De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Publiek Opdrachtgeverschap: Een kwestie van communicatie en vertrouwen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Publiek Opdrachtgeverschap: Een kwestie van communicatie en vertrouwen"— Transcript van de presentatie:

1 Publiek Opdrachtgeverschap: Een kwestie van communicatie en vertrouwen
Michel Geertse

2 Ruimtelijke kwaliteit: beleid
Wethoudersenquête raadsperiode (TNS Nipo 2010 iov Architectuur Lokaal) Bestuurders minder betrokken bij uitvoering ruimtelijke projecten Aandacht verlegd naar coalitievorming & draagvlak Ruimtelijke kwaliteit resulteert onder portefeuille RO Beleidsstukken: welstandsnota, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, structuurvisie Draagvlak ruimtelijke kwaliteit via gemeenteraad; initiatief veelal bij B&W

3 Ruimtelijke kwaliteit: opdrachten
Wethoudersenquête raadsperiode (TNS Nipo 2010 iov Architectuur Lokaal) Eigen opdrachtgeverschap scoort laag als instrument voor ruimtelijke kwaliteit Selectieprocedures worden opgezet en begeleid door ambtenaren en externe adviseurs; de verantwoordelijk wethouder komt er nauwelijks aan te pas Beoordeling offertes geschiedt ook hoofdzakelijk door ambtenaren en adviseurs; bestuurders spelen slechts bescheiden rol Wethouders zeggen dat kwaliteit de doorslag geeft, maar opdrachtnemers ervaren dit meestal anders. Na oplevering wordt er primair geëvalueerd op prijs, niet kwaliteit.

4 ‘beste’ opdrachtnemer
Selectieprocedures Selectieprocedures zijn een middel, geen doel op zich Een goede selectieprocedure is een brug, niet een barrière Een goede selectieprocedure start bij de opdrachtgever, niet de juridische regels opdrachtgever selectieprocedure ‘beste’ opdrachtnemer

5 Waar draait het om? Kennis Vertrouwen

6 Kennis De uitvraag De markt Beoordeling

7 Uitvraag “Als opdrachtgever moet je goed nadenken over de vraag wat je wilt, en hoe je het wilt. Zorg ervoor dat je de juiste vraag aan de juiste architecten stelt waardoor je een maximaal potentieel aan creativiteit in de markt vindt.” [projectleider SBB] Opdrachtgever formuleer de juiste vraag schets profiel juiste architecten Opdrachtnemer Lees de vraag en het profiel zorgvuldig

8 Markt “Voor aanbesteders is kennis van de markt die je benadert essentieel. Pas dan kun je criteria formuleren die de expertise in de markt optimaal waarderen. Echter, de architectenbranche is weinig transparant.” [projectleider Amsterdam] Opdrachtgever: Analyseer de markt die je benadert Baseer criteria niet alleen op de opdracht, maar ook marktomstandigheden Opdrachtnemer: maak spanningen tussen de uitvraag en de markt kenbaar

9 “Zorg voor een deskundige selectiecommissie” [BNA]
Beoordeling “Zorg voor een deskundige selectiecommissie” [BNA] “De voorselectie is het allerbelangrijkste. Iedereen die daarna nog meedoet, zou goed moeten zijn.” [projectleider Amsterdam] Opdrachtgever: Inhoudelijke beoordeling ontwerpvaardigheden is een vak. Zorg voor deskundigheid in de beoordelingscommissie Beoordelaars: Neem alleen zitting in de commissie indien je de procedure onderschrijft.

10 creativiteit vs. zekerheid transparantie & motivering
Vertrouwen draagvlak communicatie creativiteit vs. zekerheid transparantie & motivering

11 “hoe ‘hard’ is de opdracht?” [onzekere architect]
draagvlak “wij nemen alleen projecten in behandeling, als de financiering rond is” [Vlaams rijksbouwmeester over open oproep] “hoe ‘hard’ is de opdracht?” [onzekere architect] “we hadden inspraak van tevoren beter moeten regelen” [adviseur x] Opdrachtgever: Een aanbesteding is geen instrument voor draagvlakvorming Regel draagvlak in de voorbereiding (bestuur & bevolking) Besteed voldoende aandacht aan financiering en planning in de voorbereiding

12 “Een goede architectenselectie is mensenwerk” [projectleider SBB]
communicatie “Een goede architectenselectie is mensenwerk” [projectleider SBB] “duidelijk is dat persoonlijk onderling contact door alle partijen als een grote meerwaarde wordt gezien” [gedroomde aanbesteding] Opdrachtgever & opdrachtnemer: Meer communicatie is dringend gewenst om vooroordelen te overbruggen en problemen tijdens de rit te voorkomen Benut ruimtelijke kwaliteit als gezamenlijk belang Als er wederzijds begrip is, kan er op de inhoud gefocust worden en is juridificering onnodig

13 Creativiteit versus zekerheid
“de kern van het probleem is een confrontatie tussen de zekerheidswens en creativiteitsvraag. Er is sprake van een vicieuze cirkel” [Europa en de architecten] “Wij hechtten de meeste waarde aan het vinden van het beste idee. Dat is onze belangrijkste zekerheid” [projectleider SBB] Opdrachtgever: Zoek een redelijk evenwicht tussen gewenste zekerheid en de gevraagde creativiteit; biedt ook het MKB en jong talent een kans Gebruik geen verhoogde zekerheden om de selectie te versnellen Opdrachtnemer: Wees creatief in het vormen van samenwerkingen

14 Transparantie & motivering
“Het is van belang dat partijen kunnen opereren binnen een helder en open proces en zichzelf ook conform de overeengekomen spelregels gedragen.” [ gedroomde aanbesteding] “Als professional moet je vanuit een beroepsethiek verantwoordelijkheid nemen.” [projectleider SBB] Opdrachtgever & opdrachtnemer: Open opstelling Integriteit Professionaliteit Verantwoordelijkheid nemen Vertrouwen geven

15 De weg naar een goed resultaat
Gedegen voorbereiding Direct contact Vertrouwen geven & verantwoordelijkheid nemen

16


Download ppt "Publiek Opdrachtgeverschap: Een kwestie van communicatie en vertrouwen"

Verwante presentaties


Ads door Google