De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jo van den Brand HOVO: 13 november 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jo van den Brand HOVO: 13 november 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Jo van den Brand HOVO: 13 november 2014
Thermodynamica rol in de moderne fysica Jo van den Brand HOVO: 13 november 2014

2 Inhoud Kosmologie Thermodynamica Nucleosynthese Standaard zonnemodel
Algemene relativiteitstheorie Kosmologie en Big Bang Roodverschuiving Thermodynamica Fase-overgangen (entropie) Nucleosynthese Big Bang en synthese in sterren Abondantie van helium-4 Standaard zonnemodel Temperatuur in de zon Kosmische microgolf-achtergrondstraling Temperatuur en fluctuaties Najaar 2009 Jo van den Brand

3 Energiedichtheid in heelal
Heelal bestaat uit koude materie: atomen, molekulen, aarde, sterren, donkere materie, etc. straling: fotonen van sterren, fotonen van CMB, neutrino’s, etc. kosmologische constante: donkere energie, vacuum energie, quintessence veld, etc. Voor elk van deze soorten energie en materie geldt dat er een verband tussen energiedichtheid en druk bestaat Toestandsvergelijking volgt uit friedmannvergelijkingen Energiedichtheid: energie gedeeld door fysisch volume Fysisch volume bepaald door Koude materie Hoeveelheid materie constant (= A) en wordt niet omgezet naar andere soorten energie Straling Extra afname t.g.v. kosmologische roodverschuiving evenredig met schaalfactor Kosmologische constante Neemt niet af tijdens uitdijen of krimpen van heelal

4 Heelal gedomineerd door koude materie
Bepaal constante n differentieer 1e FV invullen in 2e FV n = 0, P = 0 Er geldt Hieruit volgt ook direct en

5 Heelal gedomineerd door straling
n = 1/3 en dus Er geldt Hieruit volgt ook direct en Uitdijing van een stralingsgedomineerd heelal gaat sneller

6 Heelal gedomineerd door L
Kosmologische constante Voor normale straling en materie neemt dichtheid af als energie over groter volume wordt uitgesmeerd Eigenschap van ruimtetijd zelf (driekwart van alle energie is van deze vorm!) Friedmannvergelijkingen leveren n = Druk is negatief!!! Er geldt Uitdijing is exponentieel en verloopt steeds sneller

7 Friedmannvergelijkingen
Friedmann – Lemaitre – Robertson – Walker metriek. Er geldt Einsteinvergelijkingen geven friedmannvergelijkingen Zonder kosmologische constante wordt FV - 1 Kritische dichtheid: voor gegeven H de dichtheid waarvoor k = 0 10-26 kg m-3 Dichtheid / kritische dichtheid: 

8 Kritische dichtheid Beschouw een testdeeltje m en bereken de ontsnappingssnelheid Behoud van energie volgens Newton Beschouw een bolvormig volume van het heelal dat expandeert met Massa binnen dit volume Het deeltje zal net ontsnapping als r de kritische dichtheid is Daarvoor geldt Hetzelfde resultaat vonden we met de algemene relativiteitstheorie Invullen van H0 en G levert Met definitie

9 Friedmannvergelijkingen
Friedmannvergelijking 1 kan herschreven worden Rechts staan enkel constanten. Tijdens expansie neemt dichtheid af (~a3) Sinds Planck era is de ra2 met factor 1060 afgenomen (-1 – 1 ) moet met factor 1060 zijn toegenomen Planck en Sloan Digital Sky Survey stellen 0 op 1 binnen 1% Dan is |  | < 0.01 en tijdens Planck era kleiner dan 10-62 Vlakheidsprobleem: waarom was de initiële dichtheid van het Heelal zo dicht bij de kritische dichtheid? Oplossingen: Anthropisch principe of inflatie (ra2 neemt snel toe in korte tijd)

10 Evolutie van het heelal
Friedmannvergelijking Herschrijven als Er geldt Leeftijd van het heelal

11 Evolutie van het heelal
We vinden: t = t(z) a = a(t) We weten: 1 + z = 1/a De figuur toont enkele voorbeelden

12 Afstanden in FLRW metriek
Meebewegende afstand  Emissie: t1 Nu: t0 Er geldt: Neem aan dat we de absolute helderheid L van een bron kennen (standaardkaars) In euclidische ruimte geldt voor de waargenomen flux In FLRW ruimte gelden de volgende modificaties: We vinden helderheidsafstand dL

13 Supernovae Type IA Supernovae Type IA zijn standaardkaarsen

14 Supernovae Type IA Supernovae Type IA zijn standaardkaarsen
Nobelprijs 2011

15 Standaardmodel van de kosmologie
Evolutie heelal voor vlakke FRW model. Aanname: energie gelijk verdeeld over straling, materie en vacuum Conclusies LCDM model

16 Continuiteitsvergelijking
Beschouw klein “vloeistofelement” Massastroom door linkervlak Massastroom door rechtervlak (gebruik Taylor-expansie Combineer alle vlakken Gebruik de divergentie-operator Dit is de continuiteitsvergelijking: als de dichtheid in het element verandert, dan stroomt er vloeistof door de wanden van het element

17 Vergelijking van Euler
P(x) P(x+dx) P(z+dz) P(y) P(z) P(y+dy) Beschouw kracht op een “vloeistofelement” Kracht op linkervlak Druk op rechtervlak (gebruik Taylor-expansie) Schrijf druk als We vinden Tweede wet van Newton Kettingregel Wet van Euler Dit geeft de versnelling van een vloeistofelement door krachten ten gevolge van drukverschillen

18 Een klassiek heelal Neem aan dat we te maken hebben met een klassiek heelal dat bestaat uit “stof” Stof heeft uniforme dichtheid Het heelal ondergaat uniforme expansie (met c de beginpositie) Dan geldt met Hubble parameter De continuiteitsvergelijking Hieruit volgt Integreren levert In relatie tussen huidige waarde, vinden we De vergelijking van Euler (met F de kracht per massa-eenheid) Met Er geldt Net als friedmannvergelijkingen

19 Een klassiek heelal Voor klassiek heelal dat bestaat uit “stof”
Gebruik We vinden Vermenigvuldig met en integreer integratieconstante Beschouw dit als een vergelijking voor de energie van het heelal Kinetische energie Totale energie: k = -1, 0, of 1 (friedmann) Potentiele energie

20 Thermodynamica van het vroege heelal

21 Druk Beschouw gas met deeltjesdichtheid n = N/V in denkbeeldige doos
Druk: hoeveelheid impuls die per second een oppervlakte-element dA met normaalvector n passeert Beschouw wand met n in positieve x-richting met oppervlak A Druk Stel: alle deeltjes bewegen in x-richting met impuls In tijd dt botsen deeltjes in volume met de wand Dat zijn deeltjes Impulsoverdracht per botsing Totale impulsoverdracht Druk is dan Voor isotrope verdeling beweegt gemiddeld 1/6-deel in de positieve x-richting In het algemeen hebben deeltjes een impulsverdeling n(p)

22 Druk en dichtheid Druk van een gas Niet-relativistische deeltjes:
Dit levert Druk is evenredig met de kinetische energiedichtheid Voor ultra-relativistische deeltjes: Dit levert Druk is evenredig met de energiedichtheid Bijvoorbeeld fotonen Algemeen geldige relaties: onafhankelijk van de impulsverdeling

23 Toestandsvergelijkingen
Toestandvergelijking constante Niet-relativistische materie: r wordt gedomineerd door rustmassa mc2 >> P Vloeistof is dan drukloos: a = 0 We noemen dit stof (“dust”) Voor straling geldt en a = 1/3 Voor vacuum-energie en dus a = -1 Continuiteitsvergelijking en Invullen levert We vinden weer voor straling en materie

24 Tijdsevolutie schaalfactor
Friedmannvergelijkingen leveren Ansatz We vinden Voor een door straling gedomineerd heelal vinden we Voor materie gedomineerd In beide gevallen Kosmologische constante levert Het is niet mogelijk een analytische oplossing te geven voor een willekeurig mengsel van materie, straling en vacuumenergie

25 Intermezzo: evenwichtsthermodynamica
Beschouw ijl mengsel van deeltjes van soort i Bezettingsgraad van toestanden temperatuur chemische potentiaal energie Bose-Einstein statistiek min-teken, Fermi-Dirac plus-teken Quantumtoestanden: beschouw deeltjes in een “doos” Dit levert Dichtheid van toestanden (# / ) is statistisch gewicht Deeltjesdichtheid tussen p en p + dp is Totale deeltjesdichtheid

26 Intermezzo: gas bij relatief lage T
Beschouw gas met Dan geldt Deeltjesdichtheid is dan We vinden Evenzo vinden we voor de druk

27 Intermezzo: gas bij relatief lage T
Deeltjesdichtheid Druk Dit is de toestandsvergelijking voor een ideaal gas Interpretatie: beschouw quantumconcentratie Deeltje met energie De Broglie golflengte Als de gemiddelde afstand groter is dan de De Broglie golflengte, gedragen ze zich als klassieke puntdeeltjes

28 Druk voor een fermion/boson gas
Deeltjesdichtheid Energiedichtheid Druk Ultra-relativistische benadering Gemiddelde energie r/n per relativistisch deeltje Fotongas heeft energiedichtheid

29 Vrijheidsgraden Energiedichtheid en druk
telt het aantal vrijheidsgraden Standaard model van de deeltjesfysica Modelafhankelijk boven 1 TeV Neutrino’s hebben andere T dan fotonen Definieer Friedmannvergelijking Straling

30 Historie van het heelal
Fase-overgangen treden op bij bepaalde temperaturen

31 Historie van het heelal

32 Elektrozwakke overgang
Het Higgs-veld Bij hoge temperaturen zijn deeltjes massaloos Na s vervallen top-quark, W, Z en H bosonen Voor tijden met kunnen deze deeltjes niet meer gecreeerd worden: de EZ transitie We kunnen uitrekenen wanneer dit gebeurt (gebruik T = mHiggs/6) We vinden 20 ps na de Big Bang We vinden de roodverschuiving uit huidige temperatuur is 2.7 K We kunnen ook uitrekenen hoe groot de schaalfactor toen was, want 1 + z = 1/a

33 QCD fase-overgang Bij 150 MeV ondergaat materie de QCD fase-transitie
Vrije quarks raken gebonden in hadronen Aantal vrijheidsgraden verandert pionen fotonen Treedt op 20 us na de Big Bang, bij z = 1012 ALICE experiment bij LHC: r en P (lattice QCD)


Download ppt "Jo van den Brand HOVO: 13 november 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google