De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF 2014 - OCMW Brussel Activerende voortrajecten MOVE UP! I, II, III en IV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF 2014 - OCMW Brussel Activerende voortrajecten MOVE UP! I, II, III en IV."— Transcript van de presentatie:

1 ESF 2014 - OCMW Brussel Activerende voortrajecten MOVE UP! I, II, III en IV

2 Uitgangspunt Geïsoleerd publiek Multicultureel publiek Publiek zonder (recente) beroepservaring: onderscholing of overscholing, niet op de hoogte zijn van de socio-economische structuren van het land en van het gewest Ontbreken van een brug om aan te sluiten bij een traject van socioprofessionele inschakeling

3 Opbouw van de projecten Doelpubliek voor de opbouw van de projecten o Personen van vreemde nationaliteit of afkomst o Pariteit mannen vrouwen gewenst o Jongeren van minder dan 25 jaar en personen van ouder dan 45 jaar o Eenoudergezinnen Doel Ervoor zorgen dat de deelnemers via de collectieve activiteiten de nodige basisinformatie verwerven om een grotere autonomie te bereiken in het dagelijkse leven, met als doel de emancipatie. Er, via individuele begeleiding, voor zorgen dat zij werken rond een project inzake sociale inschakeling om het voortraject achteraf voor te bereiden.

4 Opbouw van de projecten Opleidings- en begeleidingsprogramma (traject van 6 maanden) Informatiesessie (3 uren) Lessen rond taal (108 uren) Burgerschap (30 uren) Communicatie (27 uren) Preventie inzake schuldenlast en verantwoordelijk consumeren (18 uren) Initiatie in de informatica (21 uren) Toegang tot huisvesting (15 uren) Promotie van de gezondheid en van gezonde voeding (15 uren) Toegang tot cultuur en ontspanning (18 uren) Gezin, opvoeding en onderwijs (12 uren) Individuele begeleiding (6 uren). Afsluitende sessie (3 uren)

5 Opbouw van de projecten Besproken inhoud / gebruikte hulpmiddelen

6 Lessen rond taal InhoudTools Besprekingen Uitwisselingen Workshops lezen - schrijven Aangehaalde thema's: Voeding in de wereld en de voedingspraktijken De Belgische provincies en de toeristische sites in België De deelname van vrouwen aan het actieve leven De bioscoop enz. Tools Lezen en Schrijven en Cultuur en Gezondheid Strookjes Verborgen woorden Foto's Opstellen van teksten die verband houden met de verschillende modules

7 Burgerschap InhoudTools De Belgische Staat De democratie De sociale zekerheid De gemeente en het OCMW De werking van de Europese Unie Bezoek aan het Europees Parlement Powerpoint DVD Rollenspel Schriftelijke en visuele ondersteuning

8 Communicatie Oefeningen stempositionering Rollenspel Schriftelijke ondersteuning Zelfvertrouwen Assertiviteit Diversiteit Houdingen in de maatschappij en op het werk enz.

9 Preventie inzake schuldenlast InhoudTools Krediet Banken Verzekeringen Belastingen Energiefacturen De oorzaken van schuldenlast enz. Ganzenbord Schriftelijke ondersteuning Energiepakket dat wordt overhandigd op het einde van de module

10 Informatica InhoudTools Basisprincipes van de werking van een computer Basisprincipes van internet Basisprincipes van de meest courante software Computer Schriftelijke ondersteuning

11 Huisvesting InhoudTools Het zoeken naar huisvesting Bezoek, installatie, huur Brandverzekering De Brusselse Huisvestingscode Interacties met de gezondheid (schoorsteenvegen, vochtigheid, de gevaren van CO, enz.) Onderhoud en herstellingen Energiebesparing enz. DVD "Ma casa bon vivre" Schriftelijke ondersteuning

12 Promotie van de gezondheid en van gezonde voeding Promotie van de gezondheid en van gezonde voeding Inhoud Tools Gezondheidszorg Het dagelijks beheer van de gezondheid Gezonde voeding Het ziekenfonds enz. Schriftelijke ondersteuning Spel piramidebouw

13 Cultuur en ontspanning InhoudTools De vzw Artikel 27 Universele verklaring van de rechten van de mens 2 uitsappen gekozen door de deelnemers van elke groep een traject in Brussel op ontdekking door de overblijfselen van het paleis van Karel V bezoek aan het Belvuemuseum bezoek aan het kanaal van Willebroek per boot bezoek van ongewoon Brussel: verborgen gebouwen bezoek aan de archeologische van de Coudenberg bezoek aan kunst in de metro Schriftelijke ondersteuning Culturele bezoeken gekozen per stemming

14 Gezin, opvoeding en onderwijs InhoudTools Opvangplaatsen Het schoolsysteem Leerplicht enz. Schriftelijke en visuele ondersteuning

15 Zoeken naar interne of externe partners / onderaanneming / overheidsopdrachten Doel: gebruik maken van de expertise en van de competenties van bepaalde instellingen of verenigingen, zodat de informatie naar het publiek zo relevant en aangepast mogelijk is. Externe partners voor de opleidingen: o Communicatie o Informatica o Gezondheidspromotie

16 Start van een voortraject Start van een voortraject o Samenstelling van de groepen 15 kandidaten beoogd per voortraject Kandidaten voorgelicht door de MW referenten opleiding (hoofdzakelijk) en de MW van de antenne Twee gesprekken die tot doel hebben zich te vergewissen van: o een homogeniteit op het niveau van het beheersen van de taal o de motivatie en de beschikbaarheid van de persoon om in het project te stappen

17 Verloop van een voortraject o oorspronkelijke SPB om, samen met de persoon, te bepalen waar hij/zij zich bevindt in zijn/haar SPI- traject o er wordt gemiddeld voorzien in 40 uren per maand o Lessen rond taal gespreid over het volledige traject, net zoals de individuele gesprekken o Voor elke problematiek die wordt behandeld in de modules, communicatie van gegevens van gespecialiseerde verenigingen in dit (deze) domein(en) o Afsluitende sessie waar de personen hun traject en de inhoud van de ontvangen opleiding evalueren o Uiteindelijke SPB om de richting op papier te kunnen zetten waaraan tijdens de 6 maanden voortraject werd gewerkt

18 Vaststellingen aan het einde van de vorige voortrajecten Kwalitatieve beoordeling van de deelnemers - Richtingen op het einde van de voortrajecten – Ondervonden hinderpalen – Enkele originele ontwerpen

19 Kwalitatieve beoordeling van de deelnemers Kwalitatieve beoordeling van de deelnemers De nadruk ligt hoofdzakelijk op: o uit het isolement raken o samenhang in de groep o invoering van activiteiten vanwege de deelnemers, buiten het voortraject Zeer positieve globale beoordeling, zowel wat de inhoud van de opleiding betreft, het contact met de opleiders of individuele referenten, als op het vlak van opgedane kennis

20 Vastgestelde tendensen aan het einde van de voortrajecten Vastgestelde tendensen aan het einde van de voortrajecten Bijvoorbeeld: o Tendensen naar een kwalificerende opleiding o Tendensen naar taalcursussen o Tendensen naar een actieve zoektocht naar werk o Tendensen naar maatschappelijke integratie

21 Ondervonden hinderpalen: Moeilijk om kandidaten te vinden met een gelijk niveau van talenkennis Afwezigheden op woensdagnamiddag of tijdens schoolvakanties, gelet op het gebrek aan oplossing voor opvang Het is moeilijk de mensen moeilijk aan te leren om hun dagelijkse leven op een andere manier te organiseren Administratieve verplichtingen in verband met de sociale toestand of het verblijf Gezondheidsproblemen die niet gekend waren bij het begin en die opduiken tijdens het traject

22 Vragen? Vragen?


Download ppt "ESF 2014 - OCMW Brussel Activerende voortrajecten MOVE UP! I, II, III en IV."

Verwante presentaties


Ads door Google