaren en duiding) Ordening via tussentitels Leerplandoelstelling met onderliggende doelen, toelichting en samenhang met andere lpd van het specifiek gedeelte 41

42 Hoe leerplan lezen? AD 7 Oriënteren op beroepen binnen de directe zorg/begeleiding en voorbereiden op verder studeren AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor de gezondheid AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren AD 1 Kwaliteitsbewust handelen

43 Leerplan Verplicht te volgen
Leerplan Verplicht te volgen Belang van de werkwoorden (zie lijst achteraan in leerplan) zowel voor het onderwijzen, het leren als voor het evalueren H = herhaling tweede graad Gebruiker: algemene term Elke AD vindt plaats binnen een welomschreven opdracht Kennisgerichte doelstellingen op 3 niveaus: verduidelijken toelichten aanwenden 43

44 Concretisering van leerplan
Leerplandoel -onderliggend doel- (evaluatie)criteria Rekening houden met beginsituatie lln (leerlijnen …), context school (organisatie les en stage, infrastructuur …) Hoe aanbrengen? Pedagogisch didactische aanpak? Scenario? Voorbeeld?

45 Servicedocument raadplegen

46 Servicedocument Servicedocument: ondersteunend, tipgevend, informerend … (= advies) Te lezen samen met leerplan (= verplicht) Zal regelmatig aangepast worden

47 Evalueren (behalen van de leerplandoelstellingen)
Evalueren (behalen van de leerplandoelstellingen) Evaluatie = - Autonomie van de school Verantwoordelijkheid directie en team VZ Evaluatiecriteria (kennis, vaardigheden, attitudes) SMARTI formuleren Fasen Begeleidende evaluatie Beoordelende evaluatie 47

48 Begeleidende evaluatie
Begeleidende evaluatie Coaching van de lerende Permanent en continu (feedback en feedforward) Voortgang bijhouden (portfolio met feedback en feedforward door elkaar en derden, evaluatie en reflectie door lln) Los van attest 48

49 Reflecteren = leerplandoelstelling bij elke AD!
Model van Korthagen met ervaring opdoen, terugblikken, analyseren, bijsturen, uitproberen Gaat verder en dieper dan evalueren Belang van perspectiefwissel Belang van goede zorg/begeleiding Binnen visie van leerplan en studierichtingsprofiel 49

50 Beoordelende evaluatie
Beoordelende evaluatie AD (102 LPD) zowel in les als stage en in hun samenhang door team Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. dezelfde criteria Verschillende beoordelingsmethoden Verschillende registratiemethoden Gewicht verschillend per LPD / cluster Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten 50

51 Beoordelende evaluatie
Beoordelende evaluatie Tussentijdse evaluaties/rapport: verstaanbaar voor leerlingen en ouders wat is bereikt, wat moet er nog evolueren en hoe… Evaluatie/rapport voor deliberatie: vooraf globale beoordeling door team aan de hand van vooraf afgesproken criteria die niet aan derden meegedeeld worden. 51

52 DPB Brugge-leerplantoelichting
KALENDER DPB Brugge-leerplantoelichting

53 Samenkomst voor 3de graad verzorging
Coördinatoren Donderdag 15 januari 2015 14 uur -17 uur DPB Brugge Stagecoördinatoren Donderdag 5 maart 2015 9-15 uur Tielt- Sint Jozef

54 Nascholing Vanuit het verbond:
ICF en Gordon nascholing op vrijdag 10 oktober 2014 van uur in Mechelen Studiedag vanuit Kind en gezin op maandag 17 november 2014 in Brussel Vanuit RTC: Workshop basisattitude Stimul, Basisattitude rollenspel, Dag Roger, Omgaan met …, SEL(samenwerking eerstelijnszorg) toelichting zie Vanuit Pedic: zie ‘De grote peuterdag’ op donderdag 2 oktober 2014 of dinsdag 20 januari 2015

55 DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg
Inhoud leerplan DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg

56 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
AD 1 Kwaliteitsbewust handelen Visie 1.1 Vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie handelen in tot de gebruiker en zijn omgeving 1.2 De kernelementen van het project de missie van een zorginstelling/organisatie en de wijze waarop deze worden geïmplementeerd in de dagelijkse zorg- en/of begeleidingscontext exploreren en aanwenden 56

57 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 1.3 Respectvol handelen: respectvol omgaan met zichzelf, met anderen , met materialen en benodigdheden èn loyaal zijn aan medeleerlingen, klas, school, team, zorginstelling/organisatie 1.4 Methodisch handelen: informeren, plannen, uitvoeren en evalueren 1.5 Milieubewust handelen volgens de geldende richtlijnen 1.6 Veilig handelen volgens de geldende richtlijnen 1.7 Ergonomisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.8 Hygiënisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.9 Economisch handelen volgens de geldende richtlijnen 57

58 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 1.10 Observeren, interpreteren, registreren en rapporteren 1.11 Reflecteren over kwaliteitsbewust handelen 58

59 AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren
AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren Toepassingsgebied: eenvoudige gesprekken in 1-1 relatie 1 Ondersteunende gesprekken voeren met gebruikers en hun sociaal netwerk. 2 Functionele gesprekken voeren met de gebruikers en hun sociaal netwerk. 3 Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren met leraren, mentor, verantwoordelijke… 4 Rapporteren aan een verantwoordelijke 59

60 AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren Visie
AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren Visie 2.1 Verschillende elementen van het communiceren en de eigen communicatie situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden Vlot communiceren 2.2 Vlot en respectvol communiceren in 1-1 relatie 2.3 Vlot communiceren en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 2.4 De eigen communicatie afstemmen Reflecteren 2.5 Over de eigen communicatie reflecteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 60

61 AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken Toepassingsgebied 1 Werken in een organisatie 2 Communiceren in team en werken in een team 3 Deelnemen aan teamoverleg 4 Samenwerken met andere zorgverleners/begeleiders 5 Vergaderen binnen de eigen klasgroep – een team 61

62 AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken 3.1 Verschillende sociale interacties tijdens het samenwerken situeren, toelichten en aanwenden binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden Organisatie 3.2 Werken in een zorginstelling/organisatie Vlot communiceren 3.3 Vlot en respectvol communiceren in team 3.4 Vlot communiceren in team en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 3.5 De eigen communicatie in team afstemmen 3.6 Bij het realiseren van een gedelegeerde teamopdracht samenwerken Reflecteren 3.7 Over het werken in team en in een organisatie reflecteren 62

63 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Ordening! Gebaseerd op ICF schema (= bio psycho sociale manier van kijken naar het menselijk functioneren) van de WHO en gezondheidspatronen van Gordon (idem tweede graad en is een ordeningsysteem) Patronen kaderen binnen studierichtingsprofiel en KB 78 en decreet zorg en bijstand èn Kind en gezin Ordening past binnen de visie van een holistisch dynamisch en emancipatorisch mensbeeld en totaalzorg Ordening is altijd kunstmatig dus samenhang bevorderen met alle andere AD’s! 63

64 ICF schema = bio psycho sociale visie op het menselijk functioneren
ICF schema = bio psycho sociale visie op het menselijk functioneren Ziekte of aandoening bouw en werking van het lichaam mentale functies leeftijd, geslacht, levensstijl individuele achtergrond het handelen van de mens = gezondheidsgedrag of patroon deelname aan het maatschappelijk leven klimaat, geluid, sociale normen, fysieke en sociale omgeving 64

65 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Gezondheidspatronen in AD4 Gezondheidsbeleving en instandhouding Voeding en stofwisseling Uitscheiding Activiteiten Slaap en rust Waarneming en cognitie Seksualiteit en voortplanting 65

66 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn AD 4 Gezondheidspatronen die in andere AD’s aan bod komen 8. Zelfbeleving zie AD1, 2 en 5 9. Rol en relatie zie AD1 en 5 Stressverwerking zie AD1 Waarden en levensovertuiging zie AD 1 66

67 AD 4 Per patroon zelfde indeling
Betekenis / duiding van patroon Functioneren van de gezonde gebruiker (anatomie en fysiologie) Zorg dragen voor gezondheidsbeleving en instandhouding (preventie) Veranderingen / tekens observeren en signaleren In concrete situaties relevante info ivm ziektes opzoeken en aanwenden Zorg dragen voor het menselijk functioneren (ADL ondersteuning)

68 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Visie 4.1 Begrippen gezondheid en welzijn toelichten en aanwenden 4.2 Organisatie van kinderopvang en woonzorg toelichten! 4.3 Exploreren en toelichten waar gebruikers met hulpvragen rond gezondheid en welzijn in eigen regio terechtkunnen 68

69 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Eerste hulp 4.4 EHBO noodsituaties herkennen en accuraat optreden binnen professionele situaties omwille van de professionele situatie is het belangrijk dat leerlingen weten dat en hoe ze een verantwoordelijke moeten raadplegen deze doelstelling uitwerken in relatie tot de verschillende gezondheidspatronen 69

70 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Eerste gezondheidspatroon Gezondheidsbeleving en instandhouding (gezondheidsgedrag) 4.5 Kenmerken mbt gezondheidsbeleving en instandhouding verduidelijken mbt de gebruiker (gezondheidsdoelstellingen van de overheid en de bijhorende preventieacties voor burgers) 4.6 Aan concrete projecten en /of acties participeren (in woonzorg en/of kinderopvang) Voorbeeld vaccinatiecampagne – – - noknok (geestelijke gezondheid voor 2de graad) 70

71 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Gezondheidsbeleving en instandhouding 4.7 Veranderingen/tekens (zowel op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel vlak als m.b.t. omgevingsfactoren) m.b.t. gezondheidsbeleving en instandhouding observeren en signaleren 4.8 In concrete situaties relevante info mbt aandoeningen en ziektes ivm gezondheidsbeleving en instandhouding, vinden, selecteren en aanwenden 71

72 Gezondheidsbeleving en instandhouding
AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Gezondheidsbeleving en instandhouding 4.9 Zorg dragen voor het menselijk functioneren ivm gezondheidsbeleving en instandhouding: inname medicatie belang vaccinaties infecties voorkomen 72

73 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Van leerplandoelstelling 4.10 tot en met 4.35 worden de gezondheidspatronen behandeld. Reflecteren 4.36 Over het zorgend handelen reflecteren Voorbeeld vaccinatiecampagne – – - noknok (geestelijke gezondheid voor 2de graad) 73

74 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen Toepassingsgebied 1 Aanwenden van een kader om gedrag en sociale interacties te duiden. 2 Agogisch omgaan met de gebruikers: zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid de normale ontwikkeling van kinderen/het verouderingsproces van volwassenen verduidelijken en toelichten ontwikkelingsstimulerend/belevingsgericht handelen tijdens het zorg dragen voor het menselijk functioneren 74

75 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
Toepassingsgebied 3 Agogisch omgaan met de gebruikers in groep: begeleiden van een activiteit met een kleine groep kinderen participeren aan een groepsactiviteit bij gebruikers exploreren van het sociaal netwerk van gebruikers 75

76 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen VISIE 5.1 Een kader om gedrag en sociale interacties te duiden toelichten en aanwenden. 5.2 Gedrag situeren en interpreteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden. 5.3 Begrippen m.b.t. ontwikkeling verduidelijken, 76

77 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
IK ALS VERZORGENDE/BEGELEIDER 5.4 Een emotie, gedachte, intentie, gedrag/handeling in relatie tot de gebruiker herkennen en expressief uitdrukken. 77

78 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
OMGAAN MET KINDEREN INVULLING GEVEN AAN DE PEDAGOGISCHE RELATIE 5.5 Zorg dragen voor het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen 5.6 Elementen in de pedagogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden. 78

79 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen ONTWIKKELINGSSTIMULEREND HANDELEN 5.7 In functie van het ontwikkelingsstimulerend handelen mijlpalen in de ontwikkeling van het kind verduidelijken en toelichten. 5.8 Ontwikkelingsstimulerend handelen bij het zorg dragen voor het menselijk functioneren. 79

80 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
OMGAAN MET KINDEREN IN GROEP 5.9 Het omgaan met kinderen in groep exploreren Aan een groepsactiviteit begeleid door een begeleider participeren Een activiteit bij een kleine groep kinderen begeleiden. 80

81 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
OUDERWERKING 5.12 Het belang van contacten met ouders /opvoedings- verantwoordelijken / andere personen in de kinderopvang exploreren. 81

82 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
OMGAAN MET VOLWASSENEN/OUDEREN INVULLING GEVEN AAN DE AGOGISCHE RELATIE 5.13 Zorg dragen voor het welbevinden en de betrokkenheid van volwassenen/ouderen (= belevingsgericht handelen) Elementen in de agogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden. 82

83 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
OMGAAN MET VOLWASSENEN/OUDEREN INVULLING GEVEN AAN DE AGOGISCHE RELATIE 5.15 In functie van het zorg dragen het verouderingsproces van de volwassene/oudere verduidelijken en toelichten Belevingsgericht handelen bij het zorg dragen voor het menselijk functioneren van de gebruiker. 83

84 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
OMGAAN MET VOLWASSENEN/OUDEREN IN GROEP 5.17 Het omgaan met volwassenen/ouderen in groep exploreren Aan een groepsactiviteit bij volwassenen/ouderen participeren. 84

85 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
SOCIAAL NETWERK 5.19 Het belang van contacten met het sociaal netwerk van volwassene/oudere exploreren. REFLECTEREN 5.20 Over het (ped)agogisch handelen reflecteren. 85

86 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep
Toepassingsgebied Combineren en organiseren van opdrachten op vraag van de gebruiker mbt Linnen-, interieur- en maaltijdzorg Maaltijdzorg in context van eenvoudige dagelijkse keuken(H) en de meer complexe dagelijkse keuken: gerechten, maaltijden (H), dagvoedingen Belang huishoudelijke taken voor de gebruiker!

87 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep
Aandachtspunten Gebruik van SINNERCIRKEL= kader toepassen van 2de graad Groei naar zelfstandigheid: zelfstandig werkmodellen hanteren , routinehandelingen uitvoeren zonder werkmodel, onvoorziene omstandigheden … combineren van huishoudelijke taken binnen een bepaald tijdsbestek overleg met gebruiker, aandacht voor context

88 Ordening leerplandoelstellingen
AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep Ordening leerplandoelstellingen VISIE PLANNEN VOORBEREIDEN UITVOEREN NAZORG REFLECTEREN

89 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep
VISIE 6.1 De plaats en betekenis(visie) van huishouding binnen de verschillende settings verduidelijken en toelichten 6.2 Wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de gebruikers binnen verschillende settings exploreren 6.3 Vanuit een visie op evenwichtige voeding handelen

90 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep
PLANNEN EN VOORBEREIDEN 6.4 Indirecte zorg plannen en organiseren 6.5 De maaltijdzorg voor gebruikers plannen en voorbereiden 6.6 De interieur- en linnenzorg voor gebruikers plannen en voorbereiden 6.7 Boodschappen/aankopen doen voor of met een gebruiker op basis van een met hem of haar besproken lijstje

91 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep
UITVOEREN 6.8 Gerechten voor gebruikers/medeleerlingen bereiden, bewaren en toepassen van bereidingswijzen en technieken 6.9 Gerechten, dranken en maaltijden presenteren, inschenken, aanbieden, bedelen en samen maaltijd nemen 6.10 Vanuit de oriëntatie op materiaal/grondstof, toepassing, eigenschappen, opruimen, verluchten, reinigen, onderhouden van textiel,lokalen,keuken, leefruimten en buitenruimte met behulp van technieken

92 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep
UITVOEREN 6.11 Materialen en benodigdheden wegbrengen, afhalen, reinigen en onderhouden 6.12 Bedden luchten, opmaken en verschonen 6.13 Voor planten en kleine huisdieren zorg dragen 6.14 Een huiselijke sfeer in leefruimten creëeren en hiervoor gebruik maken van materialen en benodigdheden

93 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep NAZORG 6.15 Zorg dragen voor de nazorg m.b.t. de indirecte zorg REFLECTEREN 6.16 Over handelen m.b.t. indirecte zorg reflecteren

94 AD 7 Oriënteren op beroepen binnen de directe zorg/begeleiding en voorbereiden op verder studeren of werken 7.1 Arbeids- (en stage)voorwaarden voor de verzorgende (in opleiding) verduidelijken en aanwenden 7.2 Verschillende beroepscontexten exploreren waarbinnen een verzorgende en de begeleider in de kinderopvang werkt 7.3 Exploreren van verschillende vormen van beroepsuitoefening binnen de context van de directe zorg, de kinderopvang en met de vereisten om deze beroepsvormen uit te oefenen 7.4 Binnen de grenzen van de eigen deskundigheid handelen 7.5 Keuzes motiveren vanuit reflectie op eigen mogelijkheden en beperkingen m.b.t. werken en studeren 7.6 Eigen (competentie)groei in kaart brengen 7.7 Het belang van levenslang leren verduidelijken en toelichten


Download ppt "Leerplantoelichting derde graad verzorging"

Verwante presentaties


Ads door Google