De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTERREG III Frankrijk / Wallonië / Vlaanderen Frans-Vlaamse bipartiet deelprogramma Met de steun van EFRO VlaanderenFrankrijk Communiceer over.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTERREG III Frankrijk / Wallonië / Vlaanderen Frans-Vlaamse bipartiet deelprogramma Met de steun van EFRO VlaanderenFrankrijk Communiceer over."— Transcript van de presentatie:

1 INTERREG III Frankrijk / Wallonië / Vlaanderen Frans-Vlaamse bipartiet deelprogramma Met de steun van EFRO VlaanderenFrankrijk Lingu@tic: Communiceer over de grenzen heen / Communiquer sans frontières Met de steun van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap

2 Lingu@tic INTERREG III Frankrijk / Vlaanderen Frans-Vlaamse bipartiet deelprogramma 1.Operationele doelstellingen (wat?) 2.Motivering (waarom?) 3.Operationalisering (hoe?) 4.Originaliteit en innovatieve waarde 5.Meerwaarde voor partners 6.Resultaten

3 Kennis taal van de buurregio verhogen via: 1)aanbieden multimediaal oefenpakket Frans en Nederlands voor anderstaligen op de websites van de lokale TV-zenders 2) ondersteunen van het regulier onderwijs Frans en Nederlands in de drie regio’s Lingu@tic1. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

4 (1) Er zijn kennislacunes m.b.t. de kennis van de taal van de buurregio in alle regio’s, bij alle lagen van de bevolking. (2) De bereidheid/interesse om de kennis van vreemde talen te verhogen is hoog voor alle regio’s. Dat impliceert dat de kans op succes groot is. (3) De sociale mobiliteit van de werknemers uit de drie regio’s kan nog aanzienlijk verhoogd worden. Een verhoogde talenkennis is hiervoor een essentiële troef. (4) Het regulier onderwijs dekt duidelijk niet alle behoeftes. Er is dus ruimte voor het hier voorgestelde aanbod. Lingu@tic 2. MOTIVERING: 2.1. Algemeen

5 Lingu@tic 2. MOTIVERING: 2.2. Schematisch (1) Effectieve kennis Kortrijk, Roeselare, Ieper: Tournai, MouscronLille: % bevolking GEEN kennis van taal buurregio 26,8 %57,8 %39,4 % % TV nieuws volgen60 %10,6 %0,7 % % rechtstreeks gesprek61,4 %17,7 %1,2 % Werklozen GEEN kennis44 %75 %64 % Zelfstandigen GEEN kennis13 %52 %43 % (2) Wens tot bijleren73 %69 %64 % (3) Slechts een minderheid van de bevolking is tewerkgesteld in een anderstalige regio (4) 90 % taalparticipatie Frans in het S.O. in Vlaanderen (maar: lager in West- Vlaanderen want minder ASO) – 57 % taalparticipatie Nederlands in het S.O. Wallonië – Geen gegevens voor Lille.

6 TV-zenders = Materiaal TV-reportages over het leven aan de andere kant van de grens: Transit, P.U.L.S. en Grensleven  Authentiek klank- en beeldmateriaal  Verrijken kennis van de buurregio Universiteiten = e-Didactiek 1) Ontwikkeling van multimediale taaltaken (zowel voor algemeen en zakelijk taalgebruik) 2) Onderlinge validering taaltaken 3) aanmaken globale macrostructuur van waaruit deze taaltaken kunnen opgevraagd worden (o.b.v. parameters als niveau, doelpubliek, thema, regio,…) Technologische partner = ICT Het auteurssysteem IDIOMA-TIC: 1) Integratie klank en beeld 2) Grote diversiteit aan oefentypes (ook halfopen oefentypes) 3) Aangepaste en gerichte feedback  Optimaal aanwenden van ICT voor taaldidactiek Lingu@tic 3. OPERATIONALISERING: 3.1. Aanmaak multimediaal oefenpakket Frans en Nederlands voor anderstaligen A. Ontwikkeling = Het beste uit 3 werelden

7 Lingu@tic 3. OPERATIONALISERING: 3.1. Aanmaak multimediaal oefenpakket Frans en Nederlands voor anderstaligen B. Ontsluiting 1) De oefenpakketten worden gratis aangeboden op de websites van de regionale tv-zenders. 2) Gunstige kijkcijfers regionale tv-zenders garanderen OPTIMAAL BEREIK doelpubliek

8 Databank Met authentiek beeldmateriaal beschikbaar voor leerkrachten uit de betrokken regio’s => Rechtenvrij klank- en beeldmateriaal is schaars goed ! Auteurssysteem IDIOMA-TIC Beschikbaar voor leerkrachten uit de betrokken regio’s => Mogelijkheid om zelf elektronische oefenpakketten te ontwikkelen Lingu@tic 3. OPERATIONALISERING: 3.2. Ondersteunen van het regulier onderwijs Frans en Nederlands

9 (0.) Centrale doelstelling maximale integratie van recente tendenzen uit taaldidactiek en Computer Assisted Language Learning (1.) Domein (1.1.)kennis->vaardigheden lexiconleesvaardigheid grammaticaluistervaardigheid uitspraak schrijfvaardigheid spellingspreekvaardigheid = middel = doel + interactie kennis- vaardigheden cf. « approche communicative » (Commun European Framework of Reference – Raad van Europa) Lingu@tic 4. ORIGINALITEIT en INNOVATIEVE WAARDE 4.1. Doel en Domein

10 (1.2.)Receptieve vs productieve vaardigheden voldoende lees- en luistervaardigheid vooraleer schrijf- en spreekvaardigheid -> receptieve vaardigheden centraler plaatsen cf. « input hypothesis » (Stephen Krashen) + stimuleren van impliciete verwerving (bv. auditieve perceptie) (via decoderingsactiviteiten) (1.3.) leesvaardigheid vs luistervaardigheid luistervaardigheid = zwakke broertje binnen meeste methodes + gesproken schrijftaal-> spontane spreektaal monologaaldialogaal Lingu@tic 4. ORIGINALITEIT en INNOVATIEVE WAARDE 4.1. Doel en Domein

11 (2.) Materiaal (2.1.)Authentiek materiaal = oorspronkelijk niet ontwikkeld in functie van taalonderwijs (2.2.)Audio-visueel materiaal aanwezigheid van contextuele elementen aanwezigheid van visuele elementen (beeld ondersteunt boodschap) reële interactieve situaties + rechten op beeldmateriaal Lingu@tic 4. ORIGINALITEIT en INNOVATIEVE WAARDE 4.2. Materiaal

12 (2.3.)Intercultureel materiaal Landeskunde -> interculturele communicatie ‘big c culture’ -> ‘small c culture’ (2.4.)Gediversifieerd materiaal 2 domeinen: Algemeen en zakelijk Nederlands/Frans 2 niveau’s: Nederlands: A2 et B1 (algemeen Nederlands) B1 et B2 (zakelijk Nederlands) Frans: B1 et B2 (algemeen en zakelijk) Lingu@tic 4. ORIGINALITEIT en INNOVATIEVE WAARDE 4.2. Materiaal

13 Lingu@tic 4. ORIGINALITEIT en INNOVATIEVE WAARDE 4.3. Activiteiten (3.) Activiteiten (3.1) Type activiteiten gesloten-> half-open multiple choicegerichte vertaling drag-and-drop’herformulering ‘fill-in-the-blank’correctie etc.dictee etc.

14 (3.2.)Didactisch traject pré-écoute (anticiperen op de inhoud, woordenschat mobiliseren) écoute globale (‘écrémage’ ou ‘skimming’) (hoofdgedachte achterhalen, comm. situatie begrijpen) écoute détaillée (e.a. ‘écoute sélective’ ou ‘scanning’) (gericht informatie ophalen) activités d’entraînement (lexicale en grammaticale uitdieping) (3.3.)Kwaliteitscontrole Eindredactie en validering van de ontwikkelde taaltaken: universitair verantwoordelijken project Externe evaluatie en bijsturing: commissie van internationale experts Lingu@tic 4. ORIGINALITEIT en INNOVATIEVE WAARDE 4.3. Activiteiten

15 (4.) Interactiviteit (4.1.)Feedback generische feedback specifieke feedback foutspeciefiek feedback (4.2.) Autonomie van de leerder ‘follow the guide’ vs ‘do it your own way’ selectie van het materiaal in functie van niveau, thema, oefentype, domein, etc. Lingu@tic 4. ORIGINALITEIT en INNOVATIEVE WAARDE 4.4. Interactiviteit

16 (4.3.) Tracking and logging bijhouden van het parcours van de leerder (duur, intensiteit, scores, casse-tête, etc.) verschillende synthetische rapporten voor leerder auteur leermateriaal beheerder site Lingu@tic 4. ORIGINALITEIT en INNOVATIEVE WAARDE 4.4. Interactiviteit

17 Interactie met lopende Interreg III-projecten Mageco-project: Transit Leven in de Euroregionale Grootstad-project: P.U.L.S. en Grensleven fase 1: 1 febr. 2003 – 30 juni 2005 fase 2: september 2005 – juni 2007 Taalbarrières wegwerken via drempelverlagend initiatief gratis ruim toegankelijk via websites Voorbereiden van Interactieve Digitale Televisie Interactieve taalcursussen met eigen beeldmateriaal (cf. ook BBC en TV5) = uniek in Vlaanderen Lingu@tic 5. MEERWAARDE 5.1. TV-zenders

18 Grootschalig project dat internationaal erkende know-how nu ook ter beschikking stelt van brede publiek KULAK – K.U.Leuven: ALT, Research Center on CALL 10 jaar onderzoek rond Computer Assisted Language Learning www.kulak.ac.be/ALT 2 spin-off’s: BLCC: taalopleidingscentrum Telraam: educatieve multimedia diverse projecten: - creëren van geïntegreerde elektronische leeromgevingen (multimediaal talencentrum KULAK, blended language learning- project KULAK-BLCC, etc.) - ontwikkelen van auteurssysteem voor taaldidactiek en van elektronisch leerplatform Lingu@tic 5. MEERWAARDE 5.2. Universiteiten en BLCC

19 Lille III LEA en Etudes germaniques ruime ervaring rond “didactique des langues de proximité” jarenlange didactische expertise rond Nederlands Vreemde Taal eigen multimediaal talencentrum www.univ-lille3.fr BLCC blended language learning eigen operationale digitale leeromgeving voor zakelijk taalgebruik ruime ervaring met e-didactiek voor zakelijk taalgebruik www.blcc.be Lingu@tic 5. MEERWAARDE 5.2. Universiteiten en BLCC

20 Dé standaard in educatieve multimedia, en nog van eigen bodem ook Educatieve multimedia op maat “No manual required” Projecten voor: alle spelers uit het onderwijsveld (basisonderwijs, sec. onderwijs, cvo’s, hogescholen en universiteiten) vrijwel alle educatieve uitgeverijen van ons land bedrijven overheid Via dit project know-how ook ter beschikking van het grote publiek! Lingu@tic 5. MEERWAARDE 5.3. Telraam

21 (1) Verhoging taalvaardigheid in de drie regio’s voor wat betreft ‘taal van de buur’: Frans in West-Vlaanderen, Nederlands in Henegouwen en Nord/Pas-de-Calais => verhoogde professionele mobiliteit => optimalisering tewerkstellingsmogelijkheden Lingu@tic6. RESULTATEN (2)Bevordering kennis van en vertrouwdheid met buurregio: cultuur, economie, dagelijks leven => bevordering communicatie tussen de regio’s => bevordering effectieve contacten => bevordering toerisme

22 (3) Stimulans tot innovatief gebruik van ICT => promoten e-learning => bevordering gebruik van ICT => uitbouwen digitale maatschappij (onder meer voortrekkersrol in uitbouwen digitale TV) Lingu@tic6. RESULTATEN (4) Effectieve ondersteuning van het reguliere taalonderwijs => gratis aanbod innovatief leermateriaal => Gratis mogelijkheid om eigen digitaal leermateriaal te ontwikkelen => versnelde invoering van ICT in ons onderwijs


Download ppt "INTERREG III Frankrijk / Wallonië / Vlaanderen Frans-Vlaamse bipartiet deelprogramma Met de steun van EFRO VlaanderenFrankrijk Communiceer over."

Verwante presentaties


Ads door Google