De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

.. de paradoxale geschiedenis van een grensstad Visé marsj… 1 maart 2010 LGOG Maastricht Charles van Leeuwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: ".. de paradoxale geschiedenis van een grensstad Visé marsj… 1 maart 2010 LGOG Maastricht Charles van Leeuwen."— Transcript van de presentatie:

1 .. de paradoxale geschiedenis van een grensstad Visé marsj… 1 maart 2010 LGOG Maastricht Charles van Leeuwen

2 .. in augustus 1914 ligt Visé in de frontlinie Visé marsj… een stad die door het Belgische leger met kracht zal worden verdedigd

3 .. in augustus 1914 ligt Visé in de frontlinie Visé marsj… maar het is de eerste stad die door het Duitse leger wordt veroverd, met tientallen burgerslachtoffers

4 .. bedreigde stad Paul van Ostaijen.

5 .. De oorlog begint in Visé…. …en uit Visé komen de eerste beelden van brandende huizen, vluchtende burgers, marcherende en rustende soldaten

6 .. c’est ici que nous avons entendu siffler les premiers engins de guerre 3-15 augustus 1914

7 .. na de verovering wordt de stad vrijwel geheel verwoest: wraak of intimidatie? 15 augustus 1914

8 .. de beelden van het verwoeste Visé gaan de hele wereld over, ze spelen een rol in de oorlogspropaganda tekenen het collectieve geheugen 15 augustus 1914.

9 .. Duitse soldaten poseren voor de ruïnes Engelse kranten zetten bij dezelfde foto’s heel andere bijschriften…

10 .. Het sierlijke maasstadje…. …wordt na de oorlog in min of meer de oude stijl opgebouwd

11 .. …maar het oude stadsgezicht aan de rivier zou natuurlijk nooit meer helemaal hetzelfde zijn….

12 .. na de wederopbouw…. …is Visé een van de meest moderne steden van België, in elk huis is stromend water en electriciteit! het provinciestadje is een modelstad geworden!

13 .. Na dit breukmoment in de geschiedenis van Visé…. …is Visé een stad van vol gezichtsbedrog! wat oud lijkt is modern! wat modern oogt is oud! (de eerste paradox)

14 .. enkele andere paradoxen van Visé…. Visé is strategisch gelegen maar heeft geen sterke strategische ligging de stad is een grensstad maar heeft geen sterk internationaal karakter

15 .. Visé heeft altijd in de frontlinie gelegen…. Henri IV-Henri V (1106) Karel de Stoute (1466-67) Hertog van Parma (1579) Lodewijk de XIV (1672-73) strijd om Navagne (1830) bedreigde stad (1914) een belangrijke brug en een knooppunt op een noord- zuid en oost-westroute gunstig gelegen voor militaire operaties tegen Maastricht en/of Luik

16 .. Visé lag vaak ingeklemd tussen verschillende rijken… …. aan die positie ontleende het zijn welvaart maar het betaalde daarvoor soms ook een hoge prijs

17 .. Beschrijving van het stadje Visé door Lodovico Guicciardini (1567). ‘luogo ragionevole e ben situato’ ‘welgelegen en met een goede economie’ of misschien: ‘goed gebouwd en versterkt’

18 .. Lodovico Guicciardini geeft ook een ideale beschrijving van het Maasdal. ‘…bijzonder fraaie plaatsen, die door verschillende schrijvers worden vermeld. In plaatsen aan beide zijden van de Maas liggen grote paleizen en schitterende woonhuizen van burgers op stand, in de geest van die beroemde prinsen Pepijn, die zich daar immers vaak terugtrokken om zich te verpozen. Vanwege de aangename lucht, de rivieren, bossen, bergen, dalen, wijngaarden en boomgaarden die er rondom liggen, vanwege het wild, de vis en het gevogelte, is het nauwelijks denkbaar een streek te vinden die mooier, vruchtbaarder of gelukkiger is dan deze, waar immers ook Karel de Grote dikwijls kwam om het Paasfeest te vieren.’

19 tekening John Knaepen

20 .. De naam Visé duidt al op die gunstige ligging…. via-situm of vie-satum germ. ‘wegosatu’ Diets wezet/markwezet dateert de eerste brug uit de 5e of 8e eeuw? belangrijke ontwikkeling in de Karolingische tijd: kerkje gewijd aan Sint Maarten; op route Herstal-Aken genoemd in verdrag van Meerssen (870); munten met naam van Visé; grote jaarmarkt vanaf 9e eeuw een doorwaadbare plaats en later een belangrijke brug op de weg Tongeren-Keulen een ‘station’, overstapplaats rustplaats overslagplaats op kruising van noord-zuid & oost-westroute

21 .. Stedelijke ontwikkeling van Visé in 14e eeuw. 1310 oprichting van de Compagnie des Arbalétriers 1330-1335 stadsmuren 1338 kerk wordt Collégiale kanunniken verhuizen van Celles naar Visé en nemen schrijn van St. Hadelin mee 1379 nieuwe brug 1384 stadsrechten 1310 wordt Visé ingelijfd bij het prinsbisdom Luik, een steunpunt aan de Maas

22

23 .. Karakteristieken van de site van Visé. kerk op hoogste punt - deel van versterkingen aan rivierzijde kaden en verschillende poorten aan landzijde moeilijk verdedigbaar: geen hoogteverschil en geen gracht mogelijk twee hoge heuvels nabij de stad worden versterkt (La Wade & les Roches) eilandjes in rivier worden niet versterkt geen waterbronnen klein heuveltje op een plaats waar de Maas breed is en enkele natuurlijke eilandjes heeft

24 .. rond Visé twee belangrijke versterkingen. het kasteel van Argenteau ten zuiden… …en het fort van Navagne ten noorden

25 Op de Ferrariskaart (1771-1778) is te zien hoe de 14 e eeuwse stadsuitleg Visé blijvend heeft gevormd

26 .. Economische bloei van Visé in 14-17e eeuw. agrarisch centrum wijnbouw (10-16e eeuw) koperbewerking (net als Huy - Dinant) scheepsbouw (16-17e eeuw) en transportdiensten handel via de Maas (zout-, wijn-, bier-, graanhandel) aluin (kleurstof voor textiel) kalkbranders/ steenhouwers de stad profiteert van het belang van de Maas als Noord-Zuid route in Europa

27 Krachtlijnen van stedelijke economie agrarische sector (groot en vruchtbaar achterland, marktplaatsje) sector op water gericht (transport, handel, dienstverlening, horeca) sector nijverheid (afzet in stedelijk centrum, transportmogelijkheden rivier, grondstoffen, arbeidskrachten en kapitaal)

28

29 .. de kleine stad telde 2000- 2500 inwoners maar had stedelijke sociale structuren. drie stadsgildes: -les vignerons -les naiveurs -les cherwiers diverse compagnieën: Arbalétriers Arquebusiers Francs-Arquebusiers er woonden altijd veel vreemdelingen in Visé maar de voertaal was altijd Frans

30 .. compact stedelijk centrum. kanunniken (14 e eeuw) begijnen (14 e eeuw) ursulinen (16 e eeuw) kanunikessen Heilig Graf (17 e eeuw) franciscanen recollectinen (17 e eeuw) karmel (17 e eeuw) met diverse huizen van religieuze gemeenschappen die onder meer zorg dragen voor onderwijs & zieken

31

32 .. verval vanaf eind 17 e eeuw. verwoestende oorlogen hoge tolheffing op de Maas nieuwe weg Luik-Aken in 1755 loopt over Herve met de industriële revolutie nieuwe stedelijke centra, zwaartepunt verschuift richting Luik, Battice, Herve en Verviers 1830 Stop van Ternaijen Maas geblokkeerd 1861 spoorlijn de Maasroute verliest aan betekenis en ook de brug wordt minder belangrijk…

33

34 .. sinds de 19 e eeuw is Visé een kalm provinciestadje…. agrarisch centrum diensten en nijverheid toerisme buitenverblijven van Luikse notabelen

35

36 .. …af en toe opgeschrikt door overstromingen….

37 …maar vooral een aantrekkelijk stadje aan de Maas met diverse toeristische mogelijkheden

38 .. enkele grote veranderingen in de tweede helft van de 20 e eeuw veranderen het aanzicht van Visé. 1975 de gemeentelijke herindeling verenigt Visé van Lanaye tot Cheratte met 15000 inwoners 1974 de snelweg snijdt de stad af van de rivier verdere kanalisering van de Maas, scheepvaart over het Albertkanaal vestiging van zware industrie in onmiddellijke nabijheid ligging en uitstraling zijn daardoor gewijzigd…

39 .. het stadje raakt ingeklemd tussen infrastructuur en industrie en afgesneden van rivier en heuvelland. nationale en regionale bestemmingsplannen houden weinig rekening met grenszones…

40 .. van oudsher knooppunt, ondervindt Visé nu meer last dan voordeel van zijn infrastructurele ligging. de Maas stroomt nog wel langs de stad maar wordt er niet meer bevaren… rijksweg en spoorweg voeren erlangs maar zonder dat Visé een belangrijke halte is… de grens is geen echte grens meer, de brug niet meer de enige brug… Visé is een rivierstad maar lijkt (nu) van de Maas afgewend te zijn geplande trilogiport

41 .. van oudsher grensstad, heeft Visé nog maar weinig voordeel van die grens. de stad is in het verleden vaak meerdere keren verwoest omdat het een grensstad was… nu lijkt de stad zich van de grens te hebben afgekeerd gelegen aan de periferie van België wordt de stad opgescheept met zware industrie gelegen op de taalgrens, is Visé de corridor die van Voeren naar Vlaanderen en naar Wallonie voert het Hotel de l’Europe uit 1896 is al lang weer gesloten…

42 Visé


Download ppt ".. de paradoxale geschiedenis van een grensstad Visé marsj… 1 maart 2010 LGOG Maastricht Charles van Leeuwen."

Verwante presentaties


Ads door Google