De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aardrijkskunde voor de 2e fase VWO 5 en VWO 6. Samenvatting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aardrijkskunde voor de 2e fase VWO 5 en VWO 6. Samenvatting"— Transcript van de presentatie:

1 Aardrijkskunde voor de 2e fase VWO 5 en VWO 6. Samenvatting
De Geo - Globalisering Aardrijkskunde voor de 2e fase VWO 5 en VWO 6. Samenvatting

2 1.4. Globalisering en de culturele dimensie
Vijf dimensies/invalshoeken: Fysisch geografisch - verband tussen verschijnsel en natuur Sociaal - maatschappelijke verhoudingen Economisch - produceren / consumeren Politiek - machtsposities Cultureel - taal, godsdienst, waarden& normen, technologie en de wijze waarop de samenleving politiek, sociaal, economisch is georganiseerd

3 Cultuur verenigt en scheidt
Cultuurgebieden zijn regio’s met gemeenschappelijke cultuurkenmerken. Onderscheid makkelijk door taal Lingua franca = 3e taal om te kunnen communiceren tussen 2 taalgroepen (bijv. Engels, Maleis, Papiamento) volk = groep mensen, die op grond van een cultuurkenmerk te onderscheiden valt. Gevolg, een eigen identiteit (= unieke combinatie van culturele kenmerken). Globalisering heeft veel volken en culturen met elkaar in contact gebracht.

4 Verspreiding van cultuurelementen
Introductie van kapitalistische markteconomie privébezit Standaardisering van ‘tijd’ alles gerekend vanuit GMT Europeanisering  door kolonisatie kwamen veel gebieden in aanraking met Europese taal en gewoonten. Vb. zie blz. 36/37 Amerikanisering  Amerikaanse invloed op andere landen, zoals drinken van Coca Cola, eten bij Mc Donalds, Amerikaanse tv series, dragen van Amerikaanse merkkleding. Vb. zie blz. 36/37

5 Diffusie Ruimtelijke diffusie = de wijze waarop en de snelheid waarmee verschijnselen zich over het aardoppervlak verspreiden. Vier vormen: Expansie (lopend vuurtje vanuit één bron) Diffusie via relocatie bv. via migratie komen culturele gewoonten mee Contactdiffusie zoals ziektes via (bloed) contact Hiërarchische diffusie via geordend netwerk bv. via moderne communicatiesystemen

6 Hoe verloopt ruimtelijke diffusie? Factoren die een rol spelen:
manier van overbrugging tussen herkomstgebied en introductiegebied Bereidheid tot acceptatie van vernieuwingen ICT maakt het moeilijk westerse waarden en normen buiten de deur te houden. Acculturatie: als 2 culturen met elkaar in contact komen, neemt de ene cultuur elementen over van de andere. Zo ontstaat door arbeidsmigranten de multiculturele samenleving

7 opdrachten Maak vraag 38, 39, 41,42, 45,46


Download ppt "Aardrijkskunde voor de 2e fase VWO 5 en VWO 6. Samenvatting"

Verwante presentaties


Ads door Google