De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZUURSTOF VOOR NEDERLANDS VAKGROEPWERKING 05-05-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZUURSTOF VOOR NEDERLANDS VAKGROEPWERKING 05-05-2014."— Transcript van de presentatie:

1 ZUURSTOF VOOR NEDERLANDS VAKGROEPWERKING 05-05-2014

2 Uitstel van oordeel Oordelen doet iedereen, geen enkel mens heeft geen oordeel over iets klaarliggen. Er zijn 3 soorten van oordelen:  oordeel 1 is onbewust  oordeel 2 is verkennend  oordeel 3 bepaalt of je iets doet of niet doet, kies ik iets of wijs ik het af? Door oordelen uit te stellen, kan een idee een kans krijgen. Als je gelijk het idee al afkraakt, kun je hier nooit de positieve kant van bekijken.

3

4 VAKgroepwerking

5 VAKgroepwerking Recente vernieuwingen in je vak? Hoe blijf je bij?

6 VAKgroepwerking

7 VAKgroepwerking Vernieuwingsvermoeidheid?

8 Zelfevaluatie: ik en de vakgroep  Motivatie VAKgroepwerking

9 VakGROEPwerking

10 Balans autonomie en constructief samenwerken VakGROEPwerking

11 Wie het schoentje past …

12 VakGROEPwerking

13

14

15

16

17

18 VakgroepWERKING

19 VakgroepWERKING

20 VakgroepWERKING: taken  Leerplanrealisatie  Evaluatie  Vakoverschrijdend  Studiebegeleiding  Kwaliteitszorg – zelfevaluatie  Professionalisering

21 Leerplanrealisatie  Leerplanstudie  Keuze leermiddelen  Horizontale afstemming  Verticale afstemming  Organisatorische afspraken - leermiddelen  Didactiek  Leerlingenstages  Eventuele voorbereiding van een doorlichting

22 Evaluatie

23 Evalueren om te leren  Formatief – summatief  Proces en product – gespreid - permanent  assessment  Feedback!  Proces  Zelfregulering  Persoonlijk  Uitbreiding/ verdieping

24 Evaluatie in het leerplan  Eerste – tweede – derde graad: verschillen – verder bouwen op elkaar?  Basis – verdieping/ uitbreiding?  Differentiatie in evaluatie?  Doelgerichte evaluatie (leerplandoelen)?

25 Evaluatie in VAKwerkgroep  BESLIS: wat is voor jullie leerlingen BASIS ? op uitbreidings- op verdiepingsniveau niveau: ja of nee? (TBS) + differentiatieniveau  Ook niveau vragen van belang: zie schema Romiszowski 25

26 vakwerkgroep LEERINHOUDEN 1 Feiten: concrete gebeurtenissen, personen, zaken, toestanden, kenmerken, plaatsen, symbolen … 2 Procedures: voorschriften of stappenplan om tot de juiste oplossing te komen (d/t-regel, algoritmen, de stappen om een boormachine te bedienen …) 3 Begrippen: abstracte begrippen (objectiviteit), overkoepelende concrete begrippen (meubilair, rollend materieel), vakjargon (smeltingswarmte), schooltaal 4 Principes: wetten (natuurwetenschappen, assimilatiewetten), veralgemeningen, als – dan-combinaties, strategieën uitwerken (cf. de vaardigheden), probleemoplossingsstrategieën (OVUR, denkmethodes …) TAXONOMIE / niveaus WERKWOORDEN 1WETEN van feiten en procedures (geheugenkennis = herinneren/herkennen) Geef de kenmerken weer van; som op; herhaal; duid aan; onderstreep; herken; benoem … 2 INZIEN (inzichtelijke kennis = ) Met eigen woorden een definitie uitleggen; de verschillen aangeven; de gelijkenissen aangeven; een eigen voorbeeld geven; een beschrijving van iets/iemand kunnen geven; hoofd- en bijzaken onderscheiden; samenvatten en structureren; informatie die niet expliciet gegeven is uit de context afleiden; aangeven wat niet in het rijtje thuishoort … 3 REPRODUCTIEF TOEPASSEN (Vaardigheid = iets doen met de gegeven informatie) Vergelijken van 2 begrippen; verbanden leggen; de essentie aangeven; toepassen van de (spelling)regels in een analoge situatie/oefeningen; verwante situaties of voorbeelden opnoemen; handelen volgens opgelegde normen (zakelijke brief) … 4 PRODUCTIEF TOEPASSEN van informatie (Vaardigheid = het geleerde toepassen in nieuwe situaties) Analyseren van een situatie (casestudy ‘Wat zou je doen als … zou gebeuren?’); argumenten vinden voor een eigen standpunt; beoordelen (bv. toekenning van kinderbijslag in functie van het inkomen); iets creatief maken (een eigen verhaal schrijven, de planning voor een actie uitschrijven; een elektrische leiding uitwerken voor een nieuw gebouw; een patroon voor een jurk ontwerpen …) … ! De leerling wordt voor een probleem geplaatst waarbij de oplossingsstrategie niet aangereikt wordt. 26

27 Vakoverschrijdend  Plaats van VOET in vak in relatie tot schoolplan voor VOET  Taalbeleid > talenbeleid  Projecten – activiteiten extra muros

28 Studiebegeleiding  rol studie/schoolloopbaanbegeleiding  knelpunten overleggen en remediëren  bijsturingen onderwijsproces na interpretatie leerlingenresultaten (ook afgestudeerden)  afspraken in het kader van ‘zorg’ bijv. dyslexie  afspraken voor het opvangen van ex-OKAN’ers

29 Kwaliteitszorg – zelfevaluatie  Doelstellingen  Opvolging  Opvolging van doorlichting

30 Professionalisering  Nascholing  Pedagogische studiedagen  Zelfstudie  Interne professionalisering – delend leren  Bespreking vernieuwingsdidactiek  Aanvangsbegeleiding

31 Professionalisering Nederlands  Taal beschouwen – Hoe dan?  Nascholing rond taalbeleid en taalontwikkeling (plaatsen beperkt)  Dag van het Nederlands – ook rond evaluatie  Bijeenkomsten voor vakcoördinatoren – data?  Netwerkbijeenkomsten 7des, ZC en CV  Pedagogisch didactische berichten rond UDL en volgend jaar over FAQ’s in Nederlands en MVT  EXPERTISE BINNEN DE VAKGROEP ZELF!!!! ……

32 VakgroepWERKING

33 Zelfevaluatie: ik en de vakgroepWERKING  De WERKING van de vakGROEP

34 VakGROEPWERKING

35 VakGROEPWERKING

36 VakGROEPWERKING

37 VakGROEPWERKING

38 Zelfevaluatie: efficiëntie van de VAKGROEPWERKING  Efficiëntie VAKGROEPWERKING

39 Jouw vakgroep

40 Brainwriting 40 1. Idee 1 2. Idee 2 3. Idee 3 1a.2a.3a. 1b.2b.3b.

41 Acties!!  Nabije toekomst  Derde trimester  Volgend schooljaar  Na volgend schooljaar


Download ppt "ZUURSTOF VOOR NEDERLANDS VAKGROEPWERKING 05-05-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google