De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

2 Agenda 18 april V.V. “Soli Deo Gloria” 18 april V.V. “Soli Deo Gloria”

3 Diensten 9:30voorganger:. H. Hidding uit Bunschoten-West 14:30 voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen Volgende week zullen wij zo de Here wil, in de morgendienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Diensten 9:30voorganger:. H. Hidding uit Bunschoten-West 14:30 voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen Volgende week zullen wij zo de Here wil, in de morgendienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Mededelingen kerkenraad

4 Er zal vandaag een extra collecte gehouden worden in verband met noodhulp voor Syrië. Mededelingen kerkenraad

5 Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

6 Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

7 175 C

8 ● Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

9 Psalm 98: 1, 2 1 Zingt nu een nieuw lied voor de Here, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, zijn arm bracht Hem de zege aan. Prijst onze God, Hij openbaarde zijn heil en zijn gerechtigheid voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit!

10 Psalm 98: 1, 2 2 God heeft gedacht aan zijn genade, aan Israël zijn trouw getoond. De verste landen slaan het gade, hoe Hij zijn volk met heil bekroont. Kom met een lofzang voor de HERE, juich, aarde, juich van louter vreugd! Zing psalmen, onze God ter ere, breek uit in jubel, wees verheugd!!

11 Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

12 Psalm98:1, 2 ● Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

13 Psalm 97: 1, 5 1 De HEER alleen regeert, als Koning hoog geëerd tot aan de verste stranden. Verheugt u alle landen. Hij hult zijn majesteit in wolk en donkerheid. Zijn troon staat vast en hecht, gegrond op heilig recht en op gerechtigheid.

14 Psalm 97: 1, 5 5 U, die de HEER bemint, bij Hem bescherming vindt, als goddelozen woeden, wilt voor het kwaad u hoeden. 't Is God die vreugde spreidt voor wie zijn naam belijdt. U, die oprecht gelooft, nooit wordt uw licht gedoofd. Weest in de HEER verblijd.

15 Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 ● L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

16 Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: ● Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

17 1 Ja, God is goed voor Israël, voor elk die leeft naar zijn bevel, die rein van hart de Heer blijft vrezen, hoe donker ook zijn weg mag wezen. Maar ach, hoe goed ik dit ook weet, zó zwaar te dragen was mijn leed, dat ik welhaast gewankeld had en bijna uitgleed op mijn pad Psalm 73: 1, 5

18 5 Vergeefs hield ik mijn hart steeds rein in al mijn tegenspoed en pijn. Wat zal ik op mijn woorden passen, in onschuld nog mijn handen wassen? De hele dag word ik geplaagd en elke morgen opgejaagd. Ja, nooit gaat er een dag voorbij, of straffen achtervolgen mij. Psalm 73: 1, 5

19 Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

20 Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 ● Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

21 9 Voortdurend zal ik bij U zijn in al mijn noden, angst en pijn, U al mijn liefde waardig schatten, U die mijn rechterhand omvatte. O God, die nimmer mij verlaat, U zult mij leiden door uw raad. En dan, hiertoe door U bereid, neemt U mij op in heerlijkheid. Psalm 73: 9, 10

22 10 Wie heb ik in de hemel hoog behalve U? Wat zou mijn oog op aarde naast U ooit begeren? U kan ik immers nooit ontberen! Bezwijkt mijn vlees en hart in nood, U blijft mijn rots, zelfs tot de dood. Niets is er wat mij van U scheidt, mijn erfdeel tot in eeuwigheid. Psalm 73: 9, 10

23 Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

24 Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

25 Noodhulp Syrische vluchtelingen

26 Syrië Syrië is een land in het Midden-Oosten en heeft ca. 4,5 keer de oppervlakte van Nederland. Het land telt ruim 22 miljoen inwoners. Dorcas, Tear en ZOA geven noodhulp in Syrië. Hier begon ruim twee jaar geleden de massale opstand tegen president Bashar al- Assad. Geweld en onrust in het land heeft al meer dan 70.000 levens geëist. Meer dan 1 miljoen mensen zijn op de vlucht voor het geweld. Noodhulp Syrische vluchtelingen

27 Onrust en gevechten in Syrië Veel mensen zijn ontheemd, getraumatiseerd. Uit cijfers van de VN van maart 2013 blijkt dat binnen Syrië vier miljoen mensen hulp nodig hebben Eén miljoen Syrische mensen zijn het land ontvlucht naar Irak, Jordanië, Libanon, Turkije en Noord-Afrika Huis en haard hebben ze moeten verlaten en ze komen aan met dat wat ze kunnen dragen. De nood is hoog! REUTERS/Stringer Noodhulp Syrische vluchtelingen

28 De nood is hoog In de provincie Mafraq en Irbid in Jordanië net over de grens met Syrië bieden Dorcas, Tear en ZOA hulp aan de vluchtelingen. Bijna 80% van hen zijn vrouwen en kinderen. Maandelijks arriveren er 200 tot 250 gevluchte gezinnen. Zowel binnen als buiten Syrië is er dringend behoefte aan voedsel, drinkwater, kook- en slaapspullen, kleding, babyverzorgingsartikelen, tijdelijke huisvesting en toiletten. REUTERS/Murad Sezer Noodhulp Syrische vluchtelingen

29 Hulp aan Syrische vluchtelingen Dorcas, Tear en ZOA hebben in het afgelopen jaar zowel in Syrië als in Jordanië mensen geholpen door ontheemde gezinnen in Syrië en vluchtelingen in Jordanië te voorzien in hun eerste levensbehoeften. 470 gezinnen ontvingen via plaatselijke kerken maaltijden en goederen die ze nodig hadden. Een truck vol met matrassen wacht om uitgeladen te worden. Noodhulp Syrische vluchtelingen

30 Dorcas, Tear en ZOA helpen Getraumatiseerde vrouwen bij het verwerken van trauma’s. Met het uitdelen van basisvoedselpakketen. Bij het verzorgen van onderdak Met activiteiten door kerken georganiseerd voor de kinderen Noodhulp Syrische vluchtelingen

31 Wilt u bidden voor … … de situatie in Syrië. Bid voor een einde aan de burgeroorlog. … de Syrische vluchtelingen. Veel van hen hebben alles achter moeten laten. … de hulp die Dorcas, Tear en ZOA, dat deze ondersteuning de getroffen mensen mag bereiken. Noodhulp Syrische vluchtelingen

32 Mogen Syrische vluchtelingen rekenen op uw hulp? Hartelijk dank! Noodhulp Syrische vluchtelingen

33 Meer informatie vindt u op: www.dorcas.nl/syrie www.tear.nl/syrie www.zoa.nl/syrie Meer informatie Noodhulp Syrische vluchtelingen

34 Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 ● LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

35 LvdK 300: 1, 4, 6 1 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

36 LvdK 300: 1, 4, 6 4 Als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan om de loftrompet te steken en uw hofstad in te gaan: Heer, laat ons dan niet ontbreken, want de traagheid grijpt ons aan.

37 LvdK 300: 1, 4, 6 6 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gist'ren, heden, komt voor eens en komt voor goed!

38 Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 ● Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

39 182 E 4-stemmig

40 Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten- West

41 Beste Jongelui, Het najoth kamp zal dit jaar gehouden worden op 29 april t/m 3 mei. Dit jaar is het kamp totaal vernieuwd, met een nieuwe leidersgroep en programma. verdere informatie en inschrijvingen zie.... www.najoth.nl De kerkenraad vindt het belangrijk om als kerken onderling contact te hebben en wil dit initatief van harte aanraden. Hierbij is de jeugd van onschatbare waarde, ook voor de toekomst. Dus schrijf je snel in....www.najoth.nl

42 Voor gemeenteleden zijn de kaartjes gratis. Opgeven kan nog steeds: 10mei-KeesKraayenoord@xs4all.nl


Download ppt "Psalm98:1, 2 Psalm97:1, 5 L. Psalm73: Psalm73:1, 5 Psalm 73: 9, 10 LvdK300:1, 4, 6 Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Vluchtelingenhulp Syrië Liturgie."

Verwante presentaties


Ads door Google